samtaleteknikk
Download
Skip this Video
Download Presentation
Samtaleteknikk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Samtaleteknikk - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Samtaleteknikk. ledertrening i Skien kommune Ketil Mjøen, rådgiver Personal- og serviceavdelingen. Bakgrunn. Ved ledersamling i kommunen i 2005 ble det uttrykt ønske om lederopplæring innen kommunikasjon. Kommunen kjøpte et konsept fra Helse Bergen vedr. samtaleteknikk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Samtaleteknikk' - fruma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
samtaleteknikk
Samtaleteknikk

ledertrening i Skien kommune

Ketil Mjøen, rådgiver

Personal- og serviceavdelingen

bakgrunn
Bakgrunn
 • Ved ledersamling i kommunen i 2005 ble det uttrykt ønske om lederopplæring innen kommunikasjon.
 • Kommunen kjøpte et konsept fra Helse Bergen vedr. samtaleteknikk
 • Samarbeidsprosjekt for kommunens personal- og HMS-avdeling – Helse Bergens konsept tilpasset Skien kom.
oppstart
Oppstart
 • Oppstart av kurs i 2006
 • Obligatorisk for alle ledere med personalansvar
 • Hovedtillitsvalgte ble også invitert til å delta
 • I løpet av 2006-2007 hadde de fleste lederne gjennomført kurset
 • I dag en del av kommunens lederskole for nye ledere
m let for kurset
Målet for kurset

Å øke leders kunnskaper om samtaleteknikker som et viktig virkemiddel for å mobilisere den enkelte medarbeiders styrke slik at gruppen av medarbeidere kan nå avdelingens definerte mål.

Relasjonsledelse

gjennomf ring
Gjennomføring
 • 3 halve dager – ”gul, rød og grønn dag”
 • Ca. 15 deltagere, 3 kursholdere
 • Forelesning
 • Case/rollespill
 • Plenumsdiskusjon
 • Kursbevis
dag 1 gul dag
Dag 1 – ”Gul dag”

Mulighetenes samtale

Den nødvendige samtale

slide7
Samling 1: Gul dag

Introdusere

målsetting og

teorier i samtaleteknikk

Introduksjon

1200

Samtaleteknikk

Endringsprosessen

1300

Introdusere

Endringsprosessen

og øvelse i plenum

Rollespill:

”Mulighetens

Samtale”

1400

Veilederne legger

opp til rollespill rundt

”mulighetens samtale”

1500

Rollespill:

”Den nødvendige

samtalen”

Veilederne legger

opp til rollespill rundt

”den nødvendige”

samtalen

gul dag den n dvendige samtale rollespill
Sett inn noe her som

beskriver bedriften/

avdelingen og

aktuelle utfordinger

i virksomheten….

GUL DAG- Den nødvendige samtale– rollespill

LEDER

Beskriv

nærmeste

leder:

kjønn, alder

antall år

i bedriften

og som sjef

 • Du som leder

BARNEHAGE

 • Her beskrives medarbeider:
 • alder, kjønn, sos. situasjon,
 • antall år i avdelingen
 • kvinne/mann 45 år
 • 10 år som assistent
 • gift - 2 barn (16 og 18 år)
 • -------------
 • Observasjoner:
 • mer fravær enn vanlig
 • mindre positiv enn vanlig
 • irritert og negativ adferd, spesielt mot foreldre men også mot ansatte

Beskriv 3. hånds

informasjon:

kolleger,

kunder,

pårørende etc.

”ryktebørsen”

?

Kollega har sagt til leder:

- Uhøflig adferd i garderobe

med foreldre

(men ikke si at jeg har sagt det)

dag 2 r d dag
Dag 2 – ”Rød dag”

Den formelle samtale

slide10
Samling 2 : Rød dag

Oppsummering

Teoriene bak

”kverulanten” og

”den formelle”

samtalen

Introduksjon

1200

Rollespill:

”Den formelle

samtalen”

1300

Veilederne legger

opp til rollespill rundt

”den formelle”

samtalen

Rollespill:

”Den formelle

samtalen”

1400

Veilederne legger

opp til rollespill rundt

”den formelle”

samtalen

1500

Formelle regler

og rutiner

Veilederne informere om

hvordan dette håndteres i

Skien kommune

r d dag formell samtale rollespill
Sett inn noe her som beskriver bedriften/avdelingen og aktuelle utfordinger i virksomheten….RØD DAG – Formell samtale– rollespill

LEDER

 • Deg som leder

Sykehjemsavdeling

Beskriv

nærmeste

leder:

kjønn, alder

antall år

i bedriften

og som sjef

 • Her beskrives medarbeider:
 • alder, kjønn, sos. situasjon,
 • antall år i avdelingen
 • Kvinne/Mann 42 år
 • 12 år i avdelingen
 • gift - 2 barn (12 og 18 år)
 • 18 åringen har rusproblemer og er i perioder ”på kjøret”
 • -------------
 • Observasjoner:
 • De to siste årene redusert fokus på jobben - ukonsentrert
 • flere episoder med fravær
 • Gir beskjed om fravær på etterskudd - dagen etter
 • Avd. blir satt i en vanskelig situasjon – kollegaer murrer
 • Vært konfrontert med situasjon 2 ganger tidligere (nødvendig samtale)
 • Tilrettelegging har vært forsøkt

Beskriv 3. hånds

informasjon:

kolleger,

kunder,

pårørende etc.

”ryktebørsen”

 • Aktuelt:
 • For 14 dager siden nytt fravær – ikke svart på telefon
 • Dukket opp på avdelingen etter 1 uke med sykemelding
 • Toppet seg ved at arbeidstaker ikke har møtt til den nødvendige samtale i forrige uke – gikk hjem i stedet
 • Leder bestemt seg for skriftlig innkallelse
 • Arbeidstaker møter med tillitsvalgt – leder med referent/observatør
dag 3 gr nn dag
Dag 3 – ”Grønn dag”

Introduksjonssamtalen

Medarbeidersamtalen

slide13
Samling 3: Grønn dag

Oppsummering Rød dag

Introduserer

teoriene bak

Introduksjonssamtalen

og Medarbeidersamtaler

1200

Oppsummering Rød dag

og

Introduksjonssamtalen

1330

Gruppediskusjon/

Rollespill

Medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtaler

1500

Evaluering

avslutning

Oppsummering

gr nn dag medarbeidersamtale
Sett inn noe her som beskriver bedriften/avdelingen og aktuelle utfordinger i virksomheten….GRØNN DAG Medarbeidersamtale

LEDER

Beskriv

nærmeste

leder:

kjønn, alder

antall år

i bedriften

og som sjef

Helse- og sosialavd

 • Her beskrives medarbeider:
 • alder, kjønn, sos. situasjon,
 • antall år i avdelingen
 • saksbehandler 50 år
 • samboer, 2 voksne barn
 • 10 år ved avdelingen
 • tidl. medarbeidersamtaler er gjennomført, konkl. sist:
 • - delta på kurs i tverrfaglig
 • samarbeid – arb.t. ansvar
 • - øke samarbeid med andre
 • avd. – felles ansvar
 • - intern kommunikasjon må bli
 • bedre på avd. – felles ansvar
 • Du som leder

Beskriv 3. hånds

informasjon:

kolleger,

kunder,

pårørende etc.

”ryktebørsen”

resultater
Resultater
 • Økt ledernes kompetanse innen samtaleteknikk
  • Lederne blir bevisst på viktigheten av dialog med sine medarbeidere
  • Lettere å ta mulighetenes eller den nødvendige samtalen (trygghet)
  • Bevissthet ifht. viktigheten av å dokumentere adferd, samtaler etc.
  • Tydelige ledere som tør å korrigere sine medarbeidere
  • Profesjonell håndtering av vanskelige personalsaker
 • Lederne og rådgivere på HMS og personal blir bedre kjent
  • Lettere å ta kontakt for bistand/spørsmål
 • Erfaringsutveksling og nettverksbygging blant ledere
og ikke minst
Og ikke minst:

Deltagerne har gitt tilbakemelding på at kurset oppleves som svært nyttig!

ad