Standardin SFS-EN 16258 julkistamistilaisuus 23.9.2014 Kari Mäkelä, VTT - PowerPoint PPT Presentation

standardin sfs en 16258 julkistamistilaisuus 23 9 2014 kari m kel vtt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Standardin SFS-EN 16258 julkistamistilaisuus 23.9.2014 Kari Mäkelä, VTT PowerPoint Presentation
Download Presentation
Standardin SFS-EN 16258 julkistamistilaisuus 23.9.2014 Kari Mäkelä, VTT

play fullscreen
1 / 7
Standardin SFS-EN 16258 julkistamistilaisuus 23.9.2014 Kari Mäkelä, VTT
125 Views
Download Presentation
fulton-larson
Download Presentation

Standardin SFS-EN 16258 julkistamistilaisuus 23.9.2014 Kari Mäkelä, VTT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kuljetuspalvelujen energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen laskenta- ja ilmoitusmenetelmät (tavara- ja henkilökuljetukset)Methodology for calculation and declaration on energy consumptions and GHG emissions in transport services (goods and passengers transport) Standardin SFS-EN 16258 julkistamistilaisuus 23.9.2014 Kari Mäkelä, VTT

  2. Standardi SFS-EN 16258 • Enegiankulutuksen ja päästömäärien laskenta ja ilmoittaminen on kuulunut jo pitkään monen yrityksen käytäntöön • Kuljetusalalta on puuttunut kuljetuksiin keskittyvä standardi laskenta- ja ilmoitusmenettelyistä • Ilman standardia laskelmien tulokset ovat hyvin kirjavia eivätkä ole vertailukelpoisia • Standardissa joudutaan koko ajan tekemään kompromisseja täsmällisyyden ja tieteellisen tarkkuuden sekä käytännöllisyyden välillä • Standardi tehtiin Euroopan standardisoimisliiton CEN:invetämänä työryhmässä CEN/TC 320 WG10 vuosina 2009 – 2012. Osallistuin työhön Suomen edustajana.

  3. Standardi SFS-EN 16258 Tärkeimmät saavutukset • Määriteltiin selkeästi, että kaikki kuljetuksista aiheutuva energiankäyttö ja päästöt tulee kohdistaa kuljetettaville tavaroille ja/tai matkustajille, myös alihankkijoiden • Energian (polttoaineen) määrä on aina laskettava ja ilmoitettava – tämä selkeyttää ja tekee läpinäkyvämmäksi laskennan. • On laskettava ja ilmoitettava kasvihuonekaasupäästöt (GHG, kuusi kaasua) eikä vain CO2. Standardissa on selkeä taulukko polttoaineiden muuttamiseksi kasvihuonekaasupäästöiksi, myös biosekoitepolttoaineille. Tämä on merkittävä etu laskelmien vertailuissa verrattuna siihen, että lasketaan GHG päästö suoraan kilometriä kohden olevista kertoimista. • On laskettava ja ilmoitettava sekä käytönaikaiset (TTW) että elinkaaren mukaiset (WTW) energiat ja päästöt. Tämä mahdollistaa rautateiden vertailun muihin. • On määritelty laskennan rajat (prosessit) • Päästöjen kompensointia ja päästökauppaa ei saa ottaa huomioon • Kaikki liikennemuodot ovat mukana • Esimerkkilaskelmat selkiyttävät menetelmiä • Osamatka (leg) on melko selkeästi määritelty

  4. Standardi SFS-EN 16258 Puutteet • Terminaalit puuttuvat. Tämä oli tietoinen valinta, jotta standardi saatiin ajoissa valmiiksi. Seuraava painos voi jo sisältää terminaalit. • Jakosäännöissä (kohdentaminen, allokointi) sallitaan erilaisia vaihtoehtoja. Tämä voi käytännössä tehdä mahdottomaksi kahden laskelman vertailun. Tämä koskee erityisesti ropax laivoja (painoon ja pinta-alaan perustuvat menetelmät). • Tyhjänä ajo tulee laskea mukaan, mutta standardissa ei sanota miten. Esimerkiksi ohje siitä, miten varikolta ja varikolle ajo tulisi kohdentaa. Tämä poistettiin viime vaiheessa. Monia muitakin hyviä asioita jouduttiin jättämään pois, jotta yksimielisyys saavutettiin. • Esimerkkilaskelmia ei ole riittävästi asian monimutkaisuuteen nähden • Arvoluokat (categories of values) ei ole selkeä käsite, koska asia on vaikea – hyvä keskiarvo voi olla parempi kuin yksittäinen mittaus. Mikä määrittää koko ketjun arvoluokan? • Arvoluokat • oletusarvo • liikenteenharjoittajan kalustokohtainen arvo • liikenteenharjoittajakohtainen arvo • mitattu ominaisarvo • Uusi käsite VOS (VehicleOperation System, ajoneuvojen operointijärjestelmä) tarpeellinen, mutta voidaan tulkita monella tavalla

  5. Standardi SFS-EN 16258 Käyttöönotto • Standardille toivotaan mahdollisimman laajaa käyttöönottoa. Se on maailman ensimmäinen kuljetuksiin keskittyvä standardi. • Kyseessä on kuitenkin eurooppalainen standardi. Maailmanlaajuisesti operoivat yritykset toivovat ISO standardia. • Standardin jatkotyö tai maailmanlaajuinen ISO standardi on välttämättömyys • Seuraavalla sivulla on esitelty jatkosuunnitelmat

  6. Standardi SFS-EN 16258 Jatko • EU projektissa COFRET (CarbonFootprint of Freight Transport) on selvitetty menetelmiä koko kuljetusketjun (supplychain) päästöjen laskentaan http://www.cofret-project.eu/ Projekti päättyy marraskuussa. • Projektissa testattiin käytännön esimerkein (11 kuljetusketjua) EN 16258 standardin toimivuutta • Standardi osoittautui monin osin toimivaksi ja tärkeäksi. • Standardissa havaittiin useita ongelmakohtia tiedon tason vaatimusten, tarkan tiedonsaannin (alihankkijat) ja allokoinnin hankaluuden suhteen. • COFRET projekti on aloittanut prosessin ISO standardin aikaansaamiseksi. • Ensi vaiheessa tehdään IWA (International Workshop Agreement) ”International harmonized method(s) for a coherent quantification of CO2(e) emissions of freight transport” kesäkuu 2014 – marraskuu 2014 SaksanDIN:invetämänä. • On perustettuyritys Smart Freght Centre http://www.smartfreightcentre.org/ ja yhteenliittymäGLOBAL LOGISTICS EMISSIONS COUNCIL (GLEC) edistämään maailmanlaajuista eri organisaatioiden yhteistyötä.

  7. VTT luo teknologiasta liiketoimintaa