kultura staro ytnej grecji n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kultura starożytnej Grecji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kultura starożytnej Grecji

play fullscreen
1 / 29

Kultura starożytnej Grecji

651 Views Download Presentation
Download Presentation

Kultura starożytnej Grecji

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kultura starożytnej Grecji

 2. LITERATURA GRECKA Grecy wykorzystali alfabet fenicki dodając do niego 5 samogłosek. W ten sposób powstał alfabet grecki, który stał się podstawą pisma w Europie Wschodniej. Gatunki literackie: Epos – najstarszy gatunek literatury europ.; utwór epicki w którym obok siebie funkcjonowały świat bogów i ludzi, przedstawiał losy bohaterów na tle wydarzeń przełomowych dla danej społeczności. Był spisany heksametrem. Przykłady: Homer – „Iliada”, „Odyseja” Hezjod

 3. LITERATURA GRECKA Liryka – utwory początkowo recytowane przy muzyce; później nazwane poezją. Zaliczamy do niej: hymny, treny, poezję tyrtejską, poezję miłosną, anakreontyki, epigramaty. Twórcy: Safona, Pindar, Anakreont Historiografia – literatura poświęcona historii wojen lub królów. Twórcy: Herodot – „Dzieje” (Opisał wojny grecko – perskie) , Tukidydes – „Wojna peloponeska”,

 4. TEATR GRECKI Wykształcił się z misteriów poświęconych bogowi Dionizosowi. Dramat : Tragedia – utwór podniosły, który czerpał tematykę z mitów; poruszał ważne kwestie ludzkiego zachowania, odkrywał prawdy moralne Komedia – utwór, który pokazywał „świat na opak”, dotyczył bieżących wydarzeń, które wyśmiewał. Dramatopisarze : Ajschylos Sofokles „Antygona”, Eurypides

 5. GRECJA HELLEŃSKA - ARCHITEKTURA CECHY ARCHITEKTURY GRECKIEJ • Budowle o charakterze sakralnym lub publicznym • Budulec – kamień, marmur • Budowle monumentalne • Budowle o planie prostokąta otoczone podwójną bądź potrójną kolumnadą, • Dach wspierał się bezpośrednio na kolumnach, otoczony był rzeźbionym fryzem • Nad wejściem tympanon • Monumentalizm • Kolumny w trzech stylach: doryckim, jońskim i korynckim

 6. PORZĄDKI ARCHITEKTONICZNE fryz architraw Porządek joński Porządek dorycki abakus głowica/kapitel trzon baza Porządek koryncki

 7. PORZĄDKI ARCHITEKTONICZNE Porządek dorycki Porządek joński Porządek koryncki

 8. ARCHITEKTURA HELLEŃSKA fryz Rekonstrukcja świątyni Artemidy w Efezie architraw kapitel KOLUMNADA kilka lub kilkanaście rzędów kolumn ustawionych w regularnych odstępach, podtrzymujących belkowanie trzon baza

 9. PRZEKRÓJ PRZEZ ŚWIĄTYNIĘ Rekonstrukcja świątyni Zeusa w Olimpii

 10. AKROPOL Akropol – ufortyfikowane wzgórze, na którym w Atenach znajdował się kompleks świątyń

 11. AKROPOL Schemat Akropolu ateńskiego

 12. PARTENON PARTENON - słynna świątynia Ateny Partenos ("dziewicy") na Akropolis ateńskiej, wzniesiona w latach 447-432 p.n.e. z inicjatywy Peryklesa na miejscu dwóch starszych świątyń zburzonych przez Persów w 480 r. p.n.e.

 13. PARTENON rekonstrukcje kolorystyczne PARTENON REKONSTRUKCJA tympanon

 14. ERECHTEJON ERECHTEJON - świątynia Ateny i Posejdona na Akropolu w Atenach. Zbudowana w porządku jońskim. W portyku południowym kolumny mają kształt dziewcząt – są to kariatydy

 15. ŚWIĄTYNIA NIKE APTEROS

 16. PROPYLEJE PROPYLEJE - reprezentacyjne wejście na ateński Akropol  

 17. ARCHITEKTURA HELLEŃSKA Rekonstrukcja ateńskiej AGORY

 18. ARCHITEKTURA HELLEŃSKA Ateny – ODEON Herodesa (II w.) położony u podnóża Akropolu. Teatr grecki

 19. RZEŹBA GRECKA • Początkowo miała charakter statyczny – posągi bogów, posążki Kory i młodych chłopców (tzw. Kuros) – VI w. p.n.e. • W V w. p. n. e. wprowadzono zasadę idealnej harmonii ludzkiego ciała i zasadę kontrapostu • Pod koniec V w. p.n.e. zaczęto przedstawiać postacie w ruchu Wielcy rzeźbiarze epoki helleńskiej: • Fidiasz – rzeźba monumentalna np. posąg Ateny • Poliklet – harmonia ludzkiego ciała, kontrapost • Myron – ruch Dyskobol

 20. RZEŹBA HELLEŃSKA Rzeźby Kory z VI w. p.n.e. oraz propozycja rekonstrukcji Kory w peplosie

 21. FIDIASZ Atena Lemnia Atena Parthenos Rekonstrukcja RZEŹBA HELLEŃSKA

 22. RZEŹBA HELLEŃSKA FIDIASZ – rekonstrukcje Ateny Parthenos i Apolla z Partenonu

 23. RZEŹBA HELLEŃSKA POLIKLET – kanon ludzkiego ciała Doryforos i Diadumenos zastosowano zasadę kontrapostu

 24. RZEŹBA HELLEŃSKA MYRON – Dyskobol. Rzeźba przedstawia ciało atlety w ruchu

 25. MALARSTWO AMFORY greckie – malarstwo czarnofigurowe - atleci

 26. MALARSTWO KRATERY – naczynia na wino ozdobione malarstwem czerwonofigurowym

 27. MALARSTWO Malarstwo czerwonofigurowe „Grupa satyrów” Malarstwo czerwonofigurowe „Bokserzy i inni atleci”

 28. MALARSTWO Malarstwo czerwonofigurowe „Tezeusz”

 29. RZEMIOSŁO Złoty wieniec z liści 7 złotych plakietek z wizerunkiem Artemidy