สรุปผลการปฏิบัติ
Download
1 / 33

???????????????? ?????????????????????????? ????????????????????????? (365 ??????????) - PowerPoint PPT Presentation


 • 230 Views
 • Uploaded on

สรุปผลการปฏิบัติ โครงการกวดขันวินัยการจราจร และลดอุบัติเหตุทั่วประเทศ (365 วันอันตราย) และโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย ของ สภ.ทุ่งฝน ห้วงเดือน ส.ค.51- ม.ค.52. สถิติอุบัติเหตุจราจร : แสดงข้อมูลอุบัติเหตุ. 28 ราย. ส.ค.- ม.ค. งป. 51. 19 ราย - 9 ราย ( 32.14 ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????????????? ?????????????????????????? ????????????????????????? (365 ??????????)' - fulton-howell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
365

สรุปผลการปฏิบัติ

โครงการกวดขันวินัยการจราจร

และลดอุบัติเหตุทั่วประเทศ (365 วันอันตราย)

และโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย ของ สภ.ทุ่งฝน

ห้วงเดือน ส.ค.51- ม.ค.52


365

สถิติอุบัติเหตุจราจร : แสดงข้อมูลอุบัติเหตุ

28 ราย

ส.ค.- ม.ค.งป.51

19ราย - 9ราย (32.14)

ส.ค.- ม.ค.งป.52


365

สถิติอุบัติเหตุจราจร : แสดงข้อมูลผู้เสียชีวิต

1ราย

ส.ค.- ม.ค. งป.51

3ราย +2ราย (200)

ส.ค.- ม.ค.งป.52


365

สถิติอุบัติเหตุจราจร : แสดงข้อมูลผู้บาดเจ็บ

62ราย

ส.ค.- ม.ค.งป.51

13ราย – 49 ราย (79.03)

ส.ค.- ม.ค.งป.52


365

สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรห้วงแต่ สิงหาคม 51 – มกราคม 52

-5 (31.25) +2 (200) - 49(79.03)


365

จำแนกสาเหตุอุบัติเหตุ (ส.ค.51 – ม.ค.52)365

ถนน อบต./หมู่บ้าน (ส.ค.51 – ม.ค.52)0

ทางหลวงชนบท 2

ทางหลวงแผ่นดิน 17

ถนนในเมือง(เทศบาล) 2

จำแนกประเภทถนน (ส.ค.51 – ม.ค.)


365

ถนนมีสิ่งกีดขวาง (ส.ค.51 – ม.ค.52)0

ทางแยก 2

ทางตรง 18

ทางโค้ง 1

จำแนกจุดที่เกิดเหตุ (ส.ค.51 – ม.ค.)


365

ด้านคน

ทัศนวิสัยบริเวณข้างถนน- ทางแยกมาก ทางโค้ง พลบค่ำ

ด้านถนน

สภาพยานพาหนะ- รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ไม่ครบ

- รถยนต์ส่วนบุคคล ปิคอัพ อีแต๋น

ด้านรถ

สรุปปัจจัยล่อแหลมต่ออุบัติเหตุทางถนน


365

มีการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อร่วมกันมีการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาจราจรอย่างต่อเนื่อง

 • ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา

 • หารือแนวทางแก้ไขปัญหา

 • ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม 2551

 • ครั้งที่ 2 วันที่ 7 มกราคม 2552

 • ครั้งที่ 3 วันที่ 14 มกราคม 2552

 • ครั้งที่ 4 วันที่ 28 มกราคม 2552

 • ครั้งที่ 5 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552

 • ครั้งที่ 6 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552

 • ครั้งที่ 7 วันที่ 11 มีนาคม 2552


365

การจัดประชุมคณะทำงานในระดับสถานีตำรวจการจัดประชุมคณะทำงานในระดับสถานีตำรวจ

 • มีการประชุมผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ จำนวน 7ครั้ง

 • มีการประชุมเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ ปัญหาทุกครั้งที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

 • ให้มีสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหา เช่น อปพร.

  สถานศึกษา , โรงพยาบาล


365

การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุบัติเหตุจราจรการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุบัติเหตุจราจร


365

จุดที่ 1การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุบัติเหตุจราจร บริเวณถนนสายหนองเม็ก – อ. บ้านดุง บริเวณสี่แยกบ้านโพธิ์

 • วิเคราะห์ปัญหา

 • ทิศทางการไหลของยานพาหนะคล่องตัวสูง

 • ผิวการจราจรใช้การได้ดี

 • ผ่านเขตชุมชน หลายชุมชน

 • มีทางร่วม ทางแยกมาก

 • อุบัติเหตุ 6 ครั้ง (เสียชีวิต 2 คน บาดเจ็บ 7 คน )


365

จุดที่ 1การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุบัติเหตุจราจร บริเวณหนองเม็ก – บ้านดุง บริเวณสี่แยกบ้านโพธิ์

 • มาตรการแก้ไขปัญหา

 • ประสานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จัดทำป้าย

  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันอุบัติเหตุ

 • ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร

 • มีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด บังคับใช้กฎหมาย แก่ผู้กระทำ

  ผิดอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง


365

จุดที่ การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุบัติเหตุจราจร2 ถนนทุ่งใหญ่ – ทุ่งฝน บริเวณโค้งห้วยทราย, โค้งหน้า อบต. , เขต

ชุมชน บ.ทุ่งพัฒนา

 • วิเคราะห์ปัญหา

 • ถนนมีทางโค้งหลายจุด มีซอยหลายซอยในเขตชุมชน

 • พฤติกรรมการขับขี่รถของประชาชน ณ จุดเกิดออกจาก

  ซอยโดยขาดความระมัดระวัง ประมาท เมาสุรา เลี้ยว

  ไม่ให้สัญญาณ

 • อุบัติเหตุ 3 ครั้ง เสียชีวิต - คน บาดเจ็บ 5 คน


365

จุดที่ 2การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุบัติเหตุจราจร ถนนทุ่งใหญ่ – ทุ่งฝน บริเวณโค้งห้วยทราย, โค้งหน้า อบต. , เขต

ชุมชน บ.ทุ่งพัฒนา

 • การแก้ไขปัญหา

 • ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง จริงจัง

 • ขอ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จัดทำป้านรณรงค์

  ประชาสัมพันธ์

 • จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ อำนวยความสะดวกการจราจร ใน

  ชั่วโมงเร่งด่วน บริเวณหน้าสถานศึกษา


365

จุดที่ การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุบัติเหตุจราจร3 ถนนสายทุ่งฝน – บ้านเชียง บริเวณสี่แยก บ.ธาตุน้อย

 • วิเคราะห์ปัญหา

 • เป็นเส้นทางตรง และทางโค้ง มีลักษณะเป็นสี่แยก สามแยก

  มาก ผ่านเขตชุมชนหลายจุด

 • จุดเกิดเหตุบ่อย บริเวณสี่แยกบ้านธาตุน้อย

 • พฤติกรรมผู้ขับขี่ประมาทขาดวินัยในการขับขี่


365

จุดที่ การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุบัติเหตุจราจร3 ถนนทุ่งฝน – บ้านเชียง บริเวณสี่แยก บ.ธาตุน้อย

 • มาตรการแก้ไขปัญหา

 • ขอทางเทศบาลติดตั้งสัญญาณไฟเตือน

 • ทำป้ายประชาสัมพันธ์เตือนผู้ขับขี่ในเส้นทาง

 • มีการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยเป็นครั้งคราว


365

จุดที่ การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุบัติเหตุจราจร4 ถนน สายหนองเม็ก – บ้านดุง บริเวณสี่แยก บ.ทุ่งใหญ่ ก.ม.ที่ 14

- 16

 • วิเคราะห์ปัญหา

 • ลักษณะเส้นทางเป็นทางสี่แยกตัดกัน และโค้งเป็นมุมอับ

  เป็นเขตชุมชน หนาแน่น มีซอยแยกจากถนนใหญ่หลาย

  ซอย

 • ผู้ขับขี่ขับรถประมาท ออกจากซอยขาดความระมัดระวัง

  และเมาสุราเมื่อมีงานเทศกาล

 • อุบัติเหตุ 2 ครั้ง เสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บ 1 คน


365

จุดที่ การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุบัติเหตุจราจร4 ถนน สายหนองเม็ก – บ้านดุง บริเวณสี่แยก บ.ทุ่งใหญ่ ก.ม.ที่ 14

– 16

 • มาตรการแก้ไขปัญหา

 • จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ อำนวยความสะดวกการจราจร ใน

  ชั่วโมงเร่งด่วน หน้าสถานศึกษา

 • ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ และ เด็กนักเรียน

 • ดำเนินการกวดขันวินัยจราจรอย่างจริงจัง


365

โครงการ/กิจกรรมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรโครงการ/กิจกรรมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรตามนโยบายของ ตำรวจภูธรภาค 4 ของ สภ.ทุ่งฝน

 • โครงการปลูกฝังวินัยจราจรในสถานศึกษา / โครงการครู 5 นาที

 • โครงการกวดขันวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุ

 • โครงการฝากรถจักรยานยนต์ไว้กับตำรวจ

 • โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่จราจร


365

โครงการ/กิจกรรมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรโครงการ/กิจกรรมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรของ สภ.ทุ่งฝน

 • โครงการปลูกฝังวินัยจราจรในสถานศึกษา / โครงการครู 5 นาที

 • โครงการกวดขันวินัยจราจรและลดป้องกันอุบัติเหตุทางถนน


365

การปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครตำรวจร่วมปฏิบัติงานลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552


365

การปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครตำรวจร่วมปฏิบัติงานลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552


365

โครงการฝากรถจักรยานยนต์ไว้กับตำรวจโครงการฝากรถจักรยานยนต์ไว้กับตำรวจ

มีรถเข้าร่วมโครงการ 13,683 คัน


365

โครงการฝากรถจักรยานยนต์ไว้ที่โรงงานโครงการฝากรถจักรยานยนต์ไว้ที่โรงงาน

มีรถเข้าร่วมโครงการ 7,471คัน


365

การตรวจยึดรถจักรยานยนต์การตรวจยึดรถจักรยานยนต์

มีการตรวจยึดรถ จยย. 5,829 คัน


365

การเร่งรัดจับกุมรถดัดแปลง (รถผีน้อย)

จำนวน 2,354 คัน


365

โครงการอบรมอาสาจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการอบรมอาสาจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

อบรม 2 รุ่น จำนวน รุ่นละ 100 คนรวม 200คน


365

โครงการอบรมแกนนำวินัยจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการอบรมแกนนำวินัยจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

อบรม 6 รุ่น จำนวน รุ่นละ 100 คน

รวม 600 คน


365

ผลการจับกุมชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย (ส.ค.51-ม.ค.52)

70,932ราย

ส.ค.- ม.ค.51

86,772ราย + 15,840ราย (22.33)

ส.ค.- ม.ค. 52


365

ผลการจับกุมของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายผลการจับกุมของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายประจำเดือน สิงหาคม 51 - มกราคม 2552


ad