Audentese lastekooli lastevanemate rahuloluk sitlus 2010 aasta kevadel
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 212 Views
 • Uploaded on

Audentese lastekooli lastevanemate rahuloluküsitlus 2010. aasta kevadel. Laps õpib…. Lapse rühmaõpetaja on……. Laps tuleb lastekooli (lastekooli päeval). Laps tuleb lastekooli rõõmuga?. Kas teie laps tuleb lastekooli rõõmuga?. Lapsevanemate kommentaarid:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - frey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Laps pib
Laps õpib…. aasta kevadel.

Kas teie laps tuleb lastekooli r muga
Kas teie laps tuleb lastekooli rõõmuga? aasta kevadel.

Lapsevanemate kommentaarid:

 • Igal laupäeval peale koolipäeva hakkab uut laupäeva ootama. Tänu laupäeva ootamisele said nädalapäevad ka ruttu selgeks.

 • Meie lapsele meeldib koolis rohkem kui lasteaias;)

 • Tuleb rõõmuga, aga klassi jõudes on siiski pisarad silmis. Ta on väga kinnine laps ja tema usaldust on raske võita.

 • Millegipärast on ta natuke vastumeelne, see puudutab hetki kodus enne kooli tulemist. Kui juba tulema hakatud, pole enam midagi selle vastu ja koolis iseenesest on laps hea meelega.

 • Tegelikult peaks ütlema, et ta tuleb lausa vaimustusega - fenomen on mulle natuke isegi arusaamatu, aga see ilmselt seondub kuidagi n.ö. tema ettekujutusega juba peaaegu "suur" olemisest.


Laps on viimasel lastekooli aastal
Laps on viimasel lastekooli aastal… aasta kevadel.

Täiesti nõus vastanute protsentuaalne jaotuvus:


Teie laps on viimasel audentese lastekooli aastal
Teie laps on viimasel Audentese lastekooli aastal? aasta kevadel.

Küsitluses etteantud vastusevariandid olid: kohanenud uue keskkonnaga, lahkunud vanemast raskusteta koolipäeva alguses, tulnud toime eneseteenendamisega, õppinud arvestama teiste lastega, saanud teha enam individuaalset tööd kui lasteaias, õppinud tundma tähti ja numbreid, õppinud kirjutama numbreid ja tähtu, õppinud inglise keele lihtsamat sõnavara (4a), õppinud suhtlema ja koos töötama teiste lastega, arendanud üldist silmaringi, leidnud uusi sõpru, saanud põhjalikuma kooliks ettevalmistuse kui lasteaias.

Lapsevanemate kommentaarid:

 • Ei oska selgelt välja tuua põhjust ja tagajärge ehk et kas laps loeb, kuna lasteaias ja kodus on õpetatud lugema või sellepärast et Audentese koolis, jm oskustega sama. Ainus info tunni kasust tuleb pigem sotsiaalsetest teadmistest, mida laps räägib ja kasutab pärast tundi.

 • Vastavalt oma eale kõik omandanud;)

 • Tähed ja numbrid oleme juba kodus selgeks õppinud.

 • Saanud selgeks tähed, hakkas täiesti iseseisvalt lugema.


Kuidas hindate oma lapse arengut j rgmistes ainevaldkondades viimase lastekooli aasta jooksul
Kuidas hindate oma lapse arengut järgmistes ainevaldkondades viimase lastekooli aasta jooksul?

 • Arengut eesti keele õpingutes oli märganud 50% 4aastaste laste vanematest, samas 43,3% vastajatest ei osanud arengut hinnata.

 • Arengut inglise keele õpingutes oli märganud 50% 4aastaste laste vanematest, 40% vastajatest ei osanud arengut hinnata.

 • Arengut koduloo valdkonnas oli märganud 50% 3aastaste laste vanematest, 36,7% vastajatest ei osanud arengut hinnata, 13,3% vastajatest ei olnud arengut märganud.

 • Arengut muusikaõppes oli märganud 83,3% 3- ja 4aastaste laste vanematest.

 • Arengut käelistes tegevustes oli märganud 86,7% 3-4aastaste laste vanematest, ainult 6,7% vastanutest ei osanud arengut hinnata.


Millised olid teie ootused audentese lastekoolile ppeaasta alguses
Millised olid Teie ootused Audentese lastekoolile õppeaasta alguses?

Lastevanemate kommentaarid:

 • Meeldiv keskkond toetamaks õpihimu.

 • Et laps õpiks kohanema kollektiiviga. Saaks hakkama rühmas, õpiks teistega arvestama.

 • Laps oleks koolis sõbralik ja tunneks ka ise ennast turvaliselt.

 • Laps õpiks vabamalt kirjutama ning lugema. Ning saama ka aru loetust. Paremat ettevalmistust tulevaseks kooliminekuks kui lasteaed annab.

 • Laps laiendaks silmaringi, kohaneks natuke koolikorraga.

 • Kuigi tegemist on lasteKOOLIGA, ootasin, et säiliks tegevustes lapsemeelsus, et ei muututaks liiga akadeemiliseks. Et lapsel tekiks ja kestaks huvi tähtede ja numbrite vastu.

 • Et meie lapsed saavad rohkem julgust eneseväljendamisel.

 • Et laps suudaks oma kohanemishirmust üle saada.

 • Kujutasin ette, et areng on märgatavam.Kas audentese lastekool on teie ootused ppeaasta jooksul t itnud1
Kas Audentese lastekool on Teie ootused õppeaasta jooksul täitnud?

Lapsevanemate kommentaarid:

 • Tegelikult on laps vähem kui aasta osalenud, nii et mõjusid saab ainult osaliselt hinnata.

 • Lisaks teadmistele, mis laps saab iga aineõpetaja tunnis, meeldib mulle see, et koolis arutatakse läbi päevakajalised küsimused. Näiteks sai laps väga hea ülevaate Islandi vulkaanipursest tekkinud tuhapilvest ning selle tagajärgedest muusikatunnis õpetajalt. See jättis väga sügava mulje, et õpetajad ei tegele vaid rangelt oma alaga vaid arutavad lastega aktuaalseid küsimusi, seeläbi nende silmaringi arendades.

 • Üldjuhul küll, kuigi mitte siiski 100%-lt.Kas teie ppeaasta alguses olnud ootused r hma petajale on t itunud1
Kas Teie õppeaasta alguses olnud ootused rühmaõpetajale on täitunud?

Lastevanemate kommentaarid:

 • Ei osanud midagi eeldada, mistõttu ei saa ka öelda, kas ootused on täitunud.

 • Pigem jah kui ei. Ootaks, et iganädalane ülevaade võiks olla veidi põhjalikum ning isikulisem.

 • Väga tore õpetaja ja lapsele meeldib!

 • Äärmiselt meeldiv oli, et lapsel oli kindel , rutiine tegevuskava. Ta teadis, mis teda koolipäeval ees ootas ja ta ootas seda põnevusega! Aitäh teile.

 • Meie laste rühmaõpetaja on väga meeldiv ja tore olnud, ka lastele ta meeldib väga. Kuid ikka ja jälle - ei olnud arvestatud meie laste "individuaalsusega".

 • Katrin Laurand on imeline õpetaja ja meie lapsele ta väga meeldib.


Kuidas hindate audentese lastekooli j rgmisi infoallikaid
Kuidas hindate Audentese lastekooli järgmisi infoallikaid? on täitunud?

Protsentuaalselt hindasid 3-ja 4aaataste laste vanemad Audentese lastekooli infoallikaid väga heaks ja heaks järgmiselt:Kas teie laps j tkab ppimist lastekoolis
Kas Teie laps jätkab õppimist lastekoolis? on täitunud?

Lapsevanemate kommentaarid:

 • Rahalistel põhjustel kaalusime tegelikult loobumist aga kuna lapsele oleks see suur shokk - ta ootab, naudib ning võtab kooli väga tõsiselt siis ei tule loobumine kõne alla. Uuest aastast soovime ka 4a. noorema lapse Audentesesse panna.

 • Olen olnud vahest pisut kõhklev, kas nii väikesele lapsele on hea koormata teda peale lasteaeda veel lastekooliga. Kuna lastekool on võrreldes lasteaiaga väga positiivne ja arendab last individuaalsemalt, kaldun sellepoole,et laps jätkab ka järgmisel aastal lastekoolis.

 • Kuigi plaanime ka lasteaias käima hakata, tundub, et kaaslaste ja õpetaja pärast siiski jätkame.

 • Loodan väga,et järgmisel aastal saab ta tähed ja numbrid selgeks ning õpib lugema.


K sitluse ldandmed
Küsitluse üldandmed on täitunud?

 • Küsitluses osales 238 lastekooli 2-7aastaste rühmade lapsevanemat

 • Küsitlusele kokku vastas 91 lastekooli lapsevanemat


Suur t nu
Suur tänu! on täitunud?