flexilek kap 5 6 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Flexilek kap 5 – 6 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Flexilek kap 5 – 6

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Flexilek kap 5 – 6 - PowerPoint PPT Presentation


 • 352 Views
 • Uploaded on

Flexilek kap 5 – 6 . Christer Lindh 2008. Flexilek en plastfabrik. De komponenter man inte tillverkar köps in. Komponenterna sätts ihop till byggsatser. Plastgranualt i 10 färger Totalt 480 plastdetaljer i 60 dimensioner,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Flexilek kap 5 – 6


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
flexilek kap 5 6
Flexilek kap 5 – 6
 • Christer Lindh 2008
flexilek en plastfabrik
Flexilek en plastfabrik
 • De komponenter man inte tillverkar köps in.
 • Komponenterna sätts ihop till byggsatser.
 • Plastgranualt i 10 färger
 • Totalt 480 plastdetaljer i 60 dimensioner,
 • Övr material är t ex stavar, skenor i trä; 12 olika skruvar & 4 olika muttrar; 20 gummidetaljer (däck, etc.); 35 ”special-artiklar”.
fl det genom f retaget
Flödet genom företaget
 • In – materiallager
 • Funktionell tillverkningsprocess inkl kvalitetskontroll
 • Packning till byggsatser
 • Ut - Distribution inkl lager
lagerkapital st r i rsber ttelsen
Lagerkapital står i årsberättelsen
 • Hur många gånger omsätts lagret under ett år? Det kallas Lageromsättnings-hastighet, LOH.
 • För de flesta företag är ”hastigheten” nästan noll. Varor ligger stilla mesta tiden.
 • Man kan använda antal ”lagerdagar” som alternativ till lageromsättningshastighet.
lageroms ttningshastighet
Lageromsättningshastighet
 • LOH kan beräknas för Flexilek’s lager av olika komponenter, för mellanlager och för lager av färdig produkt.
 • Exempel: granulat till plastdetaljer:
 • MNL-medellager 750 kg, MLvärde=6000:-
 • Ledtid =MLN/antal = 2 veckor
 • LOH = antal/MLN= 19500/750 =26 ggr/år
lageromshast mlv d
LagerOmsHast =MLV/D
 • LOH = medellagervärdet/produktens upparbetade kostnad (i tillverkande företag)
 • LOH i butik = MedelLagerVärde/säljvärde
 • De värden vi får i årsberättelser på lagerkapital är en summa av olika lagervärden
 • Värdet på produkten - kan vara total produktionskostnad, eller butikens inköpspris.
 • Ändå kan det vara vägledande att jämföra LOH
lageromshast forts
LagerOmsHast forts
 • Materialförråd LOH
 • Gul granulat 26
 • Stora däck 4
 • Kartong 2
 • Plastpåse 7
 • Info-blad 4
 • Exempel TOTAL 6,2 ggr/år
loh i mellanlager f rdiglager
LOH i mellanlager & färdiglager
 • Mellanlager LOH
 • Stora hjul 9
 • Små hjul 13
 • Färdiglager LOH
 • Produkt Rolliflex 4,6 ggr/år
artikel rolliflex total ledtid
Artikel Rolliflex total ledtid
 • Man summerar ledtiderna :
 • i Matr-Förråd, i Press (0,4), i Mellanlager, i Packning FVL.
 • Total ledtid:
 • 8,4 + 0,4 +4,7 + 0 + 11,3 = 24,8 veckor
 • Varav i lager : 24,4
 • Därmed blir LOH 52/24,4 = 2,1 ggr/år
servicerelaterad logistik
Servicerelaterad logistik
 • Ledtid,
 • Information, flexibilitet, kundanpassning
 • Lagertillgänglighet, leveranspålitlighet, leveranssäkerhet
lagertillg nglighet brist i lager
Lagertillgänglighet – brist i lager
 • Lagertillgänglighet % =
 • = antal orderrader levererade/beställda orderrader x 100
 • Eller om vi räknar hela order:
 • LagTillg % = lev. order/best. order x 100
 • Det som inte levereras beror på lagerbrist
leveranser i tid
Leveranser i tid
 • Leveranspålitlighet % =

Antal leveranser i tid/ totalt antal lev. X100

I tid till kund = rätt dag, inom 1 tim, inom 15 min.

I tid beror på kundens krav.

skadefria leveranser
Skadefria leveranser
 • Leveranssäkerhet % =

Antal felfria leveranser / tot. leveranser x100

Det är viktigt att leverera rätt mängd i oskadat skick

Oskadat skick bedöms av kunden.

leverera logistikkvalitet
Leverera logistikkvalitet
 • Se tabeller, avsnitt 6.2
 • 92 % lagertillgänglighet mot kund.
kundens syn
Kundens syn:
 • Långt ifrån alla beställningar leder till perfekta leveranser.
 • Exempel:
 • 23 beställningar levererade
 • Varav 21 i tid, 19 utan kvalitetsfel och 17 helt felfria, dvs 74 % felfria leveranser
 • Hur många order som alls inte kunde levereras p g a lagerbrist framgår inte
dupont modellen
DuPont-modellen
 • DuPont-modellen beräknar räntabilitet på totalkapitalet. Den visar hur logistik kan öka lönsamheten (sid 196- 205)
 • Hur påverkar logistik räntabilitet?
 • Minskade logistikkostnader
 • Ökad intäkt – kort ledtid kan ge ny kund
 • Minskade tillgångar – mindre lager
dupont sid 202
DuPont sid 202
 • Exempel MEDEL över året : Lager + Produkter i Arbete, PIA = 17,8
 • Om 17,8 medför räntekostnad 10 %? Saknas kostnad i Figur? Ingår i 20,7?
 • Om vi halverar halverar totala ledtiden genom företaget? Gör egna antaganden.
 • Beräkna effekten på lönsamheten.
 • Lämna kalkyl och slutsatser till nästa vecka; max 2 sid.
ny lagerstyrning
Ny lagerstyrning
 • Att minska säkerhetslagren och kanske även öka servicegraden kräver bättre lagerstyrning
 • Hur kan man minska antalet dyra express-transporter?
 • Granska förslaget i Modern Logistik
 • Lämna in egen diskussion max 2 sid.
analys av ledtider
Analys av ledtider
 • Analys av alla värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteter visar som väntat att den passiva, icke-värdeskapande tiden är helt dominerande även i ett flöde med ”snabba flöden” genom tillverkningen.
 • Är det realistiskt att öka andel värdeskapande tid till 50 %.
 • Lämna in egen diskussion max 2 sid.
generella f rslag minskar ledtid
Generella förslag minskar ledtid
 • 1. Eliminera, t ex att materialet läggs in i mellanlager och måste senare tas ut igen. Eliminera kan även vara att helt ta bort en mellanhand, t ex ett regionallager. Därmed tar vi bort den hantering som fanns där.
 • I butik kan det gälla att plocka från en pall och ställa på hyllor och låta kunden själv plocka direkt från pall
 • Lämna in egen diskussion max 2 sid.
generella f rslag minskar ledtid21
Generella förslag minskar ledtid
 • 2. Förenkla. Här tar Modern Logistik upp exempel från produktutveckling och tillverkning som minskar monteringsarbete
 • IKEA har utvecklat en mugg så att allt fler muggar får plats på en pall. Det minskar transportkostnad och hanteringstid per mugg i varuhuset
 • Lämna in egen diskussion max 2 sid.
generella f rslag minskar ledtid22
Generella förslag minskar ledtid
 • 3. Integrera. Knyt ihop flera moment. Toyota är kända för att låta varje arbetare själv stå för kvalitetskontroll. Därmed eliminerar man senare separat kvalitetskontroll. Här vinner man även på att tidigarelägga kontrollen eftersom produkten blir dyrare ju längre i tillverkningen den hinner innan man upptäcker kvalitetsfel. Men det allra viktigaste är att arbetaren upptäcker …
generella f rslag minskar ledtid23
Generella förslag minskar ledtid
 • 3. forts
 • Arbetaren själv upptäcker och kan börja analysera felorsak, och därmed förbättra processen
generella f rslag minskar ledtid24
Generella förslag minskar ledtid
 • I vissa fall kan flera saker göras parallellt.
 • Stormarknader låter kund självscanna.
 • IKEA har börjat med scanning i vissa utgångskassor – 4-6 kunder gör kassörskans arbete under överinseende av en kassör.
 • Det förutsätter att man betalar med kort. Det spar kötid åt kund.
generella f rslag minskar ledtid25
Generella förslag minskar ledtid
 • 5. Synkronisera
 • Reducera passiv tid mellan två värdeskapande aktiviteter. Det minskar också buffertar.
generella f rslag minskar ledtid26
Generella förslag minskar ledtid
 • 6. Förbereda.
 • Varje morgon innan man öppnar är det många som arbetar i butiker och IKEA’s varuhus för att ställa fram pallar och fylla på ställ med varor.
generella f rslag minskar ledtid27
Generella förslag minskar ledtid
 • 7. Kommunicera tydligare.
 • Att undvika missförstånd eliminerar fel som försenar
exempel i flexilek
Exempel i Flexilek
 • Ankomstkontroller av gods från leverantörer fram till inlagt på lager tog 4 d
 • Läs Kap 7.2 tidsreduktion
 • Ankomstkontrollen kunde elimineras till 80 %, vilket gav en ledtid av 2 tim och reduceras i övriga 20 % till en dag.
flera f rslag minskar ledtid
Flera förslag minskar ledtid
 • 1. omfördela ledtid, för att minska tiden för ”viktiga” artiklar.
 • 2. reducera osäkerhet, för att minska säkerhetslager
 • 3. öka frekvensen minskar orderstorleken
flera f rslag minskar ledtid30
Flera förslag minskar ledtid
 • 4. anpassa sig till efterfrågan kan ge jämnare flöde
 • Alt. Påverka efterfrågan omfördelar mellan mest attraktiva erbjudande och mindre attraktiva
 • 5..
 • 6.Differentiera – öka antal varianter…utan att öka lagren – risk för ökade ledtider
flera f rslag minskar ledtid31
Flera förslag minskar ledtid
 • 7. Senarelägg variantskapande, senarelägg alla aktiviteter till ”just-in-time”
 • 8. förbättra förmågan att hantera information. Svårt och viktigt.
 • 9. Förstärk integrationen där det är strategiskt viktigt. Det minskar osäkerhet och därmed buffertar, vilket minskar ledtid
flexilek
Flexilek
 • Hur vet man om logistiken är effektiv?
 • Leverantörens logistikkvalitet?
 • Den egna logistikkvaliteten?
 • Ledtider?
 • Kundnöjdhet?
flexilek kan bli b ttre
Flexilek kan bli bättre?
 • Vilket underlag behöver du? Läs kap 6 med Flexilek som utgångspunkt
 • Beskrivning och analys av nuläget
 • Syftet är att förstå hur man gör – en beskrivning av metod - för att förstå – för att i sin tur kunna förbättra.