Nv area
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

ÎNVĂȚAREA. CONDIȚII TIPURI TEORII. DEFINIȚIA ÎNVĂȚARII. Învățarea reprezintă dobândirea de către individ a unor noi forme de comportament , ca urmare a repetării situațiilor sau a exersărilor (Anca Dragu și Sorin Cristea , 2002)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - frances


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nv area

ÎNVĂȚAREA

CONDIȚII

TIPURI

TEORII


Defini ia nv arii
DEFINIȚIA ÎNVĂȚARII

 • Învățarea reprezintă dobândirea de către individ a unor noi forme de comportament , ca urmare a repetării situațiilor sau a exersărilor

  (Anca Dragu și Sorin Cristea , 2002)

 • Învățarea este procesul prin care o anumită activitate ia naștere ori se transformă , reacționând la o situație , cu condiția ca esența schimbării să nu poată fi explicată pre baza maturizării organismelor a tendințelor înnăscute de a răspunde sau a altor stări temporare .

  (Hilgard și Bower , 1974)


Din ncerc rile de definire men ionate nv area poate fi privit
Din încercările de definire menționate învățarea poate fi privită :

 • Ca rezultat în cazul în care ea se exprimă în termeni de cunoștințe , priceperi , deprinderi , obișnuințe , familiarizare , aclimatizare , adaptare , etc ;

 • Ca proces , în care caz referirea se face , mai ales , la mecanismele care-l condiționează și la depășirea însăși a fenomenului , exprimat în termeni de însușire , asimilare , modificare , restructurare , întărire , etc ;

 • Ca acțiune operațională dirijată pedagogic sau independentă , individuală sau colectivă în care termenii sunt predare , instruire , exersare , autoinstruire , putându-le asocia tehnicile și metodele adecvate materialului de învățat și subiectului care învață


Condi iile nv rii
CONDIȚIILE ÎNVĂȚĂRII fi privită :

În literatura de specialitate există variate tentative de clasificare . Le vom enumera pe cele mai cunoscute ( Gagne 1975 ; Neacșu 1990 ; Negovan 2007 )

 • Condiții interne ;

 • Condiții externe ;

 • Condiții individuale , intrapersonale ;

 • Condiții sociogrupale , interpersonale ;

 • Condiții biosomatice , pshiologice , pedagogice , igienico-ergonomice , ecologice , socioculturale , etc .


Nvaarea
Productivă pentru studiul învățării școlare se conturează clasificarea plurifactorială cu un minimum de 7 elemente :

 • ELEV

 • PROFESOR

 • FAMILIA , MEDIUL FAMILIAL

 • ȘCOALA , MEDIUL ORGANZAȚIONAL ȘCOLAR

 • GRUPUL DE ELEVI

 • GRUPUL , ECHIPA DE PROFESORI

 • COMUNITATEA , SOCIETATEA CIVILĂ

 • TEHNOLOGII EDUCAȚIONALE

 • CONTEXT/ MEDIU

 • RELAȚII EDUCAȚIONALE


Tipurile nv rii
TIPURILE ÎNVĂȚĂRII conturează clasificarea plurifactorială cu un minimum de 7 elemente :

● După procesele psihice - psihomotorie

învățarea poate fi : - perceptivă

(Mânzat , 1979) - verbală

- imaginativă

- morală

- socială

● După modul de organizare și prezentare - algoritmică

a conținuturilor învățarea poate fi : - euristică

- prin modelare

- prin analogie

- prin cercetare structurală

● După scopul general urmărit - informativă

învățarea poate fi : - formativă

- mixtă

- de menținere

- de dezvoltare


Nvaarea

conturează clasificarea plurifactorială cu un minimum de 7 elemente :După nivelurile de conștientizare - hipnotică

în plan psihologic învățarea poate fi : - spontană

- mecanică

- prin înțelegere

- inteligentă

- intuitivă

● După strategia și/sau metoda - prin lectură (5%)

complexăutilizată dominant - prin citire (10%)

învățarea poate fi : - cu ajutorul mijloacelor audiovizuale (20%)

(Cotton , 1992) - prin demonstrație (30%)

- prin discuții în grup (50%)

- prin acțiune practică (75%)

- prin transfer combinat cu alte metode adecvate stilului subiectului și

logicii obiectului învățării (90%)

● După nivelul achizițiilor și al ierarhiei – învățarea semnal

complexității se pot enumera : - învățarea stimul-răspuns

(Gagne , 1965) - învățarea în lanț

- învățarea asociatv-verbală

- învățarea discriminativ- multiplă

- învățarea conceptelor

- învățarea principiilor

- învățarea prin rezolvare de probleme


Teoriile nv rii
TEORIILE ÎNVĂȚĂRII conturează clasificarea plurifactorială cu un minimum de 7 elemente :

TEORIILE ASOCIANISTE SAU A CONDIȚIONĂRII CLASICE

 • Teoria condiționării clasice (I.P. Pavlov ; J Konorski)

 • Teoria conexionistă (E.L.Torndike)

 • Teoria condiționării operante/instrumentale (B.F. Skinner)

 • Teoria condiționării prin contiguitate (E. Guthrie)

  TEORII COGNITIVE

 • Teoria insight-ului/gestaltului” (Wertheiner ; Köler ; Kofka )

 • Teoria așteptării /behaviorist intențională (E.Tolman)

 • Teoria meditației (C.E. Osgood)

  TEORIILE ACȚIUNII

 • Teoria psihogenezei stadiale a operațiilor intelectuale (J. Piaget)

 • Teoria acțiunilor mentale (A.N. Leontiev ; P.I. Galperin)


Nvaarea

ALTE TEORII conturează clasificarea plurifactorială cu un minimum de 7 elemente :

- Teoria neuro- fiziologică (Lasley)

 • Teoria modelelor statistico –matematice (Hull)

 • Teoria informației și a comunicării (Shanon ; Weaver)

 • Teoria cibernetică (Skinner)

 • Teoria instruirii (J.K. Brunner)


Natura nv rii umane
NATURA ÎNVĂȚĂRII UMANE conturează clasificarea plurifactorială cu un minimum de 7 elemente :

● Omul este cea mai inteligentă ființă , posedând cel mai mare potențial de învățare manifestat de la naștere până la dispariția sa ca realitate psihofizică

● Singurul lucru cu totul caracteristic care se poate spune despre ființele omenești este că ele învață ….„Învățatul este atât de profund înrădăcinat în om , încât a devenit aproape involuntar , (….) iar educația ,invenția omului , îl face pe cel ce învață să depășească simpla învățare ” (Bruner , 1970 )

● Învățarea cuprinde achiziționarea și practicarea de noi metodologii , noi priceperi , noi atitudini și noi valori pentru a trăi într-o lume în continuă schimbare

● Învățarea trebuie înțeleasă într-un sens larg , dincolo de noțiunile de educație și școală ; învățarea înseamnă o atitudine fundamentală atât față de cunoaștere , cât și față de viață , care pune accent pe inițiativa omului

● Învățarea este procesul de pregătire pentru a face față unor situații noi , produse fie de conștient , fie cel mai adesea , ca urmare a impactului cu experiența unor situații de viață . Practic spune M. Malița (2000) , „ orice persoană din lume școlarizată sau nu , experimentează procesul învățării , dar nimeni nu învață încă la nivelul , cu intensitatea și cu viteza necesare pentru a face față complexităților lumii moderne ”


Bibliografie
Bibliografie conturează clasificarea plurifactorială cu un minimum de 7 elemente :

● Ioan Neacșu

Pregătirea psihopedagogică

Editura Polirom Iași 2006 ;

● Anca Dragu , Sorin Cristea

Psihologie și pedagogie școlară

Editura Ovidus University Press Constanța 2002

● Andrei Cosmovici , Luminița Iacob ,

Psihologie școlară

Editura Polirom Iași 1999


Realizat de

REALIZAT DE conturează clasificarea plurifactorială cu un minimum de 7 elemente :

PENCIU MARIAN

STUDENT ANUL II

FACULTATEA DE STIINTE SI ARTE

SPECIALIZAREA

MATEMATICA -INFORMATICA


ad