ПСИХОЛОГ І ЧН І ОСНОВИ ДІЛОВОГО ВИСТУПУ - PowerPoint PPT Presentation

fred
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ПСИХОЛОГ І ЧН І ОСНОВИ ДІЛОВОГО ВИСТУПУ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ПСИХОЛОГ І ЧН І ОСНОВИ ДІЛОВОГО ВИСТУПУ

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
ПСИХОЛОГ І ЧН І ОСНОВИ ДІЛОВОГО ВИСТУПУ
144 Views
Download Presentation

ПСИХОЛОГ І ЧН І ОСНОВИ ДІЛОВОГО ВИСТУПУ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДІЛОВОГО ВИСТУПУ Наталія Алюшина, кандидат психологічних наук, доценткафедри державного управління і менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України

 2. ОРАТОР І АУДИТОРІЯ • Формула комунікативного акту • Між оратором і аудиторією виникають відносини, що визначаються формулою комунікативного акту: • Контекст (повідомлення) • Відправник отримувач (адресат) • Контакт (код) • Мовний контекст - відносно закінчений за значенням фрагмент тексту мови, в межах якого найточніше виявляється значення слова (фрази). • Контакт - це здатність впливати на самооцінку тих хто слухає, одна з найважливіших особливостей мовної поведінки. Необхідні умови для виникнення ефективного контакту: двостороннє бажання ділового спілкування, вдало вибрана тема, уміння вислухати співрозмовника. • Код – це спільна для адресата і адресанта мова. Психологічні основи виступу Н. Алюшина

 3. УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО СЛУХАННЯ • Щоб бути почутим виконайте кілька нескладних рекомендацій: • Намагайтеся виступати “без бумажки” – ви донесете значення свого виступу до аудиторії. (підраховано, що під час читання з листа втрачається увага аудиторії на 83% інформації! • Оберіть правильний темп промови. Переконливий виступ має звучати розмірено, спокійно. Інтонації і паузи на 15 % посилюють сприйняття. Вам допоможуть також природні мова та жести. • Інформаційну промову можна говорити швидко. Якщо, це заклик до дій, то говорити треба короткими фразами. Психологічні основи виступу Н. Алюшина

 4. Засоби впливу на аудиторію У відповідності із положеннями класичної риторики оратор має три засоби впливу на аудиторію. Він повинен: • Привернути симпатії слухачів (етос); • Переконати в своїй правоті (логос); • Торкнутися відчуттів (логос). !!! В оволодінні цими засобами полягає мистецтво красномовства. Психологічні основи виступу Н. Алюшина

 5. ОСОБЛИВОСТІ СЛУХАЧІВ Під час виступу слід враховувати: • Рівень професійної та інтелектуальної підготовки аудиторії; • Об'єднання за інтересами; • Соціальний стан; • Вік. Психологічні основи виступу Н. Алюшина

 6. ПІДГОТОВКА ДО ВИСТУПУ Цілі виступу: • Інформувати (в змісті факти, цифри, ділові оцінки); • Надихати (підкреслити значення події чи проблеми). В цих промовах обмаль інформативності, вони звернені до відчуттів. • Розважати (викликати інтерес до будь-якої події; припустимі жарти, перебільшення, вигадки. Психологічні основи виступу Н. Алюшина

 7. КОМУНІКАЦІЯ Психологічні основи виступу Н. Алюшина

 8. КАТЕГОРІЇ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ Поза. Сюди належать різні пози, які є відображенням стану співрозмовника. Міміка. До цієї категорії належать різноманітні вирази обличчя співрозмовника. Жестикуляція. Включає в себе дії руками. Дистанція. Вказує на відстань між учасниками спілкування. Психологічні основи виступу Н. Алюшина

 9. АКТИВНЕ СЛУХАННЯ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ У практиці ділового спілкування існує два основні способи досягти того, щоб адресат діяв так, як того хоче адресант, а саме: І-й: Переконання і зацікавлення. Це вимагає аргументації, показів та, зрозуміло, певного терпіння. ІІ-й: Примус. Він спирається на силу, тиск, владу наказу. Цілком очевидно, що ефективність бесіди досягається не пресингом та силою, а вмінням переконуватита шукати взаємовигідні рішення. Психологічні основи виступу Н. Алюшина

 10. ОСНОВНІ ПРАВИЛА МИСТЕЦТВА ПЕРЕКОНУВАТИ (1) Перше правило (правило Гомера): “черговість аргументів, які наводяться, впливає на їхню переконливість. Найбільш переконливим є такий порядок аргументів: сильні - середні – один найсильніший”. Друге правило (правило Сократа): “Для отримання позитивного результату з важливого для вас питання поставте його на третє місце, а перед ним поставте співрозмовнику два короткі, прості для нього запитання, на які він без труднощів дасть позитивну відповідь”. Правило третє (правило Паскаля). “Не заганяйте співрозмовника в кут. Дайте йому можливість зберегти свою гідність, адже аніщо так не роззброює, як умови почесної капітуляції”. Психологічні основи виступу Н. Алюшина

 11. ОСНОВНІ ПРАВИЛА МИСТЕЦТВА ПЕРЕКОНУВАТИ (2) Правило четверте гласить: “Переконливість аргументів значно залежить від іміджу та статусу того, хто переконує”. Очевидно, що саме професіоналізм надає такого високого статусу, причому в процесі боротьби думок вирішальне значення може мати одна, але головна для даного випадку, складова статусу. Правило п’яте інтерпретується так: “Не заганяйте себе в кут, не знижуйте свій статус”. Невпевнена поведінка, “самовбивчий” початок розмови автоматично знижують статус. Правило шосте повчає: “Не принижуйте статусу співрозмовника”. Зазначимо, що будь-який вияв неповаги і зневаги до співрозмовника, принижуючи його статус, підсвідомо викликає у нього негативну реакцію. Психологічні основи виступу Н. Алюшина

 12. ОСНОВНІ ПРАВИЛА МИСТЕЦТВА ПЕРЕКОНУВАТИ (3) Правило сьоме стверджує: “До аргументів приємного нам співрозмовника ми ставимося поблажливо, а до аргументів неприємного - з пересторогою”. Це правило, тісно переплітаючись із психологічними особливостями людини, перегукується з одним із правил ведення ділової розмови, а саме: створити атмосферу взаємної довіри. Правило восьме звучить таким чином: “Бажаючи переконати, починайте не з того, що вас розділяє, а з того, в чому ви згодні з опонентом”'. Нехай це навіть другорядні обставини у висловлюваннях співрозмовника. У разі, коли ви повністю ні з чим не згодні зі своїм співрозмовником, хоча б подякуйте йому за чіткість викладу своєї позиції та за його цікаву точку зору. Правило дев’яте радить: “Проявіть емпатію”. Розуміння емоційного стану співрозмовника дозволяє не лише краще його зрозуміти, але й уявити хід його думок. Психологічні основи виступу Н. Алюшина

 13. ОСНОВНІ ПРАВИЛА МИСТЕЦТВА ПЕРЕКОНУВАТИ (4) Правило десяте гласить: “Будьте гарним слухачем”. Це - запорука успіху спілкування, адже ніколи неможливо переконати співрозмовника, коли не розумієш ходу його думок. Правило одинадцяте повчає: “Перевіряйте, чи ви правильно розумієте співрозмовника”. Аналіз спорів показує, що в багатьох випадках опоненти просто по-різному розуміють предмет дискусії. Правило дванадцяте попереджає: “Уникайте конфліктогенів”. Ними виступають слова, дії, які можуть призвести до конфлікту. Тринадцяте правило радить: “Слідкуйте за мімікою, жестами та позами своїми та співрозмовника”. Психологічні основи виступу Н. Алюшина

 14. УНІВЕРСАЛЬНА МОДЕЛЬ ВІДПОВІДЕЙ НА КАВЕРЗНІ ЗАПИТАННЯ • Каверзні запитання – це запитання, які приводять виступаючого в стан замішання. • Модель описує структуру відповіді, використовуючи яку виступаючий може відповідати на широкий спектр складних запитань. При цьому відповіді викликають у аудиторії нейтральний або доброзичливий емоційний відгук. • Модель є лінгвістичним конструктором, що складається з п'яти послідовних етапів: • Почути запитання від аудиторії. • Виразити своє відношення до запитання: Згода, Ухвалення або Інтерес. • Використовувати лінгвістичну зв'язку на відбудову від каверзного запитання. • Зробити зв'язку на перехід до відповіді на запитання. • Перейти до розгорненої відповіді на тему пов'язану з вашим виступом. Психологічні основи виступу Н. Алюшина

 15. УНІВЕРСАЛЬНА МОДЕЛЬ ВІДПОВІДЕЙ НА КАВЕРЗНІ ЗАПИТАННЯ Психологічні основи виступу Н. Алюшина

 16. Презентація колеги (відеотренінг) Обговорення в парах 10 хв. План виступу: • Прізвище та ім’я • Освіта / Фах • Загальний стаж роботи • Найголовніше досягнення (професійне/ особисте) • Сильні сторони (характерні риси) • Захоплення • Життєве кредо • Професійна мета Психологічні основи виступу Н. Алюшина

 17. Дякую за співпрацю та професійне ставлення! natalya@alyushina.com Психологічні основи виступу Н. Алюшина