februar 2010 ketil kvam fosen n ringshage as n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
februar 2010 Ketil Kvam Fosen Næringshage AS PowerPoint Presentation
Download Presentation
februar 2010 Ketil Kvam Fosen Næringshage AS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

februar 2010 Ketil Kvam Fosen Næringshage AS - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

februar 2010 Ketil Kvam Fosen Næringshage AS. Sitat NRK des-08: - ”Råvaren skal være kumøkk!” -”En lokal gründer, et lokalpolitisk vedtak, et lokalt kraftselskap og et utviklingsorientert landbruk har fått det hele til å rulle i gang.”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

februar 2010 Ketil Kvam Fosen Næringshage AS


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
februar 2010 ketil kvam fosen n ringshage as
februar 2010

Ketil Kvam

Fosen Næringshage AS

slide2
Sitat NRK des-08: - ”Råvaren skal være kumøkk!” -”En lokal gründer, et lokalpolitisk vedtak, et lokalt kraftselskap og et utviklingsorientert landbruk har fått det hele til å rulle i gang.”
slide3

Biogass Fosen SA skal, evt. sammen med andre, utvikle og bygge:

fullskala biogassanlegg basert på landbruksgjødsel, samt andre ledige og reine biomasseressurser

nasjonalt pilotanlegg for sentraliserte biogassanlegg i husdyrtette områder

kompetansesenter for utvikling og drift av biogassanlegg

Utnyttelse av biorest til ny næringsutvikling

3

slide7
2005:
 • Gründer/ingeniør/bonde Svein Lilleengen introduserer biogass som meget interessant område, etter besøk i Tyskland
 • Mål: Prosjekt Biogass Ørland
  • Produksjon av fornybar energi
  • Reduksjon av klimautslipp
  • Muligheter for ny næringsutvikling
  • Muligheter for kompetanseformidling/undervisning
  • Etablere et pilotanlegg som kan gi kunnskap om biogassproduksjon til resten av landet gjennom forskning tilknyttet anlegget
slide8

2006:

 • Etablert kontakt med tyske konsulenter innen biogass
 • Innsalg til lokale/regionale samarbeidspartnere; Bioforsk, SINTEF,
 • STFK, Fosenkraft, Bondelag lok./reg.
 • Arbeidsskisser lagt fram for landbruksdepartementet og for Enova
 • FNH får prosjektledelsen for Energi- og miljøplan for Ørland kommune.
slide9
2007:
 • Studietur Mecklenburg, Tyskland
 • Arbeid med å organisere bøndene
 • Energi- og miljøplan ferdigstilt
 • Ørland tildelt fylkesmannens miljøpris
slide10
2008:

Bioskiva AS (Svein Lilleengen) innvilges NOK 20 mill i forskningsmidler fra EU’s 7. rammeprogram

Forstudie biogassanlegg gjennomføres med konklusjon om å jobbe videre med fabrikkmuligheten.

4 mill i forskningsmidler innvilget Biogass Trøndelag m. FNH som adm. ansvarlig. Samarbeid m. Frosta utvikling.

slide11
2009:
 • Biogass Fosen SA etabl. (58 bønder)
 • Agro Energi AS etabl. av Fosenkraft
 • og Fosen Biogass
 • BIOGASS09 Nasjonal konf. om
 • biogass avviklet arr. FNH
 • Midler til logistikkprosjekt,
 • Biogass Midt-Norge
 • innvilget fra SLF
 • Samarb. prosjekt
 • med Orkdal/Meldal og Sømna
 • Søknad sendt Enova om fin. av
 • pilotanlegg. Start 11.09, ferdig 05.11?
slide12

4.2 Geografisk lokalisering og trasse - Kart over Ørland

Bioreaktor

Node ØHF

TINE Ørland

Varmesentral Ørland Fjernvarme

helhetlig satsing med solid forankring koordinert av fosen n ringshage

Helhetlig satsing med solid forankring- Koordinert av Fosen Næringshage

Fosenkraft – Svein Lilleengen – bønder i Ørland/Bjugn

ENERGI- OG MILJØPLAN Ørland

STYRINGSKORT Ørland

Stmeld 39 – KLIMAUTFORDRINGENE - LANDBRUKET

1.PILOTPROSJEKT

Biogassfabrikk

Fosen

Næringshage

2.Forskning

2.1 BIOGASS

TRØNDELAG

2.2 BIOSKIVA:

EU’s 7.rammep

3. Utvikling

BIOGASS I

MIDT-NORGE

4.Kompetanse

- BIOGASS09

- Fagskole

- utvikl.arena

nettverk samarb partnere
Nettverk/samarb.partnere

Statens

Landbrforvaltn

Fylkesmannen

i Sør-Tr

Biokom

LR Fosen

forsøksring

Statens

forurensingstilsyn

Frosta

Meldal

Orkdal

Forsvars

bygg

Sømna

Tine

Bioforsk

UMB

Fosen

Renovasjon

EC-Group

AGA/

Malmberg

Biogass-

fabrikk

Ørland

Høgskolen i ST

VRI

FosenKraft AS

NTNU

Bioskiva AS

FOSEN NÆRINGSHAGE

AgroEnergi AS

BgF + FosenKraftAS

Biogass Fosen SA

58 gårdbrukere

MISA

Sintef

NILF

Norges

Vel

Enova

Innovasjon

Norge

Bellona

Naturv.fb.

Energiegewinn

Rostock

situasjonen i norge n
Situasjonen i Norge nå:

Stm 39 har ambisiøse målsettinger

1. Her kreves det tverrpolitisk vilje og handlekraft:

- Landbruk, miljø og olje- og energi må jobbe sammen.

2. Energimarkedet og –prisene i Norge utløser ikke lønnsom biogassproduksjon i landbruket.

- Andre land har feedin-tariffer, Norge er dårligst i Europa.

3. Biogassprod i landbruket er et billig klimatiltak

- Betaling for klimajobben kan være veggen å gå for å gjøre biogass i landbruket lønnsomt!

slide20

3.8 Biogass Ørland- Klimagevinster

Samlet klimagevinst

Ca 8 000 CO2 ekv

(0,15 tonn CO2 / tonn gjødsel)

Husdyrproduksjon:

Ca 3 200 CO2 ekv

Erstatte naturgass:

Ca 1 800 CO2 ekv

Erstatte kunstgjødsel:

Ca 3 000 CO2 ekv

Husdyrgjødsel

- 55 000 tonn/år

Biogassproduksjon

- 9 GWh/år

Biogjødsel

- 10 000 tonn/år

Matavfall og andre bioressurser

- 2 500 tonn/år

 • Klimaverdier:
 • Det er usikkerhet knyttet til tallverdiene
 • Basert på beregninger fra Hå Biopark / Morken/Briseid, UMT
6 1 konomi kontantstr mmer
6.1 Økonomi- Kontantstrømmer

Salg av biorest

Utleie av lager

Beh.gebyrmatavf

Beh.gebyr annet

Klimakvoter ??

Feed-inn?

Biogass

Fosen SA

Agro

Energi AS

Energikjøper

”Utleie” av gjødsel

Salg av biogass

Lønnskostnader

Drivstoff etc

Adm. og drift

Lønnskostnader

Vedlikehold

Adm. og drift

Kapital

Kapital

7 1 konklusjon nasjonal pilot for sentraliserte biogassanlegg
7.1 Konklusjon- Nasjonal pilot for sentraliserte biogassanlegg
  • Biogass Ørland bør bli en nasjonal pilot for sentraliserte biogassanlegg
  • Miljøet på Fosen har arbeidet lenge og er klare til å starte
  • Det er knyttet vesentlig risiko til framtidig politikk og mulige virkemidler

Biogass Ørland har:

 • sterke og relevante ressurser
 • Stor husdyrtetthet og kort avstand til store energibrukere
 • Tydelige og aktive prosjekteiere
 • Et godt konsept
 • Om samfunnet vil ta tak i klimagassutslippene fra landbruket, er Ørland klar for å starte opp.

25

oppsummering forts fordeler biogass rland
Oppsummering, forts- Fordeler - Biogass Ørland
  • Biogass Ørland bør bli en nasjonal pilot for sentraliserte biogassanlegg
  • Miljøet på Fosen har arbeidet lenge og er klare til å starte
  • Det er knyttet vesentlig risiko til framtidig politikk og mulige virkemidler

Biogass Ørland har:

 • sterke og relevante ressurser
 • stor husdyrtetthet og kort avstand til store energibrukere
 • tydelige og aktive prosjekteiere
 • et godt konsept
 • Om samfunnet vil ta tak i klimagassutslippene fra landbruket, er Ørland klar for å starte opp.
7 3 konklusjon oppsummering
7.3 Konklusjon- Oppsummering

Biogass Fosen ønsker å bli norsk pilot for sentralisert biogassanlegg basert på husdyrgjødsel.

Det som kreves for å ta en positiv investeringsbeslutning er:

 • Forutsigbare rammebetingelser for bonden og biogassprodusenten
 • Status som nasjonalt pilotanlegg og bidrag for å redusere kommersiell risiko
 • Biogass Ørland trenger produksjonsstøtte i en eller annen form
 • Støttebehovet er beregnet til 600-800 kr/ tonn Co2 klimagevinst eller 60-80 øre/kwh produsert biogass (som tillegg til markedspris 30-40 øre/kWh)
 • Støttebehovet er beregnet til:
  • En kompensasjon for klimagevinsten på 600-800 kr/ tonn Co2

eller

  • En produksjonsstøtte på 60-80 øre/kwh produsert biogass (som tillegg til markedspris 40 øre/kWh)

27