PROGRAMUL OPERA
Download
1 / 22

PROGRAMUL OPERA ŢIONAL REGIONAL 2014-2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

PROGRAMUL OPERA ŢIONAL REGIONAL 2014-2020. Mai 2014. Strategia Europa 2020 a fost adoptată în cadrul Consiliului European din 17 iunie 2010 şi reprezintă strategia UE pe următorii 10 ani.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PROGRAMUL OPERA ŢIONAL REGIONAL 2014-2020' - fuller


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL

2014-2020

Mai 2014


Strategia Europa 2020 a fost adoptată în cadrul Consiliului European din 17 iunie 2010 şi reprezintă strategia UE pe următorii 10 ani.

Strategia Europa 2020 propune o nouă viziune economică, care să ajute UE să iasă din criză şi să edifice o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, de productivitate şi de coeziune socială.

Strategia se fundamentează pe trei priorităţi tematice, care se întrepătrund şi se condiţionează reciproc:

creştere economică inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare;

creştere economică durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive;

creştere economică favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă, în măsură să asigure coeziunea economică, socială şi teritorială.


 • In baza Regulamentului nr 1303/2013 al Consiliului UE s-au propus dispoziţii comune pentru coordonarea mult mai strânsă a fondurilor ESI ( Fonduri Europene Structurale si de Investiţii), precum adoptarea de contracte de parteneriate care vor stabili angajamentele partenerilor la nivel naţional şi regional

 • Cadru Strategic Comun al UE adoptat pentru a spori coerenţa între angajamentele politice asumate în contextul strategiei Europa 2020 şi investiţiile pe teren

 • Acordul de parteneriat -document de programare, care stabilește priorităţile de finanţare din Fondurile Europene Structurale și de Investiții pentru a susţine competitivitatea, convergența și cooperarea, pentru a încuraja dezvoltarea inteligentă, bazată pe creștere economică și incluziune socială.


POR 2014-2020 propus dispoziţii comune pentru coordonarea mult mai strânsă a fondurilor ESI ( Fonduri Europene Structurale si de Investiţii), precum adoptarea de contracte de parteneriate care vor stabili angajamentele partenerilor la nivel naţional şi regional

Obiectiv general

Creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale prin dezvoltarea mediului de afaceri,a condiţiilor infrastructurale şi serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potenţialul de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.


POR propus dispoziţii comune pentru coordonarea mult mai strânsă a fondurilor ESI ( Fonduri Europene Structurale si de Investiţii), precum adoptarea de contracte de parteneriate care vor stabili angajamentele partenerilor la nivel naţional şi regional2014-2020

Obiective tematice

1. Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării

2. Îmbunătăţirea accesului la utilizarea şi calitatea tehnologiilor informaţiei şicomunicării

3. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectoruluiagricol (în cazul FEADR) şi a sectorului pescuitului şi acvaculturii (pentruEMFF)

4. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbonîn toate sectoarele

5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi managementulriscului

6. Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor

7. Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor dincadrul infrastructurilor reţelelor majore

8. Promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei demuncă

9. Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei

10. Investiţii în educaţie, competente şi învăţarea pe tot parcursul vieţii

11. Consolidarea capacitaţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă


Alocarea pentru Regiunea Nord-Vest – propus dispoziţii comune pentru coordonarea mult mai strânsă a fondurilor ESI ( Fonduri Europene Structurale si de Investiţii), precum adoptarea de contracte de parteneriate care vor stabili angajamentele partenerilor la nivel naţional şi regional0,730 miliarde de euro

14,33% din 5,9571 miliarde euro

 • Distribuţia aproximativă a fondurilor după obiective tematice:

 • 34% pentru Obiectivul tematic 4: reabilitare termică clădiri publice şi rezidenţiale, transport public urban, refacere căi de rulare, străzi urbane, material rulant, centre intermodale,

 • 20% pentru Obiectivul tematic 7: reabilitare şi modernizare reţele de drumuri judeţene, centuri pe drumurile judeţene,

 • 12% pentru Obiectivul tematic 3: creare de noi întreprinderi, dezvoltare instrumentelor financiare pentru susţinerea mediului de afaceri,

 • 7% la Obiectivele tematice 9 şi 10: infrastructură socială, infrastructură de sănătate, programe integrate pentru zonele şi comunităţile sărace, respectiv infrastructură de educaţie,

 • 5,5% pentru Obiectivul tematic 6: reabilitare zone istorice, reabilitare situri industriale în urban, restaurarea patrimoniului cultural şi investiţii conexe, inclusiv turism,

 • 3,5% pentru Obiectivul tematic 1: promovare transfer tehnologic, dezvoltare parcuri ştiinţifice,

 • 18% restul fiind alocaţi pentru finanţarea sistemului de cadastru al României şi asistenţă tehnică.


Axa Prioritara 1. propus dispoziţii comune pentru coordonarea mult mai strânsă a fondurilor ESI ( Fonduri Europene Structurale si de Investiţii), precum adoptarea de contracte de parteneriate care vor stabili angajamentele partenerilor la nivel naţional şi regional

Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării

Prioritate de investiţii 1.1

 • Promovarea investițiilor de afaceri în inovare și cercetare, dezvoltarea legăturilor și a sinergiilor între întreprinderi, centre de cercetare-dezvoltare și de educație, în special dezvoltarea produselor și serviciilor, transfer tehnologic, inovare socială, networking, clustere

 • Tipuri de Proiecte

 • crearea, modernizarea şi extinderea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic achiziţionarea de bunuri, servicii şi dotari pentru entitatea de transfer tehnologic activităţile specifice entităţii de transfer tehnologic (studii de investiţii tehnologice; asistenţă la restructurarea/retehnologizarea şi dimensionarea agenţilor economici; transfer tehnologic si validare tehnologică; prognoza, evaluare tehnologică; audit tehnologic; analize statistice şi indicatori ai eficienţei inovării; crearea, dezvoltarea şi întreţinerea de bănci de date specializate etc.)


Axa prioritara 2 propus dispoziţii comune pentru coordonarea mult mai strânsă a fondurilor ESI ( Fonduri Europene Structurale si de Investiţii), precum adoptarea de contracte de parteneriate care vor stabili angajamentele partenerilor la nivel naţional şi regional

Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

 • Prioritate de investiţii 2.1

 • Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

 • Tipuri de proiecte

 • Achiziție de noi tehnologii pentru IMM-uri (inclusiv licențe, know how) și utilizarea lor (prin cursuri de specialitate) ;

 • Activități inovative (proces, produs, marketing, servicii);

 • Crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente


 • Prioritate de investitii 2.2 propus dispoziţii comune pentru coordonarea mult mai strânsă a fondurilor ESI ( Fonduri Europene Structurale si de Investiţii), precum adoptarea de contracte de parteneriate care vor stabili angajamentele partenerilor la nivel naţional şi regional

 • Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

 • Tipuri de proiecte

 • Construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM;

 • Dotare cu instalații, echipamente (inclusiv sisteme IT), utilaje, mașini.

 • Prioritate de investitii 2.3

 • Sprijinirea capacității IMM-urilor de a se angaja în procesele de creștere pe piețele regionale, naționale și internationale, precum și în procesele de inovare

 • Tipuri de proiecte

 • Implementarea/certificarea sistemelor de management a calității ISO, sistemelor de management al mediului, etc; Certificare produse/servicii/procese;Promovarea produselor/serviciilor


Prioritate de investiţii 3.1 propus dispoziţii comune pentru coordonarea mult mai strânsă a fondurilor ESI ( Fonduri Europene Structurale si de Investiţii), precum adoptarea de contracte de parteneriate care vor stabili angajamentele partenerilor la nivel naţional şi regional

Sprijinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile in infrastructura publică, inclusiv clădiri publice, și în sectorul locuințelor

Tipuri de proiecte

 • reabilitarea termică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a acestora;

 • reabilitarea termică a locuințelor, inclusiv de consolidare a acestora;promovarea surselor regenerabile de energie: panouri solare, panouri fotovoltaice, etc. sisteme inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice;

 • investiții în iluminatul public, inclusiv ambiental;

Axa Prioritara 3

Eficienţă energetică în clădirile publice


Axa prioritară 4 propus dispoziţii comune pentru coordonarea mult mai strânsă a fondurilor ESI ( Fonduri Europene Structurale si de Investiţii), precum adoptarea de contracte de parteneriate care vor stabili angajamentele partenerilor la nivel naţional şi regional

Dezvoltare urbană

Prioritate de investitii 4.1

Sprijinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile în infrastructura publică, inclusiv clădiri publice, și în sectorul locuințelor

Tipuri de proiecte

 • Îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii inclusiv măsuri de consolidare;

 • Reabilitarea termică a sistemului de încălzire;

 • Achiziţionarea şi instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile;

 • Implementarea unor sisteme de management al funcţionării consumurilor energetice;

 • Înlocuirea corpurilor de iluminat; extinderea sistem iluminat urban.


Axa prioritara 4 propus dispoziţii comune pentru coordonarea mult mai strânsă a fondurilor ESI ( Fonduri Europene Structurale si de Investiţii), precum adoptarea de contracte de parteneriate care vor stabili angajamentele partenerilor la nivel naţional şi regional

Dezvoltare urbana

Prioritate de investitii 4.2

Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

Tipuri de proiecte

 • Construirea/modernizarea/reabilitarea pistelor/traseelor pentru biciclişti

 • Construirea/modernizarea/reabilitarea traseelor pietonale;

 • Modernizarea/reabilitarea/extinderea traseelor de transport electric (tramvai/troleibus), incluzând calea de rulare (străzi urbane, inclusiv Trotuare/refugii/staţii) şi infrastructura tehnica aferenta;

 • Achiziţionarea de material rulant electric/ecologic pentru operatorii de transport public urban;

 • Construirea/modernizarea/reabilitarea depourilor aferente transportului public;

 • Dezvoltarea sistemelor moderne de management al traficului, de ticketing etc; plantarea cu arbori selectaţi a spatiilor publice şi a trotuarelor de pe principalele artere de circulaţie din oraşe


Axa prioritară 4 propus dispoziţii comune pentru coordonarea mult mai strânsă a fondurilor ESI ( Fonduri Europene Structurale si de Investiţii), precum adoptarea de contracte de parteneriate care vor stabili angajamentele partenerilor la nivel naţional şi regional

Dezvoltare urbană

Prioritate de investiţii 4.3

Acţiuni pentru îmbunatăţirea mediului urban, revitalizarea oraşelor, regenerarea şi decontaminarea siturilor poluate şi promovarea măsurilor pentru reducerea zgomotelor

TIPURI DE PROIECTE

 • Reabilitare pieţe publice, trama stradală, zone pietonale şi cele comerciale şi infrastructura tehnico-edilitara; regenerarea spatiilor urbane degradate, reincluderea în circuitul social

 • Construirea şi reabilitarea clădirilor pentru a găzdui activităţi sociale şi comunitare, culturale, agrement si sport, crearea, modernizarea, reabilitarea spaţiilor publice urbane, publice nefuncţionale sau în stare avansata de degradare care să conducă la reintegrare.


Axa prioritar propus dispoziţii comune pentru coordonarea mult mai strânsă a fondurilor ESI ( Fonduri Europene Structurale si de Investiţii), precum adoptarea de contracte de parteneriate care vor stabili angajamentele partenerilor la nivel naţional şi regională 5.

Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

 • Prioritate de investiţii 5.1

 • Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

 • TIPURI DE PROIECTE

 • Restaurarea, protecția și valorificarea prin turism a patrimoniului cultural;

 • Valorificarea economică a potențialului turistic balnear;

 • Valorificarea economică a potențialului turistic cu specific local și crearea de locuri de muncă;

 • Crearea infrastructurii specifice de agrement turistic;

 • Crearea unei baze economice diversificate turistice (amenajare obiective turistice naturale de utilitate publică, puncte de observare,refugii montane, piste cicloturism, promovare turistică)


Axa Prioritar propus dispoziţii comune pentru coordonarea mult mai strânsă a fondurilor ESI ( Fonduri Europene Structurale si de Investiţii), precum adoptarea de contracte de parteneriate care vor stabili angajamentele partenerilor la nivel naţional şi regională 6

Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regionalăşi locală

 • Prioritate de investitii 6.1

 • Stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN - T

 • TIPURI DE PROIECTE

 • Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigura conectivitatea, directă sau indirectă cu reţeaua TEN T;

 • Construirea/amenajarea de piste pentru biciclete in intravilanul localităţilor traversate de drumul judeţean.

 • Construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean aflate pe traseul drumului judeţean respectiv

 • Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de poduri şi podeţe;

 • Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere şi pasarele (construirea doar pentru asigurarea conectivităţii la TEN T)

 • Devierea reţelelor de apă, electricitate, gaze şi canal, telefonie;

 • Amenajări pentru protecţia mediului;


Axa Prioritar propus dispoziţii comune pentru coordonarea mult mai strânsă a fondurilor ESI ( Fonduri Europene Structurale si de Investiţii), precum adoptarea de contracte de parteneriate care vor stabili angajamentele partenerilor la nivel naţional şi regională 7.

Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale

 • Prioritate de investiţii 7.1

 • Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate,precum și trecerea de la servicile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

 • TIPURI DE PROIECTE

 • Construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de servicii medicale (ambulatorii, centre de intervenție integrate);

 • Dotarea cu echipamente specifice a infrastructurii de servicii medicale; Construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de servicii sociale;

 • Dotarea cu echipamente specifice a infrastructurii de servicii sociale construite/reabilitate/modernizate;

 • Construirea/modernizarea infrastructurii pentru sprijinirea tranziţiei de la asistenţa instituţională la cea de proximitate (căsuţe de tip familial, apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc.)


Prioritate de investi propus dispoziţii comune pentru coordonarea mult mai strânsă a fondurilor ESI ( Fonduri Europene Structurale si de Investiţii), precum adoptarea de contracte de parteneriate care vor stabili angajamentele partenerilor la nivel naţional şi regionalţii 8.1

Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

TIPURI DE PROIECTE

 • Construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale

 • Investiţii în infrastructura de sănătate şi servicii sociale – construirea/reabilitarea centrelor care oferă servicii integrate medicale și sociale

 • Stimularea ocupării, prin intermediul activităţilor de economie socială

 • Activităţi de dezvoltare comunitară integrată – activităţi de informare, consiliere

Axa prioritara 8

Sprijinirea regenerarii economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban


Axa prioritara 9. propus dispoziţii comune pentru coordonarea mult mai strânsă a fondurilor ESI ( Fonduri Europene Structurale si de Investiţii), precum adoptarea de contracte de parteneriate care vor stabili angajamentele partenerilor la nivel naţional şi regional

Dezvoltarea infrastructurii educaţionale

 • Prioritate de investiţii 9.1

 • Investițiile în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

 • TIPURI DE PROIECTE

 • Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale antepreșcolare (creșe);

 • Construcția/reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale preșcolare (gradinițe);

 • Construcția/reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (școli I- VIII);

 • Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii școlilor profesionale;

 • Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale universitare;

 • Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale (săli de curs, biblioteci, ateliere, etc. ) din centrele de reeducare și din penitenciare


Axa prioritara 10 propus dispoziţii comune pentru coordonarea mult mai strânsă a fondurilor ESI ( Fonduri Europene Structurale si de Investiţii), precum adoptarea de contracte de parteneriate care vor stabili angajamentele partenerilor la nivel naţional şi regional

Cadastru şi inregistrarea proprietăţilor în zonele rurale din Romania

 • Prioritate de investiţii 10.1

 • Imbunătăţirea cadastrală şi a înregistrării proprietăţilor din zonele rurale din România

 • TIPURI DE PROIECTE

 • Înregistrarea datelor existente şi extinderea înregistrărilor sistematice în zonele rurale;

 • Servicii imbunatăţite de publicitate imobiliară;

 • Politici, strategii şi management


Axa Prioritar propus dispoziţii comune pentru coordonarea mult mai strânsă a fondurilor ESI ( Fonduri Europene Structurale si de Investiţii), precum adoptarea de contracte de parteneriate care vor stabili angajamentele partenerilor la nivel naţional şi regională 11.

Asistență Tehnică

 • Prioritate de investiţii 11.1

 • Asistență tehnică

 • TIPURI DE PROIECTE

 • Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional Regional;

 • Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR


Sanda Livia CĂTANĂ propus dispoziţii comune pentru coordonarea mult mai strânsă a fondurilor ESI ( Fonduri Europene Structurale si de Investiţii), precum adoptarea de contracte de parteneriate care vor stabili angajamentele partenerilor la nivel naţional şi regional

Director Executiv

Direcţia Implementare Programe Operaţionale Regionale

[email protected]

Tel. 0264431550, fax 0264439222, mobil: 0755 777 022


ad