10 punten van de burgemeester van wassenaar
Download
1 / 12

10 punten van de burgemeester van Wassenaar - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

10 punten van de burgemeester van Wassenaar. Een bijdrage aan het raads-collegeprogramma 2006-2010 Luigi van Leeuwen, maart 2006. De Wassenaarse burger als opdrachtgever, een overweging. De gemeentelijke organisatie is er om de wensen van de Wassenaarse kiezers uit te voeren.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 10 punten van de burgemeester van Wassenaar' - fulton-gibbs


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
10 punten van de burgemeester van wassenaar

10 punten van de burgemeester van Wassenaar

Een bijdrage aan het raads-collegeprogramma 2006-2010

Luigi van Leeuwen, maart 2006


De wassenaarse burger als opdrachtgever een overweging
De Wassenaarse burger als opdrachtgever, een overweging

 • De gemeentelijke organisatie is er om de wensen van de Wassenaarse kiezers uit te voeren.

 • Een andere bestuurscultuur als resultaat van de verkiezingen

 • Het kantelen van de gemeentelijke organisatie, opdat niet de ambtenaren de dienst uitmaken maar de bestuurders namens de burgers

 • Burgers inschakelen bij plannen in een zo vroeg mogelijk stadium


1 relatieverbetering door het gemeentebestuur
1.Relatieverbetering door het gemeentebestuur

 • Regelmatig overleg met de buurten

 • Buurten hebben een eigen aanspreekpunt (accountmanager) binnen het gemeentelijk apparaat

 • Deze accountmanagers zijn bevoegd met de buurtvertegenwoordigers dringende problemen zelf op te lossen

 • Het – inmiddels ingestelde – burgerpanel wordt jaarlijks tenminste drie keer geraadpleegd


2 klachtenmanagement
2. Klachtenmanagement

 • Invoering –op korte termijn - van een nieuw systeem van klachtenmanagement

 • Invoering van kwaliteitshandvesten, w.o. die voor correspondentie-afhandeling

 • Gebruikmaken van best practices van andere gemeenten om achterstand in te halen


3 ernst maken met regieorganisatie
3.Ernst maken met regieorganisatie

 • Systematische aanpak gewenst

 • Splitsing van taken in regietaken en uitvoeringstaken

 • Regieorganisatie indelen in:

  • Drie sectoren: ruimte, welzijn,middelen

  • Drie lagen: gemeentesecretaris, afdelingshoofden, medewerkers

 • Uitvoeringsorganisatie:

  • Afstoten/uitbesteden

  • Hergroeperen van afdelingen en bureaus


 • 4 collegesamenstelling
  4.Collegesamenstelling

  • Raadsbesluit bij begroting 2006:

   • Drie wethouders en een burgemeester

  • Portefeuilleverdeling:

   • Rekeninghouden met sectorverdeling

   • Vermindering van de overmaat aan intern overleg

   • Geef de burgemeester een volwaardige portefeuille met tenminste:

    • Veiligheid

    • Bestuurlijke, juridische en interne zaken

    • Coördinatie en communicatie


  5 strategische budgetering niet bezuinigen maar kostensturing
  5.Strategische budgetering: niet bezuinigen,maar kostensturing

  • Doel:

   • Het bestrijden van ‘organizational slack’

   • Het algemene budgetniveau met 30% te verminderen

   • Het budget per project met 50% te verminderen

   • Vorming bufferfonds voor:

    • Invoering modern ICT en HRM-beleid

    • Invoering nieuw beleid

    • Verlaging gemeentelijke tarieven, w.o. de OZB

   • Besluitvorming door het college van B&W over het gebruik van het bufferfonds


  6 informatieverstrekking
  6.Informatieverstrekking kostensturing

  • Budgetrecht bij de raad

  • De raad wordt per kwartaal op de hoogte gebracht via het IV3 – rapport

  • IV3 is de op basis van een europese richtlijn bestaande verplichting van het college om toezichtzichthouders te informeren over de stand van de inkomsten en uitgaven van de gemeente


  7 ontwikkeling van e strategie
  7.Ontwikkeling van E’-strategie kostensturing

  • De gemeentelijke organisatie dient z.s.m. gebaseerd te worden op een – de gehele organisatie omspannende – ICT strategie

  • Er dient een integrale aanpak te komen, waarvan de administratieve organisatie de spil vormt

  • ICT is de sleutel tot een flexibele, transparante en toegankelijke werkomgeving


  8 modern personeelsbeleid
  8. Modern personeelsbeleid kostensturing

  • Eerdergenoemde beleid dient in alle lagen van de gemeentelijke organisatie te worden besproken:

   • Informatie aan alle medewerkers individueel

   • Wat betekenen de veranderingen voor hen

   • Introductie van de balanced score card

   • Aanbieden van coaching in verband met deze veranderingsprocessen

   • Waar nodig her- en bijscholing

   • Geen ontslagen

   • Indien gewenst: een sociaal statuut


  9 thema s die burgers bezighouden
  9.Thema’s die burgers bezighouden kostensturing

  • Vertrouwen van de burgers winnen door te gaan voor kwaliteit

  • Zoveel mogelijk gebruikmaken van de systematiek van de programmabegroting:

   • Thema’s clusteren in één programma

   • Deelbudgetten samenbrengen

   • Projecten introduceren

   • Voortgangsinformatie verstrekken aan burgers, buurten en organisaties


  10 e n loket voor de burger
  10.E kostensturingén loket voor de burger

  • Eenvoudige dienstverlening aan de burger via een loket staat centraal:

   • Afschaffing van overkill aan regels

   • De gemeente is 7 x 24 uur bereikbaar

   • Ambtenaren zijn met naam, zakelijk email-adres en doorkiesnummer op het gemeentekantoor bekend (website!)

   • Burgers worden teruggebeld, liefst nog dezelfde dag

   • Einde van de ‘kastjes naar de muur’-cultuur

 • Ook de uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning moet aan eerdergenoemde criteria voldoen


 • ad