pojam demokracije i kriza demokracije n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POJAM DEMOKRACIJE I KRIZA DEMOKRACIJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
POJAM DEMOKRACIJE I KRIZA DEMOKRACIJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

POJAM DEMOKRACIJE I KRIZA DEMOKRACIJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

POJAM DEMOKRACIJE I KRIZA DEMOKRACIJE. Doc. dr. sc. Hrvoje Jurić Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu hjuric@ffzg.hr. POJAM DEMOKRACIJE I KRIZA DEMOKRACIJE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

POJAM DEMOKRACIJE I KRIZA DEMOKRACIJE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pojam demokracije i kriza demokracije

POJAM DEMOKRACIJE I KRIZA DEMOKRACIJE

Doc. dr. sc. Hrvoje Jurić

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

hjuric@ffzg.hr

pojam demokracije i kriza demokracije1
POJAM DEMOKRACIJE I KRIZA DEMOKRACIJE

Danas se i u stručnim krugovima i među političkim "elitama" i u široj javnosti sve više govori o "demokratskom deficitu" i sistemskim problemima demokratskih institucija, odnosno o "krizi demokracije", čak i u onim zemljama koje se diče demokratskom tradicijom, kao što su SAD i zapadnoeuropske zemlje.

Stoga je potrebno temeljito propitati sâm pojam demokracije te stanje i perspektive suvremene demokracije, prvenstveno vladajućeg liberalno-demokratskog uređenja, parlamentarizma, odnosno predstavničke demokracije.

U tom smislu, treba posvetiti pažnju i direktnoj (izravnoj, neposrednoj) demokraciji, jer ideja i praksa direktne demokracije nude alternativu postojećem ekonomsko-političkom sistemu koji je izvor sve većeg nezadovoljstva građana, kako u svijetu tako i u Hrvatskoj.

dva pitanja
DVA PITANJA
 • Što je zapravo – demokracija?
 • Što ne valja s postojećim uređenjem,

tj. s predstavničkom demokracijom?

dva pitanja i dva zadatka
DVA PITANJA…I DVA ZADATKA
 • Što je demokracija?
 • Što vi smatrate demokracijom?
 • Osvijestiti u kakvom društveno-političkom kontekstu zapravo živimo!
 • Usporediti to s pojmom (i smislom) demokracije!
demokracija
DEMOKRACIJA
 • Demokracija (demos = narod; kratein = vladati) izvorno i doslovno znači “vladavina naroda”.
 • Oblik društvenog uređenja u kojem vlast proizlazi iz naroda, tako da je narod vrhovni nositelj vlasti.
 • Oblik vladavine u kojem svi građani imaju jednako pravo da sudjeluju u donošenju odluka koje se tiču njihovih života (individualnog života i zajedničkog života).
 • Vladavina većine u korist većine.
direktna demokracija
DIREKTNA DEMOKRACIJA

= oblik demokracije koji je najbliži idealu demokracije, jer na minimum smanjuje jaz između subjekta demokracije i procedura demokracije

= oblik demokracije u kojem ljudi glasaju o društvenim/političkim inicijativama direktno, za razliku od predstavničke demokracije u kojoj ljudi glasaju za predstavnike koji onda glasaju o društvenim/političkim inicijativama

procedura demokracije i subjekt demokracije
PROCEDURA DEMOKRACIJE I SUBJEKT DEMOKRACIJE

Kako se provodi demokracija?

= procedura demokracije ili demokratska procedura

– rasprava

– formuliranje problema, pitanja i prijedloga za njihovo rješavanje

– rasprava

– donošenje odluka

– izvršavanje odluka

– provjera izvršavanja odluka

Tko provodi demokratsku proceduru?

= subjekt demokracije

– narod (građani, zajednica) ili

“svi zainteresirani na koje se odluke odnose”

direktna demokracija1
DIREKTNA DEMOKRACIJA

NAROD (GRAĐANI, ZAJEDNICA)

direktno ili putem delegata/mandatara

rasprava; formuliranje problema, pitanja i prijedloga za njihovo rješavanje; rasprava; donošenje odluka; izvršavanje odluka; provjera izvršavanja odluka

predstavni ka demokracija
PREDSTAVNIČKA DEMOKRACIJA

NAROD (GRAĐANI, ZAJEDNICA)

profesionalni političari

kao predstavnici svojih glasača

rasprava; formuliranje problema, pitanja i prijedloga za njihovo rješavanje; rasprava; donošenje odluka; izvršavanje odluka; provjera izvršavanja odluka

partitokracija
PARTITOKRACIJA

NAROD (GRAĐANI, ZAJEDNICA)

profesionalni političari

kao predstavnici svojih stranaka

rasprava; formuliranje problema, pitanja i prijedloga za njihovo rješavanje; rasprava; donošenje odluka; izvršavanje odluka; provjera izvršavanja odluka

montagu norman guverner engleske banke u govoru bankarskoj asocijaciji sad a u new yorku 1924
MONTAGU NORMANguverner Engleske banke u govoru Bankarskoj asocijaciji SAD-a, u New Yorku, 1924.

"Kapital mora sam sebe štititi na svaki mogući način. Dugovi moraju biti sakupljeni, hipoteke zatvorene što je brže moguće. Kad, kroz zakonodavni proces, obični ljudi izgube svoje domove, postat će poslušniji te će njima biti lakše upravljati preko čvrste ruke vlasti primijenjene od centralne moći pod bogatstvom vodećih financijera. Te istine su dobro poznate među našim vodećim ljudima, danas angažiranim u stvaranju imperijalizma koji će upravljati svijetom. Razjedinjavanjem glasača preko političkog stranačkog sustava [republikanci/demokrati], možemo ih natjerati da troše svoju energiju oko nevažnih pitanja. Na taj način, kroz diskretnu akciju, možemo sebi osigurati to što je bilo tako dobro isplanirano i tako uspješno ostvareno."

branko gr i potpredsjednik hrvatske vlade i ministar regionalnog razvoja i fondova europske unije
BRANKO GRČIĆpotpredsjednik hrvatske Vlade i ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije

"Većina mjera koje smo donijeli uglavnom idu na teret širokog kruga građana, a u korist poduzetnika. I tu uopće nema spora. Ne želim sada sve te mjere nabrajati jer je javnost već dobro upoznata s njima. Devedeset posto onoga što smo poduzeli ide u korist poduzetnicima. To još uvijek nije dovoljno, ali velik je poticaj i poboljšanje uvjeta za poslovanje poduzetnika."

elementi modela direktne demokracije
ELEMENTI MODELA DIREKTNE DEMOKRACIJE
 • Princip kolektivnog donošenja odluka u kojem sudjeluju svi zainteresirani na koje se dotična odluka odnosi
  • svi imaju jednako pravo sudjelovanja u raspravi
  • svi imaju pravo glasa
  • sustav raspravljanja, odlučivanja i izvršavanja odluka je horizontalno strukturiran
elementi modela direktne demokracije1
ELEMENTI MODELA DIREKTNE DEMOKRACIJE
 • odluke donose svi prisutni
 • rasprava je temelj donošenja odluka
 • potiče se bolja informiranost
 • potiče se pojedinca na angažman oko pitanja koja su važna za cijelu zajednicu
elementi modela direktne demokracije2
ELEMENTI MODELA DIREKTNE DEMOKRACIJE
 • nema vođa pa tako niti njihove pristranosti jer odluke donose svi
 • odluke sudonesene prema volji većine i prema interesu većine, a ne pojedinih vođa
 • na svakome je odgovornost pri odlučivanju, ali i provedbi odluke
 • moć odlučivanja i upravljanja se vraća u ruke cjelokupne zajednice
elementi modela direktne demokracije3
ELEMENTI MODELA DIREKTNE DEMOKRACIJE
 • kroz raspravu se teži konsenzusu
 • konsenzus nije nužan, ali je poželjan jer se njime štite interesi manjine
 • većina odlučuje, a manjinu štiti konsenzus koji se postiže raspravom, kompromisima itd.
elementi modela direktne demokracije4
ELEMENTI MODELA DIREKTNE DEMOKRACIJE
 • Veto
  • apsolutni veto: pojedinac može zaustaviti bilo koju odluku ako ju smatra neprihvatljivom
  • “osobni” veto: pojedinac ne zaustavlja odluku, ali se s njome ne slaže i suzdržava se od sudjelovanja u njenom provođenju
elementi modela direktne demokracije5
ELEMENTI MODELA DIREKTNE DEMOKRACIJE
 • Delegati i mandatari
  • kako nema vođa, konkretne zadatke odrađuju delegati ili mandatari
 • Delegati:
  • izabiru se jednokratno za izvršavanje neke dužnosti
  • nemaju pravo pregovaranja ili odlučivanja umjesto tijela koje predstavljaju
  • smiju samo prenositi odluke ili stavove tijela koje predstavljaju
 • Mandatari:
  • pojedincima ili grupama daju se mandati da izvršavaju neke učestale tehničke poslove za tijelo koje predstavljaju, ili kad je nužno brzo djelovanje
 • Pravo na opoziv (delegata i mandatara)
  • lako opozivanje pojedinaca izabranih za neku funkciju
  • lakša kontrola pojedinaca koji obavljaju konkretne zadatke
prema direktnoj demokraciji
PREMA DIREKTNOJ DEMOKRACIJI

Načelo zajednice (zajedništva)

Uža zajednica kao skupina ljudi koja u određenom kontekstu ima zajedničke probleme i zajedničke interese

Načelo supsidijarnosti

Sve ono o čemu se može odlučivati na nižim razinama ne treba prebacivati na više razine

hijerarhijski obrazac
HIJERARHIJSKI OBRAZAC

... u društveno-političkom životu

... u radnoj sredini

... u školi

itd.

vrijednosti i na ela direktne demokracije
VRIJEDNOSTI I NAČELADIREKTNE DEMOKRACIJE
 • sloboda
 • jednakost
 • pravednost
 • zajedništvo
 • solidarnost
 • supsidijarnost
 • odgovornost
 • horizontalnost
 • otvorenost
 • dobrovoljnost
 • smjenjivost
 • informiranost
primjeri direktne demokracije
PRIMJERI DIREKTNE DEMOKRACIJE
 • atenski polis
 • Pariška komuna
 • sovjeti u Ruskoj revoluciji
 • “mahnovščina”
 • “biennio rosso”
 • Španjolska 1930-ih
 • samoupravljanje
primjeri direktne demokracije1
PRIMJERI DIREKTNE DEMOKRACIJE
 • kibuci u Izraelu/Palestini
 • Marinaleda
 • Argentina
 • Brazil
 • zadrugarstvo
tri modela provedbe direktne demokracije
TRI MODELA PROVEDBEDIREKTNE DEMOKRACIJE
 • RUPTURNI MODEL: revolucija; prevrat; direktni napad na državu/sistem
 • INTERSTICIJSKI MODEL: pokazati, u postojećim okolnostima, da direktna demokracija funkcionira na određenim razinama, a zatim raditi na populariziranju i širenju tog modela
 • SIMBIOTIČKI MODEL: pokušaji uvođenja i širenja određenih elemenata direktne demokracije u okvirima postojećeg sistema, u koaliciji direktnodemokratskih skupina s nevladinim organizacijama, sindikatima, strankama itd.
referendum
REFERENDUM
 • reducirani oblik direktne demokracije
 • pred birače se stavlja unaprijed sastavljeno pitanje koje jako utječe na izbor i ne daje alternative
 • ne omogućuje odlučivanje o kompleksnim pitanjima od šireg društvenog značaja, nego samo o konkretnim jednoznačnim problemima
 • glasači odlučuju na temelju informacija koje posjeduju, a koje su često nedostatne
 • može, ali i ne mora biti obvezujući
tko je to gra anin
TKO JE TO GRAĐANIN?

građanstvo = status

(pravni status na temelju kojeg posjedujemo određena prava i zahtijevamo od institucija da nam osiguraju ostvarenje tih prava)

građanstvo = uloga

(aktivno sudjelovanje u životu zajednice i u njezinom osmišljavanju i kreiranju)

pritisak odozdo
PRITISAK ODOZDO
 • osvještavanje građana
 • samo-organiziranje građana
 • artikuliranje zahtjeva
 • građanska inicijativa i angažman