haditechnika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Haditechnika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Haditechnika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Haditechnika - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Haditechnika . Fegyverek rövid fejlődése. Amióta az ember a Földön megjelent és két lábra állva felegyenesedett, kővel,kőbaltával,doronggal,harcolt az állatokkal az élelemért, a létért. Kőkorszak Bronzkorszak Vaskorszak

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Haditechnika' - foster


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fegyverek r vid fejl d se
Fegyverek rövid fejlődése

Amióta az ember a Földön megjelent és két lábra

állva felegyenesedett,

kővel,kőbaltával,doronggal,harcolt az állatokkal az élelemért, a létért.

Kőkorszak Bronzkorszak Vaskorszak

Kőbaltát Vasszekerce Kard és Nyíl

Ezeket már az ember ember ellen használta.

A harceszközök fejlődésében a nagyáttörést a lőpor használata tette. Megjelentek a tűzfegyverek.

hitler tervezett az oroszok meg v geztek
„Hitler tervezett, az oroszok meg végeztek”

1. Az I. világháborúban (I. Vh-ban) a fegyverek hatékonyságát a sorozatlövő

eszközök,a géppuskák, a golyószórók megjelenésével és a tüzérségi

lövegek űrméretének és hatótávolságának növelése jelentette

2. A II. világháborúban (II. Vh-ban) meghatározóvá vált az egyéni harceszközök

automatizációja, a harckocsik védettsége és tűzereje, a lőszerek

hatásfoka, páncélátütő képessége, a harci gépek repülési magassága és

gyorsasága, majd a radar megjelenésével a légvédelem hatékonysága. Legnagyobb változást mégis az atombomba használata jelentette.

ipariforradalmak
Ipariforradalmak

Az ipari forradalmat a szakirodalmi szerzők négy korszakra bontják:

1.az első vagy klasszikus ipari forradalom a XVIII. század közepe és

a XIX század 60-as évei között zajlott. Angliában bontakozott ki legkorábban

(vezető szektora a pamutipar volt), de hamarosan átterjedt Franciaország,

Németalföld és 1812 után az USA területére is.

2. a második ipari forradalom a XIX. század 70-es éveitől bontakozott

ki. Fő központjai az USA és Németország lettek. Vezető ágazatait a

gépipar, a vegyipar és a vasútépítés képezték. Acél kora,futószalag,tömeggyártás.

3. a harmadik ipari forradalomnak a két világháború közötti időszakot

tekinti több szerző, amikor a fogyasztási javak (gépkocsi, rádió,

háztartási gépek, stb.) tömegtermelése játszott vezető szerepet.

4. a negyedik ipari forradalomnak a II. Vh-t követő tudományos, technikai

forradalmat szokták nevezni. Ennek első szakasza 1945-1973

közé tehető. Ebben a periódusban a nukleáris technika és technológia,

a lézerek, a repülés és űr- valamint a rakétatechnika játszották a

vezető szektor szerepét, majd az olajárrobbanások és a „világgazdasági

korszakváltást” követően a mikroelektronikai ipar és szolgáltatások

kerültek döntő pozícióba.

a fegyver s az ember
A fegyver és az ember

A harcoló ember, a katona esetében ma és a jövőt illetően is meghatározónak tekinthetjük:

 • — a harci morált;
 • — a győzelembe vetett hitet;
 • — a kiképzettség szintjét és egyéni fegyverzetét.

A fegyver és az ember csak, mint komplex kapcsolatrendszer fogható fel.

A fegyver, legyen az a legkorszerűbb konstrukció is az azt kezelő, működtető

ember nélkül, holt eszköz.

a h bor t ltal ban a katon k nyerik a hadvez rek pedig hasznot h znak bel le
„A háborút általában a katonák nyerik, a hadvezérek pedig hasznot húznak belőle.”

Közismert tény, hogy a háborúkat mindig emberek vívják meg

— csak légi, tengeri erővel még soha nem nyertek háborút;

— a győzelmet mindig a szárazföldi csapatok vívták ki azáltal, hogy

elfoglalták az ellenség területét és képesek voltak azt meg is tartani.

Igaz volt ez az ókorban és igaz ez a XXI. században is. A harcoló

katona téli, nyári, sivatagi, dzsungel, mocsaras, erdős, hegyes terepen

vívott éjjeli, nappali, hóban, esőben, ködben vívott tevékenységének

sikerét:

— a fizikai, pszichikai állóképessége és mentális állapota;

— a kiképzettsége, többcélú felkészítése és egyéni felszereltségének

színvonalán túl;

--- túlélőképességének biztosítottságai:

 • a folyamatos élelmezés;
 • a megfelelőruházat;
 • a folyamatos lőszerellátás;
 • a repesz és golyóálló –védőmellény;
 • a kevlár védősisak;
 • az éjjel látó készülékkel szerelt távcső;
 • a GPS helymeghatározó;
 • a szakasz, század, zászlóalj szintű hírösszeköttetés;
 • a sebesülés helyét meghatározó szenzor jeladó;
 • az ellenméreg készlet;
 • a gyors sebkötöző csomag
napjaink
Napjaink
 • Gyalogságot felváltja fokozatosan a légierő!!!
 • Az 1991. évi Öböl-háború volt az első olyan fegyveres küzdelem, amelyben a fegyveres erők győzelmét alapjaiban meghatározta azon eszközök és módszerek alkalmazása, melyek egyrészt segítették a szövetséges erők ellátását gyors és pontos információval, másrészt gátolták azt, hogy az iraki erők információs rendszerei hatékonyan működjenek.
 • Az Öböl-háború tapasztalataira és a fejlett elektronikai ipar legújabb eredményeire támaszkodva nagy ütemben folyik a jövő század katonai műveleteit támogató és a győzelmet biztosító információs eszközök és módszerek kifejlesztése. Az ezzel foglalkozó szakértők úgy vélik, hogy a jövő század katonai konfliktusaiban döntő szerepe lesz az információs hadviselésnek, az információs háborúnak.
gyilkoss ggal v dolni valakit a h bor ban olyan mint gyorshajt s rt b rs golni egy aut versenyen
„Gyilkossággal vádolni valakit a háborúban olyan, mint gyorshajtásért bírságolni egy autóversenyen.”
 • Az öt, ma már klasszikusnak nevezhető atomhatalom (USA, Oroszország, Nagy-Britannia, Franciaország és Kína) mellett egyre növekszik azon országok száma, melyek már hajtottak végre nukleáris kísérletet (mint Izrael, a Dél-afrikai Köztársaság, India és Pakisztán), illetve titokban fejlesztik saját atomfegyverüket (mint Irán, Irak, Észak-Korea, Brazília, Argentína )
 • A jövő század konfliktusaiban eredményesen alkalmazható szárazföldi haderővel szembeni egyik legfőbb követelmény, hogy a kis alegységek (raj, szakasz), valamint az egyes katonák harci feladatainak végrehajtását kell hatékonyan támogatni.
 • Elterjedtek az interkontinentális rakéták. Hatalmas már már kis falu méretű anyahajók. Helikopterek és vadászgépek fejlesztése.Pl.a lopakodók,távirányítású repülőgépek.
 • Kis elit szárazföldi egységeket hoznak létre.
h bor kkal s fegyverekkel nem tudtuk legy zni a h bor t ebben kudarcot vallottunk
„Háborúkkal és fegyverekkel nem tudtuk legyőzni a háborút. Ebben kudarcot vallottunk.”
magyarok a haditechnik ban
Magyarok a haditechnikában

1. Szakáts Gábor : Mérnők és feltaláló.

Lángszóró és Páncéltörő ágyú feltalálása az I.Vh-ban. Egyetlen magyar háborús bűnös (lángszóró feltalálásáért)

2. Neumann János: Matematikus. A II. Vh idején addigi tevékenysége mellett – számos más természettudóshoz hasonlóan – ő is bekapcsolódott a haditechnikai kutatásokba. Rendszeresen járt Los-Alamos-ba, ahol részt vett az első atombomba megépítésével kapcsolatos titkos programban – az előállítással kapcsolatos elméleti munkában.

a legend k aureol ja csak a holt h s k fej n t nd k l
„A legendák aureolája csak a holt hősök fején tündököl.”

3. Luppis János:1813-75-ig.Fiume városában született . Apja tengerészkapitány volt, így Luppis is fiatalon a haditengerészethez került.1860ban megszerkeszti a sikló védőt. 66-ban elkészíti a haltorpedót.

forr sok
Források
 • Internet
 • Stephen Bull: Évszázadok fegyverei
 • Mózes Mihály: Az ipari forradalmak kora
 • Romsics Ignác : A 20. század rövid története