slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Проект геному людини PowerPoint Presentation
Download Presentation
Проект геному людини

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Проект геному людини - PowerPoint PPT Presentation


  • 222 Views
  • Uploaded on

Проект геному людини. Виконала учениця 11-Б класу, Палієнко Яна. Прое́кт гено́му люди́ни (англ. Human Genome Project, HGP) — міжнародний проект наукових досліджень геному людини, мета якого полягає у визначенні послідовностей ДНК та локалізація генів та їх функцій.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Проект геному людини


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Проект геному людини

Виконала учениця 11-Б класу, Палієнко Яна

slide2

Прое́кт гено́му люди́ни (англ. Human Genome Project, HGP) — міжнародний проект наукових досліджень геному людини, мета якого полягає у визначенні послідовностей ДНК та локалізація генів та їх функцій.

slide3
Загальна характеристика проекту
  • Його мета — зрозумітигенетичний склад людини, визначившинуклеотиднупослідовність, щоскладає геном людини, та ідентифікуватифізіологічну роль 20 — 25 тисячгенів, щоїїскладають.
slide4

Проект такождосліджуєпослідовністьгеномівкількохіншихмодельнихорганізмів, таких як Escherichia coli, плодової мухи, хатньоїмиші та інших, щоможутьпролитисвітло на функціонуваннялюдськихгенів.

slide5

Основні цілі:

  • Визначитивсі, приблизно 20500 генів ДНК людини
  • Визначенняпослідовності 3000000000 хімічних пар основ, якіскладають ДНК людини,
  • Зберігатиданцінформацію в базах даних,
  • Покращитиінструменти для аналізуданих ,
  • Передачівідповіднихтехнологій в приватний сектор, і вирішенняетичних, правових та соціальнихпитань (ЭЛСИ), якіможутьвиникнути в звязку з проектом.
slide6

Встановленняповноїгенетичноїкартилюдськихгенів — важливийкрок в розвиткумедицини та іншихаспектівохорониздоров'я.

slide7

«Геном» будь-якогоданогоіндивідуума (за виняткомоднояйцевихблизнюків і клонованихорганзмів) унікальний в деякихділянках. Дослідження «людського геному», таким чином, залучаєдослідженнябагатьохваріацій кожного гену.

slide8

Покищо проект не досліджуєваріаціїгенетичного складу клітинрізних тканин організму, на додаток, деякіділянкигетерохроматину (близько 8% загальноїдовжини геному) щезалишаютьсянесеквенсованими, як через складнощісеквенсування, так і через невеликукількістьактивнихгенів в цихділянках.

slide10

Проект почався в 1990 роціспочаткуочоленийнобелівським лауреатом Джеймсом Ватсоном.

slide11

Перший робочий проект геному бувопублікований в 2000 році і завершений в 2003 році, подальшийаналізгенів та секвенсуванняокремихділянок ДНК все щепродовжується.

slide12

Більшістьробіт з секвенсування ДНК та аналізуотриманихданих проводиться в університетах і дослідницьких центрах США і, в меншіймірі, ВеликоїБританії.

slide13

Паралельний проект, розпочатий приватною компанієюСелераДжіномікс (англ. Celera Genomics), буврозпочатийдещопізніше та проводиться паралельноміжнародномуакадемічному проекту.