bowling in stilte naar een versterking van de positie van doven n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bowling in stilte: naar een versterking van de positie van doven PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bowling in stilte: naar een versterking van de positie van doven

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Bowling in stilte: naar een versterking van de positie van doven - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Bowling in stilte: naar een versterking van de positie van doven. Jolien Swinnen 1 BaO b Auteur: Rob de Lange. Inleiding. Dovenstudies aan de Hogeschool Utrecht is betrekkelijk nieuw in Nederland

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bowling in stilte: naar een versterking van de positie van doven' - gagan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bowling in stilte naar een versterking van de positie van doven

Bowling in stilte: naar een versterking van de positie van doven

JolienSwinnen

1 BaO b

Auteur: Rob de Lange

inleiding
Inleiding
 • Dovenstudies aan de Hogeschool Utrecht is betrekkelijk nieuw in Nederland
 • De vraag is in hoeverre is er in dovenstudies sprake van processen die ook op gebieden van de sociale wetenschappen een rol spelen?
marschark
Marschark
 • De overgrote meerderheid van dove kinderen hebben horende ouders, die vaak onvoldoende gebarentaal beheersen

 gevolg: kinderen komen op school met een ontwikkelingsachterstand

slide4

Wanneer er gecontroleerd wordt voor verstandelijke beperking of lichamelijke beperkingen en er is geen sprake van opgave die beroep doen op horen en spreken

dove en slechthorende kinderen presteren evengoed

 Op een aantal vaardigheden scoren dove kinderen van dove ouders boven het populatiegemiddelde

slide5

ConclusieMarschark:

 • Achterstand van kinderen met auditieve beperking hebben te maken met:
 • Omstandigheden waaronder het kind opgroeit
 • Onderwijs
 • Mensen met een gemeenschappelijk kenmerk worden geoncstrueerd als groep met tekorten, als het even kan gecompenseerd moeten worden

doel bereikt als zij niet meer als zodanig te herkennen zijn

concentratie of spreiding
Concentratie of spreiding
 • Teunissen:
 • Vond dat allochtone leerlingen beter presteerden in ‘zwarte’ scholen
 • Verklaring: kinderen voelen zich meer op hun gemak als de groep waartoe zij zichzelf rekenen, een duidelijke meerderheid vormt
slide7

De Lange:

 • Mensen hebben de neiging om contacten te zoeken met mensen van wie zij het gevoel hebben dat die min of meer gelijk zijn aan zichzelf
 • Voor mensen met een auditieve beperking => wordt gezorgd dat ze zoveel mogelijk kunnen deelnemen in het reguliere onderwijs
bonding en bridging
Bonding en bridging
 • Putnam:
 • Sociaal kapitaal: een vorm van sociale organisatie, gekenmerkt door netwerken, gemeenschappelijke normen en onderling vertrouwen die coördinatie en samenwerking stimuleren en die de betrokkenen voordelen verschaffen
slide9

Minderheidsgroepen ontwikkelen zich en vinden eerst kracht vanuit hun eigen, primaire omgeving om van daaruit een brug te kunne slaan naar de wijdere omgeving, naar andere culturen en gemeenschappen= Bridging

identiteit
Identiteit
 • De persoonlijke identiteit: is de neerslag van iemands unieke, persoonlijke geschiedenis en in veel opzichten datgene wat die persoon van alle anderen
 • Sociale identiteit: de neerslag van de socialisatie door de groep waarin men zich bevindt
 •  men moet streven naar een evenwicht
slide11

Gebalanceerde identiteit: een gevoel van veiligheid, evenwichtigheid, van je gewaardeerd en opgenomen te voelen in de sociale context, van zelfvertrouwen gebaseerd op waardering door anderen

dovenidentiteit
Dovenidentiteit
 • Vroeger:
 • doofheid was iets dat zoveel mogelijk moest weggestopt worden
 • Doven werden gezien als mensen die niet in staat waren om volwassen op te treden
slide13

Jaren 60 en 70:

 • doven worden in toenemende mate gezien als volwaardige burgers
 • Sommige doven zijn trots op hun dovenidentiteit die zij niet zelden met een hoofdletter D schrijven
slide14

Radicale doven: in de Verenigde Staten, zijn de ‘zuiverste’ doven diegenen die doof geboren zijn en voor wie gebarentaal eerste taal is

 • Alle anderen worden door hen al gauw ‘slechthorenden’ genoemd
slide15

Doven en slechthorenden lopen een grotere kans om reeds als kind om anders, vreemd, gehandicapt to worden aangemerkt

 • Men laat kinderen zoveel mogelijk opnemen in het ‘normale’ curriculum in ‘normale’ scholen. Liefst zonder gebarentaal, want dat zou de integratie in een ‘gewoon leven’ alleen maar belemmeren
de self fulfilling prophecy
De self-fulfilling prophecy
 • De verwachting die zichzelf in vervulling doet gaan
 • In het algemeen gaan mensen lagere verwachtingen hebben van mensen met een beperking en dus ook van kinderen die doof of slechthorend zijn krachtige negatieve factor die de ontwikkeling van de betrokkene nadelig beïnvloedt
framing
Framing
 • Frames richten de aandacht, articuleren en transformeren de manier waarop personen, processen of objecten worden gezien
uitsluiting binnen participatie
Uitsluiting binnen participatie
 • Men laat sommige individuen of groepen wel deelnemen, maar op een manier die hen eigenlijk uitsluit
 • We moeten bedacht zijn op situaties waarin men dove of slechthorende kinderen laat participeren op een wijze die hen eerder uitsluit dan insluit
conclusie
Conclusie

Dovenstudies: bonden in bridging, identiteit, self-fulfilling prophecy, framing en uitsluiting binnen de participatie kunnen bijdragen aan het scherper analyseren van de positie van specifieke groep en de mechanismen die hun participatie kunne belemmeren of bevorderen

slide20
Bron

De Lange, R. (2010). Bowling in stilte naar een versterking van de positie van doven, tijdschrift voor orthopedagogiek, 307-322.