efteruddannelse embedded c n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Efteruddannelse Embedded C PowerPoint Presentation
Download Presentation
Efteruddannelse Embedded C

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 67

Efteruddannelse Embedded C - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Efteruddannelse Embedded C. Modul 2 (Tirsdag den 20/4-2010). 19.04.2010. Modul 1. Indhold: Opsamling på opgave fra Modul 1 Debugning Standart I/O i C PIC18F’s porte Display Driver til OLED display C assigenment , logiske operatorer løkker, betingelser PIC18F A/D-Converter

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Efteruddannelse Embedded C' - fuller


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
efteruddannelse embedded c

EfteruddannelseEmbedded C

Modul 2 (Tirsdag den 20/4-2010)

19.04.2010

modul 1
Modul 1
 • Indhold:
 • Opsamling på opgave fra Modul 1
 • Debugning
 • Standart I/O i C
 • PIC18F’s porte
 • Display
 • Driver til OLED display
 • C assigenment, logiske operatorer løkker, betingelser
 • PIC18F A/D-Converter
 • Opsamling på dagens opgaver.
demo af debugger
Demo af debugger
 • Debuggning af applikation
 • Break point
 • Singel step
 • Watch
 • Disassembler
 • Linkerscript
relokering af projekter
Relokering af projekter
 • Som i sikkert har bemærket kan man ikke uden videre flytte et projekt fra en PC til en anden unde at det giver anledning til en masse problemer med stier etc.
 • En måde at komme uden om dette problem er ved at lave et tomt projekt (en template) hvor stier passer med ens PC også hente .c og .h filer ind i en kopi at dette projekt.
velse
Øvelse
 • Med udgangspunkt i HelloWorldDebug applikation, skal i prøve, at downloade hex fil via debugger (flyt usb stik til debuggerensusb).
 • Prøv dels at singel steppe gennem programmet
 • Prøv også at indsætte nogle breakpoints
 • Hvordan starter programmet, hvilke funktioner gennemløber programmet
 • Opsæt i watch vinduet at cout’s indhold vises og se hvordan den ændre sig for hver gennemløb af while løkke.
standart i o
Standart I/O

Internt i en computer repræsenteres alle tal og karakterer som bit, en byte er i den forbindelse en serie af bit hvor den enkelte bit er vægtet binært.

Fil begreber repræsentere en ”samling” af relaterede tal eller karakterer. I C behandles en fil som en serie af byte (dvs. den mindste enhed er en byte altså 8 bit) ofte anvendes der betegnelsen stream om en sådant serie af byte. I C er en fil ikke kun ”noget” der ligger på en harddisk, men er faktisk betegnelsen for data der modtages i form af en strøm byte. F. eks : input fra tastatur, output til printer, filer fra HD etc.

pre definerede filer stream i c
Pre definerede filer stream i C
 • stdin - Standart input
 • stdout - Standart output
 • stderr - Standart til udskrift af fejl meddelelser

På en PC’er er disse tre typisk forbundet til tastatur og skærm, men på andre typer af systemer kan de være forbundet til andre input/output enheder

getc funktionen
getc funktionen

#include <stdio.h>

voidmain()

{

int kar;

printf("Tryk paa en tast !\n");

kar = getc(stdin);

printf("Du trykkede på : %c\n",kar);

}

 • getc() læser den næste karakter fra en fil stream og returnere den i form af en integer.
 • Funktionen getc findes i stdio.h derfor skal denne inkluderes for at bruge funktionen.
 • Syntaks for getc er : intgetc(FILE *stream);
getchar funktionen
getchar funktionen
 • Funktionen getchar findes i stdio.h og denne skal derfor inkluderes (eller rettere der findes en prototype erklæring til funktionen her).
 • getchar er identisk med getc(stdin), dvs. at man med getchar anvende en ”fast” file stream, nemmerligstdin.
funktionen putc
Funktionen putc

#include <stdio.h>

voidmain()

{

int kar = 145;

putc(kar, stdout);

getchar();

}

 • Når der skal udskrives karakterer på en specifik file stream anvendes funktionen putc.
 • putc findes i stdio.h
 • Syntaks : intputc(int c, FILE *stream);
funktionen putchar
Funktionen putchar
 • Findes i stdio.h
 • Har en funktion tilsvarende putc(c, stdout)
 • Udskriver på stdout, man kan altså ikke vælge hvor karakterer skal sendes hen.
 • getchar og putchar er egentligt bare special udgaver af getc og putc, normalt vil de også være lavet med getc og putc funktionerne hvor file stream er sat til standart i/o enheder.
funktionen printf
Funktionen printf
 • Vi har allerede brugt denne funktion, men printf er egentligt en omfattende funktion med mange egenskaber. Printf funktionen udskriver på stdio og for at bruge printf skal stdio.h inkluderes.
 • printf kan bruges til at udskrive en konstant tekst streng:

printf(”Hello World”);

 • printf kan også udskrive indhold af variabel:

int x = 10;

printf(”x indeholder vaerdien %d”,x);

tilretning af printf til dedikeret hardware
Tilretning af ”printf” til dedikeret hardware
 • I MPLAB C18 er det muligt på en relativt simpel måde at til rette hvor Printf som standart skriver ud til, dette gøres ved, at sætte stdout som vist nedenfor:
 • stdout = _H_USER;
 • Herefter vil printf anvende funktionen
 • int _user_putc (char c);
 • For hver karakter der skal udskrives foretager printf nu et kald til funktionen og da vi selv skriver funktione kan vi sende karakterene til det device vi ønsker.
hexa decimale tal
Hexa decimale tal
 • Alle tal og karakterer er internt i en computer gemt som binærer værdier altså en serie af bits der kan antage værdien 0 eller 1.
 • En binær værdi er normalt ikke særlig interessant for en normal bruger, derfor kan man i C vælge mellem nogle forskellige talformater når man udskriver værdier med printf. Et af disse talformater er hexa decimale tal (16 symboler i modsætning til det decimales 10)
udskrift af talv rdi som en hexadecimal v rdi
Udskrift af talværdi som en hexadecimal værdi

#include <stdio.h>

voidmain()

{

int tal = 7913;

printf("Den hexadecimalvaerdi er %x",tal) ;

getchar();

}

 • Med printf kan variables indhold udskrives hexadecimalt med %x eller %X
det octale talformat
Det octaletalformat
 • Indeholder 8 symboler
 • Bruger de samme symboler som det decimale talformat
justering af output
Justering af output
 • Der er med printf muligt at justere udskrift af tal.
 • Ved at angive et tal mellem % og d (eks. %4d) justeres tal således at der afsættes 4 pladser til udskrift af tal har tallet så kun 2 cifre bliver tallet højre stillet.
 • Angives et negativt tal vil tallet blive venstre justeret, med det antal pladser der angives.
 • Eks %-4d
program eksempel
Program eksempel

#include <stdio.h>

voidmain()

{

int tal1 = 1, tal2 = 12, tal3 = 123, tal4 = 1234, tal5 = 12345;

printf("%6d %-6d \n",tal1, tal1);

printf("%6d %-6d \n",tal2, tal2);

printf("%6d %-6d \n",tal3, tal3);

printf("%6d %-6d \n",tal4, tal4);

printf("%6d %-6d \n",tal5, tal5);

getchar();

}

generel opbygning af porte i pic18f

externvolatilenear union {

struct {

unsigned TRISA0:1;

unsigned TRISA1:1;

unsigned TRISA2:1;

unsigned TRISA3:1;

unsigned :1;

unsigned TRISA5:1;

unsigned TRISA6:1;

unsigned TRISA7:1;

};

struct {

unsigned TRISA:8;

};

} TRISAbits;

 • externvolatilenear union {
 • struct {
 • unsigned LATA0:1;
 • unsigned LATA1:1;
 • unsigned LATA2:1;
 • unsigned LATA3:1;
 • unsigned :1;
 • unsigned LATA5:1;
 • unsigned LATA6:1;
 • unsigned LATA7:1;
 • };
 • struct {
 • unsigned LATA:8;
 • };
 • } LATAbits;
Generel opbygning af porte i PIC18F
lcd s opbygning

LCD's opbygning:1. Lodret filterfilm, der polariserer indkommende lys.2. Glas med elektroder af indiumtinoxid. Formen på elektroderne bestemmer de mørke former, der vil fremkomme, når displayet tændes. Lodrette riller sørger for, at de flydende krystaller er på linje med det polariserede lys3. Flydende krystaller4. Glas med elektrodefilm med vandrette linjer5. Vandret filterfilm6. Reflektor (for reflektive displays) eller lyskilde (for transflektive displays)

LCD’s opbygning
oled opbygning

En typisk OLED består af en katode terminal(1) og en anode terminal (5), et emissions lag(2), et ledende underlag(4).

Lagene er lavet af organiske molekyler, der leder elektricitet. OLED kan betragtes, som organisk halvledere.

OLED’ Opbygning
virkem de af oled
Virkemåde af OLED
 • Tilføres en spænding på tværs af OLED sådan, at anoden er positive i forhold til katode, medfører dette at der løber strøm gennem lag 2 og 4 fra katoden til anoden.
 • katoden giver elektronerne til emissions lag og anoden trækker elektroner fra det ledende lag, med andre ord, giver anode elektron huller til ledende lag.
definition af interface mellem pic og oled

#defineoledWR LATEbits.LATE1

#defineoledWR_TRIS TRISEbits.TRISE1

#defineoledRD LATEbits.LATE0

#defineoledRD_TRIS TRISEbits.TRISE0

#defineoledCS LATEbits.LATE2

#defineoledCS_TRIS TRISEbits.TRISE2

#defineoledRESET LATDbits.LATD1

#defineoledRESET_TRIS TRISDbits.TRISD1

#defineoledD_C LATBbits.LATB5

#defineoledD_C_TRIS TRISBbits.TRISB5

Definition af interface mellem pic og OLED
eksempel fra driver til oled

Sender kommando til OLED

Eksempel fra driver til OLED

voidWriteCommand(BYTE cmd)

{

TRISD = 0x00;

LATD = cmd;

oledRD = 1;

oledWR = 1;

oledD_C = 0;

oledCS = 0;

oledWR = 0;

oledWR = 1;

oledCS = 1;

TRISD = 0xFF;

}

velse1
Øvelse
 • Lav øvelsen i lab2.docx
opbygning af en driver
Opbygning af en driver
 • Når der skal opbygges en driver eller et lib. til et stykke hw er det et godt design kriterie, at opbygge det lagdelt, herved bliver det betydelig lettere, at overskue og det vil også være væsentligt lettere at debugge, samt teste koden.
 • Når vi laver ”procedurale” programmer er en god måde at beskrive strukturen, at koden på via Hierakiske diagrammer, i filen ”hd The structurechart.pdf” er disse beskrevet.
gennemgang af oled
Gennemgang af OLED
 • Hvilke funktioner findes i filen ?
 • Hvordan hænger de sammen ?
 • Er der anvendt en lagdelt arkitektur ?
 • Er der noget af koden der ikke anvendes, efter vi har rettet/ændret i koden ?
 • Kunne opdelingen af kode være lavet mere hensigtsmæssigt ?
assignment operatoren
Assignment operatoren (=)
 • Tilskrivning (assignment) = ”flytter” en værdi fra højreside til et adresse objekt på venstre side.
 • Eks.
  • x = 10+20;
 • Venstre side skal referere til et objekt som der kan ”skrives” til og højreside skal kunnet beregnes til en værdi.
 • Eks.
  • x=y=z=5;
 • Er lovlig og vil sætte x,y,z til værdien 5.
kombinations operatorer
Kombinations operatorer

!! Udregning på højre side foregår først

increment og decrement
Increment og decrement
 • Symbolet for increment er ++ (!!ingen mellemrum!!)
 • Symbolet for decrement er – (igen ingen mellemrum)
 • Increment og decrement kan anvendes som pre- eller post operator.
 • Ved post vil værdi først blive tilskrevet efter statement er færdig beregnet.
 • Eks.
  • z = x++;
  • z=++x;
fortegns operatorer
Fortegns operatorer

- skifter fortegn af konstanter eller variable hvis de placeres før konstantudtryk eller variable.

Eks.

-x

Hvis x har værdien 10 vil udtrykket ovenfor altså have værdien -10.

r = x - - y

Er lig med

r = x – (-y) (Husk mellemrum mellem - -)

relations operatorer
Relations operatorer
 • Der findes i C nogel operatorer der anvendes til at sammenligne med, nogle af operatorene består af to tegn og disse skal stå ved siden af hinanden (altså uden mellemrum).
cast operator
Cast operator
 • Anvendes når man selv vil styre data typen som skal anvendes.
 • Syntaksen for cast operatoren er
  • (datatype) x
 • Anvend type casting når du ønsker en bestemt datatype som resultat af beregning.
sizeof operatoren
Sizeof operatoren
 • Anvendes til at ”måle” størrelsen af en datatype, da C standarten ikke fastsætter en konkret størrelse for de simple datatyper, må man anvende sizeof for at få oplyst størrelse af en datatype. Sizeof returnere et tal der angiver størrelse i antal byte.
 • Syntaks:
  • sizeof(expression)
logiske operatorer
Logiske operatorer
 • C indeholder 3 logiske operatorer, som anvendes når vi ønsker at kombinere udtryk.
bitvise operatorer
Bitvise operatorer
 • Bitvise operatorer virker på de enkelte bit i modsætning til de logiske.
x y z underlige konstruktioner i c
x?y:z Underlige konstruktioner i C
 • Denne operator kaldes betingelses operatoren og bør absolut anvendes med omtanke, hvis man anvender den bliver koden let svær at læse.
 • Eksempel
  • k = x > 10 ? ’L’ : ’S’;
  • k bliver satlig med karakteren hvis x > 10 ellers bliver k sat til karakteren S.
l kker
Løkker
 • Hvis vores kode ikke blot skal afvikles, som en fast række af instruktioner, man der er dele af vores kode vi ønsker at gentage anvendes løkker.
 • I C findes i alt 3 løkke strukturer:
 • while
 • do-while
 • for
 • Mange ting kan udføres med en hvilken som helst af de tre løkker, men ofte er der fordele ved, at vælge den ”rette”
while l kke
while løkke
 • Udfører en statement så længe udtryk er sand
 • while(expression)
 • statement;
 • Struktur:
do while l kke
do – while løkke
 • Virker som en while løkke der vender på hovedet, altså hvor men slutter med at undersøge om løkke skal kører igen.
 • Syntaks

do {

} while (expression);

for l kke
for løkke
 • Indeholder tre dele :
 • Initialisering (Køres kun første gang løkke køres)
 • Betingelse (Afgør om løkke skal kører igen)
 • Post udtryk (Udføres efter hver kørsel af løkke)
 • Syntaks :

for(i=0; i<10; i++)

{

}

uendelige l kker
Uendelige løkker

for(;;)

{

……

}

Pas på hvis der utilsigtet optræder en uendeligløkke vil program afvikling ”hænge” her.

Eksempler på uendelige løkker:

while(1==1)

{

….

}

do {

…..

} while (x=1);

pic18f46j50 s a d konverter
Pic18F46J50’s A/D konverter

..\..\Datasheet\39931c.pdf

array
Array
 • Med et array kan man i C lave en samling af variable af samme type.
 • I et array skal alle elementer have samme data typer.
 • Eksempel:

int dag[365];

float x[100];

indeks
Indeks
 • De enkelte elementer i et array er i C nummereret fra 0 og op efter har vi erklæret et array :

int y[10];

 • Vil det første element i array et have nummer 0 og det sidste 9
 • Man kan godt indeksere et array med en heltals variabel.
initialisering af array
Initialisering af array
 • Et array kan initialiseres på flere måder her et eksempler:

int dag[7];

dag[0] = 1;

dag[1]= 2;

….

int prim[5]={2,3,5,7,9}

arrays af flere dimmensioner
Arrays af flere dimmensioner
 • Et array i C kan godt have flere dimmensioner

int tabel[2] [3];

 • Størrelsen på dette array er 2*6 integer variable
 • Ønsker man at få oplyst størrelse på et array kan sizeof anvendes.
 • Når man skal referere til en celle i array af flere dimmensioner gøres det som vist nedenfor:

int tabel[2][3];

tabel[0] [0] = 20;

tabel[1][2] = 50;

unsized array
Unsized array
 • Angiver man ikke størrelse på array vil compilerer udregne hvor stor array skal være.
 • Eksempel:

int sum[] = { 1,2,3,5,8,13,21,33};

 • Arrayet vil få størrelsen 8
velse2
Øvelse
 • Lav øvelsen i ”Lab3.docx”
opsummering p dagen
Opsummering på dagen
 • Opsummering
 • Kommentarer
 • Tak for i dag