Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora
88 Views
gaetan
Download Presentation

Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

 2. Bohumil Hrabal I. (1914-1997)

 3. Bohumil Hrabal • Světově uznávaný prozaik – patří k nejpřekládanějším českým autorům • Jeden z nejosobitějších spisovatelů 2. pol. 20. stol. • Jeho díla vycházela oficiálně, v samizdatu i v cizině http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Bohumil_Hrabal_by_Kubik_1994_02.jpg

 4. Život • Narodil se v Brně Židenicích v roce 1914 (Rakousko- Uhersko) • Dětství prožil v Nymburce, kde byl jeho nevlastní otec správcem a později ředitelem pivovaru • Studoval na gymnáziu – propadal z několika předmětů • Po maturitě studoval na právnické fakultě (1935-1946)(studium musel za okupace přerušit – uzavření VŠ) • Právnické povolání nevykonával • Po roce 1948 žil v Praze na Žižkově –pohyboval se v bohémské společnosti - ovlivnili ho přátelé Vladimír Boudník a Egon Bondy.

 5. Vystřídal celou řadu zaměstnání: dělník v pivovaru, skladník, výpravčí na železniční stanici v Kostomlatech, úředník na notářství, pojišťovací agent, obchodní cestující, dělník v kladenských hutích, kulisák v divadle, balič papíru ve sběrných surovinách… • Bydlel v Praze • Od 60. let často pobýval v chatové osadě v Kersku u Nymburka • Často navštěvoval hospodu U Zlatého tygra • Zemřel v roce 1997 v Praze po pádu z okna v pátém patře ortopedické kliniky nemocnice na Bulovce (nešťastnou náhodou při krmení holubů/ spekuluje se i o sebevraždě)

 6. Spisovatel • Své první literární pokusy (básně) začal uveřejňovat ve 30. letech- vliv dadaismu a surrealismu • V 50. letech se zaměřil na prózu – psal povídky( v rukopise, v časopisech, tiskem až později) • Spisovatelem z povolání se stal v roce 1963

 7. Po roce 1968 mu bylo dočasně zakázáno publikovat – díla vycházela v samizdatu nebo v cizině • V roce 1975 uveřejnil v časopise Tvorbasebekritické prohlášení, na jehož základě mu bylo částečně a pod dohledem cenzury opět umožněno publikovat. Současně vycházely necenzurované texty v samizdatu a exilu – více verzí jednoho díla

 8. Dílo - charakteristika • Hrdinové z okraje společnosti • Vypravěčské umění – líčí zážitky z dětství, okupace, ze života v Praze i v Polabí. • Měl zálibu v groteskních situacích, neobvyklých povahách a šokujících nápadech • Jazyková stránka:střídání básnické řeči s hospodským vyprávěním • Místo souvislého děje mozaika situací, proud představ(automatický text – vliv surrealismu)

 9. Perlička na dně • Povídkový soubor – 1963 • Hlavními hrdiny jsou svérázné postavy - vymykají se běžnému průměru – tím jsou zajímaví Co autor myslí „Perličkou na dně“ ?

 10. Pábitelé • Povídkový soubor – 1964 • Příhody lidí z okraje společnosti – vagabundů, hospodských povalečů i umělecké bohémy • Líčeno s laskavým nadhledem • Chybí souvislý děj – autor se zaměřuje na charakteristiku postav • Postavy charakterizovány pomocí různých útvarů českého jazyka (obecná čeština, slang)

 11. Pojem PÁBITELÉ • Svérázné postavy Hrabalových děl • Osobitý, lidový vypravěč posedlý svým nespoutaným hovorem – příběhy vypráví bez vnitřního řádu jako automatický text (vliv surrealismu) - Tento způsob vyprávění Hrabal nazývá PÁBENÍ

 12. Charakteristika pábitele • Nehledí na konvence, chovají se zvláštně, občas působí i komicky • Ztřeštění snílci • Posedlí po zážitcích • Jejich chování se vymyká zásadám spořádaného života, • Mají vášeň neustále něco vyprávět a prožívat • Jejich příběhy jsou nevěrohodné a nadsazené, mají ale neopakovatelné kouzlo • Dokáže je udivit a zaujmout zdánlivě obyčejná věc

 13. Taneční hodiny pro starší a pokročilé • 1964 • Historky z doby Rakousko- Uherska, úvahy o umění, úryvky ze snáře i příběhy z českých dějin – automatický text bez jednotné zápletky • Text je napsán jednou jedinou větou

 14. Ostře sledované vlaky • Novela – 1965 • Děj se odehrává v době okupace na železniční stanici malého města (2. vlna válečné literatury) • Hlavní hrdina : výpravčí Miloš Hrma- dvaadvacetiletý mladík – citlivý, naivní- po prvním sexuálním nezdaru se pokusí o sebevraždu- pracuje na železniční stanici, kde obdivuje výpravčího Hubičku (obdivuje především jeho úspěchy u žen)

 15. Sebevědomí a odvahu mu dodá až první sexuální zkušenost (Trauma mu pomůže překonat záhadná žena – odbojářka, která na stanici přinese nálož k likvidaci vojenského vlaku) • Miloš se potom chce osvědčit i v něčem, co přesahuje jeho soukromí. S výpravčím Hubičkou se pokusí zničit „ostře sledovaný vlak“ (válečně důležitý transport zbraní) • Vlak zlikviduje, ale sám u toho umírá. (Zastřelí ho německý voják) Miloš umírá vyrovnaný a smířený s osudem – Díky nabyté odvaze je schopen zkrátit utrpení německého vojáka, kterého nevnímá jako nepřítele, ale jako člověka.

 16. Charakteristika textu • Kompozice: chronologická s retrospektivními pasážemi • Téma: přerod naivního a nezkušeného mladíka v muže na pozadí války . Nesmyslnost války. • POSTAVY:Miloš Hrmavýpravčí Hubičkapan přednostapaní přednostováNa základě vlastní četby postavy charakterizujte .

 17. Charakteristika postav • Miloš Hrma - citlivý, naivní, zranitelný, nízké sebevědomí – v závěru klid a vyrovnanost, smíření se s osudem • Výpravčí Hubička – zkušený svůdce žen a záletník • Přednosta – chovatel holubů, touží po povýšení • Paní přednostová – trpělivá, chápavá • Viktoria Freie – tajemná, atraktivní, zkušená • Máša – Milošova dívka

 18. Otázky ANO/ NE 1) Narodil se v Praze 2) Vystudoval práva 3) Pracoval jako ředitel pivovaru 4) Psal o lidech z vyšší společnosti 5) Napsal divadelní hru Pábitelé 6) Hrdinou novely Ostře sledované vlaky je mladý železničář Miloš Hrma7) V novele Ostře sledované vlaky se objevuje postava výpravčího Hrdličky

 19. Řešení: 1) Narodil se v Praze NE 2) Vystudoval práva ANO 3) Pracoval jako ředitel pivovaru NE 4) Psal o lidech z vyšší společnosti NE 5) Napsal divadelní hru Pábitelé NE 6) Hrdinou novely Ostře sledované vlaky je mladý železničář Miloš Hrma ANO7) V novele Ostře sledované vlaky se objevuje postava výpravčího Hrdličky NE

 20. Zdroje informací: • http://cs.wikipedia.org/wiki/Bohumil_Hrabal • ANDREE, Lukáš a kol. Literatura pro 4. ročník SŠ. Brno: Didaktis, 2010, ISBN 978-80-7358-149-7. • PROKOP, Vladimír. Přehled české literatury 20. století. Sokolov: O.K. - Soft, 1998 • HAVLÍČKOVÁ, Iveta a kol. Odmaturuj z literatury 2. Brno: Didaktis, 2004, ISBN 80-86285-83-9. • AUTOR NEUVEDEN. klipart [online]. [cit. 27.11.2013]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com