orsz gos int zeti k nyvt rak n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Országos intézeti könyvtárak PowerPoint Presentation
Download Presentation
Országos intézeti könyvtárak

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Országos intézeti könyvtárak - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Országos intézeti könyvtárak. Nagy Imréné OPNI. Országos Reumatológiai és Fizikoterápiás Intézet Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Országos intézeti könyvtárak' - franz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
orsz gos int zetek
Országos Reumatológiai és Fizikoterápiás Intézet

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet

Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet

Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet

Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet

Országos Sportegészségügyi Intézet

Orvos és Kórháztechnikai Intézet

Országos Gyógyintézeti Központ

Országos Onkológiai Intézet

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

Országos Haematológiai és Immunológiai Intézet

Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ

Fodor József Országos Közegészségügyi Központ

Országos Gyógyszerészeti Intézet

Parádfürdői Állami Kórház

Svábhegyi Állami Gyermekgyógyintézet

Állami Szanatórium Sopron

Állami Szívkórház Balatonfüred

Szent András Állami Reumatológiai és Rehabilitációs Kórház Héviz

Országos intézetek
meghat roz s szab lyoz s
Meghatározás, szabályozás
 • 51/1968. sz. EüM utasítás szabályozza működésüket
 • ESzCsM szervezési és módszertani intézetei
 • Minisztérium közvetlen irányítása alatt működő önálló jogi személyek
 • Önállóan - vagy részben önállóan - gazdálkodó költségvetési intézmények
 • Fenntartásuk a Minisztérium költségvetési fejezetében jóváhagyott keretből történik
int zm ny t pusok
Intézmény típusok

1. Gyógyító országos intézetek - kórházi háttérrel működnek. Nagy ágyszámú fekvőbeteg intézmények, amelyek nagy népegészségügyi jelentőségű betegségcsoport legmagasabb szintű ellátására szakosodtak. Szakembergárdájuk magas színvonalú, felszereltségük korszerű.

2. Közegészség-járványügyi, epidemiológia, gyógyszerészeti, orvostechnikai intézetek - kórházi háttér nincs. Vizsgáló, monitorozó, hatósági, kutatási, oktatási, tanúsítási, szabványosítási feladatokat látnak el, esetenként ambuláns rendelést is tartanak

slide5

Intézmény típusok 2.

3. Szervezési-módszertani intézetek - kórházi háttér nincs

Egy szakterület módszertani irányelveinek kidolgozása,

javaslattétel a megelőzés és gyógyítás korszerűsítésére,

monitorozás, szaktanácsadás, oktatás - tisztán elméleti munka.

4. Speciális intézetek - MEDINFO, GYÓGYINFOK

feladatok
Feladatok
 • Betegellátás - fekvő, ambuláns
 • Oktatás - szakorvosképzés, PhD képzés, tanfolyamok, továbbképzések
 • Szervezés-módszertan- monitorozás; szakmai irányelvek kidolgozása; adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás; minőségbiztosítás; szabványosítás, jogszabályok kidolgozásának szakmai segítése; új diagnosztikai és gyógyító eljárások kidolgozása
 • Kutatás, tudományos munka - ETT, OTKA, OM K+F, Eu kutatási projektekben részvétel; új gyógyító és vizsgálatimódszerek kidolgozása; a szakma képviselete nemzetközifórumokon, kongresszusokon; publikációk megjelentetése
orsz gos int zeti k nyvt rak1
Országos intézeti könyvtárak
 • Minden intézetben van könyvtár
 • A könyvtárak gyűjtőköre speciális - egy két szakterület és határterületei
 • Dokumentumállományuk sok esetben (nagymúltú intézetek) egyedülálló - történeti anyagok, egy szakterület „teljes” gyűjteménye
 • A szolgáltatásuk színvonala egyenetlen - fenntartó intézmény határozza meg
 • A könyvtárak nem nyilvánosak
 • A könyvtárak részei az orvos-egészségügyi könyvtári hálózatnak
 • Működésük jogi szabályozása hiányos, elavult (könyvtári törvény, 13/1980. sz. EüM utasítás az egészségügyi-orvostudományi könyvtári hálózatokról)
ell tand k k re
Ellátandók köre

Orvosok

Egyéb diplomások (vegyész, gyógyszerész, biológus, pszichológus, gyógytornász, statisztikus, esetenként jogász stb.)

Szakdolgozók

Egyetemisták, főiskolások, PhD hallgatók

Érdeklődő laikusok, betegek

inform ci s dokumentum ig nyek
Információ és dokumentum igények
 • Konkrét dokumentum - minden olvasói réteg, külső belső felhasználók
 • Eseti, gyors információ, tényszerű adatszolgáltatás - helyben dolgozó orvosok, egyéb diplomások, szakdolgozók
 • Bibliográfiai adatközlés hivatkozásokhoz -publikációt, előadást készítő munkatársak
 • Egy témához kapcsolódó információ - előadást, posztert, szakdolgozatot készítő orvosok, szakdolgozók, egyetemisták
 • Egy téma rendszeres nyomonkövetése - kutatók, oktatók, Phd hallgatók, tudományos munkát végző munkatársak
inform ci s dokumentum ig nyek 2
Információ és dokumentum igények 2.
 • Összegzések készítése (pl. az éves tudományos tevékenységről), publikációk listák összeállítása - intézet vezetése
 • Impakt faktor, citáció keresése - pályázatot benyújtók, tudományos fokozatra pályázók, publikációra készülők
 • A betegségemről szeretnék megtudni valamit - érdeklődő laikus
 • Egyéb információ - menetrend; jogszabály; mit kell csinálni, ha nem működik a számítógép; hol található ez meg az; mikor van nyitva/zárva valamilyen könyvtár stb. - boldog-boldogtalan
a szolg ltat s forr sai
A szolgáltatás forrásai

Konkrét dokumentum - saját állomány, könyvtárközi kölcsönzés, adatbázisok

Eseti, gyors információ, tényszerű adatszolgáltatás - kézikönyvek, szakkönyvek, szótárak, folyóiratok, Internet, bibliográfiai adatbázisok stb.

Bibliográfiai adatközlés - bibliográfiai adatbázisok Medline, EMBASE, Current Contents, PsycInfo stb.

Egy témához kapcsolódó információ - könyvek, folyóiratok, adatbázisok

Egy téma rendszeres nyomon követése - folyóiratok, adatbázisok

a szolg ltat s forr sai 2
A szolgáltatás forrásai 2.

Összegzések készítése, publikációk listák összeállítása - saját gyűjtés, esetleg saját adatbázis

Impakt faktor, citáció keresése - ISI Journal Citation Report, SCI (EISZ)

A betegségemről szeretnék megtudni valamit - könyvek, folyóiratok, Internet

Egyéb információ - minden információ forrás, hangsúlyosan az Internet

orsz gos int zeti k nyvt rak llom nya ell totts ga
Országos intézeti könyvtárak állománya, ellátottsága

A könyvtárak állománya 5 ezer kötettől 27 ezer kötetig terjed

Az állomány legtöbb könyvtárban elavult

Külföldi folyóiratot minden könyvtár előfizet - ez 2 és 75 között mozog

Mindenhol van szakképzett könyvtáros

A legtöbb könyvtár helyhiánnyal küzd, helységeit más célra is használják

Intézetek könyvtárra fordítható költsége stagnál vagy csökken - nagy része külföldi folyóirat előfizetésre fordítódik

Számítógépet az intézetek 80%-a használ, szinte ugyanennyi Internetet is

j kih v sok feladatok
Új kihívások, feladatok

Gyarapítási stratégiát át kell gondolni - kevesebb dokumentumot tudunk vásárolni

Gyors könyvtárközi szolgáltatás - Ariel

Együttműködés a szakterület egyetemi, klinikai, kórházi könyvtáraival

Elektronikus eszközök, Internet használatának elsajátítása

Nyilvánosság - támogatások megszerzése, pályázatok

Könyvtárosok rendszeres továbbképzése

Angol nyelvtudás

A könyvtáros tudjon mindenről, értsen mindenhez, minden kérést próbáljon meg teljesíteni

sszegz s
Összegzés
  • Intézetek
 • Minisztériumi fenntartásúak
 • Különböző típusúak más-más szakterületen működnek
 • Csúcsintézmények
 • Feladataik sokban megegyeznek az önkormányzati fenntartású kórházakkal, egyetemi klinikákkal
 • Speciális feladataik: szervezési módszertani munka
 • Hangsúlyos feladat: oktatás és kutatás
 • Együttműködésük nem szabályozott
sszegz s1
Összegzés
  • Könyvtárak
 • Feladataik, információ és dokumentum igényük hasonlatos az egészségügyi hálózatban működő könyvtárakéhoz
 • A könyvtárak ellátottsága, szolgáltatásaik színvonala egyenetlen
 • Dokumentum állományuk számát tekintve kis illetve közepes könyvtárak
 • Dokumentumállományuk értékét a történetiségük, valamint a szakterület irodalmának teljességre törekedő gyűjtése adja
 • Költségvetésük csökkenő tendenciát mutat
 • A könyvtárak és könyvtárosok új kihívások előtt állnak