slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 1

128 Views Download Presentation
Download Presentation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Jag har blivit inbjuden av Åstorps kommun att hålla separatutställning!Vernissage lördag 27 april kl. 11-13Utställningen pågår t.o.m. 28 maj.Öppet måndag-onsdag 10-19, torsdag 11-19, fredag 10-17, lördag 10-13.Lokal: konsthallen i Åstorps Bibliotek, Storgatan 28, Åstorp.Välkomna!Emil Östlundhttp://emil.ostlund.orgemil@ostlund.org