tilbagemelding om mobild kning i kommune fra mobiloperat rerne n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tilbagemelding om mobildækning i ________ Kommune fra mobiloperatørerne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tilbagemelding om mobildækning i ________ Kommune fra mobiloperatørerne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Tilbagemelding om mobildækning i ________ Kommune fra mobiloperatørerne - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

Tilbagemelding om mobildækning i ________ Kommune fra mobiloperatørerne. Baggrundsmateriale til dialogmøder om mobildækning arrangeret i samarbejde mellem KL, Danske Regioner og Telekommunikationsindustrien.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tilbagemelding om mobildækning i ________ Kommune fra mobiloperatørerne' - frieda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tilbagemelding om mobild kning i kommune fra mobiloperat rerne

Tilbagemelding om mobildækning i ________ Kommune fra mobiloperatørerne

Baggrundsmateriale til dialogmøder om mobildækning arrangeret i samarbejde mellem KL, Danske Regioner og Telekommunikationsindustrien

slide2
Kommunens indmeldinger om de tre mest problematiske lokaliteter mht. oplevet mobildækning, som angivet i spørgeskema fra KL

1:

2:

3:

mobiloperat rernes tolkning og afgr nsning af kommunens indmeldinger
Mobiloperatørernes tolkning og afgrænsning af kommunens indmeldinger

I tilfælde af, at kommunen ikke har angivet præcise adresser på de tre lokaliteter eller har angivet mere end tre lokaliteter, har mobiloperatørerne på baggrund af indmeldingerne udvalgt og afgrænset tre repræsentative lokaliteter med henblik på at foretage en nærmere gennemgang af dækningen i de pågældende områder, som kan tjene som udgangspunkt for konkrete drøftelser. Hvis kommunen har angivet tre præcise lokaliteter, er det selvfølgelig disse, der danner udgangspunkt for afgrænsningen.

For nærværende kommune er følgende tre lokaliteter blevet defineret til nærmere gennemgang:

1: Nyborg by, området omkring Havnegade og Adelgade – som eksempel på dækning i byområde

2: Ferritslev, området omkring Ferritslev Skole – som eksempel på dækning i landsby / provins

3: Kajbjerg Skov, området omkring Svendborgvej ved kysten - som eksempel på dækning i skov / kystområde

1

2

3

aktuelle antennepositioner i omr det
Aktuelle antennepositioner i området

Placeringen af antennepositioner i forhold til kommunens geografi udgør udgangspunktet for mobildækningen i kommunen. Derfor kan det være nyttigt at have et overblik over placeringen af de aktuelle antennepositioner i kommunen. Fra mobiloperatørernes side vil vi gerne oplyse kommunen om et nyttigt værktøj til dette, og vi vil opfordre kommunen til at se nærmere på dette forud for dialogmødet.

Nedenfor ses et grafisk overblik over de eksisterende antennepositioner til mobiltelefoni (markeret med grå cirkler) i kommunen. Billedet er hentet fra Mastedatabasen, der er et værktøj udbudt af Erhvervsstyrelsen. Mastedatabasen er tilgængelig på mastedatabasen.dk, og herfra kan man vælge at se et kort eller en liste over antennepositioner – på tværs af operatører.

Under menuen Tjenestetyper vælges ’Mobiltelefoni’, og under Teknologier vælges ’Alle’, og så kan der sættes hak i ’Eksisterende positioner’, derefter trykkes på knappen ’Vis’. Ved at klikke på de enkelte cirkler på kortet, kan flere oplysninger om de enkelte antennepositioner fremskaffes.

symbolforklaring
Symbolforklaring

I tilbagemeldingerne til kommunerne om mobildækning, har mobiloperatørerne valgt at karakterisere den aktuelle dækning ud fra følgende enkle kategorier for hhv. mobil tale dækning og mobil data dækning:

Mobil tale dækning

Stærk = Stabil dækning, både udendørs og indendørs

Mellem = God signal i bil, relativt stabil signal indendørs, udmærket signal udendørs

Svag = Begrænset dækning indendørs, relativt stabil dækning udendørs

Ingen dækning

Mobil data dækning (3G eller 4G)

Stærk = Stabil dækning, både udendørs og indendørs

Mellem = God signal i bil, relativt stabil signal indendørs, udmærket signal udendørs

Svag = Begrænset dækning med 3G / 4G, evt. langsommere forbindelse via 2G dækning (EDGE)

Ingen dækning

gennemgang af aktuel d kningssituation for lokalitet 1
Gennemgang af aktuel dækningssituation for lokalitet 1

1: (Navn på lokalitet nr. 1)

 • TDC – mobil tale dækning: Ca. 4 km til nærmeste antenneposition, kuperet terræn
 • TDC – mobil data dækning: Kun udendørs dækning med 2G / EDGE (op til 0,2 Mbit/s)
 • Telia – mobil tale dækning: ABC….
 • Telia – mobil data dækning: ABD….
 • Telenor – mobil tale dækning: ZXC…
 • Telenor – mobil data dækning: QRS…
 • 3 – mobil tale dækning: PQRDS…
 • 3 – mobil data dækning: JHSG….
gennemgang af aktuel d kningssituation for lokalitet 2
Gennemgang af aktuel dækningssituation for lokalitet 2

2: (Navn på lokalitet nr. 3)

 • TDC – mobil tale dækning: Ca. 4 km til nærmeste antenneposition, kuperet terræn
 • TDC – mobil data dækning: Kun udendørs dækning med 2G / EDGE (op til 0,2 Mbit/s)
 • Telia – mobil tale dækning: ABC….
 • Telia – mobil data dækning: ABD….
 • Telenor – mobil tale dækning: ZXC…
 • Telenor – mobil data dækning: QRS…
 • 3 – mobil tale dækning: PQRDS…
 • 3 – mobil data dækning: JHSG….
gennemgang af aktuel d kningssituation for lokalitet 3
Gennemgang af aktuel dækningssituation for lokalitet 3

3: (Navn på lokalitet nr. 3)

 • TDC – mobil tale dækning: ABCD…
 • TDC – mobil data dækning: ABCS…
 • Telia – mobil tale dækning: ABC….
 • Telia – mobil data dækning: ABD….
 • Telenor – mobil tale dækning: ZXC…
 • Telenor – mobil data dækning: QRS…
 • 3 – mobil tale dækning: PQRDS…
 • 3 – mobil data dækning: JHSG….
operat rernes generelle udfordringer med udbygning af mobild kning i kommunen
Operatørernes generelle udfordringer med udbygning af mobildækning i kommunen

Her angives de udfordringer eller barrierer, som mobiloperatørerne oplever i forhold til at kunne udbygge mobildækning i kommunen som helhed. Det er gjort ved at operatørerne har markeret ud fra en liste med nogle af de typiske udfordringer, som operatørerne oplever på tværs af landet.

Hvis ingen operatør har markeret ud fra den enkelte type af udfordring, så betyder det, at dette forhold ikke gør sig gældende i denne kommune, dvs. at der ikke opleves barrierer / udfordringer af denne type.

 • Afslag fra kommunen på ansøgninger om master / antennepositioner:
 • Krav om høje priser for leje af antennepositioner fra kommunen:
 • Krav om høje priser for leje af antennepositioner fra andre lodsejere:
 • Begrænsninger i lokalplaner / fredningsbestemmelser:
 • Særlige udfordringer pga. geografiske forhold, herunder bakker og skov:
 • Særlige forhold pga. grænser til andre lande:
 • Operatørens prioritering af knappe investeringsmidler i forhold til efterspørgsel:
 • Andet: __________
opl g til dialog mellem mobiloperat rer og kommuner
Oplæg til dialog mellem mobiloperatører og kommuner

Fra mobiloperatørernes side er håbet, at denne tilbagemelding om den aktuelle mobildækning, udbygningsplaner og udfordringer med udbygning af mobilnetværk i kommunen kan danne grundlag for en konstruktiv dialog om behov for mobildækning i kommunen og mulighederne for at samarbejde om en styrket mobildækning.

Ved dialogmøderne vil der både være mulighed for at diskutere generelle problematikker vedr. mobildækning og mulighed for at drøfte specifikke dækningsforhold med de enkelte operatører. På baggrund af denne tilbagemelding opfordres kommunen til at forberede spørgsmål til operatørerne, både af generel og specifik karakter.

Nedenfor er der angivet plads til at skrive spørgsmål direkte ind, så de kan medbringes til dialogmødet:

 • Generelle spørgsmål:
 • Spørgsmål til TDC:
 • Spørgsmål til Telia:
 • Spørgsmål til Telenor:
 • Spørgsmål til 3: