Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovice PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovice

Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovice

133 Views Download Presentation
Download Presentation

Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovice

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovice projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Šablona číslo: IV / 2 Název: Matematika - 9.r.,Slovní úlohy řešenépomocí lineárních rovnic Anotace: Materiál obsahuje slovní úlohy ze života, které se řeší pomocí rovnic. Autor: Tamara Huková Datum : 14.09.2011 Jazyk: čeština Ročník: IX. Předmět: Matematika. Očekávaný výstup: Žáci vyjadřuji vztahy pomocí rovnic. Žáci formulují a řeší reálnou situaci pomocí rovnic. Klíčová slova: rovnice, neznámá veličina. Druh učebního materiálu: PowerPointová prezentace. Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je Tamara Huková. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

  2. Slovní úlohy řešené pomocí lineárních rovnic. Slavného řeckého matematika Pythagora se ptali, kolik žáků navštěvuje jeho školu. Odpověděl: Polovina žáků studuje matematiku, čtvrtina hudbu, sedmina mlčí a kromě toho jsou tam ještě 3 dívky. Škola základ života. Snad se stalo: 12 14 17 X + X + X +3 = X Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je Tamara Huková. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

  3. Slovní úlohy řešené pomocí lineárních rovnic. Slavného řeckého matematika Pythagora se ptali, kolik žáků navštěvuje jeho školu. Odpověděl: Polovina žáků studuje matematiku, čtvrtina hudbu, sedmina mlčí a kromě toho jsou tam ještě 3 dívky. Škola základ života. Snad se stalo: 12 14 17 X + X + X +3 = X Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je Tamara Huková. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

  4. Pekárna dodala do prodejny 600kg chleba, bochníky byly o hmotnosti 1kg a 2kg, celkem 350ks. Kolik bylo bochníků o hmotnosti 1kg a kolik bylo dvoukilových? 2. { { + 1kg 600kg 2kg 350ks Součin dvou za sebou jdoucích přirozených čísel je o 46 menší než součin dalších dvou následujících v řadě. Urči neznámá čísla. 3. Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je Tamara Huková. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

  5. Sněhurka připravila k obědu 43 ovocných knedlíků. Čtyřem trpaslíkům dala stejný počet knedlíků, každému ze zbývajících o 1 knedlík méně. Sněhurce zbyly 4 knedlíky. Jak rozdělila knedlíky trpaslíkům? 4. 43ks 4 -stejný počet knedlíků. Zbývajícím–každému o1 méně. Zbylo sněhurce 4 knedlíky. Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je Tamara Huková. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

  6. Sněhurka připravila k obědu 43 ovocných knedlíků. Čtyřem trpaslíkům dala stejný počet knedlíků, každému ze zbývajících o 1 knedlík méně. Sněhurce zbyly 4 knedlíky. Jak rozdělila knedlíky trpaslíkům? 4. 43ks 4 -stejný počet knedlíků. Zbývajícím–každému o 1 méně. Zbylo Sněhurce: 4 knedlíky. Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je Tamara Huková. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

  7. Zdroj: http://students.roanoke.edu/groups/relg211/johnson/Pythagoras_5.jpeg http://www.centrumpohadek.cz/wp-content/uploads/2010/01/Sn%C4%9Bhurka-a-sedm-trpasl%C3%ADk%C5%AF-2.jpg Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je Tamara Huková. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.