slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ASPERGİLLOMA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

ASPERGİLLOMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 290 Views
 • Uploaded on

ASPERGİLLOMA. Prof. Dr. Abdullah Sayıner Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi. Epidemiyoloji. İnsidens: \%0.01 – 0.02 (genel popülasyon) 2+ cm’ lik kaviteleri olan olgularda: \%15-20 En sık alt-patolojiler: Tüberküloz, sarkoidoz > bronkojenik kist, akciğer sekestrasyonu,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ASPERGİLLOMA' - freya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ASPERGİLLOMA

Prof. Dr.

Abdullah Sayıner

Ege Üniversitesi

Tıp Fakültesi

slide2
Epidemiyoloji

İnsidens:

%0.01 – 0.02 (genel popülasyon)

2+ cm’ lik kaviteleri olan olgularda: %15-20

En sık alt-patolojiler:

Tüberküloz, sarkoidoz

> bronkojenik kist, akciğer sekestrasyonu,

radyasyon fibrozisi, bağ dokusu hastalıkları,

post-PCP pnömatoseller, allerjik bronkopulmoner

aspergilloz, bronşektazi

(Denning DW. Clin Microbiol Infect 2001;7(suppl 2):25-31

Jewkes J ve ark. Thorax 1983; 38: 572-8

Massard G ve ark. Ann Thorac Surg 1992; 54: 1159-64)

slide3
Aspergilloma oluşumu
 • Önceden var olan kavite
 • Sporların depozisyonu ve

germinasyonu

+ yetersiz drenaj

 • Miçeller + doku artıkları

Mantar toplarının %95i Aspergillus ’ a bağlı

(Diğerleri: Mucorales, Pseudallescheria boydii)

slide4
Klinik

Genellikle 30-50 yaş arası

Hemoptizi:

İnsidens: %45-83

Genellikle minör ama progresif

ve/veya masif olabilir

(bronşiyal, internal ve eksternal

mammarian arterlerle bağlantılar)

Ciddiyet aspergilloma sayı ve boyutu,

alt-patoloji ile ilişkili değil

slide5
Klinik

Masif hemoptizi: %43 ünde ön haberci yok

%57sinde 6-36 ay süreyle minör hemoptizi

Hemoptiziye bağlı mortalite: %2-14

Hemoptizi nedeni ?

- Topun hareketiyle duvarda mekanik hasar

- Duvardaki damarların invazyonu

- Fungusun endotoksin (hemolitik) üretmesi

- Altta yatan hastalık

Öksürük, balgam (%9-88), halsizlik, kilo kaybı (%51)

slide7
Tanı: Radyoloji
 • Genel olarak (%90) üst loblarda
 • Çap 2-10 cm (ort. 4.5 cm)
slide12
Kavite duvarında ve

komşu plevrada

kalınlaşma

(birkaç mm – 2 cm)

slide13
Hilal görünümü

Diğer nedenler:

İPA

kist hidatik

 • bronş karsinomu
 • hematom)
slide15
Tedavi

Spontan rezolüsyon: %0-37 (ort. %10)

Embolizasyon öncesi dönemde, masif hemoptizisi

olan inoperabl hastaların prognozu:

3/8 – 2 hf - 3 yıl içinde hemoptizi nedeniyle exitus

3/8 – Başka nedenlerle exitus

2/8 – Sağ

Hemoptiziye bağlı mortalite: %2-14

(Franquet T ve ark. Radiographics 2001; 21: 825-37

Jewkes J ve ark. Thorax 1983;38:572-8)

slide16
Tedavi: İtrakonazol etkinliği

Çok merkezli Japon çalışması (Japonca)

PO itrakonazol 100-200 mg, süre ? (n = 49)

Etkinlik (semptomatik / radyolojik ?): %63

Fungus topu içindeki konsantrasyon (n = 4):

160 – 4010 ng/g

Yan etki: %26.5

(Tsubura E. Kekkaku 1997; 72: 557-64)

slide17
Tedavi: İtrakonazol etkinliği
 • Altı ay 200 mg/gün itrakonazol (n = 9)
 • İzleyen altı ay: 3 olguya itra devam

Diğer olgulara izlem

 • 6. ayda, öksürük ve hemoptizide düzelme yok
 • 7-12. aylarda, 2/3 olguda semptomatik düzelme
 • İtrakonazol etkinliği için 6 aydan daha uzun

süreli tedavi ?

(Campbell JH ve ark. Thorax 1991; 46: 839-41)

slide18
Tedavi: İntrakaviter amfoterisin B
 • İntrakaviter nistatin ile sınırlı başarı (%30-40)
 • Sorunlar:
 • Komplike aspergillomalarda uygulama güçlüğü
 • Bronşlara kaçak
 •  Solunum fonksiyonlarına olumsuz etki
 •  Jelatin / gliserin içinde uygulama

(Giron J ve ark. Eur J Radiol 1998;28:235-42

Munk PL ve ark. Radiology 1993;188:821-3)

slide19
Tedavi: İntrakaviter amfoterisin B
 • Belirgin hemoptizisi olan yedi olgu
 • Yerleştirilen ince / kalın kateterle 15 gün amfo B
 • Toplam doz: 100-750 mg
 • 7/7 hemoptizinin durması (2 olguda nüks – hafif)
 • 3/7 tam radyolojik yanıt
 • 4/7 kısmi regresyon

Sorunlar:

Hafif öksürük (tüm olgular)

Pnömotoraks, cilt altı anfizemi (birer olgu)

(Lee KS ve ark. AJR 1993; 161: 727-31)

slide20
Tedavi: İntrakaviter amfoterisin B

Tedavi etkinliği – aspergilloma yaşı ilişkisi ?

12 olguya tekrarlayan intrakaviter uygulamalar

5/12 olguda >%50 küçülme

aspergilloma yaşı: 1-9 ay (ort. 3.6 ay)

7/12 olguda yanıt 

aspergilloma yaşı: 3-70 ay (ort. 44.4 ay)

Ekspektore edilen yumağın incelemesi:

 Yalnızca yüzeyel tabakada canlı hücreler

(Yamada H ve ark. Chest 1993; 103: 1421-5)

slide21
Tedavi: İntrakaviter amfoterisin B
 • Ciddi solunum yetmezliği nedeniyle opere
 • edilemeyen 40 olgu
 • Amfo B + Lipiodol + eriyik katkı maddesi
 • Isıtılınca akışkan
 • İçeride soğuyunca katı

Hedefler:

 • Antifungal etki
 • Kavitenin doldurularak anaerob bir ortam

oluşturulması

 • Uzun süreli etki (daha az sayıda uygulama)

(Giron J ve ark. Eur J Radiol 1998; 28: 235-42)

slide22
Tedavi: İntrakaviter amfoterisin B

1-3 haftada bir, gereğine göre, tekrar uygulama

 Ort. 2.7 uygulama

6 hastada ek olarak embolizasyon

Etkinlik:

Hemoptizinin durması: 40/40 olgu

Aspergillomanın kaybolması: 26/40 olgu

Nüks: 3/26 (6-18 haftada)

2/3 hemoptizi (+)

(Giron J ve ark. Eur J Radiol 1998; 28: 235-42)

slide23
Tedavi: İntrakaviter amfoterisin B
 • Etki mekanizması:
 • Fungisid ?
 • Mekanik ? (ölü miçellerin saptanması)
 • Sklerotik ? (aspergillomanın küçülmesi ya da
 • kaybolması daha geç olmasına karşın,
 • günler içinde kanamanın durması,
 • intrakaviter potasyum iyodür ile de
 • semptomatik düzelme)
slide24
Embolizasyon
 • Hemoptizi sonrası opere edileceklerde, operasyonun
 • elektif koşullarda gerçekleştirilmesini (zaman
 • kazanma) ve operasyon sırasında daha az kan kaybı
 • olmasını sağlıyor.
 • Kanamayı durdurma / anlamlı düzeyde azaltmada
 • başarı oranı: %50-66 (çok sayıda kollateral)

(Al-Kattan K ve ark. Eur J Cardiothorac Surg 2001; 20: 728

Regnard JF ve ark. Ann Thorac Surg 2000; 69: 898-903

Park CK ve ark. Eur J Cardiothorac Surg 2002; 21:918-23)

slide25
Tedavi: Cerrahi
 • Basit aspergilloması ve abondan hemoptizisi
 • olan olgularda cerrahi ile sağkalım : %85 / 5 yıl
 • Komplike olgularda teknik güçlükler:
 • vasküler ve yapışık plevra
 • çevre parankimal bozukluklar / fibrozis
 • genişlemiş ve düzensiz bronşiyal arterler
 • solunum fonksiyonlarında yetersizlik
 • ekspansiyon kusuru

(Jewkes J ve ark. Ann Thorac Surg 1983; 53: 621-4)

slide26
Tedavi: Cerrahi
 • Akciğer rezeksiyonu
 • Post-op mortalite: %7-23
 • Majör komplikasyon: %15-32
 • Per-op ciddi kanama olasılığı %75 e dek
 • bildirilmiş. Kanamayı azaltmak için pre-op
 • embolizasyonla farklı sonuçlar
 • Nüks: %4 - 7.3 (post-op 1-4 yıl içinde)

(Jewkes J ve ark. Thorax 1983;38:572-8

Garvey J ve ark. J Thorac Cardiovasc Surg 1977;74:542-7

Massard G ve ark. Ann Thorac Surg 1992;54:1159-64)

Al-Kattan K ve ark. Eur J Cardiothorac Surg 2001; 20: 728

Kim YT ve ark. Ann Thorac Surg 2005; 79: 294)

slide27
Cerrahi tedavi uygulanan hastalarda mortalite

(Regnard JF ve ark. Ann Thorac Surg 2000; 69: 898-903)

slide28
Post-op komplikasyonlar

Basit Komplike

(n=23) (n=97)

Ampiyem 1 13

Uzun süreli hava kaçağı 2 25

Hemoraji 3 6

Ekpansiyon yetersizliği 1 11

(Daly RC ve ark. J Thorac Cardiovasc Surg 1986; 92: 981

Kim YT ve ark. Ann Thorac Surg 2005; 79: 294)

slide29
Post-op komplikasyon gelişmesi için

risk faktörleri

Risk faktörleri Risk oranı p değeri

Alt-patoloji 6.8 0.034

Pre-op kilo kaybı 4.6 0.013

Yaş > 45y 2.8 0.032

Büyüklük > 3cm 2.2 0.117

> Lobektomi 1.7 0.321

(Daly RC ve ark. J Thorac Cardiovasc Surg 1986;92:981-8

Kim YT ve ark. Ann Thorac Surg 2005; 79: 294))

slide30
Tedavi: Cerrahi
 • Kavernostomi ( kas transpozisyonu)
 • Aspergillomanın çıkarılması ve 3-4 hf süreyle
 • intrakaviter antifungal uygulanması
 • Post-op 1. ayda mortalite: % 0-44
 • (kanama, pnömoni, natamisine bağlı eozinofilik
 • pnömoni ?)

(Jewkes J ve ark. Thorax 1983;38:572-8

Daly RC ve ark. J Thorac Cardiovasc Surg 1986;92:981-8)

slide32
Operasyon kararı

Hemoptiziye bağlı Spontan rezolüsyon (%10)

mortalite (%2-14) Post-op mortalite (%5-23)

 Morbidite Majör komplikasyon (%15-32 )

İntrakav.uyg. güçlüğü Post-op nüks (%4-7)

CERRAHİ

MEDİKAL

slide33
Sonuçlar
 • Minör hemoptizili olgularda cerrahi tedavi
 • anlamlı bir sağkalım avantajı sağlamamaktadır.
 • Genel olarak, cerrahiye bağlı risk – masif hemoptizi
 • riskinin karşılaştırılması önerilmektedir ve bu
 • hastalarda tedavi konusunda bir fikirbirliği
 • bulunmamaktadır.
 • Kavernostomi yüksek mortalitesi nedeniyle,
 • uygun bir tedavi yöntemi olarak görünmemektedir.
slide34
Sonuçlar
 • İntrakaviter amfoterisin B, semptomları
 • (hemoptiziyi) belirgin düzeyde düzeltmekte, ancak
 • yumakta radyolojik düzelme daha sınırlı kalmakta,
 • nüksler olmaktadır.
 • Solunum fonksiyon yetersizliği nedeniyle opere
 • edilemeyen masif hemoptizili olgularda ya da
 • operasyona hazırlanan hastalarda, embolizasyon
 • iyi bir ara çözüm sağlamaktadır.
ad