Download
atacama n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Atacama PowerPoint Presentation

Atacama

329 Views Download Presentation
Download Presentation

Atacama

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Atacama Mariscalle Kõrvel 8.klass

  2. Üldandmed • Atacama on kõrbLõuna-Ameerikas. • Vaikseookeaniääres. • KõrbläbibBoliivia, Peruu ja Tšiili. • Atacama pindala on umbes 400 000 km2.

  3. Kliima • Atacama on maailma kõigekuivemkõrb. • Kuivuse põhjuseks on Lõuna-Ameerika lääneküljest mööduv külm Peruu hoovus, mis tekitab kõrgrõhuala. • Keskmiseltsajabaastas alla 1,5 cm. • Samuti takistab Atacama kõrbe asumine kahe mäestiku – Andide ja Tšiili rannikumäestiku - vahel niiskete õhumasside ligipääsu.

  4. Loomastik • Enamikloomi on öiseeluviisiga. • Kõikloomadtaluvadsuurtkuumust. • Loomadelon kaitsevärvus. • Suudavadpikalt ilma veeta olla. • Tuntumad Atacama kõrbeloomad on nandu, eriliiki rebased, iguaanid, sisalikudjpt.

  5. Taimestik • Taimedsuudavadpikalt ilma veetaolla. • Taimedelon pikadokkadauramisevähendamiseks ja suur soolataluvus. • Paljudtaimedõitsevadpärastlühikestvihmaperioodikiiresti. • Atacamakõrbes on palju kaktuseid, eri liikikõrbelilli ja palju muidki taimi. • Atacamakõrbes on vägasoolane,taimedelon seegarasketoime tulla.

  6. Inimtegevus • Kõrbekeskel, kus on oaas, paiknebvana San Pedro de Atacama küla. • Atacamakõrb on ka suurematestlinnadesteemal, seega ei ole ka segavaidraadiolaineid. • Atacama kõrbes on paljuvanukaevandusi, mis on tekkinudtänu 20. sajandialgultoimunudnitraadikaevandamisele. • Enamikinimesi Atacama kõrbeselabkõrbeläänerannikulhispaanlasteasutatudlinnades.

  7. Atacama on lössikõrb • Atacama on lössikõrb. • Lössikõrb: löss- see on ühtlaneja peen liivsavi, mille on kohalekandnudtuul. Lössikõrbsaabrohkemniiskust, sestlähedalasuvadmäedpüüavadsademedkinni.

  8. Kautatud materjalid • http://et.wikipedia.org/wiki/Atacama • http://www.miksike.ee/docs/referaadid2005/korb_liina.htm

  9. Tänan kuulamast!!!