Фамилија афиони-Papaveraceae - PowerPoint PPT Presentation

francis-mcneil
papaveraceae n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Фамилија афиони-Papaveraceae PowerPoint Presentation
Download Presentation
Фамилија афиони-Papaveraceae

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
Фамилија афиони-Papaveraceae
434 Views
Download Presentation

Фамилија афиони-Papaveraceae

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Фамилија афиони-Papaveraceae • Papaver somniferum-афион • Papaver rhoeas- булка

 2. Фамилија буки-Fagaceae • Fagus sylvatica-бука • Castanea sativa-костен • Quercus видови-дабови

 3. Фамилија брези-Betulaceae • Betula pendula-обична бреза • Corylus avellana-леска

 4. Фамилија конопи-Cannabinaceae • Cannabis sativa-коноп • Hummulus lupulus-хмељ

 5. Фамилија ореви-Juglandaceae • Juglans regia-орев

 6. Фамилија трeндафили Rosaceae- • Rosa canina-див трендафил; • Malus-јаболко; • Prunus-слива, • Prunus amygdalus-бадем; • Mespilus-мушмула; • Pyrus-круша; • Cydonia-дуњa; • Crataegus monogyna-глог

 7. Фамилија пеперугоцветни-Fabaceae(Leguminosae)‏ • Pisum sativum-грашок; • Phaseolus vulgaris-грав, • Glycine hispida-соја • Glycyrrhiza glabra-сладок корен • Accaca senegal-акација

 8. Фамилија млечки-Euphorbiaceae • Ricinus communis-рицинус

 9. Фамилија ленови-Linaceae • Linum usitatissimum-лен

 10. Фамилија зелки-Brassicaceae • Brassica oleracea var.capitata-обична зелка; • Brassica oleracea var.botrydis-карфиол; • Brassica nigra-црн синап; • Capsella bursa pastoris-овчарска торбичка • Sinapis alba-бел синап

 11. Фамилија тикви-Cuccurbitaceае • Cuccurbita pepo-тиква; • Cucumis sativus-краставица; • Cucumis melo-диња; • Cytrillus vulgaris-лубеница;

 12. Фамилија слезови-Malvaceaе • Malva sylvestris- црн слез; • Althea officinalis-бел слез; • Gossypium herbaceum-памук

 13. Фамилија каранфили-Caryophylaceae • Saponaria officinalis-сапунче; • Agrostemma gitago-какол

 14. Фамилија зевалки-Scrophulariaceae • Digitalis lanata-волнест напрстоk( бутин)‏ • Verbascum tapsiforme-лопен;

 15. Фамилија соланаце-Solanaceae • Solanum tuberosum-компир; • Solanum lycopersicum-патлиџан • Solanum melanogenena- модар патлиџан • Capsicum annum- • Atropa belladona • Hyosciamus niger-буника • Datura stramonium-датула • Nicotiana tabacum-

 16. Фамилија усноцветни-Lamiaceae • Salvia officinalis-жалфија • Rosmarinus officinalis-рузмарин • Mentha piperita-питомо нане • Ocimum basilicum-босилок • Thymus srpyllum-мајчина душичка • Satireja hortensis-чубрика • Lavandula angustifolia-

 17. Фамилија главоцветни-Asteraceae • Подфамилија Tubuliflorae • Подфамилија Ligulifloрае

 18. Подфамилија Tubuliflorae • Heliantus annus-сончоглед; • Matricaria chamomilla-камилица • Achilea millefolium-ајдучка трева • Calendula officinalis-невен • Chrysanthemum tuberosus-хризантема • Taraxacum officinalis-глуварче;

 19. Фамилија Apiacea-штитоцветни • Petroselinum sativum-магданос; • Daucus carota-морков • Carum carvi-ким • Pimpinela anisum-анасон