palkankorotukset
Download
Skip this Video
Download Presentation
PALKANKOROTUKSET

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

PALKANKOROTUKSET - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

PALKANKOROTUKSET. Sopimuskorotusten rakenne, kustannusvaikutus 1.3.2003 1.3.2004 Yleiskorotus - senttiä/t 17 16 - euroa/kk 28,39 26,72 - vähintään, \% 1,8 1,7 Liittoerä, \% 0,8 0,5 Tasa-arvoerä, \% 0,3 Kustannusvaikutus yhteensä, \% 2,9 2,2. 17.11.2002/SAK/TL.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PALKANKOROTUKSET' - fox


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
palkankorotukset
PALKANKOROTUKSET

Sopimuskorotusten rakenne, kustannusvaikutus

1.3.2003 1.3.2004

Yleiskorotus

- senttiä/t 17 16

- euroa/kk 28,39 26,72

- vähintään, % 1,8 1,7

Liittoerä, % 0,8 0,5

Tasa-arvoerä, % 0,3

Kustannusvaikutus

yhteensä, % 2,9 2,2

17.11.2002/SAK/TL

ty llisen palkansaajan ostovoiman muutos vuosikeskiarvo
TYÖLLISEN PALKANSAAJAN OSTOVOIMAN MUUTOS, % (vuosikeskiarvo)

2003 2004

Nimellisansiot 3 ½ 3

Nettoansiot 4

Kuluttajahinnat 2 2*

Reaaliansiot 1 ½ 1

Nettoreaaliansiot 2

(=ostovoima työllistä

palkansaajaa kohti)

* ilman alkoholijuomien hintojen laskua

18.11.2002/SAK/ HP, IL/TL

arvio sopimuskorotusten kustannusvaikutuksista
%ARVIO SOPIMUSKOROTUSTEN KUSTANNUSVAIKUTUKSISTA

1.3.2003: Yleiskorotus 17 snt/t, 28,39 euroa/kk (väh. 1,8 %), liittoerä 0,8 %, tasa-arvoerä 0,3 %

1.3.2004: Yleiskorotus 16 snt/t, 26,72 euroa/kk (väh. 1,7 %), liittoerä 0.5 %

22.11.2002/SAK/TL

vero ja palkkamuutosten vaikutus 2003
VERO- JA PALKKAMUUTOSTEN VAIKUTUS 2003

Brutto- Nettoansioiden muutos*

palkka Verot Verot ja palkat yht.

euroa/kk euroa/kk euroa/kk

1000 5 32

1500 10 34

2000 14 41

2200 15 44

2500 16 49

3000 21 55

3500 23 63

4000 25 71

4500 28 78

5000 34 82

*Nettopalkan muutos kuukaudessa on laskettu vuosiansioista. Siinä on otettu huomioon palkankorotusten voimaantulo 1.3.2003. Palkkaliukuma ym. ei mukana.

Kunnallisveron muutoksia ei ole otettu huomioon.

18.11.2002/SAK/HP/TL

vero ja palkkamuutokset 2003
VERO- JA PALKKAMUUTOKSET 2003*

* Ml. rakennemuutosten, palkkaliukuman ym. vaikutukset.

** Nettopalkan muutos kuukaudessa on laskettu vuosiansiosta. Siinä on otettu huomioon palkankorotusten voimaantulo 1.3.2003.

Kunnallisveron muutoksia ei ole otettu huomioon.

19.11.2002/SAK/HP/TL

sak laisen perheen nettotulon muutos 2003
SAK:LAISEN PERHEEN NETTOTULON MUUTOS 2003

Nettopalkan muutos 2002/2003

% euroa/kk

Enemmän ansaitseva 2,8 43

Vähemmän ansaitseva 3,0 38

Perhe yhteensä 2,9 81

SAK:laisen perheen nettotulot nousevat 2,9 prosenttia (81 euroa/kk ja 1013 euroa/v) vuonna 2003. Nettopalkan muutos kuukaudessa on laskettu vuosiansioista. Siinä on otettu huomioon palkankorotusten voimaantulo 1.3.2003. Laskelmassa ei ole mukana palkkaliukumaa ym.

Enemmän ansaitsevan bruttopalkka on 2300 euroa/kk ja vähemmän ansaitsevan 1800 euroa/kk.

Kunnallisveron muutoksia ei ole otettu huomioon.

18.11.2002/SAK/HP/TL

ohjepalkat
OHJEPALKAT
 • Ohje- ja taulukkopalkkoja korotetaan yleiskorotusta vastaavalla prosentti-, sentti- tai euromäärällä
 • Liittoerää voidaan käyttää alakohtaisten palkkausjärjestelmien uudistamiseen ja ylläpitoon
  • kustannukset täysimääräisesti kattavasta erästä sovittava liittojen soveltamis-neuvotteluissa
indeksiehto
INDEKSIEHTO
 • Yliteindeksi
 • Tarkastelujakso marraskuu 2002 - lokakuu 2003
 • Indeksikynnys 2,7 prosenttia
 • Pientä ylitettä ( 0,4 %) ei makseta
ansiokehityksen tarkastelulauseke
ANSIOKEHITYKSEN TARKASTELULAUSEKE
 • Tarkastelujakso IV/2002 - IV/2003
 • Tarkastelu alkaa toukokuussa 2004
 • Pyyntö siirtämisestä ratkaisulautakuntaan viimeistään 13.8.2004
 • Ratkaisulautakunnan päätös 30.9.2004 mennessä
jatkuvan neuvottelun vahvistaminen
JATKUVAN NEUVOTTELUN VAHVISTAMINEN
 • Samapalkkaisuutta edistäviä hankkeita jatketaan ja tehostetaan
 • Työehtomääräyksien sukupuolivaikutusten arviointi liittokohtaisissa neuvotteluissa - keskusjärjestösuositus
ty n ja perhe el m n yhteensovittaminen
TYÖN JA PERHE-ELÄMÄN YHTEENSOVITTAMINEN
 • Osittainen hoitovapaa
  • laajennetaan lapsen kahteen ensimmäiseen kouluvuoteen
  • työssäolon kestokriteeri puolitetaan 6 kuukauteen
  • osittainen hoitoraha kahdelta ensimmäiseltä kouluvuodelta
 • Työaikajärjestelyt vastaamaan paremmin perheiden tarpeita
  • selvitys ja kehittämishankkeita työryhmään
 • Kustannusselvitys aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä
ty hyvinvointi ja ty ss jaksaminen
TYÖHYVINVOINTI JA TYÖSSÄ JAKSAMINEN
 • Selvitetään vuorotyöntekijöiden terveysriskit
  • selvitys ja johtopäätökset työryhmään
 • Pätkätyöntekijöiden työterveyshuoltoa kehitetään
 • Hyvän työterveyshuoltokäytännön edistäminen
  • työpaikkakohtaisia malleja
 • Työaikavalvontaa tehostetaan
ty hyvinvointi ja ty ss jaksaminen1
TYÖHYVINVOINTI JA TYÖSSÄ JAKSAMINEN
 • Neljän tunnin vähimmäistyöaika
  • keskusjärjestöjen kannanotto ja ohjaus liittoneuvotteluille
 • Työryhmä jatkaa selvitystä kansainvälisestä työaikakehityksestä
 • Työaikatili yksilöllisten oikeuksien pohjalta
  • työryhmä
 • Määräaikaisia työsuhteita koskeva selvitystyö ja ohjeistus
ulkomaalaisten ty ehtovalvonta
ULKOMAALAISTEN TYÖEHTOVALVONTA
 • Valvontaa tehostetaan perustamalla erityinen valvontayksikkö sisäasiainministeriöön
  • viimeistään 1.10.2003
 • Myös työsuojeluviranomaisille lisää resursseja ja valtuuksia
 • Halpatyövoiman käytöstä työsyrjintärikos
  • selvitys 31.3.2003 mennessä
 • Työryhmä jatkaa valvontatoimien kehittämistä
  • toimeksiantonsa pohjalta
 • Neuvottelukunta viranomaisyhteistyön ja tiedonkulun parantamiseksi
luottamushenkil iden asema
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN ASEMA
 • Luottamusmiesten korvausten parantaminen
  • minimikorvaus 48 euroon
 • Luottamushenkilöille ajanmukaiset työvälineet (mm. atk-laitteet, internetyhteys ja sähköposti)
 • Luottamushenkilöiden ammatillisesta osaamisesta ja urakehityksestä huolehditaan
luottamushenkil iden asema1
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN ASEMA
 • Työsuojeluvaltuutetun lakiin perustuvaa ajankäyttöä ohjaamaan uudet työelämän kehitystä kuvaavat kriteerit
 • Työsuojeluvaltuutetun ajankäyttö ajanmukaistetaan ja yhdenmukaistetaan
  • työryhmä
 • Työsuojeluvalvontalain uudistaminen
  • asetetaan kolmikantainen toimikunta
ty suhdeturvan parantaminen
TYÖSUHDETURVAN PARANTAMINEN
 • YT-lain kehittäminen
  • tehostettu menettely irtisanomisuhan alla oleville työntekijöille
  • henkilökohtainen työllistymisohjelma: koulutus, uudelleensijoitusohjaus, taloudelliset tukitoimet
 • Työvoima- ja koulutuspoliittisten toimenpiteiden kehittäminen ja tehostaminen
  • työministeriön ja Koulutusrahaston tukien ja etuuksien kehittäminen
 • Kolmikantainen työryhmä
 • Kehittämis- ja tiedottamishankkeita
 • 20 vuotta työssä olleiden työttömyyspäivärahan korotus
  • 20 päivää lisää korotettua päivärahaa
osaaminen ja koulutus
OSAAMINEN JA KOULUTUS
 • Osaamisen kohottamisohjelma käynnistyy
  • riittävät resurssit vuodelle 2003
  • 10 000 opiskelijan kiintiö 2004 alkaen
  • oppisopimuskiintiöiden nostaminen ohjelmaa tukevalla tavalla
  • henkilöstön edustajat mukaan ohjelman toteuttamiseen työpaikoilla
 • Aikuiskoulutustuen ehdot paranevat
  • perusosa nousee 440 eurosta 500 euroon 1.8.2003
osaaminen ja koulutus1
OSAAMINEN JA KOULUTUS
 • Henkilöstökoulutusta tehostetaan
  • suunnitelmallisuutta lisätään ja tuetaan henkilö-kohtaisiin koulutussuunnitelmiin siirtymistä
 • Lisäksi yhteisymmärrys seuraavista:
  • työssäoppimista kehitetään kolmikantaisesti
  • tutkintotoimikuntien kokouspalkkioita nostetaan
  • perustetaan koulutus- ja osaamisneuvosto
  • lisärahoitusta ammatilliseen aikuiskoulutukseen
  • edellisessä tupossa sovitut keskeneräiset koulutusasiat viedään loppuun
valtiovallan toimenpiteet
VALTIOVALLAN TOIMENPITEET
 • Aikuisväestön osaamisen kohottamisohjelmaan ja oppisopimuskoulutukseen lisää rahaa (3,5 milj. €)
 • Lisämäärärahoja investointeihin ja työllisyyteen (mm. tukea telakoille)
 • Asuntojen korjausrakentamista lisätään (n. 100 milj. €)
 • Korkeimpia aravakorkoja lasketaan (enimmäiskorko 6 %, noin 50 milj. €)
 • Lisää valtuuksia ja resursseja ulkomaalaisten työehtovalvontaan
 • Työn verotusta kevennetään (112 milj. €)
kunta alan sopimus
KUNTA-ALAN SOPIMUS
 • Viisivuotinen ohjelma
 • Palkkausta kehitetään
  • työn vaativuuden arvioinnilla
  • henkilökohtaisen lisän käyttöönotolla
  • I kokemuslisän siirtämisellä peruspalkkoihin
 • Sopimus voidaan irtisanoa, jos tupoa ei synny
palkansaajien nimellis ja reaaliansiot 1980 2003
PALKANSAAJIEN NIMELLIS- JA REAALIANSIOT 1980-2003

Lähde: Tilastokeskus, VM

14.11.2002/SAK/TL

ty tt myysaste 1980 2003
TYÖTTÖMYYSASTE 1980-2003

Lähde: OECD, VM

14.11.2002/SAK/TL

ad