slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POS DRU – Oportu nități de finanțare pentru învățământul profesional şi tehnic PowerPoint Presentation
Download Presentation
POS DRU – Oportu nități de finanțare pentru învățământul profesional şi tehnic

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

POS DRU – Oportu nități de finanțare pentru învățământul profesional şi tehnic - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU. UNIUNEA EUROPEAN Ă. FONDUL SOCIAL EUROPEAN. INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013. MINISTERUL EDUCA Ţ IEI, CERCET Ă RII SI INOVĂRII OIPOSDRU. POS DRU – Oportu nități de finanțare pentru învățământul profesional şi tehnic. 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

POS DRU – Oportu nități de finanțare pentru învățământul profesional şi tehnic


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI

PROTECŢIEI SOCIALE

AMPOSDRU

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

INSTRUMENTE STRUCTURALE

2007-2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

OIPOSDRU

POS DRU – Oportunități de finanțare

pentru învățământul profesional şi tehnic

1

1

slide2

I

N

V

E

Ş

T

E

Ş

T

E

Î

N

O

A

M

E

N

I

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI

PROTECŢIEI SOCIALE

AMPOSDRU

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

INSTRUMENTE STRUCTURALE

2007-2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

OIPOSDRU

POS DRU

Obiectiv general:

Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia, prin conectarea educaţiei şi a învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea pe o piaţă muncii modernă, flexibilă şi incluzivă a 1.650.000 de persoane. Realizarea acestui obiectiv este cofinanţată, în proporţie de 85% din Fondul Social European

Sprijinul destinat îmbunătăţirii educaţiei şi formării iniţiale şi continue (axa prioritară 1) reprezintă 23,55% din bugetul alocat POS DRU

2

2

2

slide4
Documente de referinţă

Documentul Cadru de Implementare POSDRU 2007-2013: defineşte condiţiile generale de implementare a POS DRU 2007-2013; aprobat în februarie 2008, revizuit în aprilie şi octombrie 2008.

Ghidul Solicitantului pentru proiecte strategice: stabileşte condiţiile pentru completarea şi depunerea cererilor de finanţare şi condiţiile specifice (obiective, priorităţi, activităţi eligibile etc.)pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte strategice lansate de AMPOSDRU

Ghidul Solicitantului pentru proiecte de tip grant: stabileşte condiţiile pentru completarea şi depunerea cererilor de finanţare şi condiţiile specifice (obiective, priorităţi, activităţi eligibile etc.)pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte de tip grant lansate de AMPOSDRU şi OIPOSDRU

Aceste documente sunt disponibile pe www.fseromania.ro şi pe www.posdru.edu.ro

I

N

V

E

Ş

T

E

Ş

T

E

Î

N

O

A

M

E

N

I

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI

PROTECŢIEI SOCIALE

AMPOSDRU

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

INSTRUMENTE STRUCTURALE

2007-2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

OIPOSDRU

4

4

slide5

I

N

V

E

Ş

T

E

Ş

T

E

Î

N

O

A

M

E

N

I

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI

PROTECŢIEI SOCIALE

AMPOSDRU

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

INSTRUMENTE STRUCTURALE

2007-2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

OIPOSDRU

Cererile de finanţare POS DRU se depun şi selectează în cadrul cererilor de propuneri de proiecte:

 • Cereri de propuneri de proiecte strategice - cereri de propuneri cu termen limită de depunere.
 • Cereri de propuneri de proiecte de grant - cereri de propuneri cu depunere continuă, selecţia fiind realizată în conformitate cu principiul“primul venit, primul servit”.În cadrul acestor cereri de propuneri de proiecte de tip grant, AMPOSDRU/OIPOSDRU pot stabili termene pentru închiderea cererii de propuneri de proiecte (data până la care pot fi transmise cereri de finanţare).

5

slide6

I

N

V

E

Ş

T

E

Ş

T

E

Î

N

O

A

M

E

N

I

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI

PROTECŢIEI SOCIALE

AMPOSDRU

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

INSTRUMENTE STRUCTURALE

2007-2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

OIPOSDRU

Tipuri de proiecte POS DRU în cadrul Axei prioritare 1 şi DMI 2.2. (I):

 • Proiecte strategice – proiecte implementate la nivel naţional, multi-regional sau sectorial, cu accent pe promovarea proiectelor în parteneriat, inclusiv prin cooperare transnaţională. La nivelul AP 1, aceste proiecte, cu precădere, proiecte de sistem, implementate la nivel naţional

Valoare totală a proiectelor: 1.850.000-18.500.000 lei

Durata: 6 luni - 3 ani.

6

slide7

I

N

V

E

Ş

T

E

Ş

T

E

Î

N

O

A

M

E

N

I

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI

PROTECŢIEI SOCIALE

AMPOSDRU

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

INSTRUMENTE STRUCTURALE

2007-2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

OIPOSDRU

Tipuri de proiecte POS DRU în cadrul Axei prioritare 1 şi DMI 2.2. (II):

2. Proiecte de grant – proiecte implementate la nivel multi-regional, regional sau local, cu accent pe promovarea proiectelor în parteneriat, inclusiv prin cooperare transnaţională.

Valoare totală a proiectelor: 185.000-1. 849.999 lei

Durata: 6 luni - 2 ani.

7

slide8

I

N

V

E

Ş

T

E

Ş

T

E

Î

N

O

A

M

E

N

I

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI

PROTECŢIEI SOCIALE

AMPOSDRU

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

INSTRUMENTE STRUCTURALE

2007-2013

MINISTERUL EDUCA’IEI, CERCET[RII SI INOVĂRII

OIPOSDRU

 • Planul de lucru 2008 POS DRU – DMI delegate MECI (I) :
 • 15 februarie - 20 martie 2008: cererile de propuneri de proiecte strategice nr. 1. ”Educație mai bună pentru toți”, 2. ”Universitate pentru viitor”, 3. ”Profesioniști în educație și formare”, 4. ”Calificări europene”, 5. ”Școala doctorală”, 8. ”A doua șansă în educație”. Au fost selectate 36 de proiecte strategice în cadrul DMI delegate MECI, aflate în implementare .
 • 2. 15 februarie – 5 mai 2008: cererea de propuneri de proiecte strategice nr. 6. ”Burse doctorale”. Au fost selectate 26 de proiecte, aflate în implementare.
 • 3. 16 aprilie - 15decembrie 2008: cererile de propuneri de proiecte de grant nr. 17. ”Școala pentru toți”, 18. ”Universitate pentru piața muncii ”, 19. ”Carieră în educație și formare”, 20. ”Parteneri în FPC”, 21. ”Programe doctorale mai bune”, 23. ”Nu abandona școala!”.Cererile de finanţare depuse, în proces de evaluare şi selecţie
 • 4. 8 iulie – 19 decembrie 2008: cererile de propuneri de proiecte strategice nr. 55. ”Educație mai bună pentru toți”, 56. ”Universitate pentru viitor”, 57. ”Profesioniști în educație și formare”, 58. ”Calificări europene”, 59. ”Burse doctorale” (finalizata in 13 septembrie 2008), 61. ”A doua șansă în educație”. Au fost selectate 2 proiecte în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 59; pentru celelalte cereri de propuneri de proiecte, cererile de finanţare depuse sunt în proces de evaluare şi selecţie.

8

8

pos dru nv m ntul profesional i tehnic
POS DRU – ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC

I

N

V

E

Ş

T

E

Ş

T

E

Î

N

O

A

M

E

N

I

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI

PROTECŢIEI SOCIALE

AMPOSDRU

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

INSTRUMENTE STRUCTURALE

2007-2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

OIPOSDRU

9

dmi 1 1 acces la educa ie i formare profesional ini ial de calitate
DMI 1.1. – Acces la educație și formare profesională inițială de calitate

Obiective specifice

Îmbunătăţirea şi restructurarea sistemului de învăţământ preuniversitar, inclusiv asigurarea calităţii, perfecţionarea personalului şi promovarea inovării;

Îmbunătăţirea managementului şi capacităţii unităţilor de învăţământ şi furnizorilor de educaţie şi formare profesională iniţială de a asigura calificări relevante pentru nevoile pieţei muncii;

Dezvoltarea de mecanisme şi instrumente pentru asigurarea accesului la educaţie de calitate şi la competenţe cheie şi profesionale pentru toţi;

Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere şcolară, mediere şcolară şi a altor servicii şi instrumente alternative care să sprijine creşterea participării la educaţie şi formare profesională precum şi îmbunătăţirea performanţelor şcolare;

Promovarea în procesul de educaţie a spiritului antreprenorial şi a cetăţeniei active.

I

N

V

E

Ş

T

E

Ş

T

E

Î

N

O

A

M

E

N

I

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI

PROTECŢIEI SOCIALE

AMPOSDRU

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

INSTRUMENTE STRUCTURALE

2007-2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

OIPOSDRU

dmi 1 1 acces la educa ie i formare profesional ini ial de calitate1
DMI 1.1. – Acces la educație și formare profesională inițială de calitate

Operațiuni orientative

Dezvoltarea şi implementarea de instrumente şi mecanisme de îmbunătăţire a învăţământului preuniversitar, inclusiv acţiuni inovatoare şi transnaţionale, sprijin pentru furnizorii de educaţie şi pentru dezvoltarea personalului;

Dezvoltarea şi implementarea sistemului de asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar, inclusiv perfecţionarea personalului şi acţiuni inovatoare;

Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere în scopul creşterii performanţelor şcolare şi a ratelor de tranziţie către nivele superioare de educaţie;

Sprijin pentru dezvoltarea şi diversificarea ofertelor educaţionale şi de formare profesională iniţială;

Sprijin pentru inovare şi pentru dezvoltarea instrumentelor şi mecanismelor pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie şi formare profesională iniţială pentru toţi;

Sprijin pentru dezvoltarea educaţiei antreprenoriale şi a cetăţeniei active.

I

N

V

E

Ş

T

E

Ş

T

E

Î

N

O

A

M

E

N

I

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI

PROTECŢIEI SOCIALE

AMPOSDRU

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

INSTRUMENTE STRUCTURALE

2007-2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

OIPOSDRU

dmi 1 1 acces la educa ie i formare profesional ini ial de calitate2
DMI 1.1. – Acces la educație și formare profesională inițială de calitate

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI

PROTECŢIEI SOCIALE

AMPOSDRU

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

INSTRUMENTE STRUCTURALE

2007-2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

OIPOSDRU

Activităţi eligibile:

 • elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea de metodologii, instrumente şi proceduri pentru managementul şi asigurarea calităţii, managementul educaţional, evaluare şi acreditare, descentralizare, examinarea şi evaluarea elevilor, inspecţie şcolară, inclusiv construcţia/actualizarea şi implementarea de sisteme de indicatori de referinţă etc.;
 • elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea documentelor de planificare în educaţie şi formarea profesională iniţială (PRAI, PLAI, Planuri de Acţiune ale Şcolii);
 • elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea instrumentelor, metodologiilor şi sistemelor pentru recunoaşterea/validarea/certificarea învăţării anterioare şi evaluarea achiziţiilor de competenţe cheie şi profesionale;
 • înfiinţarea/dezvoltarea de centre pentru certificarea învăţării anterioare;
 • îmbunătăţirea/furnizarea serviciilor de orientare şi consiliere în învăţământul preuniversitar;
 • îmbunătăţirea/furnizarea serviciilor de mediere şcolară, mentorat, servicii de sprijin şi servicii conexe pentru elevi cu dizabilităţi, elevi de etnie romă şi din mediul rural, persoane aparţinând altor grupuri vulnerabile;
 • dezvoltarea de curriculum, inclusiv elaborarea de material didactic; etc.
dmi 1 1 acces la educa ie i formare profesional ini ial de calitate3
DMI 1.1. – Acces la educație și formare profesională inițială de calitate

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI

PROTECŢIEI SOCIALE

AMPOSDRU

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

INSTRUMENTE STRUCTURALE

2007-2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

OIPOSDRU

 • Grupuri ţintă:
 • experţi în evaluare şi acreditare din sistemul de asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar;
 • personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control din inspectoratele şcolare, structuri centrale şi locale ale MECI sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia;
 • personal din sistemul naţional de examinare, evaluare şi curriculum în învăţământul preuniversitar;
 • directori şi membri ai consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ;
 • membri ai comisiilor de evaluare şi asigurare a calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar;
 • membri ai consorţiilor regionale şi ai partenerilor sociali în educaţie etc.
dmi 1 1 acces la educa ie i formare profesional ini ial de calitate4
DMI 1.1. – Acces la educație și formare profesională inițială de calitate

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI

PROTECŢIEI SOCIALE

AMPOSDRU

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

INSTRUMENTE STRUCTURALE

2007-2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

OIPOSDRU

Solicitanţi eligibili:

 • Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării;
 • Agenţii, structuri şi alte organisme aflate în subordinea/coordonarea MECI şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale iniţiale, inclusiv asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;
 • Inspectorate şcolare judeţene şi instituţii afiliate/subordonate/coordonate;
 • Institute/centre de cercetare/dezvoltare în domeniul educaţiei şi formării profesionale iniţiale acreditate;
 • Unităţi de învăţământ –şcoli, licee, furnizori de educaţie şi formare profesională iniţială (ISCED 0-3), publice şi private, din reţeaua şcolară naţională;
 • Furnizori publici şi privaţi de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative;
 • ONG-uri (fundaţii şi asociaţii) care acţionează în domeniul educaţiei şi formării profesionale iniţiale sau conexe;
 • Consorţii cu relevanţă în domeniul educaţiei şi formării profesionale iniţiale.
dmi 1 1 acces la educa ie i formare profesional ini ial de calitate5
DMI 1.1. – Acces la educație și formare profesională inițială de calitate

Priorități:

Asigurarea calităţii;

Descentralizarea sistemului de educaţie;

Formare profesională iniţială (principii: calitate, atractivitate, acces la oferte variate de formare);

Competenţe cheie pentru toţi;

Îmbunătățirea managementului și capacității unităților de învățământ de a furniza competențe cerute pe piața muncii;

Îmbunătățirea curriculum;

Servicii de orientare şi consiliere, alte servicii alternative de educaţie;

Creșterea accesului și participării la educație

Spirit antreprenorial şi cetăţenie activă.

Proiectele implementate vizează învățământul preuniversitar (ISCED 0-3), inclusiv învățământul profesional și tehnic.

I

N

V

E

Ş

T

E

Ş

T

E

Î

N

O

A

M

E

N

I

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI

PROTECŢIEI SOCIALE

AMPOSDRU

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

INSTRUMENTE STRUCTURALE

2007-2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

OIPOSDRU

dmi 1 3 dezvoltarea resurselor umane din educa ie i formare
DMI 1.3. – Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare

Obiective specifice

Îmbunătăţirea calificării profesorilor şi formatorilor şi a altor categorii de personal din educaţie şi formare

Dezvoltarea carierei şi sprijin pentru profesori în vederea asigurării unui înalt nivel de calificare a cadrelor didactice.

Proiectele implementate vizează personalul didactic și personalul didactic auxiliar, consilierii școlari etc. din învățământul preuniveristar și superior (ISCED 0-6), inclusiv profesional şi tehnic

I

N

V

E

Ş

T

E

Ş

T

E

Î

N

O

A

M

E

N

I

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI

PROTECŢIEI SOCIALE

AMPOSDRU

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

INSTRUMENTE STRUCTURALE

2007-2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

OIPOSDRU

dmi 1 3 dezvoltarea resurselor umane din educa ie i formare1
DMI 1.3. – Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare

Operațiuni orientative

Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice şi a resurselor umane din educaţie şi formare profesională iniţială, inclusiv formare în parteneriat cu companii;

Formarea şi perfecţionarea profesorilor instructori şi formatorilor în FPC;

Sprijin pentru programe integrate de mobilitate şi reconversie a profesorilor către activităţi nedidactice;

Sprijin pentru debutul în carieră şi dezvoltarea carierei didactice.

I

N

V

E

Ş

T

E

Ş

T

E

Î

N

O

A

M

E

N

I

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI

PROTECŢIEI SOCIALE

AMPOSDRU

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

INSTRUMENTE STRUCTURALE

2007-2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

OIPOSDRU

dmi 1 3 dezvoltarea resurselor umane din educa ie i formare2
DMI 1.3. – Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare

Activităţi eligibile

Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea de standarde profesionale şi ocupaţionale pentru cadrele didactice, formatori şi alte categorii de personal din educaţie şi formare;

Elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea metodologiilor, procedurilor şi modelelor/rutelor de carieră pentru cadrele didactice (ex. modele şi sisteme de recrutare şi promovare, evaluare, flexibilitate etc.), la nivel local, regional;

Dezvoltarea şi furnizarea de programe de formare care să sprijine dezvoltarea de noi profesii în educaţie;

Formarea la locul de muncă şi mentorat pentru absolvenţii de universitate debutanţi în cariera didactică;

Dezvoltarea şi furnizarea de programe de formare în parteneriat cu companiile pentru personalul din grupurile ţintă;

Dezvoltarea şi furnizarea de formare iniţială pentru cadre didactice şi formatori, inclusiv masterate pedagogice şi trans-disciplinare;

Dezvoltarea curriculumului pentru formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice, formatorilor, consilierilor, mentorilor şi a altor resurse umane din educaţie, inclusiv dezvoltarea curriculumului pentru noi profesii;

Introducerea/extinderea utilizării TIC în formarea cadrelor didactice şi a formatorilor, inclusiv e-learning etc.

I

N

V

E

Ş

T

E

Ş

T

E

Î

N

O

A

M

E

N

I

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI

PROTECŢIEI SOCIALE

AMPOSDRU

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

INSTRUMENTE STRUCTURALE

2007-2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

OIPOSDRU

dmi 1 3 dezvoltarea resurselor umane din educa ie i formare3
DMI 1.3. – Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare

Grupuri ţintă eligibile

Cadre didactice/ personal didactic din învăţământul preşcolar, primar, secundar inferior, secundar superior, profesional şi tehnic, superior (ISCED 0-6);

Formatori – pentru FPC şi educaţie şi formare profesională iniţială;

Mentori şcolari – mentorii de inserţie profesională şi mentorii de dezvoltare profesională a profesorilor;

Mediatori şcolari; consilieri şcolari;

Experţi în crearea de materiale didactice de învăţare, testare şi evaluare;

Asistenţi educaţionali pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale;

Personal didactic auxiliar (ISCED 0-6);

Alte categorii de personal asociate noilor profesii din educaţie şi formare profesională;

Personal implicat în dezvoltarea şi managementul programelor de formare continuă a personalului didactic şi formatorilor;

Tineri absolvenţi sub 35 de ani debutanţi în cariera didactică.

I

N

V

E

Ş

T

E

Ş

T

E

Î

N

O

A

M

E

N

I

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI

PROTECŢIEI SOCIALE

AMPOSDRU

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

INSTRUMENTE STRUCTURALE

2007-2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

OIPOSDRU

dmi 1 3 dezvoltarea resurselor umane din educa ie i formare4
DMI 1.3. – Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare

Beneficiari eligibili

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării;

Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MECI şi alte organisme publice cu atribuţii în formarea cadrelor didactice şi a formatorilor, asigurarea calităţii şi acreditare;

Inspectorate şcolare judeţene şi structuri afiliate/ subordonate/ coordonate;

Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor;

Parteneri sociali din educaţie şi formare profesională;

Centre/ furnizori publici şi privaţi acreditaţi/ autorizaţi pentru formarea profesorilor şi a formatorilor;

Unităţi de învăţământ (ISCED 0-3), publice şi private, din reţeaua şcolară naţională de învăţământ;

Universităţi publice şi private acreditate

I

N

V

E

Ş

T

E

Ş

T

E

Î

N

O

A

M

E

N

I

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI

PROTECŢIEI SOCIALE

AMPOSDRU

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

INSTRUMENTE STRUCTURALE

2007-2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

OIPOSDRU

dmi 2 2 prevenirea i combaterea p r sirii timpurii a colii
DMI 2.2. – Prevenirea și combaterea părăsirii timpurii a școlii

Obiective specifice:

prevenirea părăsirii timpurii a şcolii, în special pentru categoriile defavorizate precum comunităţile/populaţiile rome, sărace şi rurale şi pentru copiii cu dizabilităţi,

furnizarea competenţelor şi abilităţilor de bază necesare persoanelor care au părăsit şcoala.

Proiectele implementate vizează învățământul preuniversitar (ISCED 0-3).

I

N

V

E

Ş

T

E

Ş

T

E

Î

N

O

A

M

E

N

I

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI

PROTECŢIEI SOCIALE

AMPOSDRU

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

INSTRUMENTE STRUCTURALE

2007-2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

OIPOSDRU

dmi 2 2 prevenirea i combaterea p r sirii timpurii a colii1
DMI 2.2. – Prevenirea și combaterea părăsirii timpurii a școlii

Operațiuni orientative

Sprijinirea şi dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii;

Dezvoltarea de programe integrate pentru creşterea accesului şi participării în învăţământul primar şi secundar pentru persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile, inclusiv sprijin financiar pentru familiile acestora;

Promovarea unor servicii integrate şi soluţii alternative pentru învăţământul preşcolar;

Implementarea programelor de tip “şcoală după şcoală”, educaţie remedială şi învăţare asistată;

Reintegrarea în educaţie a celor care au părăsit timpuriu şcoala (inclusiv programe de educaţie de “a doua şansă”);

Furnizarea serviciilor integrate de orientare şi consiliere pentru persoanele expuse riscului de părăsire timpurie a şcolii.

.

I

N

V

E

Ş

T

E

Ş

T

E

Î

N

O

A

M

E

N

I

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI

PROTECŢIEI SOCIALE

AMPOSDRU

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

INSTRUMENTE STRUCTURALE

2007-2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

OIPOSDRU

dmi 2 2 prevenirea i combaterea p r sirii timpurii a colii2
DMI 2.2. – Prevenirea și combaterea părăsirii timpurii a școlii

Activităţi eligibile:

organizarea campaniilor de creştere a gradului de conştientizare în vederea prevenirii şi reducerii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii;

Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi asitenţă educaţională în vederea prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii (pentru persoanele cu risc de părăsire timpurie a şcolii şi pentru familiile acestora);

Crearea şi dezvoltarea reţelelor şi parteneriatelor între şcoli, instituţii locale, servicii de ocupare, servicii sociale şi de sănătate, etc. în vederea prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi reintegrarea în educaţie a celor care au părăsit timpuriu şcoala;

Dezvoltarea şi furnizarea activităţilor de educaţie remedială (validarea învăţării anterioare, detectarea lacunelor în pregătire, ore de recuperare, orientare psihologică şi profesională, îndrumare, etc.);

Dezvoltarea şi furnizarea activităţilor de tipul “şcoală după şcoală” (în special cursuri de alfabetizare şi de formare a abilităţilor numerice etc.);

Furnizarea programelor flexibile de educaţie de tip “a doua şansă” care urmăresc dobândirea competenţelor de bază şi dezvoltarea abilităţilor personale pentru cei care părăsesc timpuriu şcoala/abandonează şcoala, inclusiv pentru populaţia adultă;

Sprijin pentru formarea profesorilor şi a formatorilor şi a a altor categorii de personal care lucrează cu persoane cu risc de părăsire timpurie a şcolii, cu cei care părăsesc timpuriu şcoala şi populaţia adultă în educaţia de tipul “a doua şansă”, etc.

I

N

V

E

Ş

T

E

Ş

T

E

Î

N

O

A

M

E

N

I

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI

PROTECŢIEI SOCIALE

AMPOSDRU

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

INSTRUMENTE STRUCTURALE

2007-2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

OIPOSDRU

dmi 2 2 prevenirea i combaterea p r sirii timpurii a colii3
DMI 2.2. – Prevenirea și combaterea părăsirii timpurii a școlii

Grupuri ţintă eligibile:

. Preşcolari;

Elevii cu risc de părăsire timpurie a şcolii;

Persoane care au părăsit timpuriu şcoala;

Persoane anterior aflate în detenţie, delicvenţi juvenili;

Persoane care nu au absolvit învăţământul obligatoriu;

Părinţi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii;

Personal implicat în dezvoltarea şi implementarea programelor de educaţie de tip “a doua şansă”;

Personal implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a şcolii.

I

N

V

E

Ş

T

E

Ş

T

E

Î

N

O

A

M

E

N

I

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI

PROTECŢIEI SOCIALE

AMPOSDRU

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

INSTRUMENTE STRUCTURALE

2007-2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

OIPOSDRU

dmi 2 2 prevenirea i combaterea p r sirii timpurii a colii4
DMI 2.2. – Prevenirea și combaterea părăsirii timpurii a școlii

Beneficiari eligibili:

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării;

Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MECI şi alte entităţi publice cu atribuţii în domeniul îmbunătăţirii accesului la educaţie şi prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii;

Inspectorate şcolare judeţene şi structuri afiliate/subordonate/coordonate (ex. Centre judeţene pentru resurse şi asistenţă educaţională, Centre judeţene pentru asistenţă psiho-pedagogică);

Institute/centre de cercetare/dezvoltare în domeniul educaţiei;

ONG-uri ce acivează în domeniul educaţiei, incluziunii sociale, îmbunătăţirii situaţiei grupurilor vulnerabile în educaţie şi conexe;

Unităţi de învăţământ (ISCED 0-3) publice şi private din reţeaua şcolară naţională;

Furnizori acreditaţi de orientare şi consiliere şcolară, publici şi privaţi;

Organizaţii sindicale şi patronate;

Instituţii de cult;

Autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ teritoriale).

I

N

V

E

Ş

T

E

Ş

T

E

Î

N

O

A

M

E

N

I

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI

PROTECŢIEI SOCIALE

AMPOSDRU

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

INSTRUMENTE STRUCTURALE

2007-2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

OIPOSDRU

slide26

I

N

V

E

Ş

T

E

Ş

T

E

Î

N

O

A

M

E

N

I

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI

PROTECŢIEI SOCIALE

AMPOSDRU

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

INSTRUMENTE STRUCTURALE

2007-2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

OIPOSDRU

26

26

26

slide27

I

N

V

E

Ş

T

E

Ş

T

E

Î

N

O

A

M

E

N

I

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI

PROTECŢIEI SOCIALE

AMPOSDRU

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

INSTRUMENTE STRUCTURALE

2007-2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

OIPOSDRU

Vă mulţumim pentru atenţie şi vă urăm succes!

27

27