Výslovnost - PowerPoint PPT Presentation

gabi
v slovnost n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výslovnost PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výslovnost

play fullscreen
1 / 4
Download Presentation
Výslovnost
113 Views
Download Presentation

Výslovnost

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Výslovnost

  2. Dvojhlásky • Ei = aj př.: mein [majn ] - můj • Eu = oj př.: neun [nojn] - devět • Au = aupř.: Frau [frau ] - paní • Sch = š př.:schreiben [šrajben] - psát • Sp = š př.:spät [špét ] - pozdě • St = š př.: streiten [ štrajten] - hádat se • Tsch = č př.: deutsch [dojč] - německy

  3. Přehlásky (samohlásky) • Ä = é př.: mädchen [médchen] - devče • Ö = e př.: schön [šen]- krásný • Ü = í př.: grün [grín] - zelený • Äu = oipř.: Fräulein [froilajn] - slečna

  4. Souhlásky • Z = c př.: zug [cug ] - vlak • Tz = c př.: jetzt [ ject] - nyní • ß = s př.: heißen [ heisen] - jmenovat se • Ng = n př.: lange [ lange ] - dlouho • S = z př.: sind [zind ] - jsou