negation n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Negation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Negation - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Negation. Střední průmyslová škola Otrokovice. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iva Vlčková Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Negation' - gabe


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
negation

Negation

Střední průmyslová škola Otrokovice

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iva Vlčková

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

www.zlinskedumy.cz

negation1
Negation

Obsah

 • Porovnání záporu v českém a německém jazyce
 • Záporka nein
 • Užití záporné částice nicht
 • Člen určitý a neurčitý
 • Záporka kein a její užití
 • Cvičení
porovn n z poru v esk m a n meck m jazyce
Porovnání záporu v českém a německém jazyce

Kolik může mít záporných částic česká věta?

 • Nikdy o tom s nikýmnesmíš hovořit.
 • Dudarfstdavonmitniemandemsprechen.
 • Nikomu to nesmíš půjčit.
 • Dudarfst es niemandemborgen.
 • Žádné děti jsem zde neviděla.
 • IchsahhierkeineKinder.
porovn n z poru v esk m a n meck m jazyce1
Porovnání záporu v českém a německém jazyce
 • V českém jazyce není počet záporných částic omezen.

X

 • V německém jazyce může být ve větě jen jeden zápor.
z porka nein
Záporka nein
 • Nein, wirkommennichtausDeutschland.
 • Nein, ichstudierenicht in Prag.
 • Nein, ichjoggenichtgern.
 • Záporka nein se v němčině užívá pro samostatnou odpověď na otázku.
u it z porky nicht
Užití záporky nicht

Obecný větný zápor

 • Er kommtheutenicht.
 • Er wohnthiernicht.
 • V případě, že popírá celou větu, stojí záporka nicht za slovesem co nejblíže ke konci věty.
u it z porky nicht1
Užití záporky nicht

Částečný zápor

 • Er sprichtnichtdeutsch.
 • Ichjoggenichtgern.
 • Nichtallesprechenenglisch.
 • V případě částečného záporu stojí záporka nicht obvykle před větným členem, který popírá.
len ur it a neur it
Člen určitý a neurčitý
 • Člen určitý používáme, mluvíme-li o známých osobách či věcech, které již byly předtím v řeči uvedeny.
 • Člen označuje rod podstatného jména.
 • 1. p. der Mann dieFraudasKind
 • 4. p. den Mann dieFraudasKind
len neur it
Člen neurčitý
  • Člen neurčitý označuje blíže neurčené a nepopsané jevy, věci, osoby, o kterých mluvíme poprvé. Obvykle se vůbec nepřekládá, popř. jako jeden, nějaký.
 • 1.p. ein Mann eineFraueinKind
 • 4. p. einen Mann eineFraueinKind
z por kein
Zápor kein
 • Zápor kein popírá podstatné jméno.
 • Ve větě stojí před podstatným jménem.
 • Překládáme jako žádný/á/é.
 • Tvar záporky kein se řídí tvarem člene neurčitého.
 • 1.p. kein Mann keineFraukeinKind
 • 4.p. keinenkeineFraukeinKind
kontroll bung
Kontrollübung

ErgänztdierichtigeForm von Negation.

 • Ichhabe ……… Bruder.
 • Hierist ………Handy.
 • Ichspiele …….. Instrument.
 • Ichjogge …….. gern.
 • Dasist ……. USB Stick.
 • Gehstdu …….. insCafe?
 • Sieist ……… unsereNachbarin.
 • Er heiβt ……. Peter.
 • Hater ……… Schwester?
 • Ich kaufe ………. Buch.
 • Sieist…… fünfzehn.
l sung
Lösung
 • IchhabekeinenBruder.
 • Hieristkein Handy.
 • Ichspielekein Instrument.
 • Ichjoggenichtgern.
 • DasistkeinUSB Stick.
 • GehstdunichtinsCafe?
 • SieistnichtunsereNachbarin.
 • Er heiβt nichtPeter.
 • HaterkeineSchwester?
 • Ichkaufe keinBuch.
 • Sieistnichtfünfzehn.
seznam obr zk
Seznam obrázků
 • Obr. 1: 00438000.wmf, [vid. 10.11.2013], klipart Microsoft Office
ad