maalaste kogemused it kasutamisel n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Maalaste kogemused IT kasutamisel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Maalaste kogemused IT kasutamisel

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Maalaste kogemused IT kasutamisel - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

Maalaste kogemused IT kasutamisel. Konguta Kool Liina Tamm 2011. Lähtekohad. Edu alus on edu Märka Mõjuta Muuda Lapsekesksus Haridusfilosoofiast Kongutas. IT ja Konguta Kool. 1998a. 1 arvuti ja 1 koopiamasin ja 1 grafoprojektor, kõik kasutatud. Arvutialased oskused?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Maalaste kogemused IT kasutamisel' - gage-pierce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
maalaste kogemused it kasutamisel

Maalaste kogemused IT kasutamisel

Konguta Kool

Liina Tamm

2011

l htekohad
Lähtekohad
 • Edu alus on edu
 • Märka Mõjuta Muuda
 • Lapsekesksus
 • Haridusfilosoofiast Kongutas
it ja konguta kool
IT ja Konguta Kool
 • 1998a. 1 arvuti ja 1 koopiamasin ja 1 grafoprojektor, kõik kasutatud. Arvutialased oskused?
 • 2011a. kõikides klassides 2 arvutit (1 õpilastele, 1.õpetajale). Smart- tahvel ja projektorid. Digikaamerad ja videokaamerad, diktofonid, projektorid.
 • Meediaklass ja sülearvutid, tahvelarvutid
 • Tiigrihüpe ja Koolielu. Innovatsioon
 • Meediaserver, Public server : üldine, õpilased ja personal
 • Listid
kooli ppekava tunnijaotusplaan
Kooli õppekava, tunnijaotusplaan
 • Üleminek uuele õppekavale
 • Läbivad teemad
 • IT 1.klassist alates
  • 1-2.klassis arvutiõpetus
  • 3.klass loodusõpetus
  • 4.klass matemaatika
  • 5.klass eesti keel
  • 6.klass inglise keel
 • Õppekava- ja ainekavade kommenteerimine
 • Ainesektsioonid. Protokollid
pilased
Õpilased
 • Blogid
 • Portfooliod
 • Miksike; Pranglimine
 • Ainenädalad
  • MMM
 • Projektipäevad
  • Grupid
  • Motivatsioon
  • Õppekava läbivad teemad
 • Töötoad
  • Vanavanemad
  • PedaNet
 • Projektid
  • e-Twinning
  • Kevadpäev Euroopas
  • Tere, kevad! Ökokratt, VVV SA
 • e-kool
hariduslikud erivajadused
Hariduslikud erivajadused

Aeglased

Kiired

 • Individuaalsed töölehed
 • Eri ülesanded
 • Treeningprogrammid
 • Lisaülesanded
 • Probleem- ja kompleksülesanded
 • Olümpiaadid, võistlused
 • Teaduskool
k itumise tugikava
Käitumise tugikava
 • Rakendunud sellest õppeaastast
  • https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZfZTV4Qk4tSU1YZFBpb09DRXZDSlE6MQ
 • Õpimotivatsiooni puudumine
 • Tundeelu probleemid
petajad
Õpetajad
 • Blogi kui portfoolio
 • e-kool
 • Kolleegilt kolleegile
 • Õpetaja õpib
 • Aastaraamat
 • Koolitused
  • Koolielu
  • E-koolitused
 • Ise koolitajad
 • Preemiad
e kool ja m rkamine kujundav hindamine
E-kool ja märkamine. Kujundav hindamine
 • 1.õppeveerand
  • klassikalised märkused
 • 2.õppeveerand
  • klassikalised kiitused
 • 3.õppeveerand
  • märkamine ja tagasiside
 • 4.õppeveerand
lapsevanemad
Lapsevanemad
 • e-kool
 • Blogid
 • Küsitlused
 • Tagasiside koolituste ja ürituste kohta
 • Arenguvestlused ja portfooliod
teadusaasta
TeadusAasta
 • Õpioskuste arendamine
 • Individuaalne lähenemine
 • Teaduslike tööde koostamise alused koolis
 • Õpetajate koolitused
 • Lastevanemate kaasamine
 • 59 uurimistööd, 59 juhendamist, 59 ettekannet
 • 4 teaduskonverentsi
 • Teadusraamatukogu
 • Miniprojektid. Kompleksülesanded
 • Loovmõtlemisülesanded
 • Tagasisidestamised
 • Robootika
 • Hinne TeadusAasta tegemistele
  • Õpilased 4,85
  • Meeskond 4,95
koolikultuur
koolikultuur
 • Koolikohustus
 • Hommikukogunemised
 • Preemiad
unen od
Unenäod
 • Töötav riistvara, kiire internet
 • Infotehnoloog koolis
 • Tahvel ja kriit on kadunud
 • Koolitused ja kvalifikatsioon
 • Õpetamisparadigmade muutus. Loovus ja innovatiivsus. Lõppnõuded, raamat/õpik värsketele pedagoogidele
 • Anna aega atra seada! Tagasisidestusaeg
unistused
Unistused
 • Hääletussüsteem
 • Suhtlemisvõrgustikud õppetöös
 • Õigekeelsuse kontroll suhtlemisvõrgustikes
 • Time is up!