studenckie ko o naukowe diagnostyki biomedycznej biomed n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki Biomedycznej „ Biomed ” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki Biomedycznej „ Biomed ”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki Biomedycznej „ Biomed ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on

Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki Biomedycznej „ Biomed ”. O nas. Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki Biomedycznej Biomed powstało przy Międzywydziałowej Szkole Inżynierii Biomedycznej w lipcu 2009 roku z inicjatywy  15-osobowej grupy studentów obecnego trzeciego roku.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki Biomedycznej „ Biomed ”


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki Biomedycznej „Biomed”

  2. O nas Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki Biomedycznej Biomedpowstało przy Międzywydziałowej Szkole Inżynierii Biomedycznej w lipcu 2009 roku z inicjatywy  15-osobowej grupy studentów obecnego trzeciego roku. Opiekunem naukowym Koła od momentu jego powstania aż po chwilę obecną jest kierownik MSIB - dr hab. inż. Piotr Augustyniak prof.  AGH.

  3. O nas Aktualnie w Kole aktywnie działa 29 członków - studentów Inżynierii Biomedycznej, Informatyki Stosowanej, a także sympatycy z CM-UJ. Naszym celem jest pogłębianie wiedzy z zakresu nauk technicznych wykorzystywanych w medycynie. Studenci CM-UJ wspierają nas swoją wiedzą medyczną, co podkreśla interdyscyplinarność podejmowanych zagadnień.

  4. Zakres działania Działalność Koła opiera się głównie na realizacji projektów naukowo-badawczych.  Tematy prac są podejmowane przez członków SKN Biomed w obrębie dziedzin inżynierii biomedycznej, którymi są szczególnie zainteresowani.

  5. Zakres działania Przykładowe tematy naszych prac: • Manipulator rehabilitacyjny wspomagający pracę kończyny górnej, • Model układu krążenia, • Czynnościowe obrazowanie mózgu fMRI, • Wybrane zagadnienia z zakresu niepewności pomiarowej w diagnostyce EKG, • Implementacja i testowanie prostego programowego detektora zespołów QRS, • Mobilny monitor EKG z interfejsem Bluetooth.

  6. Zakres działania Ważnym elementem działalności SKN „Biomed” jest również zapoznawanie się z aktualnymi osiągnięciami w dziedzinie Inżynierii Biomedycznej. W tym celu organizujemy wyjazdy na konferencje, sesje, seminaria kół naukowych oraz targi prezentujące najnowsze osiągnięcia w dziedzinie techniki i medycyny.

  7. Zakres działania Przykładowe wydarzenia, w których braliśmy udział: • XLVII Sesja Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH, • XIV i XV Seminarium Kół Naukowych  Wiśnicz-Rożnów, • VII i VIII Konferencje “Roboty Medyczne” w Zabrzu, • II Ogólnopolskiej Konferencja Inżynieria Biomedyczna - Edukacja .

  8. Zakres działania SKN Biomedto nie tylko działalność naukowa. Innym również istotnym statutowym zadaniem Koła jest promocja MSIB oraz zawodu inżyniera biomedycznego. Przykładowe zadania SKN promujące Inżynierię Biomedyczną: • II Ogólnopolskiej Konferencja Inżynieria Biomedyczna - Edukacja . współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji Inżynieria Biomedyczna - Edukacja (OKIBEdu) - 05.2010, • udział w Dniu Otwartym AGH - organizacja stoiska MSIB - 03.2010, • współorganizacja oraz aktywny udział podczas Festiwalu Nauki - stoisko promujące Inżynierię Biomedyczną - 05.2010, • współorganizacja oraz udział w Małopolskiej Nocy Naukowców - 09.2010.

  9. Osiągnięcia W dotychczasowym okresie funkcjonowania Koła nawiązaliśmy kontakty kołami studenckimi z całej Polski zajmującymi się tematyką pokrewną. Dzięki drugiej edycji konkursu „GRANT REKTORSKI” nasze Koło uzyskało możliwość realizacji projektu BiomedicalStudents’ Net. W ramach projektu stworzony został portal internetowy skierowany do wszystkich zainteresowanych inżynierią biomedyczną. Wygrana w trzeciej edycji konkursu „GRANT REKTORSKI” otwiera przed nami kolejne możliwości poprzez realizację projektów: Modelukładu krążeniaoraz Mobilny monitor EKG – z interfejsem Bluetooth.

  10. Kontakt www.knbiomed.agh.edu.pl Przewodniczący SKN: Monika Cichockamoncich@student.agh.edu.pl Z-ca ds. organizacyjno-finansowych: Kamil YoussefZ-ca ds. medialnych: Mateusz BelickiZ-ca ds. promocji: Justyna Kobylarz Opiekun Koła: dr hab. inż. Piotr Augustyniak prof. AGHaugust@agh.edu.pl