V cn z m ry z kon o vysok ch kol ch a finan n pomoci rekapitulace jedn n 3 4 2012
Download
1 / 7

- PowerPoint PPT Presentation


  • 82 Views
  • Uploaded on

V ěcné záměry zákonů o vysokých školách a finanční pomoci - rekapitulace jednání 3-4/2012. připravil P. Popela podle podkladů členů pracovní skupiny pro P RVŠ 19 . 4 . 201 2. Jednání pracovní skupiny na MŠMT 29. 3. 2012. 22. 3. Zasedání P RVŠ, stručné informace o změnách

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - fuller-santiago


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V cn z m ry z kon o vysok ch kol ch a finan n pomoci rekapitulace jedn n 3 4 2012

Věcné záměry zákonů o vysokých školách afinanční pomoci-rekapitulace jednání 3-4/2012

připravil P. Popela

podle podkladů členů pracovní skupiny

pro P RVŠ 19. 4.2012


Jedn n pracovn skupiny na m mt 29 3 2012

Jednání pracovní skupiny na MŠMT29. 3. 2012

22. 3. Zasedání P RVŠ, stručné informace o změnách

harmonogramu a obsahu jednání s MŠMT ze strany

MŠMT, P RVŠ přijalo usnesení viz zápis.

22. 3. MŠMT pozvalo členy pracovní skupiny na jimi

vyžádané jednání o principech reformy na 29. 3.

a navrhlo předběžný program jednání.

22. 3. Pracovní skupině dále z MŠMT zaslán podkladový

materiál 4p9_R_strucne_principy_reformy.doc

po projednání rozeslán pro informaci P RVŠ 16. 4.


Jedn n pracovn skupiny na m mt 29 3 20121

Jednání pracovní skupiny na MŠMT29. 3. 2012

23. 3. – 28. 3. K podkladovému materiálu členové pracovní

skupiny za RVŠ individuálně zpracovali své připomínky.

Materiál úrovní obecnosti a neurčitosti nevyžadoval

širší konzultace v rámci RVŠ.

29. 3. Proběhlo jednání k principům reformy po úpravě

programu v bodech: diverzifikace, financování,

autonomie, kvalita (bod odročen na další jednání).

K projednaným bodům zástupci RVŠ přednesli

obecné i konkrétní připomínky, většinou již shrnuté

v předchozích materiálech RVŠ (viz rozbory, usnesení).


Jedn n pracovn skupiny na m mt 29 3 20122

Jednání pracovní skupiny na MŠMT29. 3. 2012

V obsáhlé diskusi i o detailech zaslaného doc předneseny

i tyto náměty, na kterých se shodli zástupci RVŠ a ČKR:

Autonomie: Došlo ke sblížení stanovisek, že Rada

vysoké školy by měla mít výhradně kontrolní roli.

MŠMT akceptovalo, ale zatím nepromítnuto do VZZ.

Financování: Ukázalo se podstatné riziko kontraktů,

protože MŠMT předpokládá jejich uzavírání na nižší

částky, které snad umožní přežívání VŠ, ne rozvoj.

Školné a zápisné nezmíněno, slíben finanční model.

Diverzifikace: Funkční místa jsou pojata obecně,

nejsou vysvětleny kritické varianty a jak při nich

dojde ke stabilizaci a otevřenosti systému.


Jedn n pracovn skupiny na m mt 4 4 2012

Jednání pracovní skupiny na MŠMT4. 4. 2012

29. 3. K odročenému bodu kvalita nabídnuta pracovní

informace z výsledků práce IPN na další jednání.

4. 4. Předneseny informace o stavu témat IPN zaměřeného

na kvalitu. Rozprava se zaměřila zejména více na

detaily prezentace než na principy.

Pracovní skupina neobdržela MŠMT přislíbený finanční

model (vzorce a data), který by umožnil verifikace.

Z pohledu MŠMT uzavřena témata rizik podle ČKR.

Viz zaslaný soubor: 4p9_R_CKR_rizika_final.doc

Shoda účastníků, že rizika a obecnost témat VZZ

žádají úpravy a konkretizaci podle diskuse v pracovní

skupině. Úpravy zatím neprovedeny, jen MŠMT

hodlá dosažený kompromis tlumočit jako připomínky

zástupců reprezentací LR a vládě.


Nov skute nosti

Nové skutečnosti

Postupně poskytnuty zápisy MŠMT z jednání pracovní

skupiny. Zatím nevyužity pro úpravy VZ. Neverifikovány

účastníky, kteří si pořizovali vlastní poznámky. Měly

by existovat zvukové záznamy.

Trvající problémy výhledu financování VŠ. V médiích vážně

prezentována novinka neprojednávaná na pracovní

skupině - zápisné, která se má podílet na řešení

podfinancování VŠ a resortu, viz stanovisko SK.

Objevují se další návrhy, viz zaslaný NERV:

4p9_R_NERV_DanielMunich_Normativy.pdf

Demise ministra školství, postupně uváděni kandidáti na

pozici ministra v médiích, koaliční krize.


N vrh usnesen p rv

Návrh usnesení P RVŠ

Rada VŠ bere na vědomí průběžnou zprávu o jednáních pracovní skupiny od posledního zasedání P RVŠ.

Rada VŠ doporučuje MŠMT soustředit veškeré úsilí především na zásadní problémy resortu (evropské projekty, další krácení finančních prostředků VŠ), které hrozí zničujícími dopady i na VŠ.

Rada VŠ se zřetelem na zřejmé riziko, že nedopracované návrhy věcných záměrů zákonů se zejména v souvislosti se zcela nejasnou politickou situací vlády se opět stanou předmětem oprávněných kritických veřejných vystoupení občanů ČR, doporučuje MŠMT stáhnout věcné záměry zákonů a věnovat se jejich dalším úpravám v souladu se závažnými připomínkami Legislativní rady vlády, pracovní skupiny zástupců reprezentací VŠ a stanovisky Rady VŠ a České konference rektorů.

Rada VŠ opakuje požadavek na poskytnutí výpočtových modelů věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům (vzorce a vstupní data) k ověření výpočtů. Rada VŠ nepovažuje za možné spolehnout se jen na externí komerční subjekt, který dodal výsledky bez výchozích údajů, ze kterých by je bylo možné ověřit.