Adviespresentatie sc welberg
Download
1 / 25

Adviespresentatie SC Welberg - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Adviespresentatie SC Welberg. - Nicky Wolfs - Stephan Jonk - 21 Juni 2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Adviespresentatie SC Welberg' - fritz-cleveland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Adviespresentatie sc welberg

AdviespresentatieSC Welberg

- Nicky Wolfs

- Stephan Jonk

- 21 Juni 2010


Intro

Afgelopen maanden hebben we een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leden van SC Welberg. We hebben de tevredenheid onder de leden van SC Welberg gemeten. Het doel hiervan is om duidelijkheid te krijgen over wat beter zou kunnen en hierop aanbevelingen te creeëren.

Allereerst zijn we ons gaan oriënteren door verdere informatie over SC Welberg op te zoeken op internet en via de gemeente. Hierna hebben we een interview gehad met de voorzitter, een enquete gehouden, contact gehad met de gemeente en een bestuursvergadering bijgewoond.

We zijn een stuk wijzer geworden door dit onderzoek en willen nu graag de resultaten met u delen. We zullen hierbij eerst de resultaten van de enquete behandelen, hierna zullen we het Management & Organisatie deel behandelen en tot slot de relatie van SC Welberg en de gemeente.

Intro


Inhoud adviesonderwerpen

 • Ledentevredenheid gehouden onder de leden van SC Welberg. We hebben de tevredenheid

 • Management & Organisatie

 • Beleidsrelaties

Inhoud: Adviesonderwerpen


Adviesonderwerp 1 ledentevredenheid

In dit deel van het rapport gaan we aan de hand van de uitslag van de enquête aanbevelingen doen per onderwerp aan het bestuur van SC Welberg.

We zullen de volgende dimensies behandelen:

- Tastbare zaken

- Communicatie

- Veiligheid

- Competentie

- Responsiviteit

Adviesonderwerp 1: Ledentevredenheid


1 1 tastbare zaken

Deze dia geeft aan hoe de tastbare zaken als kleedkamers, kantine en velden ervoor staan.Men is uiterst tevreden over de staat en kwaliteit van de kantine. De kleedkamers zijn minder goed. dit komt vooral doordat de kleedkamers oud zijn.Wel is het duidelijk dat alle leden ontevreden zijn over de velden.Op een schaal van 1 tot 4 scoort men bij het aantal velden een 1,56 en bij de kwaliteit van de velden een 2,11.Ruim onvoldoende dus.

1.1 Tastbare zaken

Het aantal velden verhogen.Als er meer velden zijn zal de kwaliteit ook verbeterd worden.Dit omdat er dan minder belasting van de velden is.


1 2 communicatie

Hier zien we hoe het ervoor staat met de Communicatie bij SC Welberg.

Op een score van 1tot5 scoort men heel hoog op communicatief gebied. Het laagste cijfer (een 3,46) is nog ruim voldoende.

De plannen die het bestuur heeft zijn niet altijd te begrijpen voor de leden.Dit komt doordat de plannen niet worden doorgegeven aan de leden waardoor er onduidelijkheid ontstaat bij de leden.

1.2 Communicatie

Doorgeven aan de leden wat de plannen van het bestuur zijn.Dit door bijvoorbeeld: In de nieuwsbrief en/of website ruimte hiervoor vrij te maken.


1 3 veiligheid

De Veiligheid bij SC Welberg is erg goed. Iedereen voelt zich veilig bij de club. Het is dus voor de club vooral noodzaak om deze veiligheid vast te houden. Verbetering is niet strikt noodzakelijk maar verzwakking mag zeker niet.Het laagste cijfer wat men scoort op het gebied van veiligheid is een 3 (schaal 1-5) dit cijfer wordt behaald bij de stelling:Ik durf mijn waardevolle spullen in de kleedkamer achter te laten.

1.3 Veiligheid

Het plaatsen van sloten op de kleedkamers.Zo kunnen teams zelf de kleedkamer op slot doen.Hierdoor durven de spelers eerder hun spullen achter te laten.


1 4 competentie

Bij deze dia kijken we naar de tevredenheid over de vaardigheden van het kantinepersoneel, de trainers, het bestuur en de scheidsrechters.Men is uiterst tevreden over het kantinepersoneel, de trainers en het bestuur. Men is minder te spreken over de scheidsrechters. Maar dit is redelijk te verwachten omdat een scheidsrechter het nooit helemaal goed doet volgens de spelers.

Wel vindt men dat de vakkundigheid van de trainers omhoog kan. Zoals te zien in de grafiek hiernaast.

1.4 Competentie

Het geven/laten geven van trainerscursussen aan de trainersom zo de vakkundigheid bij de trainers te laten toenemen


1 5 responsiviteit

De kwaliteit van de responsiviteit bij SC Welberg is goed. De leden zijn overal tevreden over.

Op een schaal van 1 tot 5 is de laagste score een 3,13. dit is bij de stelling: ‘Nadat er is gezegd dat men een probleem gaat verhelpen is er ook gelijk verbetering te zien’ De leden vinden dus dat het bestuur sneller moet laten zien waar men mee bezig is en naast sneller ook beter laten zien wat men aan het doen is.

1.5 Responsiviteit

Aangeven op de nieuwsbrief en/of website, hoe en wanneer men problemen oplost.


Afsluiting adviesonderwerp 1

Conclusies De leden zijn overal tevreden over.

 • Over het algemeen erg tevreden

 • Grootste ergenis: Velden

 • Communicatief kan beter

 • Scheidsrechters

  Aanbevelingen:

 • Zorgen voor meer velden, dit zal ook de kwaliteit verbeteren (Nieuw sportpark?).

 • Nieuwsbrief en/of website vernieuwen, verhoogt de professionaliteit.

 • Op de nieuwsbrief en/of website vertellen wat de plannen zijn.

Afsluiting adviesonderwerp 1


Adviesonderwerp 2 management organisatie

In dit deel van het rapport zullen we het Management & Organisatie deel behandelen. Deze onderwerpen zullen worden afgesloten met een aanbeveling

We zullen de volgende onderwerpen behandelen:

 • Strategie

 • Organisatiestructuur

 • Organisatiecultuur

 • Besturen

 • HRM (vrijwilligersbeleid)

 • Besluitvorming

Adviesonderwerp 2:Management & Organisatie


2 1 performancemeting
2.1 Performancemeting Organisatie deel behandelen. Deze onderwerpen zullen worden afgesloten met een aanbeveling


2 2 strategie

 • De missie is goed geformuleerd: Organisatie deel behandelen. Deze onderwerpen zullen worden afgesloten met een aanbevelingVoetbal mogelijk maken voor een ieder die zich op een sportieve en eerlijke manier bezig wil houden met deze sport. Deze sport uitoefenen als lid van een team en met de overige teamspelers optrekken op en rond het voetbalveld tijdens trainingen en wedstrijden en elkaars sterke en minder sterke kwaliteiten accepteren. Te aller tijde de naam van de club hoog houden en respect afdwingen bij de tegenstander. Altijd in acht nemend dat Sportclub Welberg bij de KNVB een convenant heeft getekend voor eerlijk spel en tegen geweld op het veld. -De visie is niet goed geformuleerd:Een recreatieve voetbalclub blijven waarin de bindingsfactor een belangrijke rol speelt, voetbal creëren voor iedereen en misschien als extra een klasse hoger gaan spelen. Een nieuw sportpark realiseren en het ledenaantal uitbreiden.

2.2 Strategie

De visie kan veel inspirerender en emotioneler. Dit maakt de visie “pakkender”


Vervolg strategie

De doelstellingen van SC Welberg zijn goed SMART geformuleerd:

Doelstelling 1: Het krijgen van een nieuw sportpark, van alleen SC Welberg.

Doelsteling 2: Met het 1e elftal op korte termijn een klasse promoveren.

Doelstelling 3: Ieder jaar weer meer leden erbij krijgen, een langzame groei.

Vervolg Strategie

Tip: Het houden van een talentendag. Zorgt voor: nieuwe spelers bij de club wat zorgt voor een groei van het ledenaantal. Over een langere periode kan dit zorgen voor een kwaliteitsimpuls van het 1e elftal.


2 3 organisatiestructuur

- Prima in orde. geformuleerd:

- Goede taakverdeling.

- Goede scores in enquête.

2.3 Organisatiestructuur

Zo houden, mensen zijn erg tevreden over het bestuur


2 4 organisatiecultuur

 • Er is sprake van een dunne organisatiecultuur. geformuleerd:

 • Iedereen kent iedereen en er zijn geen “lagen” iedereen kan je gelijk beschouwen.

 • Het is niet duidelijk op het sportpark wie er nu supporter,lid of zelfs bestuurslid is.

 • Iedereen kent elkaar

2.4 Organisatiecultuur

Het bestuur kan zich tijdens wedstrijden professioneler uiten.

Waardoor het duidelijker is wie het bestuur is.


2 5 besturen

 • Interview met voorzitter Rien Bartels geformuleerd:

 • Bricoleur

 • Klopt met vereniging, vereniging is niet erg groot dus goed te overzien.

 • Klopt met omgeving, kleine omgeving dus de wegen zijn kort om met het bestuur in contact te komen.

2.5 Besturen

Vooral zo houden, misschien iets langer over problemen overleggen


2 6 human resource management vrijwilligersbeleid

 • Heeft genoeg vrijwilligers, kan uiteraard altijd meer. geformuleerd:

 • Bemensen: Intern gezocht bij ouders, oudere spelers of bestuursleden.

 • Beoordelen: Geen beoordeling, wel ‘sociale controle’.

 • Belonen: Geen contributie, goed behandeld. (Mossel-Sate avond). Waardering!

 • Begeleiden: Nauwelijks begeleiding

2.6 Human Resource Management(vrijwilligersbeleid)

Beter beoordelen, mensen sturen die naar een training komen kijken. Beter begeleiden door cursussen te organiseren of meer te ondersteunen


2 7 besluitvorming

 • Voordelen:

 • Als het niet lukt volgen er geen conflicten (ik zei het toch)

 • Vaak goed doordachte besluiten

 • Nadelen:

 • Soms goede ideeën worden niet doorgevoerd door verdeeldheid.

 • Kan te lang duren

2.7 Besluitvorming

Zo houden, de voordelen zijn beter dan de nadelen.


Adviesonderwerp 3

Beleidsrelaties met de gemeente Steenbergen geformuleerd:

In dit onderdeel gaan we verder in op de relatie tussen SC Welberg en de gemeente Steenbergen.

Adviesonderwerp 3:


3 1 ambtelijke relaties

 • De Relatie tussen SC Welberg en de Gemeente Steenbergen geformuleerd:

 • - Ruimtelijke Ordening/Beheer/Onderhoud:

 • Nieuw sportpark voor SC Welberg

 • Welzijn:Sociale contacten,gezelligheid

 • Creëren betere fysieke conditie.

 • Orde & Veiligheid:

 • maatregelen ter preventie van de veiligheid:

 • Geen glas op en bij het veld, hekwerk om het hoofdveld en sociale controle

 • - Belastingen

 • OZB belasting voor de kleedkamers en het scheidrechtershok

 • Rioolrecht

 • Citymarketing/topsport

 • Geen topsport

 • Citymarketing Welberg is nauwelijks actief op dit gebied. Dit komt door:

 • afzondering van de gemeente Steenbergen, en het niet in de belangstelling hoeven te staan, behouden eigen identiteit

3.1 Ambtelijke relaties

Actievermeedoen met de evenementen van de gemeenteSteenbergen

De gemeentehelpen met zoekennaar de locatievoornieuwsportpark.


3 2 politieke mogelijkheden in de nieuwe gemeenteraad

 • Stimuleren van jeugd en jongeren beleid d.m.v. sportieve activiteiten

 • Hoe?

 • Sc Welberg kan mee helpen met

 • activiteiten of zelf activiteiten organiseren.

 • Samenwerking tussen sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang.

 • Hoe?

 • Het maken van ruimte voor buitenschoolse

 • opvang op de velden van de club.

3.2 Politieke mogelijkheden in de nieuwe gemeenteraad

Meedoen met de sportactiviteiten die de gemeente organiseert voor jeugd. Dit zorgt voor bekendheid met SC Welberg bij de jeugd.


Afsluiting onderwerp 3

SC Welberg heeft een goede band met de gemeente. activiteiten

Deze kan verbeterd worden door meer mee te doen met de activiteiten die de gemeente organiseert.

Ook moet SC Welberg de gemeente sturen bij het zoeken naar een sportpark. Hierdoor zal de gemeente sneller met een oplossing komen

Afsluiting onderwerp 3


Afsluiting totale adviesrapport

Opgevallen is dat de leden erg tevreden zijn over de gang van zaken bij SC Welberg.

Deze tevredenheid bij de leden zal nog beter worden als:- Er aangegeven wordt waar het bestuur mee bezig is en wat men van plan is als bestuur.

- Er betere en meer velden worden gecreëerd. Dit door een nieuw sportpark te realiseren. Dat kan alleen door een goede samenwerking met de gemeente Steenbergen.

Afsluiting totale adviesrapport


Tot slot

SC van zaken bij SC Welberg.Welberg is eenleukegezellige club die goedbezig is.Door ietsprofessionelertewerktegaankan het echternogeenstukbeter. Ditzal de tevredenheidbij de ledenverhogen.

SC Welberg is de club bijuitstek,

om op en top van sport tegenieten

Tot slot