Meldingsløftet
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Meldingsløftet 2010 – 2011 Et ledd i Samspill 2.0 som er utbredelse av utviklingsarbeidet i Si@-planen og Samspill 2007 Lederforum 12 k 3.3.11. Helsetrappa. Landsfunksjoner. Samhandlingsreformen. Regionalsykehus. Nå. Lokalsykehus. Hjemmetj. Sykehjem Legetjenesten Rus- psykiatri

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gaenor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Meldingsl ftet 2010 2011 et ledd i samspill 2 0 som er

Meldingsløftet

2010 – 2011

Et ledd i Samspill 2.0 som er

utbredelse av utviklingsarbeidet i Si@-planen og Samspill 2007

Lederforum 12 k 3.3.11


Nye utfordringer helsetrappa etter samhandlingsreformen

Helsetrappa

Landsfunksjoner

Samhandlingsreformen

Regionalsykehus

Lokalsykehus

 • Hjemmetj.

 • Sykehjem

 • Legetjenesten

 • Rus- psykiatri

 • Sosiale tjenester

 • Folkehelsearbeid

 • Planer

 • Avtaler med helseaktører

 • Familie

 • Naboer

 • Venner

 • Frivillige org.

Familie og lokalsamfunn

Kommune

Kommune

Sykehus

Nye utfordringerHelsetrappa etter samhandlingsreformen

Bjørn Larsen


Tjenesteorganiseringen er en kommunikasjonsmessig utfordring
Tjenesteorganiseringen er en kommunikasjonsmessig utfordring

SPESIALISERING AV TJENESTENE ØKER

Kommunen

Legene

Sykehusene

Kommunen

Hjemmetjeneste

Sykehjem

Rehabilitering

Fastlegen

Spesialistlegen

Spesialitet 1

Spesialitet 2

Spesielitet 3

Spesialitet 4

Hjemmetjeneste

Sykehjem

Rehabilitering

Pasienten

Bjørn Larsen


Pressemelding om statsbudsjettet
Pressemelding om statsbudsjettet

 • ”God informasjons- og kommunikasjonsteknologi er ein føresetnad for gode helsetenester i framtida. Regjeringa foreslår å auke løyvinga til e-helse med 50 millionar kroner på neste års budsjett. Totalt 151 millionar kroner er sett av til dette formålet i 2011.”

Bjørn Larsen
2 faser i nasjonalt meldingsl ft
2 faser i nasjonalt meldingsløft

 • I fase 1 av meldingsløftet har samhandlingskjeden og elektroniske meldinger mellom helseforetak og legekontor vært prioritert.

 • I fase 2 av meldingsløftet er vedtatt å være meldingsutveksling mellom

  - kommunale helsetjenester og legekontor (PLO-meldinger)

  • kommunale helsetjenester og sykehus (basismeldinger)

  • helsestasjon og helseforetak (basismeldinger)

Bjørn Larsen


Meldingsl ftet 2010 2011 et ledd i samspill 2 0 som er

ELIN-kElektronisk informasjonsutveksling i kommunene

 • Arendal

 • Bergen

 • Sandefjord

 • Stavanger

 • Tromsø

 • Trondheim

  14 legekontor

ELIN-k fase 1

utvikling og pilotering av meldinger mellom

pleie og omsorgstjenesten i kommune og fastlege

Samspillkommuner

Gjennomført forprosjekt i 2008 og 2009

 • Stavanger - SUS

 • Tromsø - UNN

 • Trondheim – St.Olavs hospiital

 • Skedsmo - Ahus

ELIN-k fase 2:

utvikling og pilotering av meldinger mellom

pleie og omsorgstjenesten i kommune og sykehus

2010

2008

2009

Samspillkommuner

Gjennomført forprosjekt i 2008 og 2009

2010: Forutsatt at fremdriftsplan følges av alle parter skal meldingene være klar til forsiktig bredding på nyåret.

Meldingene i ELIN-k fase 1 vil inngå i Meldingsløftet og i første omgang vil de kunne tas i bruk av samspillkommunene

Bjørn Larsen


Meldingstyper kommune fastlege
Meldingstyper, kommune-fastlege

 • Orientering om tjenestetilbud fra kommunen

  • Forespørsel om hvilke tjenester pasienten mottar

  • Orientering om tjenestetilbud fra kommunen

 • Helseopplysninger til lege

  • Forespørsel, vurdering eller orientering fra PLO til lege

 • Medisinske opplysninger

  • Forespørsel om utlevering av medisinske opplysninger fra saksbehandler

  • Medisinske opplysninger

 • Diagnoser relevant for IPLOS-rapportering

  • Forespørsel om utlevering av diagnoser relevant for IPLOS-rapportering

  • Overføring av diagnoser relevant for IPLOS-rapportering

Bjørn Larsen


Meldingstyper fortsetter
Meldingstyper fortsetter….

 • Overføring av legemiddelopplysninger

  • Forespørsel om oppdaterte legemiddelopplysninger

  • Legemiddelopplysninger

 • Fornying av resept

  • Forespørsel om fornying av resept

  • Svar på forespørsel om fornying av resept

 • Forespørsel om time og svar på time

  • Forespørsel om time

  • Svar på forespørsel om time

 • Forespørsel, svar på forespørsel og avvik

Bjørn Larsen


Sandefjords erfarte fordeler
Sandefjords erfarte fordeler

Raskt i bruk

Gjøre det når man vil/har tid

Mer presis pasientinformasjon

Alle henvendelser mellom helseaktørene blir journalført/dokumentert

Raskere tilgang på pasientinformasjon

Billig (unngår porto, papir, konvolutter, tellerskritt)

Færre telefonhenvendelser

Bjørn Larsen


Meldingstyper kommune sykehus
Meldingstyper, kommune-sykehus

 • Elin-k fase 2 meldinger (piloteres nå og ferdigstilles ila 1. kvartal 2011):

 • Melding om innlagt pasient

 • Innleggelsesrapport

 • Helseopplysning ved søknad

 • Forespørsel

 • Svar på forespørsel

 • Avviksmelding

 • Melding om utskrivningsklar pasient

 • Avmelding utskrivningsklar pasient

 • Melding om utskrevet pasient

 • Utskrivningsrapport

Bjørn Larsen


Basismeldinger
Basismeldinger

 • Henvisning

 • Rekvisisjoner (labsvar: IMM, KKL, MBIO, PAT, RAD)

 • Epikrise

 • Svarrapporter (labsvar: IMM, KKL, MBIO, PAT, RAD)

 • Applikasjonskvittering

Bjørn Larsen


Helsestasjonsmeldinger
Helsestasjonsmeldinger

Meldingstyper Visma HSpro (motta)

 • Epikrise

 • Svarrapport medisinsk biokjemi (KKL)

 • Svarrapport mikrobiologi

 • Svarrapport patologi

 • Svarrapport radiologi

 • Applikasjonskvittering (sende og motta)

 • I 1.kvartal 2011 kommer i tillegg:

  • Henvisning (ut fra helsestasjon)

  • Oppgjørsmelding til Helfo

  • Sysvak

   Elin-h meldinger (under utvikling nå):

 • Fødselsepikrise mor

 • Fødselsepikrise barn

Bjørn Larsen


Hovedsamarbeidskommunens funksjon og oppgaver
Hovedsamarbeidskommunens funksjon og oppgaver

 • Sandefjord er 1 av 11 hovedsamarbeidskommuner (Sandefjord, Oslo, Arendal og Gjøvik i vårt RHF)

 • Når bredding er gjennomført i hovedsamarbeidskommunene etableres nye prosjekt med utspring fra hovedsamarbeidskommunen (Larvik, Tønsberg, Horten og Holmestrand)

Bjørn Larsen


Hva gj r samarbeidskommunene n
Hva gjør samarbeidskommunene nå?

 • Organiser prosjekt i egen kommune

 • Ta i bruk nødvendige deler av fagsystemene i hele organisasjonen. Sørg for opplæring, nok utstyr, nettverk osv.

 • Få på plass meldingsmodulen

 • Dere må ha en krypteringsløsning/EDI-løsning

 • Tilknytning til Norsk Helsenett, adressering

Bjørn Larsen


Hva gj r vi n forts
Hva gjør vi nå, forts….

 • Bestille sikkerhetssertifikat (PKI)

 • Få på plass leger som vil samhandle i startfasen

 • Rutiner for avvikshåndtering og meldingsovervåking

Bjørn Larsen


Den videre prosessen
Den videre prosessen

 • Hvordan få med alle Vestfoldkommunene, i første omgang kommune-fastlege?

 • Elektronisk samhandling mellom kommunene og sykehuset

 • Hva med kostnadene?

 • Bredding utover Vestfold

 • Forvaltning (Hdir og NHN)

Bjørn Larsen