ny pensjon nye problemer n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ny pensjon – nye problemer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ny pensjon – nye problemer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Ny pensjon – nye problemer - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Ny pensjon – nye problemer. Innledning Forsvar Offentlig Pensjon 17/11 – 2001 Stein Stugu. Prinsipp for pensjon endret. Før (og offentlig tjenestepensjon): Sikring av inntekt når du ikke lenger kan(eller ønsker) å stå i arbeid Ny folketrygd, afp og tjenestepensjon i privat sektor:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ny pensjon – nye problemer' - gafna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ny pensjon nye problemer
Ny pensjon – nye problemer
 • Innledning
 • Forsvar Offentlig Pensjon
 • 17/11 – 2001
 • Stein Stugu
prinsipp for pensjon endret
Prinsipp for pensjon endret
 • Før (og offentlig tjenestepensjon):
  • Sikring av inntekt når du ikke lenger kan(eller ønsker) å stå i arbeid
 • Ny folketrygd, afp og tjenestepensjon i privat sektor:
  • Opparbeidet formue som du tar ut etter behov
 • Endrer folks måte å tenke på:
  • Hva lønner seg
  • Hvor lenge lever jeg
   • Er neste arverett på pensjon? (er allerede etablert i innskuddspensjon)
sammenlikning offentlig tjenestepensjon med privat pensjon
Sammenlikning offentlig tjenestepensjon med privat pensjon

Tjenestepensjon

67

65

Afp - tillegg

Folketrygd

Tjenestepensjon

Afp –tillegg

Folketrygd

Avgang 62 Avgang 70

det skal l nne seg jobbe
”Det skal lønne seg å jobbe”
 • Eneste rasjonelle begrunnelse for hvorfor endringene har fått den formen de har fått
 • Både levealdersjustering og indeksering kan i prinsippet gjennomføres med gammel folketrygd, videreføring av afp og tjenestepensjon
 • Skal være mulig å kombinere pensjons- og arbeidsinntekt fritt
fremmer spekulasjon
Fremmer spekulasjon
 • Beregninger for Parat
 • Gitt levealder for eksempel 84 år
 • ”Lønner” seg å ta ut pensjon fra 62 år – uansett
 • Spekulasjon i tidlig død – ikke bruk for penger ved høy alder – ”på sykehjem tar de penga uansett”
var reformen n dvendig
Var reformen nødvendig ?
 • I tillegg fjernes arbeidsgivers egenandel ved avgang med tidligpensjon
slide8

Rett til Afp sml. med ingen rett til Afp

 • Grønn AFP – mulighet til tidligpensjon
 • Rød – uten AFP – må jobbe/trappe ned
 • Likt før fylte 62 år og etter 67

Lønn

Pensjon fra 67

AFP før 2011+ offentlig sektor

62 år 67 år

ny afp forskjell livet ut
Ny AFP – forskjell livet ut

Avgang 67 med AFP

Avgang 67 uten AFP

Avgang 62 med AFP

Avgang 62 uten AFP

Avgang 62 Avgang 67

kannibaliseres pensjonen blir afp tjenestepensjon spist opp
Kannibaliseres pensjonen - blir AFP/tjenestepensjon spist opp?
 • Hippe/Lillevold: ”Den gylne middelvei” (Fafo-rapport 2010:36, bestilt av Storebrand):
  • ”Hva vil foretak som er dekket av AFP spare på å bygge på AFP-ytelsene i sin kollektive tjenestepensjonsordning?”
  • ”For de virksomheter som i dag er omfattet av AFP og har en ytelsesordning, vil det kunne medføre vesentlig reduksjon av tjenestepensjonsnivået og lavere kostnader (for tjenestepensjonsordningen isolert sett). Denne typen tilpasning av ytelses- og sparenivåer er like aktuell for innskuddsordningene.”
krav til afp privat sektor
Krav til AFP – privat sektor
 • Som før – må ha vært ansatt i bedrift med AFP i tre år på uttakstidspunktet
  • Kan være ut av jobb opp til 26 uker
  • Utvides ved sykmelding opp til 52 uker
 • Nytt – det stilles en rekke krav som må være oppfylt når du fyller 62 år
krav ved 62 r for f ny afp
Krav ved 62 år for å få ny AFP
 • Må ha vært ansatt i foretak sluttet til fellesordningen i 7 av siste 9 år
  • Født i 1951 eller før: 3 av 5 år
  • 1952: 4 av 6 år
  • 1953: 5 av 7 år
  • 1954: 6 av 8 år
n er det for seint
Nå er det for seint
 • Født 16/11 – 1955, ansatt i bedrift uten tariffavtale fyller 62 i 2017:
  • Ikke mulig å få AFP-tillegg
 • Hvorfor er ikke dette brukt for å få en offensiv for flere tariffavtaler?
  • Afp-avtalen for ”god” – gir svært god uttelling for liten innbetaling
  • Innbetaling- 1,4 % av lønn mellom 1 og 7,1 G
   • Eksempel, lønn 400 000, født 1955
    • Innbetaling 31 850, utbetaling 850 000 (individbetraktning – innbetaling er lønn alle ansatte opp til 62 år)
vanskelig bytte jobb etter 55 r
Vanskelig å bytte jobb etter 55 år
 • AFP-tillegget er en viktig del av pensjon og svært viktig å ta vare på:
  • Noen eksempler:
   • Tilbud om ny jobb, alder 56: Har ny arbeidsgiver AFP?
   • Nedbemanning – er det mulig å få ny jobb i afp-bedrift?
   • Sluttvederlag – sml. avisene – må også kompensere for afp-tap
ikke slutt i offentlig sektor
Ikke slutt i offentlig sektor!
 • Kravet om 7 av 9 år gjelder ansettelse i bedrift som er omfattet av fellesordningen for AFP
  • Ansettelse i offentlig sektor teller ikke
   • Ledelsesstillinger – kan betales ut
  • Hva med nedbemanning og ansatte som presses ut?
  • Hva med ansatte i fristilt og privatisert virksomhet?
   • Kan brukes som argument mot privatisering – men har enorme konsekvenser far ansatte hvis privatisering likevel skjer
 • Hvis rett til afp – oppsatt rett (fripolise) samordnes bort
hvem har ikke afp
Hvem har ikke afp?
 • Store deler av privat sektor
 • Bedriften skal ha tariffavtale
  • Ikke noe du kan endre på egen hånd
  • Uorganiserte i en bedrift med tariffavtale har afp
 • Mange organiserte har ikke afp (FAFO):
  • 23 % / 77 000 i privat sektor som trekkes for kontingent har ikke afp
  • 72 % / 533 000 uorganiserte har ikke afp
  • 257 000 organiserte / 211 000 uorganiserte har afp
 • Eksempel: 3 000 medlemmer av kontordelen i HK har ikke tariffavtale (20 %)
hva med delvis uf retrygd
Hva med (delvis) uføretrygd?
 • Får ikke afp-tillegg hvis en mottar uførepensjon fra folketrygden etter fylte 62 år
 • Skaper stor usikkerhet
 • Illustrerer det store problemet som er oppstått både fordi reglene er uklare og fordi ikke alle regler er på plass
endringer i tjenestepensjon i privat sektor
Endringer i tjenestepensjon i privat sektor
 • Åpner for uttak fra 62 år
  • Ytelsespensjon
  • Innskuddspensjon – må strekke utbetalingen til minst 77 år (hvis årlig pensjon over 20 % av G)
 • Betyr kraftig avkorting av pensjon
hvorfor avkorting
Hvorfor avkorting
 • Flere år som pensjonist
 • Manglende opptjening
  • Skal fortsatt beregnes med opptjening til 67 år, tidligere avgang blir som ”fripolise”
 • ”Gave” til sterke fagforeninger:
  • Slutt på rett til å stå i tjenestepensjonsordningen når du gå av med AFP
  • Rammer mange som har fått inn pensjon i tariffavtalen
avkorting ved uttak fra 62 r
Avkorting ved uttak fra 62 år
 • Mann, født 1949,ansatt ved 26 år,lønn 400000
 • G = 72 881, Årlig lønnsvekst 0, Pensjonsnivå 66 %
 • Beregninger Norwegian Insurance Partner – ikke hensyntatt”seleksjonsfradrag 0,5 %”
avkorting ved uttak fra 62 r1
Avkorting ved uttak fra 62 år
 • Mann, født 1949,ansatt ved 26 år,lønn 400000
 • G = 72 881, Årlig lønnsvekst 3,5 %, Pensjonsnivå 66 %
 • Beregninger Norwegian Insurance Partner – ikke hensyntatt”seleksjonsfradrag 0,5 %”
hvor stort er tapet med innskuddspensjon 5
Hvor stort er tapet med innskuddspensjon 5 %?
 • Inntekt 400 000:
  • Innskudd på 16 250 i året
  • 81 250 hvis AFP fra 62 år – i tillegg renter
  • Tatt ut over 10 år – ca. 850 kr. tapt i måneden
 • Kommer i tillegg til tap pga. samordning oppsatt rett med privat AFP – eks. Arcus
og hva blir resultatet
Og hva blir resultatet?

Norge – avgang 65 år i 2048, 40 år i arbeid, 66 % ytelse (privat), afp – ca. 49 % brutto (snittlønn 90 % av sluttlønn)