deklin cia neutier n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Deklinácia neutier

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Deklinácia neutier - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Deklinácia neutier. http://www.juls.savba.sk/ediela/novy_deklinacny_system/ s. 281 - 317. Deklinácia neutier. Tri makroskupiny menná deklinácia adjektiválna deklinácia indeklinabiliá neutrá sú častejšie nesklonné než maskulína a feminína. mesto mesta mestu mesto o meste mestom.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Deklinácia neutier' - fritzi


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
deklin cia neutier

Deklinácia neutier

http://www.juls.savba.sk/ediela/novy_deklinacny_system/

s. 281 - 317

deklin cia neutier1
Deklinácia neutier
 • Tri makroskupiny
  • menná deklinácia
  • adjektiválna deklinácia
  • indeklinabiliá
   • neutrá sú častejšie nesklonné než maskulína a feminína
pre o je stredn rod stredn
mesto

mesta

mestu

mesto

o meste

mestom

mestá

miest-0

mestám

mestá

o mestách

mestami

Prečo je stredný rod stredný?
slide4
neutrá sa konštituovali v slovenčine najneskôr, a to po maskulínach a feminínach, preto sa ich koncovky zhodujú:
  • v singulári s maskulínami
  • v pluráli s feminínami
probl m
problém
 • Za siedmimi morami, kde sa voda sypala a piesok sa lial
 • Za siedmimi moriami, kde sa voda sypala a piesok sa lial
 • Blíži sa finále Eurosongu. Máme reálne šancu uspieť na európskom finále v (Oslo)?
utvorte pr slu n tvary neutier
G pl.

číslo

pásmo

kúzlo

sídlo

vlákno

liečivo

sídlisko

štúdium

múzeum

I pl.

more

plece

líce

pole

nástupište

L sg.

prítmie

ústie

hľadisko

brucho

sucho

blaho

tango

Utvorte príslušné tvary neutier.
xii trieda 3 vzory
XII. trieda 3 vzory
 • Vzor mesto
 • neutrá, ktoré majú v Nsg determinujúce koncovky:
  • -o (slovo, percento)
  • -um (centrum, maximum)
  • -on (epiteton, organon)
 • pomnožné substantíva
  • bradlá, krosná, hovoridlá
 • toponymá
  • Oslo, Borodino, Mogadišo
 • niektoré nepravidelnosti vysvetľuje diachrónny faktor
  • vnútro, nebo
xii trieda
XII. trieda
 • Vzor stredisko
 • Fonologický faktor:
 • zakončenie TZ na veláru Lsg -u
  • jablko, tango, brucho, blaho, publikum
 • medzi spisovnou varietou a štandardnou varietou vznikaju dvojtvary:
  • sídlisk *sídlísk
  • liečiv/ *liečív
  • priezvisk* priezvísk
xii trieda1
XII. trieda
 • Vzor médium
  • štúdium, múzeum, rádium, kritérium, rádio, štúdio, trio
 • prevzaté substantíva, ktoré majú pred koncovkami –um, -o vokál
xiii trieda
XIII. trieda
 • Vzor srdce
  • srdce, pole, more, plece, vajce, prsia
 • príčinou malej receptivity vzoru je aj neprijímanie internacionalizmov
  • tie zostávaju aj pri zakončení na -e nesklonné
   • forte, Skopje
 • v Gpl je väčšina substantív s nulovou koncovkou
   • stanovište – stanovíšť
   • ale: substantíva more, pole, oje majú koncovku Gpl -í
 • tvary I pl. *moriami, *poliami sa vysvetľujú vnútroparadigmatickým vyrovnávaním
  • moria – moriam – o moriach*moriami
xiv trieda
XIV. trieda
 • Vzor stretnutie
 • motivované neutrá, ktoré majú v Nsg koncovku –ie
 • abstraktá: verbálne substantíva
  • lepší reprezentant je vzor, ktorý tiež patrí medzi verbálne substantíva
  • písanie, rátanie, veslovanie, správanie
 • hromadné substantíva (kolektíva)
  • haraburdie, skalie, tŕnie
 • iné typy
  • údolie, nábrežie, prítmie, ústie
 • toponymá
  • Považie, Pohronie
 • výnimočne
  • lexémy súštátie, Záriečie s tromi dlhými slabikami za sebou
xv trieda
XV. trieda
 • neutrá, ktoré majú v Nsg koncovku -ä (a)
 • Vzor dievča
 • pomenovania mláďat
  • mača, medvieďa, morča, orlíča
 • variantný plurál
  • -atá/-ence/-ce
  • mača → mačatá/mačence
   • -ence hovorový a regionálne zastúpený tvar
 • Vzor zviera
 • pomenovania mláďat (mláďa), deminutíva (žieňa)
 • výnimočne synchrónne aj iné pomenovania (knieža, páža)