V znam z sob v logistick ch et zc ch
Download
1 / 11

VÝZNAM ZÁSOB v logistických řetězcích - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

VÝZNAM ZÁSOB v logistických řetězcích. Monika Myšková Eva Ostrčilová Kateřina Klazarová Petra Matoušková Eva Poláková Jana Levcová. Význam zásob. Důležitý proces logistického řetězce Firma by měla mít zásoby, aby mohla aktivně reagovat na nečekané objednávky zákazníka

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VÝZNAM ZÁSOB v logistických řetězcích' - francis-frye


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V znam z sob v logistick ch et zc ch

VÝZNAM ZÁSOBv logistických řetězcích

Monika Myšková

Eva Ostrčilová

Kateřina Klazarová

Petra Matoušková

Eva Poláková

Jana Levcová


V znam z sob
Význam zásob

 • Důležitý proces logistického řetězce

 • Firma by měla mít zásoby, aby mohla aktivně reagovat na nečekané objednávky zákazníka

 • Zásoby vážou finanční prostředky

 • Zásoby jsou nejméně likvidním aktivem

 • Řízení zásob = souhrn činností, kam patří předvídání materiálových požadavků, plánování, analýzy, vlastní nákup včetně výběru a hodnocení dodavatelů, dopravení a uložení v podniku a kontrola jednotlivých položek i zásob jako celku


D vody vytv en z sob
Důvody vytváření zásob

 • Řešení časového, místního, kapacitního či sortimentního nesouladu mezi výrobou a spotřebou

 • Možnost uskutečňovat technologické procesy v hospodárných dávkách

 • Zachycování očekávaných nebo nepředvídaných výkyvů a poruch (plynulost výrob. a distribučních procesů)


C le zen z sob
Cíle řízení zásob

 • Zajistit zásobování podniky potřebnými materiály a díly

 • Minimalizovat náklady na zásoby

 • Koordinovat všechny funkční úseky podniku a vyvažovat zájmy mezi nimi, aby se dosáhlo celistvého plánování a kontroly zásob


Klasifikace z sob podle stupn zpracov n
Klasifikace zásob podle stupně zpracování

 • Výrobní zásoby

 • Zásoby rozpracovaných výrobků

 • Zásoby hotových výrobků

 • Zásoby zboží


Klasifikace z sob podle funkce v podniku
Klasifikace zásob podle funkce v podniku

 • Rozpojovací zásoby(volné nemají konkrétní určení)

  • Obratová (běžná) zásoba

   • pravidelné dodávky

   • dodávka větší než okamžitá spotřeba

   • pokrývá potřeby mezi dvěma dodávkami

  • Pojistná zásoba

   • tlumí náhodné výkyvy v termínu doplnění zásoby a ve velikosti potřeby

  • Vyrovnávací zásoba

   • zachycuje nepředvídatelné výkyvy mezi navazujícími procesy ve výrobě, které jsou „v průměru“ sladěny

  • Zásoby pro předzásobení

   • Vykrývá předvídané výkyvy na vstupu a výstupu, sezónní kolísání poptávky


 • Zásoby na logistické trase

  • Mají konkrétní určení (konkrétní zákazník)

  • Zboží na cestě

  • Rozpracovaná výroba

 • Technologické zásoby

  • Potřebují jistou dobu skladování před dalším zpracováním, aby nabyly požadovaných vlastností

  • Zrání vína, mouky

 • Strategické zásoby

  • Zabezpečují „přežití“ podniku při nepředvídatelných kalamitách v zásobování

  • Přírodní pohromy, stávky, války (základní suroviny)

 • Spekulační zásoby

  • Snaha docílit finanční úspory při nákupu

  • Základní suroviny pro výrobu


Klasifikace z sob podle pou itelnosti
Klasifikace zásob podle použitelnosti

 • Použitelná zásoba

  • zásoba, která bude pravděpodobně v budoucnu spotřebována ve výrobě

  • Přiměřená zásoba

   • Zásoba, která bude spotřebována v určité předpokládané době

  • Nadbytečná zásoba

   = okamžitá zásoba – přiměřená zásoba dané položky

 • Nepoužitelná zásoba

  • Nulová spotřeba nebo prodej

  • Vzniká v důsledku změn ve výrobním programu, inovace výrobků nebo omylem v odhadu budoucí poptávky

  • Prodej za sníženou cenu, odpis


Klasifikace z sob abc
Klasifikace zásob ABC

 • Hodnocení podle významu a důležitosti

 • Založena na Paretově zákonitosti: „zhruba 80% důsledků vyplývá přibližně z 20% počtu všech možných příčin“ 

 • Soustředit se na položky, které mají rozhodující vliv na celkový výsledek

 • Skupina A (velmi důležité)

  • Tvoří jen 5-10% zásob

  • Vážou na sebe 60-70% finanční hodnoty celkových zásob

 • Skupina B (důležité)

 • Skupina C (nevýznamné)

  • Tvoří 60% zásob

  • Vážou na sebe 15% finanční hodnoty celkových zásob


Literatura
Literatura

 • SYNEK M. A KOL. Podniková ekonomika. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2002, ISBN 80-7179-7367

 • KOLEKTIV AUTORŮ. Podnikový logistik – Pracovní materiál. Praha: MSB Logistik, 2006.

 • SYNEK M. A KOL. Manažerská ekonomika. 3. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2003, ISBN 80-247-0515

 • Michal KAVAN. Výrobní a provozní management. Praha: Grada Publishing a.s., 2002, ISBN: 80-247-0199-5


ad