p ld k
Download
Skip this Video
Download Presentation
Példák

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Példák - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Példák. Egy berendezés meghibásodását vizsgáljuk, azonos T időközök alatt. A meghibásodások száma: n 1 ,n 2 ,...,n N . Milyen modell használható?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Példák' - fox


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p ld k
Példák

Egy berendezés meghibásodását vizsgáljuk, azonos T időközök alatt. A meghibásodások száma: n1,n2,...,nN. Milyen modell használható?

Példa: Egy USA atomerőmű 34 alkalommal állt le 1987 és 1995 között, az üzemideje 64651 óra. Alkalmazható-e a Poisson modell? az esemény bekövetke-zésének val.ge arányos az intervallum hosszával p=lDt; egyszerre két esemény nem fordulhat elő; diszjunkt intervallu-mokban az esemény előfordulása független esemény; véletlen számú esemény fordul elő egy előre megadott interval-lumban. Erre nem alkalmazható a Poisson modell.

5. előadás

fesz lts gkimarad s
Feszültségkimaradás

USA erőművekben 1980-1996 között 80 feszült-ségkiesés (LOSP) volt. A vizsgálatok szerint a 16 év alatt nem volt látható trend. Az első feltétel tehát teljesül, az átlagos fesz. kim. száma inga-dozik ugyan erőművenként, de kb. állandónak tekinthető (nincs eltérés az erőművek között). A köv. feltétel kizárja a többszörös meghibásodást egyidőben. A 80 esetből 2 esetben fordult elő egyidejű meghibásodák két erőműben. A 3. feltétel statisztikai függetlenség??

5. előadás

adatelemz s 1
Adatelemzés-1

Legyen tehát Poisson. Határozzuk meg tehát a meghibásodás várható értékét. Legyen ni=aai ahol a a meghib. nagysága, ai véletlen szám. Feladat: a becslése. Maximum likelihood elv: a paraméter becslésének azt az értéket választjuk, amelyre

5. előadás

adatelemz s 2
Adatelemzés-2

Itt p(a,n) annak valószínűsége, hogy a paraméter a értéke mellett a mérés eredménye n. A mérési eredmények függetlenek, ezért

Ez az a paraméter optimális becslése.

5. előadás

adatelemz s 3
Adatelemzés-3

A szórás kiszámításához szükséges

A becsült paraméter szórása

Irodalom: Pál Lénárd: A Valószínűségszámítás és a statisztika alapjai

Szatmáry Zoltán: Méréskiértékelés

5. előadás

kiegyenl t s
Kiegyenlítés

Megmérjük egy háromszög szögeit, az eredmény: a=54o 5’ b=50o 1’ g=76o 6’.

A szögek összege 180o12’. Mi a teendő?

a=a0 + x1b=b0 + x2g= g0+ x3

x1+ x2 +x3=12’

Q= x21+ x22 +x32 amihez az egyenlő értékek tartoznak.

az esem nykivizsg l s h ttere
Az eseménykivizsgálás háttere
 • Egy esemény vizsgálta azzal a céllal, hogy megtaláljuk azt a körülményt vagy ese-ményt, amely eltávolítása megakadályoz-za az esemény ismételt előfordulását.
 • Oknak olyan eseményt, körülményt lehet tekinteni, amely a szervezet ellenőrzése alatt áll.
 • Tegyünk különbséget a látszólagos ok és az ok között.

5. előadás

slide9
Ritkán nevezhető meg egyetlen ok. Ha alkal-mazzák a védelmi korlátokat, a mélységi védelmet, akkor csak több együttes ok vezet-het komoly bajhoz.
 • Az oknak biztosítania kell az eseményből a maximális tanulság levonását. Ha feltáratlan okok maradnak, az később sokba fog kerülni.
 • A „majdnem baleset” elemzése legalább olyan tanulságos, mint egy katasztrófáé.

5. előadás

slide10
az analízis részekre bontást jelent
 • az eseménykivizsgálás módszeres vizsgálatot jelent
 • Az analízis módszereinek két funkciója: az adatok, ismeretek struktúrába rendezése és a kivizsgáláshoz kérdések megfogalmazása
 • Az eseménykivizsgálásnak kb. 100 módszerét szabadalmaztatják
 • A módszerek vátozatosak komplexitásukat, alkalmasságukat, időigényüket tekintve.

5. előadás

elvi megfontol sok
Elvi megfontolások
 • az analízis legyen alapos a történtek kivizsgálásában
 • az azonosított problémák és okok átte-kintése legyen széleskörű
 • legyen tanulságos a vezetés számára is.
 • Mindent vizsgáljon meg figyelmesen, ne ugorjon egyből a következtetésekre
 • Szolgáljon, ne rendelkezzen

5. előadás

slide12
A vizsgálat legyen módszeres, gyűjtsünk tényeket, ne ad hoc módon elemezzünk
 • Gondoljunk arra, hogy több ok valószínű
 • Végezzünk alapos elemzést
 • Legyünk rendesek (fairness) és hatéko-nyak

5. előadás

slide13
helyezze előtérbe a szervezett tanulást az egyéni hiányosságokkal szemben
 • legyen hatékony, ossza be az erőforrá-sokat
 • Emberek, üzem, eljárások
 • Vegyük számba a lehetséges segítőket a fenti területekről, de ne gondoljuk őket egymástól függetlennek

5. előadás

slide14
A vizsgálat során az alábbi hierarchiát keressük a vizsgált létesítményben:

1, A tervezésben érvényesült a legkisebb kockázat elve?

2, Alkalmaztak biztonsági berendezéseket?

3, Voltak figyelmeztető jelzések?

4, Léteztek követendő eljárások?

5, Az intézkedésekben fellelhető a képzés, tudatosság?

6, Küldtek infót a vezetésnek kockázatról?

5. előadás

slide15
A vizsgálat során alkalmazott megfontolások:

1, Eseménybesorolás (3-4 kategória legyen)

2, A vizsgálat részfeladatait kategóriák szerint osszuk ki (csoportos, egyéni)

3, Jelöljük meg a követendő eljárást

4, A résztvevők kiválasztása

5. előadás

slide16
Kockázat szerinti kategóriák:

1,Katasztrófa: haláleset, jelentős anyagi veszteség, komoly termeléskiesés, közérdeklődés, hatósági beavatkozás.

2,Kritikus: Súlyos sérülés, jelentős kár a berendezésekben, termeléskiesés, több egységet érint, más körülmények között lehetne katasztrófa is.

3, Küszöbeset: Kisebb sérülések, kisebb kár a berendezésben, egy egységet érint.

5. előadás

slide17
4, Lényegtelen. A fentieknél enyhébb következmények.

Gyakoriság szerinti kategóriák

1, Gyakori: valószínű többszöri előfordulás egy berendezésnél, nagyon gyakori sok hasonló berendezés esetén

2, Valószínű: Valószínű többszöri előfordulás a berendezés élettartama alatt

5. előadás

slide18
3, Alkalmi: néha előfordul a berendezés élettartama alatt

4, Ritka: Valószínűtlen, de lehetséges esetek a berendezés élete alatt

5, Valószínűtlen: feltételezhető, hogy nem fog előfordulni a berendezés élete alatt

5. előadás

adatgy jt s
Adatgyűjtés
 • Ismerd meg a berendezést, a körülményeket!
 • Hívj szakértőket!
 • Őrizd meg az információt!
 • Vizsgáld az összefüggéseket
 • Elemezd a berendezéseket!

5. előadás

ismerd meg
Ismerd meg …
 • Szemtanúk vallomásai írásban!
 • Az információ elillan, az emberek felejte-nek
 • Egy kép szebben beszél 1000 szónál!
 • A jelenlétet semmi sem pótolhatja

5. előadás

vizsg ld az sszef gg seket
Vizsgáld az összefüggéseket
 • Ki ismeri az adott berendezést (gyártó, szállító, felhasználó)?
 • Értsd meg a berendezés történetét!
 • Vizsgáld a kérdéseket hosszútávon!

5. előadás

elemezd a berendez st
Elemezd a berendezést
 • Hibafa analízis, meghibásodási módok, hibák hatása.
 • Végezz teszteket!

5. előadás

interj
INTERJÚ

Az interjú két partner közti orális kommu-nikáció, a két partner egyikének előre meghatározott, komoly célja van. A két partner között kérdés-válasz kapcsolat van.

Cél, alany, környezet, megközelítés, időrend

5. előadás

elemz si m dszerek
Elemzési módszerek
 • Change: gyors, intuitív
 • Kockázat-korlát-cél: széleskörűen alkalmazható
 • Hibafa-analízis: hardveren sikeres
 • Esemény-ok: rugalmas, tényekre összpontosít
 • MORT: (Management Oversight and Risk Tree) átfogó
 • [email protected]: könnyen használható

5. előadás

esem nykivizsg l s t pusai
Eseménykivizsgálás típusai
 • az esemény típusának megállapítása
 • monitorozás fejlesztése
 • a balesettel kapcsolatos kockázat elemzése
 • a baleset lefolyásának elemzése, az okok vizsgálata
 • Az érintett területek elemzése

5. előadás

baleset elemz si technik k
Baleset elemzési technikák
 • eseménysor azonosítása
 • nem biztonságos cselekmények azonosítása
 • az okok elemzése
 • Hibafa elemzés
 • Emberi tényező azonosítása

5. előadás

feladatelemz s
Feladatelemzés
 • annak elemzése, hogyan végzik felada-taikat a munkafeltételek között
 • Feladatmodell
 • Hierarchikus feladatmodell
 • Konkurens feladatfa környezet
 • Táblázatos feladatanalízis

5. előadás

az anal zis elvei
Az analízis elvei
 • Hardver orientált
 • Adatgyűjtés
 • Biztonsági mutatók

5. előadás

a balesetre adott v laszok
A balesetre adott válaszok
 • Szervezeti kérdések
 • Ellenőrzések
 • Gyakorlatok és képzés
 • Karbantartás
 • Ajánlások és tanulságok

5. előadás

ad