slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
demo 1 : OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT (model Test Aankoop ) en plaatsbeschrijving PowerPoint Presentation
Download Presentation
demo 1 : OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT (model Test Aankoop ) en plaatsbeschrijving

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

demo 1 : OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT (model Test Aankoop ) en plaatsbeschrijving - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

demo 1 : OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT (model Test Aankoop ) en plaatsbeschrijving. W E L K O M. voor wat betreft het “ter registratie aanbieden van het ondertekende huurcontract en de plaatsbeschrijving” - zie demo 2. 1. Klik hier. 2. Klik hier. Aangeboden model-

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'demo 1 : OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT (model Test Aankoop ) en plaatsbeschrijving' - fredrica


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

demo 1 :

OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT

(model Test Aankoop)

en plaatsbeschrijving

slide2

W

E

L

K

O

M

voor wat betreft het “ter registratie aanbieden

van het ondertekende huurcontract

en de plaatsbeschrijving” - zie demo 2

slide3

1. Klik hier

2. Klik hier

Aangeboden model-

contracten ‘bekijken’ ?

slide4

3. Klik hier

4. Klik hier

5. Klik hier

6. Maak uw

keuze en

bekijk het model

en/of de toelichting

7. Bekijk het model

plaatsbeschrijving

slide5

Organisaties

contacteren ?

2. Maak uw

keuze

1. Klik hier

slide6

1. Klik hier

3. Maak uw

keuze

Huurcontract

opmaken ?

2. Klik hier

slide7

Indien u gekozen heeft voor het modelTestAankoop

Vul eerst de gegevens aan van de verhuurder(s)

 • Klik aan of deze verhuurder
 • een ‘particulier’ of een ‘onderneming’ is,
 • en vul de gevraagde gegevens aan

2. Geef bij voorkeur ook

het nationaal nummer in

van elke verhuurder!

3. Geef één of meerdere

letters van de gemeente in

en maak uw keuze uit de lijst !

4. Geef ook één of meerdere

letters van de straat in

en maak uw keuze

uit de lijst !

Opmerking : velden met een (*) aangeduid

moeten verplicht worden aangevuld !

slide8

Nadat alle

verplichte

gegevens zijn

aangevuld :

5. Klik hier

Deze verhuurder

is nu opgenomen

in de lijst van

verhuurders !

Indien er nog een verhuurder is,

geeft u ook zijn gegevens in

via bovenstaand scherm

Gebruik de voorziene icoontjes

om de gegevens van een verhuurder

te wijzigen of te verwijderen

Nadat alle

verhuurders zijn

opgenomen :

6. Klik hier

slide9

Vul nu op dezelfde manier de gegevens

aan van de huurder(s)

Nadat alle

huurders zijn

opgenomen :

Klik hier

slide10

Vul nu ook de gegevens

aan van het verhuurde goed

slide11

Opmerking : velden met een (*) aangeduid

moeten verplicht worden aangevuld !

1. Geef na het invoegen van de

postcode één of meerdere

letters van de gemeente in

en maak uw keuze uit de lijst !

Opmerking :

door de ingave onder 1. en 2.

kan het bevoegde registratie-

kantoor automatisch worden

bepaald !

2. Geef één of meerdere

letters van de straat in

en maak uw keuze uit de

lijst !

Opmerking :

de eigenaar-verhuurder vindt de

afdeling, de sectie en het (de)

perceelnummer(s) op zijn

aanslagbiljet onroerende voor-

heffing !

3. Voeg bij

voorkeur

ook de kadas-

trale gegevens

toe.

Toevoegen via ‘+’ !

Verwijderen via ’x’!

slide12

4. Aanduiding van alle ruimtes

en delen van het gebouw

voorwerp van de huur

Opgelet!!

5. Nadat alle

gegevens

van het goed

zijn ingevuld:

6. Klik hier

Het goed is nu opgenomen !!

slide14

1. Kies de datum van

aanvang van de huur

met behulp van het

kalenderschermpje

2. Vink aan of het om

een contract van 9

jaar of om een

contract van

maximum

3 jaar gaat

slide15

3. maak uw keuze

Indien 9 jaar

4. maak uw keuze

6. maak uw

keuze

Indien

maximum

3 jaar

5. vul aan

7. Vul het bedrag van de

huurprijs aan en,

voorkomend, het

aanvangsindexcijfer (*) (**)

(*) het aanvangsindexcijfer is dit van de maand voorafgaandelijk aan het afsluiten van het contract !

 Zie

http://economie.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/consumptieprijsindexen/

(**) Indexatie van de huurprijs kan enkel worden uitgesloten indien u dit opneemt in de bijzondere

bepalingen (klik dan op ‘ja’ – zie ook volgende slide)

slide16

8. Waarborg?

Maak uw

keuze !

Max 2 maandenhuur

Max 3 maandenhuur

9. Kosten,

Lasten

Zo het moeilijk of onmogelijk blijkt de werkelijke

kosten te bepalen, mogen de partijen een systeem

van forfaitaire lasten voorzien. In dat geval wordt

in artikel 5 enkel opgenomen : ”Een forfaitair bedrag

van * euro per maand is ten laste van de

huurder voor de kosten.”

slide17

10. Een bijzondere

voorwaarde kan worden

opgenomen

Indien u bvb. wenst dat het geregistreerde huurcontract door het

registratiekantoor niet aan de verhuurder wordt bezorgd maar aan

de huurder kan u dat in dit vak opnemen.

Indien u de indexatie wenst uit te sluiten kan u deze keuze maken

op het scherm. De nodige clausule wordt dan automatisch

opgenomen in het vak ‘bijzondere voorwaarden’.

11. Plaats en datum van

ondertekening

slide19

U krijgt een overzicht

van alle ingebrachte gegevens

slide20

U vindt hier alle

contactgegevens

van het bevoegde

registratiekantoor

Klik hier om het ingevulde

ontwerpcontract te tonen !

slide21

Print het in Pdf-formaat getoonde contract af

(in zoveel exemplaren als er partijen zijn),

en maak uw keuze uit één van de

hiernavermelde opties!

slide22

Na het ontwerpcontract volgt tevens een ontwerp

 • van de beginpagina en de slotpagina van
 • de plaatsbeschrijving.
 • Lees deze begin- en slotpagina aandachtig en
 • volg de erin opgenomen meldingen :
 • vul de ontbrekende gegevens aan, en
 • voeg (ten gepasten tijde) tussen begin- en
 • slotpagina de gedetailleerde inventaris
slide23

Optie 1 :

 • -verhuurder en huurder gaan akkoord met de inhoud van het huurcontract
 • het afgeprinte contract wordt ondertekend door deze partijen
 • het contract dient aangeboden te worden op het bevoegde registratiekantoor (alle
 • contactgegevens van dit kantoor werden getoond op het overzichtsscherm)
 • Opmerking: Ook een plaatsbeschrijving moet verplicht worden opgemaakt en bij
 • het contract worden gevoegd (ofwel tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond
 • zijn, ofwel tijdens de eerste maand van bewoning), ondertekend, en geregistreerd.
 • Zie ook de meldingen op begin- en slotpagina.
 • Indien u uw nationaal nummer heeft toegevoegd kan u later het
 • geregistreerde contract bekijken via MyMinfin.
 • roep de wettelijke bijlagen op, print ze af en voeg ze bij het
 • contract (deze bijlagen moeten niet geregistreerd worden)
 • zie verder demo 2 : ter registratie aanbieden van

huurcontract en plaatsbeschrijving

4. Kies de Bijlage 2

(afhankelijk van

het gewest

waarin verhuurde

goed gelegen),

open en print af

1. Klik hier

2. Open bijlage 1

en print af

3. Klik hier

slide24

Optie 2 :

 • -verhuurder en huurder gaan niet akkoord met de inhoud van het contract en
 • wensen deze inhoud nu te wijzigen
 • sluit op het scherm het pdf-formaat van het contract (x)
 • klik op ‘vorige’ en wijzig de gewenste gegevens (gegevens van het contract)
 • - handel na het bevestigen van de wijzigingen als in optie 1
slide25

Optie 3 :

 • -verhuurder en huurder gaan niet akkoord met de inhoud van het contract en
 • wensen deze inhoud later te wijzigen
 • sluit op het scherm het pdf-formaat van het contract (x)
 • klik op
 • en bewaar dit (xml-)bestand met alle door u ingebrachte gegevens op uw computer
 • voeg op het door u gewenste tijdstip de bewaarde gegevens opnieuw toe in de
 • toepassing als volgt :
 • indien u dit wenst kan u de gegevens nog wijzigen
 • -handel verder als onder optie 1 (of wijzig opnieuw of bewaar opnieuw lokaal…)

3. Klik hier om het bewaarde

bestand op te zoeken.

Dit bestand draagt de naam:

LeaseContractDeclaration.xml

1.Klik hier

2.Klik hier

4. Klik hier om

het opgezochte xml-bestand

toe te voegen