Mieszko i ok 960 992
Download
1 / 10

MIESZKO I (ok. 960-992) - PowerPoint PPT Presentation


  • 121 Views
  • Uploaded on

MIESZKO I (ok. 960-992). Kim był? Czego dokonał? Dlaczego się o nim uczymy?. Kim był? .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MIESZKO I (ok. 960-992)' - gaetan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mieszko i ok 960 992

MIESZKO I (ok. 960-992)

Kim był?

Czego dokonał?

Dlaczego się o nim uczymy?


Kim by
Kim był?

Mieszko I panował w latach od ok. 960 do 992. Był synem Siemomysła, księcia polańskiego, pierwszym historycznym władcą Polski, wspomniany w wielu kronikach. Najbardziej znanym dokumentem potwierdzającym jego istnienie jest przechowywany w archiwach watykańskich odpis regestru pod nazwą Dagome iudex.


Do czas w mieszka i niewiele wiemy o przesz o ci ziem polskich ze wzgl du na brak dokument w
Do czasów Mieszka I niewiele wiemy o przeszłości ziem polskich, ze względu na brak dokumentów.

Najpopularniejszym ujęciem nieznanych dziejów Polski są dzieje legendarne. Nie wnoszą one jednak wiele do prawdziwego poznania naszej przeszłości. Wszelkie ślady które w jakikolwiek sposób mogłyby wpłynąć na bliższe poznanie naszej historii zostały już wykorzystane przez historyków.

Podstawowym źródłem poznawczym jest w tym przypadku nauka zwana archeologią, zajmująca się odnajdowaniem źródeł materialnych poprzez wykopaliska..


DZIEJE LEGENDARNE SĄ TO WYDARZENIA, KTÓRE NIE SĄ POTWIERDZONE PRZEZ DOKUMENTY HISTORYCZNE.

WYDARZENIAHISTORYCZNE SĄ TO TAKIE WYDARZENIA, KTÓRE MAJĄ POTWIERDZENIE W DOKUMENTACH HISTORYCZNYCH.


Terytorium pa stwa
Terytorium państwa POTWIERDZONE PRZEZ DOKUMENTY HISTORYCZNE.

Początkowo terytorium państwa Mieszka I ograniczone było jedynie do Wielkopolski. Stopniowo jednak doprowadził on do opanowania sąsiednich dzielnic (Małopolska, Śląsk, Pomorze, Mazowsze).


Zwi zki z czechami
Związki z Czechami POTWIERDZONE PRZEZ DOKUMENTY HISTORYCZNE.

Najeżdżany przez Niemców doprowadził do małżeństwa z czeską księżniczką Dobrawą, dzięki któremu to związkowi, stało się możliwe przyjęcie chrześcijaństwa.

Małzeństwo z Dobrawą doprowadziło do sojuszu z Czechami, który w znaczący sposób wpłynął na kształtowanie się stosunków polsko - niemieckich

Mieszko i Dobrawa na monecie wydanej z okazji 1000 lecia Państwa Polskiego


Korzy ci dla polski wynikaj ce z przyj cia chrzescija stwa
KORZYŚCI DLA POLSKI WYNIKAJĄCE POTWIERDZONE PRZEZ DOKUMENTY HISTORYCZNE.Z PRZYJĘCIA CHRZESCIJAŃSTWA:

  • Niemcy tracą pretekst do najazdów na Polskę.

  • Polska dostaje się pod bezpośrednią opiekę papieża.

  • W kraju rozpoczyna się rozwój kultury i oświaty.

  • Polska staje się państwem europejskim, rozwijającym się w oparciu o cywilizację łacińską.


Najwa niejsze wydarzenia
Najważniejsze wydarzenia POTWIERDZONE PRZEZ DOKUMENTY HISTORYCZNE.

960 r. – objecie władzy książęcej

965 r. – małżeństwo z Dobrawą

966 r. – przyjęcie chrztu

972 r. – zwycięstwo nad Niemcami w bitwie pod Cedynią

992 r. – Mieszko I umiera


Podobizna
Podobizna POTWIERDZONE PRZEZ DOKUMENTY HISTORYCZNE.

Nie wiemy jak wyglądał. Najpopularniejsze jego wyobrażenie zostało stworzone przez Jana Matejkę, w Poczcie Królów i Książąt Polskich

A tak wyobrażał sobie Mieszka I reżyser filmu „Gniazdo”

(w roli Mieszka Wojciech Pszoniak)


Dagome iudex
DAGOME IUDEX POTWIERDZONE PRZEZ DOKUMENTY HISTORYCZNE.

DAGOME IUDEX

(990 – 992) 

Takoż w innym tomie za papieża Jana XV czytamy, że Dagome sędzia i Ote senatorka i synowie ich Mieszko i Lambert, nie wiem jakiego rodu ludzie, sądzę zaś, że byli Sardyńczykami, ponieważ rządzeni są przez 4 sędziów, świętemu Piotrowi nadali jedno miasto w całości, które nazywa się Schinesghe, ze wszystkimi przyległościami w tych granicach, jak się zaczyna od pierwszego boku wzdłuż morza granicą aż do miejsca, które zwie się Ruś, i granicami Rusi rozciąga się aż do Krakowa i od tegoż Krakowa aż do rzeki Odry wprost do miejsca, które zwie się Alemure, i od tejże Alemury aż do ziemie Mieleze prosto do Odry a stąd dążąc wzdłuż rzeki Odry aż do wymienionego wyżej miasta Schinesghe.


ad