z kon o soci ln ch slu b ch zku enosti a v zvy do budoucna v clav kr sa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zákon o sociálních službách Zkušenosti a výzvy do budoucna Václav Krása PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zákon o sociálních službách Zkušenosti a výzvy do budoucna Václav Krása

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Zákon o sociálních službách Zkušenosti a výzvy do budoucna Václav Krása - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Zákon o sociálních službách Zkušenosti a výzvy do budoucna Václav Krása. Seminář: Současnost a perspektiva sociální péče Litomyšl 20. září 2007. Příspěvek se zabývá ekonomikou služeb. rostoucí výdaje na výplatu příspěvku na péči

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zákon o sociálních službách Zkušenosti a výzvy do budoucna Václav Krása' - gage-pierce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z kon o soci ln ch slu b ch zku enosti a v zvy do budoucna v clav kr sa

Zákon o sociálních službáchZkušenosti a výzvy do budoucnaVáclav Krása

Seminář:

Současnost a perspektiva sociální péče

Litomyšl 20. září 2007

p sp vek se zab v ekonomikou slu eb
Příspěvek se zabývá ekonomikou služeb
 • rostoucí výdaje na výplatu příspěvku na péči
 • V současné době je nejvíc diskutovanými tématy v oblasti sociálních služeb
 • problémy poskytovatelů v ekonomické oblasti
p sp vek na p i
Příspěvek na péči
 • Dle údajů MPSV ČR
 • Celkové měsíční výdaje na výplatu PnP vykazují stabilní objem v intervalu 1 až 1,1 mld. Kč, což v predikci celkového ročního čerpání znamená cca 12,5 mld. Kč.
 • Celkový počet uznaných nároků na dávku se pohybuje mezi 220 až 228 tisíci, ovšem dá se předpokládat další nárůst počtu oprávněných osob až do počtu 240 tisíc.
p sp vek na p i1
Příspěvek na péči
 • Největší počet dávek podle rozvrstvení do stupňů vykazuje I. stupeň, tj. cca 102 000 dávek, což představuje 46,5 % z celkového počtu dávek. II. stupeň 80 000 (36,5%), III. stupeň 36 000 (16%), IV. stupeň 2 000 (1%).
 • Největší objem výplaty dávek podle rozvrstvení do stupňů vykazuje II. stupeň, tj. cca 410 mil. Kč, což představuje 43% z celkového objemu čerpání. I. stupeň 220 mil.Kč (23%), III. stupeň 305 mil. Kč (32%), IV. stupeň 25 mil. Kč (2%).
koment k daj m mpsv r
Komentář k údajům MPSV ČR
 • Výdaje na výplatu Pnp jsou vyšší než bylo očekáváno
 • Očekávaný počet příjemců dávek také překročil očekávání
 • Nejvyšší počet příjemců I. stupně se dal očekávat, překvapuje mimořádně nízký počet příjemců IV. stupně
v hrady k p sp vku na p i
Výhrady k příspěvku na péči
 • Příliš vysoké čerpání prostředků na výplatu Pnp
 • Měkké podmínky na získání I. stupně závislosti a s tím spojené vysoké výdaje na výplatu Pnp
 • Riziko zneužití Pnp – rodinou, uživatelem
 • Nedostatečná výše Pnp především u III. a IV. stupně míry závislosti
v hrady k p sp vku na p i1
Výhrady k příspěvku na péči
 • Výše nestačí na nákup služby
 • Nejasný účel příspěvku pro uživatele
 • Úbytek uživatelů ve službách
 • Nepřipravenost pro posuzování (kapacita, odbornost), absence metodiky – rozdílné posuzování
koment k v hrad m k pnp
Komentář k výhradám k Pnp
 • Velké výdaje na Pnp
 • jsou logické, očekávatelné, původní odhad 9 mld. Kč nepočítal se zvýšeným zájmem vzhledem k finanční výši Pnp, vycházel především ze součtu zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvku při péči o osobu blízkou
 • špatně nastavené finanční rozdíly mezi jednotlivými stupni Pnp
koment k v hrad m k pnp1
Komentář k výhradám k Pnp
 • Měkké podmínky na získání I. stupně závislosti a s tím spojené vysoké výdaje na výplatu Pnp
 • nesouhlasím s tvrzením o měkkých podmínkách – 12 úkonů je dost. Problém je ve výši příspěvku, který motivuje k získání „za každou cenu“. I údaje MPSV ukazují I. stupeň jako finanční problém.
 • řešení: snížení výše příspěvku je politický problém, vytvořit škálu podstupňů (dva až čtyři) a odstupňovat Pnp 500,- až 2000,- - na základě místníhosociálního šetření
koment k v hrad m k pnp2
Komentář k výhradám k Pnp
 • Riziko zneužití Pnp – rodinou, uživatelem
 • nejčastější argumentace proti pojetí Pnp, problém existuje, ale je přeceňován, vychází ze strachu poskytovatelů o klientelu
 • zákon záměrně kodifikoval hotovostní pojetí Pnp – preference rodinné a sousedské pomoci
 • pomoc je možné realizovat i v místech bez poskytovatele ss
 • řešení: kontrola, jasně určit způsob zajištění služby, výrazně diferencovat výši Pnp při zajištění služeb akreditovaným poskytovatelem či rodinou, sousedy
koment k v hrad m k pnp3
Komentář k výhradám k Pnp
 • Nedostatečná výše Pnp především u III. a IV. stupně míry závislosti
 • vážný problém, tito příjemci realizují převážně

část či celý Pnp u akreditovaných poskytovatelů, jsou často v nevýhodné situaci při dojednávání smluv, rozsah nutných služeb neodpovídá výši Pnp

- řešení – přerozdělit ušetřené prostředky z restrukturalizace Pnp v I. stupni

koment k v hrad m k pnp4
Komentář k výhradám k Pnp
 • Výše nestačí na nákup služby
 • to je sice konstatování pravdivé vyplívající z neznalosti filozofie zákona
 • není reálné, aby Pnp pokryl plně náklady služby, poskytovatel má mít vícezdrojové financování. Obdobný systém je v zahraničí. Směrováním veřejných prostředků je možné regulovat síť, přesto posílit finanční participaci uživatele – především ve III. a IV. stupni Pnp
koment k v hrad m k pnp5
Komentář k výhradám k Pnp
 • Nejasný účel příspěvku pro uživatele
 • uživatelé (mimo institucionální služby) často uvádějí, že neví na co příspěvek využít – léky, pomůcky, platit příbuzným apod., uvádějí také služby, ale především senioři si nedovedou často představit konkrétní úkony
 • příští novela zákona – prováděcí vyhlášky by měly lépe popsat účel Pnp, sociální pracovníci by měli umět vysvětlit účel Pnp a samozřejmě je to také úlohou poraden
koment k v hrad m k pnp6
Komentář k výhradám k Pnp
 • Úbytek uživatelů ve službách

- statisticky není prokázán, je to obava některých poskytovatelů, dojde nepochybně k pohybům klientů od různých poskytovatelům k jiným, je to věc žádoucí

koment k v hrad m k pnp7
Komentář k výhradám k Pnp
 • Nepřipravenost pro posuzování (kapacita, odbornost), absence metodiky – rozdílné posuzování
 • vážný problém systému, přiznání příspěvku trvá neúměrně dlouho, chybí posudkový lékaři, dochází k rozdílnému posuzování v jednotlivých pověřených obcích, není jednotná metodika, jednotný přístup, je obava z přiznání IV. stupně
 • řešení: vrátit celý systém posuzování a správy Pnp pod státní správu, systém posuzování musí být na celém území jednotný
v hrady k dotac m poskytovatel m soci l slu eb
Výhrady k dotacím poskytovatelům sociál. služeb
 • Největší výhrada poskytovatelů
 • poskytovatelé dostanou na provoz služeb méně finančních prostředků než v roce 2006
 • tvrzení není pravdivé
 • podle údajů MPSV ČR tvořily dotace v roce 2006 necelých 8 mld. Kč, v letošním roce tvoří dotace včetně odhadovaných příspěvků uživatelů služeb více než 11 mld. Kč
 • výši skutečných disponibilních prostředků může ovlivnit ještě přístup obcí
v hrady k dotac m poskytovatel m soci l slu eb1
Výhrady k dotacím poskytovatelům sociál. služeb
 • Dotace poskytovatelům jsou

- nevyvážené přidělování dotací různým typům služeb

 • střet zájmů na úrovni krajů
 • netransparentnost a absence jednotné metodiky
 • dotace nedává stabilitu službám
koment k v hrad m k dotac m poskytovatel m soci l slu eb
Komentář k výhradám k dotacím poskytovatelům sociál. služeb
 • Nevyvážené přidělování dotací různým příjemcům a typům služeb
 • z údajů MPSV ČR jednoznačně vyplývá, že nejvíce prostředků obdržely poskytovatelé zřizované kraji, případně obcemi
 • dotace byly nejvíce směrovány do institucionálních celoročních pobytových zařízení, pokrývaly základní rozpor – klienty sou občané bez nároku na Pnp, či poskytovaný v I. či II. stupni. Ostatní druhy služby tuto výsadu nemají
koment k v hrad m k dotac m poskytovatel m soci l slu eb1
Komentář k výhradám k dotacím poskytovatelům sociál. služeb
 • Střet zájmů na úrovni krajů

- jedna ze zásadních výhrad proti současnému způsobu dotačního řízení – kraje se podílejí na hodnocení projektů a sami jsou největší provozovatel sociálních služeb. Snaha krajů, aby plně rozhodovaly o dotacích by mohla způsobit různou úroveň soc. služeb. Tento problém dnes řeší v řadě okolních zemí

koment k v hrad m k dotac m poskytovatel m soci l slu eb2
Komentář k výhradám k dotacím poskytovatelům sociál. služeb
 • Netransparentnost a absence jednotné metodiky
 • dosud není Národní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb,
 • v řadě krajů dosud nejsou krajské plány rozvoje sociálních služeb – posuzování žádostí je tudíž velmi nesystematické a netransparentní
koment k v hrad m k dotac m poskytovatel m soci l slu eb3
Komentář k výhradám k dotacím poskytovatelům sociál. služeb
 • Dotace nedává stabilitu službám
 • zcela zásadní problém
 • rozvoj sociálních služeb nelze očekávat bez jistoty poskytovatelů, že dostanou za svoje služby zaplaceno
koment k v hrad m k dotac m poskytovatel m soci l slu eb4
Komentář k výhradám k dotacím poskytovatelům sociál. služeb
 • Řešení:

- financování sociálních služeb musí nastavit stejné podmínky pro všechny, musí dát jistotu poskytovatelům, že za poskytnutou službu dostanou zaplaceno. Část ceny uhradí uživatel, část přispěje zřizovatel či zadavatel. Další část – příspěvek na realizovanou službu z veřejných zdrojů na základě stanovené ceny. Nárokový příspěvek po splnění stanovených kriterií.

z v rem
Závěrem
 • V oblasti Pnp lze přistoupit na parametrické změny příspěvku především v I. stupni.
 • Výše Pnp může být výrazně odlišná pokud jsou služby zajišťovány v rodině či agenturou
 • Často zmiňované vouchery by byly krokem zpět, lze je použít pouze v omezené míře.
 • Dotační řízení nelze v této podobě dále prodlužovat. Cestou je příspěvek na realizovanou službu.