Budownictwo podziemne wiczenia projektowe
Download
1 / 20

Budownictwo Podziemne ?wiczenia projektowe - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

Katedra Geotechniki i Mechaniki Budowli WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Budownictwo Podziemne Ćwiczenia projektowe. dr inż. Ireneusz Dyka – pok. 6 [„Pentagon”] http://wbl.uwm.edu.pl/prac/dyka/www/dyka.htm e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl. Literatura:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Budownictwo Podziemne ?wiczenia projektowe' - fraley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Budownictwo podziemne wiczenia projektowe

Katedra Geotechnikii Mechaniki Budowli

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Budownictwo PodziemneĆwiczenia projektowe

dr inż. Ireneusz Dyka – pok. 6 [„Pentagon”]http://wbl.uwm.edu.pl/prac/dyka/www/dyka.htme-mail: i.dyka@uwm.edu.pl


Budownictwo podziemne wiczenia projektowe

Literatura:

 • Błaszczyk W., Stamatello M.: „Budowa miejskich sieci kanalizacyjnych”. Arkady, W-wa 1976.

 • Barecki M.: „Mechanika budowli podziemnych. Skrypt Politechniki Śląskiej, Gliwice 1980.

 • Bartoszewski J., Lessear S.: „Tunele i przejścia podziemne w miastach”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, W-wa 1971.

 • Dawydow S. S.: „Obliczanie i projektowanie konstrukcji podziemnych”. Wydawnictwo MON, W‑wa 1954.

 • Dembicki E., ... - praca zbiorowa: „Fundamenty”. Arkady, W-wa 1976.

 • Gałczyński S.: „Budowle podziemne. Zarys projektowania i wykonawstwo”. Skrypt Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1979.

 • Gałczyński S.: „Podstawy budownictwa podziemnego”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.

 • Glinicki S. P.: „Podstawy budowli podziemnych”. Skrypt Politechniki Białostockiej, Białystok 1986.

 • Glinicki S. P.: „Budowle podziemne”. Skrypt Politechniki Białostockiej, Białystok 1994.

 • Kuczyński J.: „Miejskie budowle sanitarne i podziemne”. PWN, W-wa 1980.

 • Lessear S.: „Miejskie tunele, przejścia podziemne i kolektory”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, W-wa 1979.

 • Stamatello M.: „Tunele i miejskie budowle podziemne”. Arkady, W-wa 1970.

 • Kisiel I.: „Mechanika skał i gruntów”. PWN, W-wa 1982.


Budownictwo podziemne wiczenia projektowe

Normy:

PN-S-02203:1997 „Tunele komunikacyjne. Terminologia i klasyfikacja”

PN-85/S-10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia”

PN-88/B-02014 „Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem”

PN-82/B-02001 „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe”

PN-82/B-02004 „Obciążenia budowli. Obciążenia pojazdami”

PN-83/B-03010 „Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN-B-03264:2002 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie”


Budownictwo podziemne wiczenia projektowe

Budowla podziemna

- obiekt inżynierski usytuowany poniżej powierzchni terenu (skorupy ziemskiej) otoczony ustabilizowanym ośrodkiem

(podstawowe źródło obciążenia stanowi otaczający go ośrodek: skalny, gruntowy, wodny)

Do budowli podziemnych nie zalicza się fundamentów i podpiwniczeń budowli naziemnych, także rurociągów i kolektorów instalacji sanitarnych, energetycznych i przemysłowych, jeśli nie przebywają w nich ludzie w czasie budowy, eksploatacji lub remontu obiektu.


Budownictwo podziemne wiczenia projektowe

Terminologia

a)tunel – budowla podziemna o charakterze liniowym, która służy celom komunikacyjnym lub transportowym, niezależnie od metody wykonania.

b)tunel komunikacyjny – podziemna budowla służąca do przeprowadzenia określonej drogi przez pasma górskie, wysokie wzniesienia lub pod zabudowaną powierzchnią terenu, a także pod przeszkodą wodną (rzeką, kanałem, morzem). Celem tunelu jest z zasady skrócenie drogi (bezpośrednie i bezkolizyjne) oraz umożliwienie szybkiego, masowego i bezpiecznego transportu.

c)tunel płytki – tunel, dla którego stosunek zagłębienia stropu poniżej powierzchni terenu do szerokości wyrobiska jest mniejszy niż 5.

d)tunel głęboki – tunel, dla którego stosunek zagłębienia stropu poniżej powierzchni terenu do szerokości wyrobiska jest umownie przyjęty większy lub równy 5.


Budownictwo podziemne wiczenia projektowe

 • metody odkrywkowe,stosowane w masywach gruntowych na małych głębokościach;

 • fragmenty tunelu lub cała obudowa stała powstaje w otwartym wykopie; przykładowe metody: berlińska klasyczna, berlińska-odmiana hamburska, wąskich wykopów deskowanych, ścian szczelinowych (rozpartych lub kotwionych), ścian szczelinowych-odmiana mediolańska (stropowa).


Budownictwo podziemne wiczenia projektowe

Przejście podziemne

– rodzaj tunelu komunikacyjnego, służy do bezkolizyjnego i bezpiecznego przejścia w miejscach intensywnego ruchu, pod pasami ruchu kołowego (szynowego i bezszynowego), zwiększając przez to przepustowość przejść i szybkość eksploatacyjną.


Budownictwo podziemne wiczenia projektowe

Przejście podziemne


Budownictwo podziemne wiczenia projektowe

Przejście podziemneObci enia budowli podziemnych
Obciążenia budowli podziemnych

PN-85/S-10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia”

„... do obiektów mostowych zalicza się także przepusty, przejazdy i przejścia pod torami kolejowymi lub jezdniami drogowymi oraz płytkie tunele pod szlakami komunikacyjnymi ...”, a więc także i przejścia podziemne dla pieszych.


Obci enia budowli podziemnych1
Obciążenia budowli podziemnych

Obiekty mostowe projektuje się na kombinacje obciążeń:

 • układ podstawowy P – obciążenia podstawowe,

 • układ dodatkowy PD – obciążenia podstawowe i niektóre dodatkowe, które mogą wystąpić równocześnie,

 • układ wyjątkowy PW – obciążenia podstawowe i jedno z wyjątkowych oraz te z dodatkowych, które występują lub mogą wystąpić równocześnie z obciążeniem wyjątkowym.

 • obciążenia podstawowe – obciążenia stałe lub zmienne, których przeniesienie jest głównym celem projektowanego obiektu lub jego części (P),

 • obciążenia dodatkowe – obciążenia zmienne występujące jednocześnie z obciążeniami podstawowymi w określonych warunkach środowiska, eksploatacji i budowy, których przeniesienie nie jest głównym celem obiektu lub jego części (D),

 • obciążenia wyjątkowe – obciążenia zmienne przekraczające wartości normowe dla obiektu lub jego części, występujące w warunkach nietypowych lub awaryjnych (W).


Obci enia budowli podziemnych2
Obciążenia budowli podziemnych

 • obciążenie stałe lub zmienne w całości długotrwałe, spowodowane ciężarem nawierzchni, ciężarem gruntu, ciężarem własnym budowli oraz parciem i wyporem wody gruntowej;

 • obciążenie zmienne, wynikające z obciążenia naziomu oraz obciążeń technologicznych (użytkowych) budowli


Klasa drogi
Klasa drogi

Dziennik Ustaw nr 43, poz. 430


Klasa drogi1
Klasa drogi

Dziennik Ustaw nr 43, poz. 430


Budownictwo podziemne wiczenia projektowe

Klasa obciążenia taborem samochodowym

– wg PN-85/S-10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia”.

Schemat obciążenia naziomu od obciążeń zmiennych, ruchomych czyli taborem samochodowym składa się z obciążenia równomiernie rozłożonego q oraz obciążenia K w postaci sił skupionych nałożonych na obciążenie q w miejscu najniekorzystniejszym dla obliczanej wielkości.


Kategoria ruchu kr
Kategoria ruchu - KR

Kategoria ruchu - określenie obciążenia drogi ruchem samochodowym wyrażone w osiach obliczeniowych na obliczeniowy pas ruchu na dobę.

Oś obliczeniowa - zastępcza oś pojedyncza o kołach pojedynczych i o obciążeniu 100 kN.

Obliczeniowy pas ruchu - pojedynczy, najbardziej obciążony przez pojazdy ciężkie, pas ruchu projektowanej jezdni.

Pojazd ciężki - pojazd samochodowy, którego ciężar całkowity jest większy niż 35 kN.

Klasyfikacja dróg według kategorii ruchu:

KR1, KR2, KR3, KR4, KR5, KR6.


Kategoria ruchu kr1
Kategoria ruchu - KR

Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

„Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” wydany przez IBDiM w 1997 r. jako załącznik do Zarządzenia Nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych.

„Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych” wydany przez IBDiM w 2001 r. jako załącznik do Zarządzenia Nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych.