ako sa u i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ako sa učiť PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ako sa učiť

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Ako sa učiť - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Ako sa učiť. Le kcia 2: Zručnosti učenia sa, andragogika a učebné štýly. Ako sa učiť. „ Jedna zo základných zručností potrebných pre úspech vo vzdelanej spoločnosti je schopnosť učiť sa.“ (Európska komisia, 2004). Ako sa učiť: Zručnosti učenia sa (1). Kontrola pozornosti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ako sa učiť' - fredericka-mclaughlin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ako sa u i
Ako sa učiť

Lekcia 2:

Zručnosti učenia sa, andragogika a učebné štýly

slide2
Ako sa učiť

„Jedna zo základných zručností potrebných pre úspech vo vzdelanej spoločnosti je schopnosť učiť sa.“

(Európska komisia, 2004)

slide3
Ako sa učiť: Zručnosti učenia sa (1)
 • Kontrola pozornosti.
  • Tento súbor zručností zahŕňa povedomie študentov o tom, kedy sa môžu a kedy sa nemôžu pýtať. Ak sa u študenta vyvinie kontrola tohto procesu, učenie sa zlepší.
   • Príklady kontroly pozornosti zahŕňajú pozorné počúvanie toho čo niekto hovorí, pričom ignorujete iné konverzácie v triede (takzvaný efekt kokteilovej party) alebo sledovanie konverzácie z mobilného telefónu počas šoférovania
slide4
Ako sa učiť: Zručnosti učenia sa (1)
 • Stanovovanie cieľov
  • Študenti si stanovujú ciele, ktoré sú stanovené na základe výziev. Študenti sa budú učiť viac, ak budú mať stanovené krátkodobé aj dlhodobé ciele a budú vedieť aké sú medzi nimi rozdiely.
   • Ak vidíte nejakú možnosť, ako získať čo najviac z kapitoly, ktorú ste si práve prečítali, naučíte sa viac, ako keby ste v kapitole nevideli žiaden zmysel.
slide5
Ako sa učiť: Zručnosti učenia sa (2)
 • Kognitívna reštrukuralizácia.
  • Termín kognitívna reštrukturalizácia jednoducho povedané znamená, že študent používa kognitívne (intelektuálne) procesy na reštruktoalizovanie (preštylizovanie) informácií, ktoré sa snaží spracovať. Ak sa rozprávame o svojich úlohách sami zo sebou, naše myšlienky sa stávajú jasnejšie a lepšie zvládnuteľné.
slide6
Ako sa učiť: Zručnosti učenia sa (3)
 • Sebahodnotenie
  • Tento súbor zručností sa zameriava na monitorovanie dosiahnutého pokroku a cieľa. V tomto bode si overujeme či sme na správnej ceste dosiahnuť ciele, ktoré sme si stanovili. Dobrý študent vie použiť aj vlastný omyl, ako základ plánu ako sa v budúcnosti zlepšiť.
slide7
Ako sa učiť: Zručnosti učenia sa (4)
 • Tieto zručnosti súvisiace so schopnosťou učiť sa umožňujú študentom využívať svoj čas určený na učenie efektívne.
  • Je možné naučiť študentov zlepšiť tieto schopnosti učiť sa a študenti, ktorí tieto zručnosti majú, často vykazujú dramatické zlepšenie svojho výkonu.
 • Učitelia by si mali overiť, do akej miery je u študentov rozvinutá schopnosť učiť sa a pomôcť im túto schopnosť rozvíjať a tam kde je to možné aj aplikovať.
 • Schopnosti učenia sa môžu byť aplikované v akejkoľvek oblasti vzdelávania a v akomkoľvek veku študentov.
slide8
Andragogika (1)
 • “Umenie a veda pomáhajú dospelým sa učiť”
  • Termín sa zvyčajne vzťahuje na učenie sa zamerané na študenta pre ľudí každého veku. V rámci formálneho učenia sa by malo byť vzatých do úvahy 5 vecí:
   • Študent sa potrebuje oboznámiťs tým prečo je dôležité učiť sa,
   • Študent potrebuje vedieť ako viesť samého seba
   • Téma musí byť prispôsobenáskúsenostiam študentov
   • Študent musí mať motiváciu sa učiť
   • Often this requires the learner to overcome inhibitions, behaviors, and beliefs about learning.
   • Pri tomto obvykle študent potrebujepomocpri prekonávaní zábran, zvykov a domnienok o učení.
slide9
Andragogika (2)
 • Kľúčové predpoklady týkajúce sa charakteristiky dospelých študentov a ich osobnej zrelosti:
  • Sebaponímanie : posun od bytia závislou osobnosťou k tomu, aby bol človek ľudskou bytosťou, ktorá riadi sama seba
   • Napríklad dospelí si cielenie vyberajú to, čo chcú študovať zatiaľ čo deti podliehajú zákonu.
  • Skúsenosti: zhromažďovanie narastajúceho rezervoára, ktoré sa stávajú narastajúcim zdrojom pre učenie (vlastný pracovný/súkromný život prináša skúsenosti, ktoré dospelým pomáhajú pochopiť nové veci)
   • Napríklad muž, ktorý bol v armáde, ľahko pochopí význam hierarchie alebo organizačnej štruktúry.
slide10
Andragogika (3)
 • Pripravenosť na učenie: pripravenosť na učenie sa čoraz viac orientuje na úlohy na rozvoj študentových sociálnych zručností
  • Ak všetci vaši priatelia/kolegovia vedia používať IKT technológie, tak aj vy sa bubete viac chcieť naučiť používať IKT, aby ste neboli vylúčení zo skupiny
 • Orientácia na učenie: časová perspektíva zmien z jednej odloženej aplikácie vedomostí k ich okamžitému použitiu a podľa orientácie na zmeny v učení, ich posun k centru problému
  • Muž, ktorý žije sám sa skôr rozhodne skôr rozhodne ísť na kurz varenia, ako taký ktorý žije s matkou.
 • Motivácia na učenie: motivácia učiť sa je vnútorná

(Knowles , 1984)

slide12
Naučiť sa ako sa učiť: Učebné štýly(2)

Učebný štýl je spôsob aký preferujeme pri získavaní

nových vedomostí

 • Audio:
  • učenie je najlepšie, ak interakcia prebieha výmenou informácii vo forme počúvania/hovorenia
 • Vizuálne:
  • uprednostňovanie príjmania informácií prostredníctvom vizuálnych informácií
 • Hmatové:
  • učenie prebieha najlepšie, ak študent danú aktivitu sám vykonáva
 • Čítanie-písanie:
  • písanie si poznámok, hlavných bodov alebo čítanie informácií z diagramov, tabuliek atď.
slide13
Naučiť sa ako sa učiť: Učebné štýly(3)

Napríklad ak sa niekto chce naučiť variť podľa receptu

 • Audio štýlštudent sa najlepšie naučí ak bude počuť recept cez telefóne.
 • Vizuálnyštýlštudent sa najlepšie naučí ak bude pozerať recept v televízii.
 • Hmatový štýl študent sa najlepšie naučí ak bude sám robiť recept
 • Štýl písanie/čítanie študent sa najlepšie naučí ak si bude písať poznámky a potom si ich po sebe prečíta.
slide14
ĎAKUJEME

Úspešne ste ukončili túto sekciu.

Ďakujeme vám za účasť na tomto učebnom stretnutí a nikdy sa neprestávajte zaujímať o učenie.