die ontkenning negatief me j van zyl n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DIE ONTKENNING (NEGATIEF) Me. J. van Zyl PowerPoint Presentation
Download Presentation
DIE ONTKENNING (NEGATIEF) Me. J. van Zyl

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

DIE ONTKENNING (NEGATIEF) Me. J. van Zyl - PowerPoint PPT Presentation

frey
1612 Views
Download Presentation

DIE ONTKENNING (NEGATIEF) Me. J. van Zyl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DIE ONTKENNING(NEGATIEF) Me. J. van Zyl EKHETGESÊ JY MAG NOOIT WEER PRAAT NIE …… !!

  2. ‘N PAAR DINGE OMTRENT ONTKENNING: 1. ONTHOU DIE DUBBELE “NIE” IN AFRIKAANS - DIS NIE DIE GEVAL IN ENGELS NIE! 2. UITSONDERING: SINNE WAT NET BESTAAN UIT ‘N ONDERWERP EN ‘N WERKWOORD, MET MISKIEN ‘N VOORNAAMWOORD DAARBY. VOORBEELDE: (A) HY SPEEL > HY SPEEL NIE. (B) EK SIEN HOM > EK SIEN HOM NIE. 3. DIE POSISIE VAN DIE “NIE”: AS DAAR NET EEN “NIE” IS, STAAN DIT ALTYD AAN DIE EINDE VAN DIE SIN. AS DAAR TWEE OF MEER IS, STAAN DIE EERSTE EEN ALTYD VOOR DIE WOORD WAT ONTKEN WORD EN DIE ANDER EEN AAN DIE EINDE VAN DIE SIN. VOORBEELD: PA HET SY NUWE VISSTOK NIE GISTER VERLOOR NIE. (MAAR TWEE DAE GELEDE)

  3. PA HET NIE SY VISSTOK GISTER IN DIE PARK VERLOOR NIE. PA HET SY VISSTOK NIE GISTER IN DIE PARK VERLOOR NIE. PA HET SY VISSTOK GISTER NIE INDIE PARK VERLOOR NIE. PA HET SY VISSTOK GISTER IN DIE PARK NIE VERLOOR NIE. HE DID NOT LOSE IT - HE STILL HAS THE FISHING ROD HE LOST IT ON ANOTHER DAY - BUT IT IS LOST HE LOST IT ELSEWHERE - NOT IN THE PARK HE DID NOT LOSE IT, IT MIGHT HAVE BEEN STOLEN WAT IS DIE VERSKIL TUSSEN DIE VOLGENDE SINNE?

  4. POSISIE VAN DIE NEGATIEF IN DIE SIN SOOS REEDS GESÊ: DIE NEGATIEF KAN STAAN WAAR JY DIE SIN NEGATIEF WIL MAAK, MAAR NORMAALWEG SAL DIE EERSTE NEGATIEF NET NA DIE EERSTE WERKWOORD STAAN EN DIE TWEEDE NEGATIEF HEEL LAASTE IN DIE SIN, SELFS NA DIE INFINITIEF: VOORBEELD: S * N T O M P * I N Die jong man het nie‘n week gelede die bal hard in die klasgeskopom die onderwyserkwaadtemaaknie.

  5. HY HET IETS GESIEN. IS SY AL/REEDS HIER? HY PRAAT ALTYD SO SAG. HET JY AL OOIT SO IETS GESIEN? HY HET ALREEDS BEGIN. PA SAL NOG OPDAAG. EK HOOR IEMAND ROEP. IS DIT HEELTEMAL WAAR? SY WERK STEEDS HARD. MY PEN LÊ ÊRENS. SY HET ALLES VERKOOP. OF EK OF JY MOET GAAN. HET JY ENIGE GELD? HY HET NIKS GESIEN NIE. IS SY NOG NIE HIER NIE? HY PRAAT NOOIT SO SAG NIE. HET JY NOG NOOIT SO IETS GESIEN NIE? HY HET NOG NIE BEGIN NIE. PA SAL NIE MEER OPDAAG NIE. EK HOOR NIEMAND ROEP NIE. IS DIT GLAD NIE WAAR NIE? SY WERK NIE MEER HARD NIE. MY PEN LÊ NÊRENS NIE. SY HET NIKS VERKOOP NIE. NOG EK NOG JY MOET GAAN. HET JY GEEN GELD NIE? WOORDE WAT VERANDER IN DIE ONTKENNENDE VORM

  6. HOE OM BEVELE IN DIE ONTKENNENDE VORM TE DOEN > MAAK DIE DEUR TOE! > MOENIE DIE DEUR TOEMAAK NIE! > DOEN JOU WERK! > MOENIE JOU WERK DOEN NIE! > LEES DIE BOEK! > MOENIE DIE BOEK LEES NIE! MAAR: > MAAK ASSEBLIEF DIE > MOET ASSEBLIEF DEUR TOE! NIE DIE DEUR TOE- MAAK NIE! > DOEN LIEWER NOU > MOET LIEWER JOU WERK! NIE NOU JOU WERK DOEN NIE!

  7. PA WIL GAAN EN MA WIL BLY. ONS KOM VANAAND KUIER EN ONS SAL BEL. HY SÊ DAT HY DAAR SAL WEES. HY WAS GESOND, DAAROM HET HY SATERDAG GESPEEL. STAAN DOODSTIL! DOEN ASSEBLIEF DIE WERK WAT EK GEGEE HET! EK VERTROU HOM. HULLE WOON HIER. HY HET REEDS GENOEG GELD. SY SAL STEEDS HIER STUDEER. PA WIL NIE GAAN NIE EN MA WIL NIE BLY NIE. ONS KOM NIE VANAAND KUIER NIE EN ONS SAL NIE BEL NIE. HY SÊ NIE DAT HY (NIE) DAAR SAL WEES NIE. HY WAS NIE GESOND NIE, DAAROM HET HY NIE SATERDAG GESPEEL NIE. MOENIE DOODSTIL STAAN NIE! MOET ASSEBLIEF NIE DIE WERK DOEN WAT EK GEGEE HET NIE! EK VERTROU HOM NIE. HULLE WOON NIE HIER NIE. HY HET NOG NIE GENOEG GELD NIE. SY SAL NIE MEER HIER STUDEER NIE. OEFENINGIN DIE ONTKENNENDE VORM:

  8. Het jy alreeds al jou werk gedoen? Het iemand al van hom gehoor? Sy werk vandag, en hy bly by die huis. Sy werk, en hy bly by die huis. Het jy nog nie al jou werk gedoen nie? Het niemand al van hom gehoor nie? Sy werk nie vandag nie, en hy bly nie by die huis nie. Sy werk nie, en hy bly nie by die huis nie. ‘N PAAR MOEILIKER GEVALLE: