februar 2010 ketil kvam fosen n ringshage as n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
februar 2010 Ketil Kvam Fosen Næringshage AS PowerPoint Presentation
Download Presentation
februar 2010 Ketil Kvam Fosen Næringshage AS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

februar 2010 Ketil Kvam Fosen Næringshage AS - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

februar 2010 Ketil Kvam Fosen Næringshage AS. Sitat NRK des-08: - ”Råvaren skal være kumøkk!” -”En lokal gründer, et lokalpolitisk vedtak, et lokalt kraftselskap og et utviklingsorientert landbruk har fått det hele til å rulle i gang.”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'februar 2010 Ketil Kvam Fosen Næringshage AS' - forrest-riddle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
februar 2010 ketil kvam fosen n ringshage as
februar 2010

Ketil Kvam

Fosen Næringshage AS

slide2
Sitat NRK des-08: - ”Råvaren skal være kumøkk!” -”En lokal gründer, et lokalpolitisk vedtak, et lokalt kraftselskap og et utviklingsorientert landbruk har fått det hele til å rulle i gang.”
slide3

Biogass Fosen SA skal, evt. sammen med andre, utvikle og bygge:

fullskala biogassanlegg basert på landbruksgjødsel, samt andre ledige og reine biomasseressurser

nasjonalt pilotanlegg for sentraliserte biogassanlegg i husdyrtette områder

kompetansesenter for utvikling og drift av biogassanlegg

Utnyttelse av biorest til ny næringsutvikling

3

slide7
2005:
 • Gründer/ingeniør/bonde Svein Lilleengen introduserer biogass som meget interessant område, etter besøk i Tyskland
 • Mål: Prosjekt Biogass Ørland
  • Produksjon av fornybar energi
  • Reduksjon av klimautslipp
  • Muligheter for ny næringsutvikling
  • Muligheter for kompetanseformidling/undervisning
  • Etablere et pilotanlegg som kan gi kunnskap om biogassproduksjon til resten av landet gjennom forskning tilknyttet anlegget
slide8

2006:

 • Etablert kontakt med tyske konsulenter innen biogass
 • Innsalg til lokale/regionale samarbeidspartnere; Bioforsk, SINTEF,
 • STFK, Fosenkraft, Bondelag lok./reg.
 • Arbeidsskisser lagt fram for landbruksdepartementet og for Enova
 • FNH får prosjektledelsen for Energi- og miljøplan for Ørland kommune.
slide9
2007:
 • Studietur Mecklenburg, Tyskland
 • Arbeid med å organisere bøndene
 • Energi- og miljøplan ferdigstilt
 • Ørland tildelt fylkesmannens miljøpris
slide10
2008:

Bioskiva AS (Svein Lilleengen) innvilges NOK 20 mill i forskningsmidler fra EU’s 7. rammeprogram

Forstudie biogassanlegg gjennomføres med konklusjon om å jobbe videre med fabrikkmuligheten.

4 mill i forskningsmidler innvilget Biogass Trøndelag m. FNH som adm. ansvarlig. Samarbeid m. Frosta utvikling.

slide11
2009:
 • Biogass Fosen SA etabl. (58 bønder)
 • Agro Energi AS etabl. av Fosenkraft
 • og Fosen Biogass
 • BIOGASS09 Nasjonal konf. om
 • biogass avviklet arr. FNH
 • Midler til logistikkprosjekt,
 • Biogass Midt-Norge
 • innvilget fra SLF
 • Samarb. prosjekt
 • med Orkdal/Meldal og Sømna
 • Søknad sendt Enova om fin. av
 • pilotanlegg. Start 11.09, ferdig 05.11?
slide12

4.2 Geografisk lokalisering og trasse - Kart over Ørland

Bioreaktor

Node ØHF

TINE Ørland

Varmesentral Ørland Fjernvarme

helhetlig satsing med solid forankring koordinert av fosen n ringshage

Helhetlig satsing med solid forankring- Koordinert av Fosen Næringshage

Fosenkraft – Svein Lilleengen – bønder i Ørland/Bjugn

ENERGI- OG MILJØPLAN Ørland

STYRINGSKORT Ørland

Stmeld 39 – KLIMAUTFORDRINGENE - LANDBRUKET

1.PILOTPROSJEKT

Biogassfabrikk

Fosen

Næringshage

2.Forskning

2.1 BIOGASS

TRØNDELAG

2.2 BIOSKIVA:

EU’s 7.rammep

3. Utvikling

BIOGASS I

MIDT-NORGE

4.Kompetanse

- BIOGASS09

- Fagskole

- utvikl.arena

nettverk samarb partnere
Nettverk/samarb.partnere

Statens

Landbrforvaltn

Fylkesmannen

i Sør-Tr

Biokom

LR Fosen

forsøksring

Statens

forurensingstilsyn

Frosta

Meldal

Orkdal

Forsvars

bygg

Sømna

Tine

Bioforsk

UMB

Fosen

Renovasjon

EC-Group

AGA/

Malmberg

Biogass-

fabrikk

Ørland

Høgskolen i ST

VRI

FosenKraft AS

NTNU

Bioskiva AS

FOSEN NÆRINGSHAGE

AgroEnergi AS

BgF + FosenKraftAS

Biogass Fosen SA

58 gårdbrukere

MISA

Sintef

NILF

Norges

Vel

Enova

Innovasjon

Norge

Bellona

Naturv.fb.

Energiegewinn

Rostock

situasjonen i norge n
Situasjonen i Norge nå:

Stm 39 har ambisiøse målsettinger

1. Her kreves det tverrpolitisk vilje og handlekraft:

- Landbruk, miljø og olje- og energi må jobbe sammen.

2. Energimarkedet og –prisene i Norge utløser ikke lønnsom biogassproduksjon i landbruket.

- Andre land har feedin-tariffer, Norge er dårligst i Europa.

3. Biogassprod i landbruket er et billig klimatiltak

- Betaling for klimajobben kan være veggen å gå for å gjøre biogass i landbruket lønnsomt!

slide20

3.8 Biogass Ørland- Klimagevinster

Samlet klimagevinst

Ca 8 000 CO2 ekv

(0,15 tonn CO2 / tonn gjødsel)

Husdyrproduksjon:

Ca 3 200 CO2 ekv

Erstatte naturgass:

Ca 1 800 CO2 ekv

Erstatte kunstgjødsel:

Ca 3 000 CO2 ekv

Husdyrgjødsel

- 55 000 tonn/år

Biogassproduksjon

- 9 GWh/år

Biogjødsel

- 10 000 tonn/år

Matavfall og andre bioressurser

- 2 500 tonn/år

 • Klimaverdier:
 • Det er usikkerhet knyttet til tallverdiene
 • Basert på beregninger fra Hå Biopark / Morken/Briseid, UMT
6 1 konomi kontantstr mmer
6.1 Økonomi- Kontantstrømmer

Salg av biorest

Utleie av lager

Beh.gebyrmatavf

Beh.gebyr annet

Klimakvoter ??

Feed-inn?

Biogass

Fosen SA

Agro

Energi AS

Energikjøper

”Utleie” av gjødsel

Salg av biogass

Lønnskostnader

Drivstoff etc

Adm. og drift

Lønnskostnader

Vedlikehold

Adm. og drift

Kapital

Kapital

7 1 konklusjon nasjonal pilot for sentraliserte biogassanlegg
7.1 Konklusjon- Nasjonal pilot for sentraliserte biogassanlegg
  • Biogass Ørland bør bli en nasjonal pilot for sentraliserte biogassanlegg
  • Miljøet på Fosen har arbeidet lenge og er klare til å starte
  • Det er knyttet vesentlig risiko til framtidig politikk og mulige virkemidler

Biogass Ørland har:

 • sterke og relevante ressurser
 • Stor husdyrtetthet og kort avstand til store energibrukere
 • Tydelige og aktive prosjekteiere
 • Et godt konsept
 • Om samfunnet vil ta tak i klimagassutslippene fra landbruket, er Ørland klar for å starte opp.

25

oppsummering forts fordeler biogass rland
Oppsummering, forts- Fordeler - Biogass Ørland
  • Biogass Ørland bør bli en nasjonal pilot for sentraliserte biogassanlegg
  • Miljøet på Fosen har arbeidet lenge og er klare til å starte
  • Det er knyttet vesentlig risiko til framtidig politikk og mulige virkemidler

Biogass Ørland har:

 • sterke og relevante ressurser
 • stor husdyrtetthet og kort avstand til store energibrukere
 • tydelige og aktive prosjekteiere
 • et godt konsept
 • Om samfunnet vil ta tak i klimagassutslippene fra landbruket, er Ørland klar for å starte opp.
7 3 konklusjon oppsummering
7.3 Konklusjon- Oppsummering

Biogass Fosen ønsker å bli norsk pilot for sentralisert biogassanlegg basert på husdyrgjødsel.

Det som kreves for å ta en positiv investeringsbeslutning er:

 • Forutsigbare rammebetingelser for bonden og biogassprodusenten
 • Status som nasjonalt pilotanlegg og bidrag for å redusere kommersiell risiko
 • Biogass Ørland trenger produksjonsstøtte i en eller annen form
 • Støttebehovet er beregnet til 600-800 kr/ tonn Co2 klimagevinst eller 60-80 øre/kwh produsert biogass (som tillegg til markedspris 30-40 øre/kWh)
 • Støttebehovet er beregnet til:
  • En kompensasjon for klimagevinsten på 600-800 kr/ tonn Co2

eller

  • En produksjonsstøtte på 60-80 øre/kwh produsert biogass (som tillegg til markedspris 40 øre/kWh)

27