Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehitt mishanke pohjois karjalan osahanke
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke Pohjois-Karjalan osahanke. Leena Suhonen Kirsi Timonen. Pohjois-Karjalan osahankkeen kehittämisteemat. Vammaispalvelujen rakenteiden kehittäminen Palveluohjauksen ja –suunnittelun kehittäminen Yksilöllisen asumisen kehittäminen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gabby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehitt mishanke pohjois karjalan osahanke

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishankePohjois-Karjalan osahanke

Leena Suhonen

Kirsi Timonen


Pohjois karjalan osahankkeen kehitt misteemat
Pohjois-Karjalan osahankkeen kehittämisteemat

 • Vammaispalvelujen rakenteiden kehittäminen

 • Palveluohjauksen ja –suunnittelun kehittäminen

 • Yksilöllisen asumisen kehittäminen

 • Vammaisalan osaamisen vahvistaminen


Yksil llinen asuminen alueelliset tavoitteet
Yksilöllinen asuminen -alueelliset tavoitteet

 • Alueellisen asumisen palvelurakenteen kehittäminen

 • Yksilöllisten, asiakkaiden itsenäisyyttä ja omatoimisuutta tukevien asumisratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto

  - Asiakaslähtöisen muutto- ja asumisvalmennuksen toimintamallin kehittäminen ja kokeilu

  Pilotit: Helli- liikelaitos ja Joensuun kaupunki


Yksil llinen asuminen toimenpiteet
Yksilöllinen asuminen -toimenpiteet

 • Kartoitettu alueen asumisen palvelurakenne ja lähitulevaisuuden tarpeita

  - STM:n kysely 2010: Alueellinen suunnitelma kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi

  - Asumisen suunnitelman päivityskyselyt 5/2011 ja 2/2012

  - Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 1-2/2012


Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehitt mishanke pohjois karjalan osahanke

2. Kuvattu alueellinen muutto- ja asumisvalmennusmalli

Helli-liikelaitoksen pilotti

- pilotissa on ollut mukana 4 muuttajaa ja heidän

perheensä sekä 2 muuttovalmentajaa Kiteeltä

- pilotointiaika on 1 ½ vuotta:

●muuttajille yksilövalmennusta n. 1 x/ 2 kk

● muuttajille ryhmävalmennusta n. 1 x/1 kk

● perhepäiviä yhteensä 4

● suunnittelupalaverit muuttovalmentajien kanssa aina

ennen valmennuksia

● muuttajille ja perheille on tehty yksilölliset

suunnitelmat


Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehitt mishanke pohjois karjalan osahanke

- pilotoinnin aikana tehty materiaalia muuton tueksi

muuttajille, läheisille ja työntekijöille

● materiaalit löytyvät tällä hetkellä osoitteesta

http://vammaispalveluhanke.eteva.fi

- muuttovalmentajat ovat osallistuneet pilotoinnin

aikana yksilökeskeisen suunnittelun, muuttovalmen-

nuksen sekä palvelutarpeen arvioinnin koulutuksiin


Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehitt mishanke pohjois karjalan osahanke

Joensuun kaupungin pilotti

- pilotti alkoi 11/2011 infotilaisuudella

- pilotin tarkoituksena on ollut tukea Antinkujan asumisyksikön

asukkaita, heidän läheisiään ja työntekijöitä muutoksessa

- Antinkujan asumisyksikkö muutti Hoitokoti Helmen tiloihin 1.2.2012

väliaikaisasumiseen

- muuttovalmennus on sisältänyt asukkaiden yksilökeskusteluja ja

uuteen asuinpaikkaan ja –ympäristöön tutustumista

- työntekijöitä on tuettu järjestämällä yksilökeskeisen suunnittelun

koulutusta, jakamalla heille muuttovalmennusmateriaalia sekä

keskustelemalla heidän kanssaan muuttoon liittyvistä asioista ja

tuntemuksista

- muuttovalmennus jatkuu kotiutumisen sekä toiminnan kehittämisen

tukena (Bikva-arvioinnit asukkaille ja työntekijöille 2/2012)


Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehitt mishanke pohjois karjalan osahanke

Joensuun kaupungin pilotti

- yhteistyössä Antinkujan asumisyksikön henkilöstön ja Joensuun

kaupungin vammaispalvelujen kuntoutusohjaajien kanssa

kehitetään asumisvalmennusmallia Joensuuhun

● tavoitteena on, että asiakkaat kohdentuvat oikeisiin

paikkoihin asumaan ja saisivat oikeanlaisen, yksilöllisen

tuen

● asumisvalmennusta toteutetaan Antinkujan asumisyksikössä

● asumisvalmennus on luonteeltaan arvioivaa

●arvioivaasumisvalmennus on määräaikaista, suunnitelmallista ja

johtaa lopputulokseen

● asumisvalmennusprosessi luonnosvaiheessa

● asumisvalmennuksen pilotointi toteutetaan 19.3.-15.4.2012

● henkilöstölle on järjestetty koulutusta arvioinnista 2/2012


Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehitt mishanke pohjois karjalan osahanke

3. Koottu alueellinen asumispalvelujen työntekijöiden

verkosto

- verkoston tavoitteena on kehittää yhdessä alueellisia

asumispalveluja

- hyvien käytäntöjen jakaminen ja vertaistuki

- verkosto jää elämään hankkeen jälkeen alueellisena asumisen kehittämisverkostona


Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehitt mishanke pohjois karjalan osahanke

4. Alueellinen asumisen strategia

- pohjatyötä on tehty keräämällä tietoa eri kyselyillä ja verkostoissa

- asumisen työryhmässä strategian työstämistapaa on pohdittu ja työryhmän jäseniltä on noussut toive, että hankkeen työntekijät luonnostelevat strategiaa ja antavat sen alueelle kommentoitavaksi

- tässä työkokouksessa haluamme osallistaa alueen asumisen työntekijöitä ja esihenkilöitä strategian edelleen työstämiseen


Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehitt mishanke pohjois karjalan osahanke

Alustava sisällön rakenne

1. Johdanto

2. Lähtökohdat asumispalvelujen suunnittelulle

2.1. Asumiseen liittyvät käsitteet

2.2. Asuminen ja yksilöllinen tuki

2.3. Asumisen malleja

3. Asumisen nykytilanne ja johtopäätökset

4. Alueelliset kehittämistarpeet ja toimenpide-ehdotukset

4.1. Asumisen palvelurakenteen kehittäminen

4.2. Henkilöstön osaamisen ja rakenteen vahvistaminen

4.3. Verkostoyhteistyön kehittäminen

4.4. Asumisen tukitoimien kehittäminen

5. Eteneminen ja aikataulu


Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehitt mishanke pohjois karjalan osahanke

Alueellisia kehittämistarpeita

Asumisen palvelurakenne

 • Alueella on tarvetta kehittää hyvin monenlaisia erilaisia

  ja eri tasoisia asumisen ratkaisuja

 • Nuorille vaikeavammaisille, haastavasti käyttäytyville ja

  autistisille henkilöille ympärivuorokautista ryhmäasumista

 • Nuorille opiskelunsa päättäville erilaisia yksilöllisiä asumis-

  vaihtoehtoja

 • Ikääntyvien vanhempien kanssa asuville aikuisille kehitys-

  vammaisille yksilöllisiä asumisvaihtoehtoja


Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehitt mishanke pohjois karjalan osahanke

Alueellisia kehittämistarpeita

Henkilöstön osaaminen ja rakenne

 • Asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita vastaava henkilöstömäärä ja

  osaaminen

 • Resurssien oikea kohdentuminen

 • Henkilöstörakenteen vastaaminen uudistuvaan toimintakulttuu-

  riin; mm. asumisen avustajat, palveluohjaajat

 • Jalkautuvat palvelut – merkitys tulevaisuudessa


Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehitt mishanke pohjois karjalan osahanke

Alueellisia kehittämistarpeita

Verkostoyhteistyö

 • Asumisen tukipalvelut mm. päiväaikainen toiminta, vapaa-ajan

  vietto, yhteiskunnan toimintaan osallistuminen

 • Lähiyhteisöön integroituminen

 • Läheisyhteistyö

 • Virallinen tuki; hallintorajat ylittävä yhteistyö

 • Epävirallinen tuki; sukulaiset, ystävät, naapurit ym.


Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehitt mishanke pohjois karjalan osahanke

Työpajaan nostetut teemat

1. Autismin kirjon nuorten asumisen järjestäminen

 • noussut kehittämistarpeena asumisen suunnitelmassa (2010) sekä kotona asuville suunnatussa kyselyssä (2012)

 • ko. ryhmän nuoria tulossa lähitulevaisuudessa asumispalveluihin

  kyselyn mukaan 17, joista 12 toivoi asumisratkaisuja lähimmän 5 vuoden

  sisällä

  2. Palveluohjausmallin juurruttaminen alueella

 • hankkeessa on kehitetty ja mallinnettu alueellinen palveluohjausmalli,

  pilottina on ollut Joensuun kaupungin vammaispalvelut

 • palveluohjausmallin juurruttaminen jatkossa?

 • palveluohjauksen hyödyntäminen erityisesti elämän siirtymävaiheissa


Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehitt mishanke pohjois karjalan osahanke

Työpajaan nostetut teemat

3. Jalkautuvat erityishuollon palvelut lähipalvelujen tukena

 • tavoitteena tukea alueen kehitysvammaisia, heidän läheisiään

  ja lähipalveluja erityisosaamista vaativissa tilanteissa

 • tulevaisuuden asumisen tukipalvelu – kuinka hyödynnetään?

 • palvelun juurruttaminen jatkossa?

  4. Henkilöstörakenne muuttuvassa toimintaympäristössä

 • millainen henkilöstörakenne palvelee asiakaslähtöisessä toiminta-

  kulttuurissa?

 • pitääkö joidenkin asioiden muuttua nykyisestä?

 • pohdi asiaa oman yksikön/työn pohjalta


Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehitt mishanke pohjois karjalan osahanke

Työpajaan nostetut teemat

5. Muuttovalmennuksen juurruttaminen alueella

- hankkeen aikana on kehitetty ja mallinnettu muuttovalmennus-

malli, pilottina Helli-liikelaitos

- muuttovalmennusmallin juurruttaminen käytäntöön?

- muuttovalmennuksen toteuttaminen, kuinka?

6. Verkosto- ja läheisyhteistyö

- uudenlaiset yhteistyön muodot

- olemassa olevia hyviä käytäntöjä

- virallinen ja epävirallinen


Pohjois karjalan osahanke
Pohjois-Karjalan osahanke

Yhteyshenkilöt:

Kehittämissuunnittelija Projektityöntekijät

Leena Suhonen Kirsi Timonen

p. 050 571 6707 p. 050 571 6761

leena.suhonen@pkssk.fikirsi.timonen@pkssk.fi

Niina Kähkönen p. 050 571 6764

niina.kahkonen@pkssk.fi