opracowanie paulina obijalska 2009 2010 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opracowanie: Paulina Obijalska 2009/2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opracowanie: Paulina Obijalska 2009/2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Opracowanie: Paulina Obijalska 2009/2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on

System doradztwa zawodowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp. Opracowanie: Paulina Obijalska 2009/2010. Organizacja doradztwa zawodowego w PP-P. Dlaczego warto? Jaka jest misja? W jaki sposób? . 1) Dlaczego warto realizować zadania z zakresu orientacji zawodowej? .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Opracowanie: Paulina Obijalska 2009/2010' - francine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opracowanie paulina obijalska 2009 2010

System doradztwa zawodowegoPoradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Środzie Wlkp.

Opracowanie: Paulina Obijalska

2009/2010

organizacja doradztwa zawodowego w pp p
Organizacja doradztwa zawodowego w PP-P
 • Dlaczego warto?
 • Jaka jest misja?
 • W jaki sposób?
1 dlaczego warto realizowa zadania z zakresu orientacji zawodowej
1) Dlaczego warto realizować zadania z zakresu orientacji zawodowej?
 • „Raport – doradztwo zawodowe w powiecie średzkim”

- 40% uczniów III kl. gimnazjum krótko przed egzaminem gimnazjalnym nie ma sprecyzowanego planu kariery zawodowej

- 40% uczniów III kl. gimnazjum całkowicie samodzielnie podjęło decyzję o wyborze szkoły

- 65% rodziców uważa, że w szkole powinien być zatrudniony doradca zawodowy

- 88% nauczycieli uważa, że powinno pogłębić swoją wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego

- tylko 50% wychowawców realizuje dla rodziców zagadnienia zawodoznawcze.

 • Wyzwania współczesności:

globalizacje rynków pracy, zmiany strukturalne w istocie pracy, rozwój karier „bez granic” zmiany związane z eksternalizacją zatrudnienia

1 dlaczego warto realizowa zadania z zakresu orientacji zawodowej4
1) Dlaczego warto realizować zadania z zakresu orientacji zawodowej?
 • Doradztwo zawodowe w Europie

Republika Czeska, Dania, Węgry, Islandia, Portugalia, Słowacja i Hiszpania rozszerza usługi doradcze na wszystkie etapy szkolnictwa

 • Doradztwo zawodowe w Polsce

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

2 jaka jest misja poradni psychologiczno pedagogicznej w realizowaniu systemu doradztwa zawodowego
2) Jaka jest misja Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w realizowaniu systemu doradztwa zawodowego?
 • Pomoc uczniom, rodzicom, nauczycielom potrzebującym wsparcia i poszukujących dróg samorozwoju.
2 jaka jest misja pp p w realizowaniu systemu doradztwa zawodowego
2) Jaka jest misja PP-P w realizowaniu systemu doradztwa zawodowego?
 • Rodzice:

- przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,

 • Nauczyciele (szkoła):

- pomoc pedagogom i nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych,

- wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia,

- współpraca z instytucjami wspierającymi lub mogącymi wspierać system kształcenia i doradztwa zawodowego, takich jak: Kuratorium Oświaty, Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, Powiatowy Urząd Pracy, Szkolny Ośrodek Kariery, uczelnie wyższe

2 jaka jest misja pp p w realizowaniu systemu doradztwa zawodowego7
2) Jaka jest misja PP-P w realizowaniu systemu doradztwa zawodowego?
 • Uczniowie:

- udzielanie pomocy uczniom w określaniu ich zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji i innych cech ważnych przy planowaniu kariery zawodowej,

- przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej,

- przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, potrzeba mobilności zawodowej,

- udostępnienie informacji o zawodach, ścieżkach edukacyjnych, typach szkół ponadgimnazjalnych i sieci szkolnictwa na poziomie lokalnym

- wyposażenie młodzieży w wiadomości i umiejętności umożliwiające racjonalne i trafne podejmowanie decyzji zawodowych.

- aktywne przygotowanie do uczestnictwa zawodowego młodzieży w dynamicznie zmieniającym się świecie.

- umiejętność kierowania „karierą życiową”

- umiejętność „uczenia się, jak się uczyć” (ten złożony zestaw kompetencji umożliwi jednostkom określenie swoich potrzeb edukacyjnych i kierowanie nimi )

3 w jaki spos b realizowa b dziemy system doradztwa zawodowego
3) W jaki sposób realizować będziemy system doradztwa zawodowego?
 • Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie pomocy uczniom szkół gimnazjalnych w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej 
 • Oferta „Orientacja zawodowa w gimnazjum”

obejmuje 3 grupy docelowe:

oferta poradni psychologiczno pedagogicznej orientacja zawodowa w gimnazjum
Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej„Orientacja zawodowa w gimnazjum”

I UCZNIOWIE

1) Spotkania warsztatowe dla uczniów w szkołach macierzystych.

2) Raz w miesiącu spotkania warsztatowe dla uczniów w Poradni psychologiczno – pedagogicznej z tematyki rozwoju umiejętności interpersonalnych (asertywność, pozytywne i twórcze myślenie, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja itp.)

3) Konsultacje indywidualne dla uczniów z doradcą zawodowym

- każdy poniedziałek – dyżur w poradni

- każdy wtorek – dyżur w szkole

ad i 1 spotkania warsztatowe dla uczni w w szko ach macierzystych
Ad I.1. Spotkania warsztatowe dla uczniów w szkołach macierzystych

Warsztaty są przeznaczone dla uczniów I, II, III klasy gimnazjum.

 • Uczniowie klasy I będą mieli możliwość przejścia przez cały cykl działań zawodoznawczych, stopniowo zaczynając od:

KL. I – Poznaję świat zawodów (moduł I)

KL. II – Poznaję siebie (moduł II)

KL.III – Kim będę w przyszłości? – poznawanie ścieżek kształcenia ponadgimnazjalnego i rynku pracy (moduł. III)

 • Uczniowie klasy II, ze względu na to, że pozostały im 2 lata na realizacje cyklu otrzymają go w okrojonej formie.

KL. II – Poznaję świat zawodów (moduł I), Poznaję siebie (moduł II)

KL. III – Kim będę w przyszłości? – poznawanie ścieżek kształcenia ponadgimnazjalnego i rynku pracy (moduł III)

 • Uczniom klasy III proponujemy zminimalizowane wszystkie trzy moduły, ze szczególnym uwzględnieniem modułu III

KL. III - Poznaję świat zawodów (moduł. I), Poznaję siebie (moduł. II), Kim będę w przyszłości? – poznawanie ścieżek kształcenia ponadgimnazjalnego i rynku pracy (moduł III)

propozycja warsztat w w ramach oferty orientacja zawodowa w gimnazjum
Propozycja warsztatów w ramach oferty „Orientacja zawodowa w gimnazjum

Klasa I

Rok szkolny 2009/2010 – Moduł I

„Poznaję świat zawodów”

1) „Czym jest zawód i dlaczego warto go mieć?”

2) „Praca w życiu człowieka a wybór zawodu”

3) „Poznajemy zawody z przyszłością i bez przyszłości”

4) „Relacja JA – RODZINA – ZAWÓD”

5) „Klasyfikacja zawodów i specjalności”

6) „Moje plany edukacyjno-zawodowe”

Prezentacja multimedialna: „Świat zawodów”

propozycja warsztat w w ramach oferty orientacja zawodowa w gimnazjum12
Propozycja warsztatów w ramach oferty „Orientacja zawodowa w gimnazjum”

Klasa II

Rok szkolny 2010/2011 – moduł II „Poznaję siebie”

1) „Rola osobowości w wyborze zawodu”

2) „Moje zdolności i zainteresowania podstawą planowania przyszłości zawodowej”

3) „Moje mocne i słabe strony”

4) „Moje wartości i cele życiowe”

5) „Budowanie kariery”

6) „Jak podjąć dobrą decyzję zawodową?”

7) „Samoocena”

Prezentacja multimedialna – „Planowanie kariery zawodowej”

propozycja warsztat w w ramach oferty orientacja zawodowa w gimnazjum13
Propozycja warsztatów w ramach oferty „Orientacja zawodowa w gimnazjum”

Klasa III

Rok szkolny 2011/2012 – moduł III „Kim będę w przyszłości – poznawanie ścieżek kształcenia ponadgimnazjalnego i rynku pracy”

1) „Współczesny rynek pracy”

2) „ Możliwości kształcenia ponadgimnazjalnego”

3) „Mój rozwój zawodowy”

4) „Edukacja – zawód – praca”

5) „Świat pracy”

6) „Programy rynku pracy”

Prezentacja multimedialna – „Co dalej gimnazjalisto?”

oferta poradni psychologiczno pedagogicznej orientacja zawodowa w gimnazjum14
Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej„Orientacja zawodowa w gimnazjum”

II RODZICE

1) Prelekcje dla rodziców uczniów w szkołach macierzystych

Temat: „Rola rodzica w procesie podejmowania decyzji zawodowej dziecka”

2) Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym w ramach Drzwi Otwartych Szkoły

3) Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym w poradni psychologiczno – pedagogicznej

oferta poradni psychologiczno pedagogicznej orientacja zawodowa w gimnazjum15
Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej„Orientacja zawodowa w gimnazjum”

III NAUCZYCIELE

1) Zespół interdyscyplinarny „Grupa wsparcia” – zespół ten składałby się z pedagogów, nauczycieli mających kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego oraz nauczycieli zajmujących się i interesujących się tym tematem. Celem zespołu byłoby udzielenie wsparcia nauczycielom przedmiotowcom oraz wychowawcom jako pierwszym doradcom zawodowym ucznia w temacie doradztwa. Spotkania odbywać się będą w naszej Poradni.

to nie wszystko
To nie wszystko…

1) DRZWI OTWARTE PORADNI

w ramach

OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY

05 – 11. 10.2009

 • Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym

(od poniedziałku do soboty 05-10.10.2009 w godz. 8.00 – 16.00.)

TESTY:

   • Wstępna Orientacja Zawodowa
   • Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji Zawodowych
 • Warsztaty:

(warsztaty dla chętnych w dniach 05-10.10.2009, godzinach od 17.00 – 19.00)

   • „W poprzek, czyli do przodu” warsztat twórczego i pozytywnego myślenia
   • „Ja w grupie” skutecznie porozumiewam się i współpracuję z innymi
   • „Aby nie musieć czerwienić się przed sobą” trening Asertywności
   • „Ja o sobie” czyli skuteczna autoprezentacja
   • „Streso-łamacz” czyli jak pokonać stres
   • „Zarządzanie czasem”, czyli jak efektywnie wykorzystać czas
to nie wszystko17
To nie wszystko…

2) Indywidualne konsultacje mailowe z doradcą zawodowym.

Adres mailowy: doradcazawodowy.ppp@wp.pl

3) Zaktualizowaną informację o zawodach,

ścieżkach edukacyjnych, typach szkół,

drogach uzyskania kwalifikacji zawodowych

i potrzebach rynku pracy.

4) Współpracę z instytucjami wspierającymi lub mogącymi wspierać system kształcenia i doradztwa zawodowego, jak: Kuratorium Oświaty, Centra Kariery Zawodowej, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, Powiatowy Urząd Pracy, Szkolny Ośrodek Kariery, uczelnie wyższe.

stawiamy na rozw j
Stawiamy na rozwój!!!

W przyszłości, dążąc do osiągnięcia

standardów europejskich mamy

nadzieję na rozszerzenie działalności

poradni w zakresie doradztwa zawodowego, na szkoły podstawowe, a nawet przedszkola i szkoły ponadgimnazjalne, tak aby orientacja zawodowa nie była wyłącznie skoncentrowana na poszczególnych punktach, w których dokonuje się wyborów, lecz była dynamicznym i rozwojowym procesem.