Digit lna u ebnica ob ianskej n uky
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Digitálna učebnica občianskej náuky. Filozofia - Filozofia v starovekom Grécku Pytagoras a Herakleitos. Pytagoras a Herakleitos - ciele. Žiak vie: charakterizovať filozofiu pytagorovcov, interpretovať Herakleitove vysvetlenie podstaty sveta,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - foster


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Digit lna u ebnica ob ianskej n uky

Digitálna učebnica občianskej náuky

Filozofia

-

Filozofia v starovekom Grécku

Pytagoras a Herakleitos


Pytagoras a herakleitos ciele
Pytagoras a Herakleitos - ciele

 • Žiak vie:

  • charakterizovať filozofiu pytagorovcov,

  • interpretovať Herakleitove vysvetlenie podstaty sveta,

  • vysvetliť Herakleitov dialektický spôsob myslenia.


Pytagoras a herakleitos pr beh loveka
Pytagoras a Herakleitos – príbeh človeka

 • Jozef si pozrel starý český film 30 panen a Pythagoras.

 • Vypočujte si nasledovnú pieseň a premýšľajte, prečo práve Pytagoras spájal matematiku a filozofiu.


Pytagoras a herakleitos u ebnica
Pytagoras a Herakleitos - učebnica

1) Pytagorovci

 • Pytagoras – ostrov Samos

 • zaviedol pojem filozofia

 • založil elitársky nábožensko – filozofický spolok (sekta),

 • členmi aj ženy, všetko spoločné ( komunisti ), tajný spolok

 • vplyv orfizmu – prevteľovanie duše

 • hľadá prazákon: číslo a číselné vzťahy  idealistická koncepcia

 • najskôr objavili matematické zákonitosti v hudbe (dĺžka strún - výška tónu)


Pytagoras a herakleitos u ebnica1
Pytagoras a Herakleitos - učebnica

 • číslo je princípom obmedzujúcim neobmedzené  protiklady

  • párne – nepárne;

 • základné prvé štyri čísla:

  • jednotka: bod,

  • dvojka: priamka,

  • trojka: rovina,

  • štvorka: priestor

   • ich súčet = 10dokonalé číslo

 • planéty pri svojom pohybe vydávajú zvuky – súzvuk tónov tvorí kozmickú harmóniu


 • Pytagoras a herakleitos u ebnica2
  Pytagoras a Herakleitos - učebnica

  2) Herakleitos

  • z Efezu, aristokrat, nenávidel ľudí, lúzu, kritika tradície

  • „temný“ – nezrozumiteľný:forma zlomkov: pojmy do X (písmeno chí) chiazmy

  • dialekticko – materialistická koncepcia

  • v každom súcne prebieha boj protikladom, ak jeden zvíťazí – vec zaniká

  • oheň – praenergia sveta, z ktorej sa vyčleňujú ostatné živly

  • logos – vnáša poriadok, nepodlieha zmenám, je mierou vznikania a zanikania (Hegel)


  Pytagoras a herakleitos pracovn list
  Pytagoras a Herakleitos - pracovný list

  • Stiahnite si pracovný list!


  Herakleitos eleati a poeleati lohy
  Herakleitos, Eleati a Poeleati - úlohy

  1) Čo je podľa Pytagora podstatou bytia? Ako ich môžeme chápať z hľadiska povahy podstaty?

  • „Pytagorovci sa venovali náukám matematickým a prví v nich značne pokročili. Keďže sa im celkom oddali, domnievali sa, že ich počiatky sú počiatky súcna ako takého. Pretože v matematike čísla sú prirodzene prvým činiteľom, podľa svojho presvedčenia videli v číslach viac než v ohni, zemi a vo vode, mnoho podobného s tým, čo je a čo vzniká; tak podľa nich číslo s určitými vlastnosťami znamenalo spravodlivosť, iné dušu a rozum, iné zase vhodnosť a tak podobne.“

  • zAristotela, Metafyzika I 5


  Pytagoras a herakleitos lohy
  Pytagoras a Herakleitos - úlohy

  2) Uveďte, ktoré pojmy použil Pytagoras ako prvý a vysvetlite ich.

  • „Pytagoras prvý nazval súhrn všetkého kozmos podľa poriadku v ňom.“

  • 14 A 21 (z Aetia)

  • „Filozofiu („lásku k múdrosti") prvý pomenoval Pytagoras a seba nazval filozofom. Lebo vraj nijaký človek nie je múdry, len boh.“

  • (z Diogena, predhovor 12)


  Pytagoras a herakleitos lohy1
  Pytagoras a Herakleitos - úlohy

  3) Aké učenie Pytagoras prebral od Egypťanov?

  • „Rozpráva sa, že raz šiel Pytagoras okolo, keď ktosi bil psa; tu pocítil vraj ľútosť a povedal: »Prestaň a nebi ho, je to duša môjho priateľa, ktorú som spoznal, keď som začul zavýjanie«.“

  • 21 B 7 (z Diogena)


  Pytagoras a herakleitos lohy2
  Pytagoras a Herakleitos - úlohy

  • „Egypťania prví priniesli toto učenie, že duša človeka je nesmrteľná a po zániku tela vstupuje do iného živočícha, ktorý sa zakaždým rodí. A keď prejde všetkými suchozemskými, morskými i okrídlenými zvieratami, opäť vstupuje do rodiaceho sa ľudského tela, a takto obchádza tritisíc rokov. Toto učenie prevzali niektorí Gréci – jedni prv, druhí neskoršie a vydávali ho za vlastné. Poznám ich mená, ale ich nenapíšem.“

  • 14 A 1 (z Herodota)


  Pytagoras a herakleitos lohy3
  Pytagoras a Herakleitos - úlohy

  4) Herakleita nazývali temným filozofom a pri písaní používal chiazmy. Na základe textu vysvetlite tieto charakteristiky.

  • „Nesmrteľní sú smrteľní, smrteľní sú nesmrteľní: jedni žijú smrť tých druhých, druhí umierajú život tých prvých.“

  • 22 B 62 (z Hippolyta)


  Pytagoras a herakleitos lohy4
  Pytagoras a Herakleitos - úlohy

  5) Na základe zlomkov analyzujte Herakleitovo učenie o protikladoch.

  • na tamto a tamto zasa na toto.„Jedno a to isté sa v nás prejavuje ako živé a mŕtve, bdiace a spiace, mla­dé a staré; lebo toto sa premieňa“.

  • 22 B 88 (z Plutarcha)

  • „Lebo by nebolo harmónie, keby nebol vysoký a nízky tón, ani živých bytostí bez samice a samca; to sú protiklady.“

  • 22 A 22 (z Aristotela)


  Pytagoras a herakleitos lohy5
  Pytagoras a Herakleitos - úlohy

  6) Na základe zlomku analyzujte Herakleitovo učenie o zmene.

  • „Herakleitos na ktoromsi mieste hovorí: »Všetko plynie a nič netrvá«, a prirovnávajúc veci k prúdu rieky, hovorí: »Nevstúpil by si dvakrát do tej istejrieky«.“

  • 22 A 6 (z Platóna)


  Pytagoras a herakleitos lohy6
  Pytagoras a Herakleitos - úlohy

  7) Na základe zlomku analyzujte Herakleitove kozmologické názory.

  • „Vesmír je riadený bleskom. (Pod bleskom tu rozumie večný oheň. Hovorí tiež, že tento) oheň je obdarený rozumom (a že riadi všetky veci).“

  • 22 B 54 (z Hippolyta)


  Pytagoras a herakleitos lohy7
  Pytagoras a Herakleitos - úlohy

  8) Na základe zlomku analyzujte Herakleitovo učenie o podstate.

  • „Herakleitov názor je vo všeobecnosti takýto: z ohňa povstalo všetko a v ohni sa rozplýva. Všetko sa deje podľa osudu a na základe protikladu je všetko v súlade. ...Oheň je základným prvkom a všetko je obmenou ohňa, a to na základe zrieďovania a zhusťovania.“

  • 22 A l (z Diogena)


  Herakleitos eleati a poeleati literat ra
  Herakleitos, Eleati a Poeleati - literatúra

  • Použitá a odporúčaná literatúra:

   • Martinkova, Vavrová, Eva: Náuka o spoločnosti. Nová maturita, 1. vyd. Bratislava: Príroda, 2005.

   • Zmaturuj z náuky o spoločnosti