synergonomi och belysningsprinciper institutionen f r arkitektur och byggd milj vid lth i lund
Download
Skip this Video
Download Presentation
Synergonomi och belysningsprinciper Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid LTH i Lund

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 62

Synergonomi och belysningsprinciper Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid LTH i Lund - PowerPoint PPT Presentation


 • 214 Views
 • Uploaded on

Synergonomi och belysningsprinciper Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid LTH i Lund. Grunden i lagstiftningen finns i arbetsmiljölagen, AML, som bestäms av riksdagen. Arbetsmiljölagen ger de yttre ramarna för vad som gäller för miljön på jobbet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Synergonomi och belysningsprinciper Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid LTH i Lund' - gaetana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
synergonomi och belysningsprinciper institutionen f r arkitektur och byggd milj vid lth i lund
Synergonomi och belysningsprinciperInstitutionen för arkitektur och byggd miljö vid LTH i Lund
slide2
Grunden i lagstiftningen finns i arbetsmiljölagen, AML, som bestäms av riksdagen. Arbetsmiljölagen ger de yttre ramarna för vad som gäller för miljön på jobbet. 

Arbetsmiljöverket har fått regeringens uppdrag att mer i detalj reglera vad som ska gälla. Detta gör vi genom att i vår författningssamling, AFS, ge ut föreskrifter och allmänna råd som preciserar vilka krav som ska ställas på arbetsmiljön.

arbetsmilj verkets f rfattningssamling
Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2000:42

ARBETSPLATSENS UTFORMNING

slide4
§ 11 Vid stadigvarande arbetsplatser, i arbetslokaler och personalutrymmen som är avsedda att vistas i mer än tillfälligt, skall det normalt finnas tillfredställande dagsljus och möjlighet till utblick
slide5
§ 12 Belysning skall planeras utföras och underhållas samt undersökas och bedömas i den omfattning som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall
slide6
§ 13 Belysning skall anpassas till de arbetandes olika förutsättningar och de synkrav som arbetsuppgifterna ställer. Belysning skall ha en för den enskilde lämplig fördelning och riktning. Bländning skall undvikas så långt det är möjligt
slide7
§ 14 Belysning och arbetsplatsens utformning skall vara sådan att man med tillfredställande säkerhet och utan onödiga anpassningssvårigheter kan förflytta sig mellan eller i olika lokaler eller arbetsområden med skilda belysningsförhållanden
slide8
§ 15 En ljuskällas återgivning av färg skall vara lämplig för arbetsuppgiften. Belysning skall vara utformad så att varningsskyltar, nödstoppsdon och liknande är lätta att uppfatta.
slide9
§ 16 Belysning skall vara utformad så att besvärande flimmer inte uppstår. Exponering för UV-strålning från belysning får inte innebära risk för ohälsa.
slide10
§ 17 Åtgärder skall vidtas för att förhindra att olycksfall inträffar på grund av att rörliga maskindelar, arbetsobjekt eller liknande föremål skenbart verkar röra sig långsamt eller stå stilla när de betraktas i periodiskt varierande belysning.
slide11
§ 45 Fönster och lanterniner skall vid behov ha anordningar eller utförande som medger avskärmning av solinstrålning.
slide12
§ 72 Nödbelysning av tillräcklig styrka skall finnas i sådana arbets- och förvaringslokaler där de som arbetar är speciellt utsatta för risker i händelse av fel på den ordinarie belysningen.
slide13
§ 81 Utrymningsvägar som kräver belysning för att göra en säker utrymning möjlig skall ha nödbelysning som lyser upp dem tillräckligt vid strömavbrott.
belysningsrekommendationer
Belysningsrekommendationer
 • ABM:s föreskrifter för olika arbetsmiljöer
 • Inomhusbelysning SS-EN 12464-1
 • Idrottsbelysning: Svenska kommunförbundets måttbok
 • Vägar: Vägverkets Rebel
 • Anvisningar och föreskrifter från olika myndigheter och organisationer
europeisk standard f r inomhusbelysning en 12464 1
Europeisk standard för inomhusbelysning EN 12464-1
 • Framtagen av CEN
 • Översatt till svenska SS-EN 12464-1
 • Kan beställas från SIS
 • 48 sidor tekniskt detaljerad information
den nya standarden omfattar
Den nya standarden omfattar

Begrepp

 • Vad är det vi skall se?

Storlek, färg och form, tid och belysning

 • Indelning av lokaler i:

arbetsområde

omedelbar omgivning

 • Bibehållen belysningsnivå

Lägsta värde under användningstiden

 • Avbländning

Tex. för bildskärmar

slide19
TILLRÄCKLIG BELYSNINGSNIVÅ

LJUSET ÄR DEN VIKTIGASTE FÖRUTSÄTTNINGEN FÖR ATT UPPLEVA EN MILJÖ MED SYNSINNET

slide20
OMGIVNINGSSEENDET
 • ÖGATS SYNFÄLT C:A 170º
 • UPPLEVELSE AV:
 • RUMMETS FORM
 • INNEHÅLL
slide21
HÖGA KRAV NÄR:
 • det visuella arbetet är av kritisk betydelse
 • misstag är dyra att åtgärda
 • noggrannhet och hög produktivitet är mycket viktigt
 • arbetaren har sämre syn än vad som är normalt
 • detaljerna i uppgiften som ska utföras är ovanligt små eller har liten kontrast mot bakgrunden
 • uppgiften utförs under ovanligt lång tid
slide22
Belysningsnivån som krävs kan sänkas när:
 • detaljerna i uppgiften som ska utföras är ovanligt stora eller har tydlig kontrast mot bakgrunden
 • uppgiften utförs under ovanligt kort tid
slide23
För att undvika trötta ögon och obehag får det inte heller vara alltför stor skillnad i belysningsnivå mellan arbetsytan och intilliggande områden och det bör vara en välbalanserad belysning inom synfältet.
slide24
SPECIELLA BEHOV

Med avseende på synsinnet börjar vi bli gamla i 45-årsåldern. Pupillerna blir mindre och mindre ljus kommer in.

 Vi kan dela upp kraven för normalt åldrande och där det blir sjukliga förändringar. Vid normalt åldrande gäller:

Med mindre ljusinfall till näthinnan krävs ökad ljusstyrka

Glaukom: Mycket och välriktat ljus

Makuladegeneration: Ökad ljusstyrka

Diabetesretinopatin: Ökat ljus,jämnt ljus och välriktat ljus

belysningsstyrka arbetsyta omgivning
Belysningsstyrka arbetsyta - omgivning

Yttre omgivning till 0,5 m från vägg

Omedelbara omgivningen min 0,5 m runt arbetsområdet

Arbetsområde (42x30cm)

belysningsprinciper
Belysningsprinciper

Enbart allmänbelysning

Lokaliserad allmänbelysning

Allmänbelysning med separat platsbelysning

slide33
För att undvika misstag, trötthet och olyckor är det viktigt att begränsa bländningsrisken, i synnerhet om synriktningen är över horisontalnivån.

På arbetsplatser inomhus kan bländning orsakas av ljusstarka armaturer och fönster.

slide35
Katarakt - grå starr

Ökad bländningskänslighet

slide37
Omgivningsseendet - Orientering

Detaljseendet – Urskilja detaljer

slide38
Rumsupplevelsen

Variation ger stiumulans

Hög helhetsgrad understimulans

v ggluminanser
Väggluminanser
 • Belys gärna väggarna (utom mot bildskärmar) för att ge rummet en ljusare och luftigare karaktär
 • Fönsterväggar så ljusa som möjligt.
 • Väggluminansen <1000 cd/m²
takluminanser
Takluminanser
 • Ljusa tak minskar kontrasten mellan armaturen och omgivande ytor
 • Takluminans medel <500 cd/m². Max 1500 cd/m² inom ett begränsat område med mjuka övergångar.
behaglig luminansf rdelning
Behaglig luminansfördelning
 • En mörk yta kan svårligen göras väsentlig ljusare med ökad belysning
 • En ljus yta kan ge en kraftig luminans vid ökad belysning.
 • Diffust reflekterande ytor fördelar det reflekterade ljuset i alla riktningar.
bl ndning
Bländning

Bländning uppstår när ögat utsätts för en

väsentligt starkare ljusretning än vad det är

adapterat till.

Lösningar:

 • Avskärma/Omdirigera
 • Gör bakgrunden ljusare
 • Fördela på en större yta
slide47
KONTRAST
 • LJUSRIKTNING
 • SKUGGBILDNING
kontrast
Kontrast

I den härtextenavtar

kontrastenefterhand

som duläser…….

inget bl nk i arbetsmaterialet
Inget blänk i arbetsmaterialet

För att undvika speglande reflexer i arbetsmaterialet skall inga armuterer placeras inom det speglande området

arbetsmaterial som kan ge bl nk
Arbetsmaterial som kan ge blänk
 • Bildskärmar
 • Blyertskriven text
 • Blankt tryck
 • Plastfickor
ljusf rger och ytf rger
Människan kan uppfatta mer än 1000 000 färgnyanserLjusfärger och ytfärger

Glödlampa

Vitt lysrör

Diffust dagsljus

Riktat dagsljus

slide56
Färgåtergivningsindexet Ra ger en objektiv indikering på hur naturtrogna föremålen ser ut i ljuset. Det maximala värdet för Ra är 100 och det "sämsta" Lysröret har en färgåtergivning på ungefär 50.

Lysrör med färgåtergivningsindex under 80 (Enkelfärgslysrör) bör inte användas i miljöer där människor arbetar eller vistas under längre perioder.

ljusk llors ljus
Färgtemperatur (Kelvin)

Varmton <3300 K

Vit ~4000 K

Dagsljus >5300 K

I Sverige använder vi framför allt varmvitt ljus 3000 K

Vitare ljus, 4000 K, ger distinktare färger och mer varmtonat ljus, 2700 K, gör miljön mer ombonad.

Färgåtergivning (Ra)

Fullfärg Enkelfärg

Välj alltid ljuskällor med Ra >80 (tex. fullfärgslysrör) och vid extra höga krav ljuskällor med Ra >90.

Ljuskällors ljus
slide59
Dagens bullerproblem har förflyttats från industriarbetsplatser till kontorsarbetsplatser

Ej hörselskadande men störande

Ju svårare arbetsuppgift desto mer störs den av buller

slide60
Flimmer är distraherande och kan orsaka fysiologiska besvär, exempelvis huvudvärk. Stroboskopeffekter kan leda till farliga situationer där roterande maskiner eller maskiner med fram- och återgående rörelse kan verka stillastående.

I värsta fall kan epileptiska anfall utlösas

slide61
Bildskärmsarbete

1.Använd rätt mängd ljus -

2. Minska bländningen

3. Anpassa ljusstyrkan på bildskärmen.

4. Anpassa kontrasten

ad