tietoturva n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tietoturva PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tietoturva

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

Tietoturva - PowerPoint PPT Presentation

fuller-head
211 Views
Download Presentation

Tietoturva

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tietoturva Carita, Kati ja Juuso OSAO Myllytulli ja Mytlpt09E 2010

  2. Mitä on tietoturva? • Tietoturva • Tarkoittaa tietojen suojausta. Tekninen, fyysinen ja hallinnollinen tietoturva • Tietovuodot,

  3. Suojausmenetelmät • Tekninen tietoturva • Palomuuri, salasanat, virustorjunta, VPN, SSL, SSH, PGP • Fyysisellä tietoturvalla tarkoitetaan esim. suljetussa huoneessa sijaitsevia tietokoneita. • Hallinnollisella tietoturvalla tarkoitetaan työntekijöiden ja organisaation jäsenten riittävää tietoturvaosaamista.

  4. Tekninen suojaus • VPN • On tekniikka jonka avulla luodaan luotettava salattu yhteys kahden verkon tai asiakaskoneen ja verkon välille. • SSH • Suomalaista alkuperää oleva SSH turvaa tiedonsiirron unix-koneiden sekä unix-palvelimen välillä. • SSL • On salaus protokolla, jolla voidaan salata tunnistus käyttäjän ja palvelimen välillä, tunnistaa palvelin ja neuvotella liikenteessä käytettävästä salauksesta. • PGP • On yleisin sähköpostin salaamiseen käytetty menetelmä ja monet sähköposti ohjelmat tukevat sen käyttöä. • Palomuuri • Sen tarkoitus on estää asiattoman liikenteen pääsy julkisesta verkosta yksityiseen verkkoon ja päinvastoin.

  5. Kryptaus ja avaimet • Salaaminen • Salaamiseen käytetään salakirjoitusta, joka on matemaattinen menetelmä • salainen avain • Käytettäessä salaisen avaimen menetelmää viestin salaaminen tapahtuu siten, että viesti salataan ja avataan samalla avaimella • Vahva salaus • Termi vahva salaus tarkoittaa, että salausta ei ole onnistuttu varmuudella purkamaan ulkopuolisen toimesta • Julkinen avain • Julkisen avaimen menetelmä toimii seuraavalla tavalla: molemmilla osapuolilla on kaksi avainta, salainen ja julkinen. Viesti salataan vastaanottajan julkisella avaimella ja viestin purkaminen tapahtuu vastaanottajan salaisella avaimella

  6. Lähteet: • http://www.internetopas.com

  7. Itsearviointi • Hyvin onnistu • Ei mikkään • Kaikessa • Tietosuojaus asioita.