renci davran lar n etkileyen sosyal ve psikolojik fakt rler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Öğrenci Davranışlarını Etkileyen Sosyal ve Psikolojik Faktörler PowerPoint Presentation
Download Presentation
Öğrenci Davranışlarını Etkileyen Sosyal ve Psikolojik Faktörler

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Öğrenci Davranışlarını Etkileyen Sosyal ve Psikolojik Faktörler - PowerPoint PPT Presentation


 • 452 Views
 • Uploaded on

Öğrenci Davranışlarını Etkileyen Sosyal ve Psikolojik Faktörler. Dr. Berna Bridge Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Faktörler. Aile Okul arkadaş grubu Kitle iletişim araçları Sosyal çevre Sonuç: Çok fazla ve çok değişik sorunlar. Disiplin Anlayışındaki Değişmeler.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Öğrenci Davranışlarını Etkileyen Sosyal ve Psikolojik Faktörler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
renci davran lar n etkileyen sosyal ve psikolojik fakt rler

Öğrenci Davranışlarını Etkileyen Sosyal ve Psikolojik Faktörler

Dr. Berna Bridge

Dokuz Eylül Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

fakt rler
Faktörler...
 • Aile
 • Okul arkadaş grubu
 • Kitle iletişim araçları
 • Sosyal çevre
 • Sonuç: Çok fazla ve çok değişik sorunlar
disiplin anlay ndaki de i meler
Disiplin Anlayışındaki Değişmeler
 • Katı disiplin - Esnek disiplin
 • Hangisi daha etkili?
 • Ceza faydalı mı?
 • Dayak?
slide4
Tartışmalar sürmekte…
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmeler yaşanırken neden öğrenci sorunları artıyor?
 • Disiplin sorunları gittikçe artmakta...
 • Öğrencinin etkileşim çevresi?
slide5
Öğrenci disiplin sorunları, dünya çapında, küresel bir sorun olarak görülmekte…
 • Farklı yaklaşımlar…
 • Dış disiplin (diğerlerinin koyduğu disiplin anlayışı)
 • İç disiplin (Kişinin kendi kendine koyduğu disiplin)
ailenin renci davran zerindeki etkileri
Ailenin Öğrenci Davranışı Üzerindeki Etkileri
 • Aile toplumsal sistemin en küçük birimi…
 • Temel eğitim aileden gelir.
 • Çocuğun davranışları ailede biçimlenir.
 • Kalabalık aile: Yetersiz ilgi,düşük okul başarısı
slide7
Öğrencinin istenmeyen davranışlarının önemli bir nedeni aile ortamında yaşadıklarıdır.
 • Genellikle bu yetersiz ilgidir.
 • Kalabalık aile, aktif iş yaşamı, şiddetli geçimsiz-lik, aile içi tartışmalar, geçim sıkıntısı, otoriter tarz, kuşak çatışması, ailenin eğitim düzeyi, TV’nin ailenin yerini almaya başlaması...
slide8
Çocuğa sınırlar çizmek kadar etkili iletişim kurmak da önemli…
 • Çocuğunu okula kaydedip mezun oluncaya kadar okula uğramayan aileler…
 • Etkili veli öğretmen iletişimi...
 • Otokratik aile, demokratik aile, şımartan aile, tamamen serbest bırakan aile ?
leti im teknolojileri ve renci davran
İletişim Teknolojileri ve Öğrenci Davranışı
 • Öğrenicinin dünyası yalnızca okul ve aile değildir.
 • Televizyon, kanal sayısının artması, eğitsel içerikli TV yayınlarının azlığı, bilgisayarların oyun amaçlı kullanımı, CD oyunları, internet, sınıfta açık unutulan cep telefonları, mesajlaşmalar...
slide10
Sonuç
 • Öğrencilerin zamanlarını iyi yönetememeleri
 • Ders çalışamamaları
 • Ahlaki açıdan uygun olmayan zararlı internet siteleri
 • İnternet üzerinden yollanan olumsuz mesajlar
slide11
Sanal dünya, sanal kavgalar, hatta sanal cinayetler…
 • Ev ödevlerinin yapılmaması, sorumlulukların yerine getirilmemesi
 • Ahlaki çatışmalar yaşanması
 • Sınıfın doğal dengesinin bozulması, dikkatin olumsuz yönde etkilenmesi
okulun fiziki yap s
Okulun Fiziki Yapısı
 • Sınıfın en yakın fiziki çevresi okuldur.
 • Sosyal bir sistem olarak okul öğrenciyi topluma yetiştirerek sunar.
 • Sınıfın dışında tenefüs, yemek, spor ve oyun alanları, kütüphane, bilgisayar laboratuvarı gibi okulun fiziki mekanları öğrenci davranışını etkiler.
okulun y netim bi imi
Okulun Yönetim Biçimi
 • Otokratik yönetim: Baskıcı, çocuğu önemsemeyen
 • Demokratik yönetim: Öğrencinin kişiliğine saygı, öğrencinin değerli bir varlık olarak görülmesi, yönetim sürecine katılabilmesi...
okul kurallar
Okul Kuralları
 • Okuldaki tüm öğrencileri kapsar, öğrenciler uymak zorundadırlar.
 • Katı kurallar: Öğrenciler uymakta zorlu çekerler.
 • Kuralsızlık: Öğrenciler kendilerini boşlukta hisseder, mutsuz ve huysuz olurlar.
slide15
Kurallar öğrencinin gereksinmelerine uygun olmalıdır.
 • Fazla miktarda kural öğrencilerin kafasını karıştırabilir.
 • Az sayıda, mantıklı ve tutarlı kurallar en faydalıdır.
a r kural bask s uygulanmayan kurallar
Aşırı Kural Baskısı/Uygulanmayan Kurallar
 • Öğrenci okula gelmemeye, kaçamaya başlar.
 • Kurallar uygulanmazsa öğrenci kendi kurallarına göre hareket eder.
 • Örnek: Duvarlara yazı yazar, kütüphaneden kitap çalar...
okul k lt r ve klimi
Okul Kültürü ve İklimi
 • Okul kültürü, okuldaki yönetici, öğretmen ve öğrencilerin paylaştığı temel değerler, beklentiler, tutumlar, gelenekler, yazılı olmayan kurallardır. Okulun kişiliğidir.
 • Tarihçe, yaşanan öyküler, törenler, semboller…
 • Öğrenciler okul kültürüne uygun davranmaya çalışır, öğrenim gördüğü okulun iklimini soluklar.
slide18
Okulda öğretmen ve öğrenciler tarafından paylaşılan güçlü bir kültür okul kuralarının benimsenmesi ve istenmeyen davranışların engellenmesi açısından gereklidir.
 • Öğrenci toplumsal açıdan saygın olan bir okulun parçası olmaktan gurur duyar. Tersi durumda ciddi disiplin sorunları yaşanır ve öğrenci yüksek doyum sağlamaz.
slide19
İçsel denetim güçlü ve paylaşılan bir okul kültürüyle oluşur.
 • Örneğin, eğer temizlik okulda güçlü bir değer olarak benimsenmişse, öğrenci sınıfını kirli bırakmaz.
 • Öğretmenin bunu anmsatması bile gerekmez.
slide20
Kurallarla yönetmektense, değerlerle yönetmek daha olumludur.
 • Öğrencileri ortak değerler çevresinde bütünleştirmek daha anlamlıdır.
 • Sınıf yönetiminde de değerlerle yönetim daha anlamlıdır.
slide21
Takım ruhu: Güçlü bir okul iklimine bağlıdır.
 • Demokratik okul iklimi: Herkes kendi sorumluluğunu yerine getirir, birbirine yardımcı olur. Kurallar bilinir ve yaptırım olmadan herkes o kurallara uyar.
 • Açık okul iklimi: Samimi ilişkiler
 • Kapalı okul iklimi: Ciddi sorunlar, yoğun çatışmalar, güvensizlik, şikayet, dedikodu...
akran gruplar
Akran Grupları
 • Öğrencinin arkadaşları onun davranış, tutum, değer ve eğitimini olumlu veya olumsuz bir şekilde etkiler. Öğrenci ait olma duygusunu tatmin eder.
 • Öğrenci yalnız kalırsa sosyalleşmesi sağlıklı olmaz, istenmeyen davranışları gösterme eğilim artabilir.
 • Öğretmen olumsuz arkadaş etkilerinin ayrımında olmalıdır.
d nme d nyas ndaki de i imler
Düşünme Dünyasındaki Değişimler
 • Küreselleşme: Bilgi ve düşünme biçimlerinde değişimler…
 • Ergenlik: Benlik arayışı, düşünce ve ruhsal dünyasında karmaşa, yoğun yaşanan duygular, özerklik gereksinmesi, otoriteyle çatışma...
 • Satanist gibi yeni akımlar…
slide24
Öğrencinin güven duymaya gereksinmesi…
 • Onu karamsarlıktan kurtarmak, olumlu düşünceye itmek, yaşam sorunlarının üstesinden gelecek güçlü, doğru temelleri vermek gerekir.
rencinin gereksinmeleri
Öğrencinin Gereksinmeleri
 • Gelişim,yaş düzeyine göre farklılıklar gösterir.
 • Akademik gelişiminin yanında kişisel gelişimine katkıda bulunacak etik değerler, duygularının eğitimi, iletişim, beden dili, yaşamın anlamı, sorun çözme gibi birçok becerileri öğrenciye kazandırmak okulun ve öğretmenin görevidir.