mikrobiologie vody v skyt v znam detekce bakteri ve vod ch n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mikrobiologie vody... výskyt, význam, detekce bakterií ve vodách PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mikrobiologie vody... výskyt, význam, detekce bakterií ve vodách

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20
fran

Mikrobiologie vody... výskyt, význam, detekce bakterií ve vodách - PowerPoint PPT Presentation

5 Views
Download Presentation
Mikrobiologie vody... výskyt, význam, detekce bakterií ve vodách
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mikrobiologie vody...výskyt, význam, detekce bakterií ve vodách Hana Mlejnková Kateřina Horáková Dana Baudišová Odborný seminář VÚV TGM v.v.i., Praha 15.1.2009

 2. „Bakterie je život v tom nejjednodušším a přitom úplném provedení“ F. Kaprálek

 3. Definice „mikrobiologie vody“ • Předmět studia:bakterie + archea (nejrozšířenější organismy na světě) • Studované prostředí: vodní prostředí (tj. >70 % zemského povrchu) • Význam: • kvalita vody – hygienický význam • popis přírodních jevů – ekologické studie (koloběh látek, výskyt v daném prostředí)

 4. Předmět studia • bakterie (vč. sinic) + archea =jednobuněčné organismy prokaryotického typu • 2 z celkem 3 domén života na Zemi (Bacteria, Archaea, Eucarya)

 5. Volná voda–bakterioplankton Biofilmy Extrém: mikrobiální povlak („microbial mats“) Bentické prostředí Habitaty bakterií ve vodním prostředí

 6. Význam studia bakterií ve vodním prostředí • kvalita vody – hygienický význam • indikátory fekálního znečištění  šíření infekcí • indikátory organického znečištění • kontaminace vod patogeny  onemocnění • popis přírodních jevů – ekologické studie • diverzita, rozdíly mikrobiálních společenstev – různé vlivy (habitaty, vnější prostředí, znečištění...) • transformační (samočistící) procesy, koloběhy prvků

 7. Zdroje kontaminace vod bakteriemi • komunální odpady • zemědělství

 8. Zdroje kontaminace vod bakteriemi • havárie • průmysl

 9. Hygienický význam studia bakterií z vodního prostředí 3 000 300 000 lidí na světě se každoročně nakazí chorobami přenášenými vodou ! 6 000 000 lidí na světě umírá každoročně na choroby přenášené vodou !

 10. Hygienický význam studia bakterií z vodního prostředí EPIDAT: období 01-11/2008

 11. salmonely Legionella leptospiry Francisella kampylobaktery Hygienický význam studia bakterií z vodního prostředí • patogenní bakterie s nejvyšší incidencí infekcí z vodního prostředí u nás: • salmonely • kampylobaktery • patogeny z vodního prostředí s menší incidencí infekcí z vodního prostředí u nás: • shigely • yersinie • patogenní E. coli • listerie • leptospiry • legionely • francisely • onemocnění přenášená výše uvedenými původci: • střevní • respirační • kožní • močových cest apod.

 12. Ekologické studie • Fyziologické procesy + různé vlivy • studium transformačních (samočistících) procesů v tocích, nádržích ... • růst a množení bakterií v různých podmínkách • procesy metabolismu (koloběh prvků...) • Mikrobiální společenstva, taxonomie + rozdílné podmínky prostředí • mikrobiální oživení různých habitatů • diverzita mikrobiálních společenstev (zastoupení druhů; rozdíly fyziologické, fylogenetické, morfologické,...) • Vývoj metod studia

 13. Detekce bakterií z vodního prostředí malé rozměry bakteriálních buněk: cca 1-10 µm (okem lze rozlišit 200 µm, světelným mikroskopem 0,2 µm=200 nm, elektronovým mikroskopem 0,2 nm) vysoká rychlost dělení buněk zdvojnásobení počtu za cca 20 min.

 14. Detekce bakterií z vodního prostředí • Metody • mikroskopické • kultivační • biochemické • imunologické • molekulárně-biologické

 15. Gramovo barvení DAPI Elektronová mikroskopie Detekce bakterií z vodního prostředí • Mikroskopické metody • světelná mikroskopie - barvení buněk • fluorescenční mikroskopie – značení fluorescenčními barvami • elektronová mikroskopie

 16. kolonie Serratia marcescens anaerostat HPC 22 Detekce bakterií z vodního prostředí • Kultivačnímetody -pevné půdy: namnožení 1 buňky do velikosti kolonie = KTJ -kultivace v tekutém médiu -univerzální živné půdy -selektivní média -diagnostická média -tekuté půdy

 17. Měření úbytku kyslíku Detekce bakterií z vodního prostředí • Biochemické metody - průkaz biochemických aktivit, např. utilizace substrátu, tvorba metabolických produktů...

 18. Detekce bakterií z vodního prostředí • Imunologické metody • např. enzymový imunosorpční test (ELISA) • Molekulárně-biologické metody (detekce genů, proteinů…) • PCR • RT-PCR • sekvenace DNA • sekvenční analýza rRNA

 19. Aplikace mikrobiologie vody v praxi • Zdravotnictví, hygiena a epidemiologie – hledání původců onemocnění • Hydroanalytické a hygienické laboratoře – stanovení ukazatelů jakosti vod (povrchové, pitné, koupací, technologické...) • Studium samočistících a transformačních procesů ve vodách (tekoucích, stojatých, mořských, biofilmech...) • Studium života v extrémních podmínkách (archea...) • Vývoj rychlých metod detekce rizikových bakterií (PCR, mikročipy...) • Studie diverzity mikrobiálních společenstev • Ekologické studie – biodegradace • ...